Vykdomi projektai

Onkologinių ligų antrankinės patikros programų efektyvumo didinimas Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionuose 

Kartu padėti lengviau

Kartu prieš vėžį

Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Kauno klinikose

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas psichikos, elgesio ar raidos sutrikimų turintiems bei rizikos grupių vaikams

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutrikusios raidos ir funkciją praradusiems vaikams užtikrinimas Kauno klinikose

Galvos smegenų kraujotakos sutrikimų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų prieinamumo bei kokybės gerinimas Kauno klinikose

Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas Kauno klinikose

LSMU rezidentūros bazių modernizavimas siekiant studijų aplinkos tobulinimo (REZ-MOD)

Tarptautinis projektas „Europos inovatyvi programa slaugytojų profesiniam švietimui“ „Transportavimas ir padėties keitimas“

Vaikų retų ligų kompetencijos centro įsteigimas LSMU ligoninėje Kauno klinikose

Vaikų burnos sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas sukuriant ir įdiegiant metodines rekomendacijas odontologinės priežiūros sistemai vystyti

Vaikų alergijos profilaktikos ir efektyvaus gydymo užtikrinimas

Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Kauno klinikose

Toksikologinių paslaugų teikimo ir gydymo kokybės gerinimas Lietuvoje

Kauno klinikose teikiamų skubios pagalbos paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas

Integruoto Lietuvos vaikų sveikatos priežiūros paslaugų modelio sukūrimas ir specialistų mokymai