KLINIKINĖ VEIKLA

Nefrologijos klinika dalyvauja 2 tarptautiniuose multicentriniuose tyrimuose:

  • „Metų laiko ir geografinės platumos įtaka vitamino D sistemos reguliavimui sveikiems asmenims“ Tyrimas pradėtas 2015 m. pavasarį. Tyrimas vyksta 5 centruose, esančiuose išilgai 24-osios rytų lygiagretės, Šiaurės pusrutulyje: Odensė (Danija), Kaunas (Lietuva), Sofija (Bulgarija), Atėnai (Graikija) ir Tampere (Suomija).
  • „Inkstų ligų ir lėtinio inkstų nepakankamumo komplikacijų išaiškinimo ir jų prevencijos galimybių bei gydymo optimizavimo tyrimo programa - Dializės pradžios tyrimas“ (Danija, Švedija, Suomija, Estija, Latvija, Lietuva).

2013 m. Kauno klinikose pradėta diegti Elektroninė pacientų informavimo sistema (EPIS), kurios informacijos kūrime ir sklaidoje aktyviai dalyvauja Nefrologijos klinikos gydytojai.