2019 m. vasario mėn. Registratūros tel. Nr. (8-37) 326256, (8-37) 326068

Specialybė Pavardė Kab. Savaitės diena
I II III IV V VI
Pavardė
Pavardė
Ortopedas traumatologas M.dr.R.Jurkonis 103 - - 8-10 - - -
Ortopedas traumatologas L.Zeniauskas 103 - - - 8-11 - -
Ortopedas traumatologas Prof. Dr. A. Smailys (nedirbs 18 d.) 101 14-18 - - - - -
Ortopedas traumatologas Prof. Dr. R. Gudas (nedirbs 27 d.) 103 - - 14-18 - - -
Ortopedas traumatologas Prof. Š. Tarasevičius (nedirbs 13,20 d.) 103 - - 10-14 - - -
Ortopedas traumatologas M. dr. A. Vertelis 103 - - - - 9-13 -
Ortopedas traumatologas G. Martinkus 103 - 10-14 - - - -
Ortopedas traumatologas L. Bazaras (nedirbs 21 d.) 103 - - - 10-14 - -
Ortopedas traumatologas G. Tamulaitis (nedirbs 02.18-03.01) 101 - - 14-18 - - -
Ortopedas traumatologas M. Dr. V. Kimtys 101 - 10-14 - - - -
Ortopedas traumatologas A. Vizgirda 101 - 14-18 - - - -
Ortopedas traumatologas G. Pilipavičius 101 - - - 11-14 - -
Ortopedas traumatologas Doc. J. Stučinskas (nedirbs 8,15 d.) 103 - - - - 13-15 -
Ortopedas traumatologas A. Pijadin 101 - - - 14-17 - -
Ortopedas traumatologas M. dr. G. Pocius (nedirbs iki 18 d.) 103 10-14 - - - - -
Ortopedas traumatologas M. Dr. V. Loiba (nedirbs 02.18-02.22) 101 10-14 - - - -
Ortopedas traumatologas M. Dr. T. Mickevičius 103 14-17 - - - - -
Ortopedas traumatologas Doc. E. Kontautas (nedirbs 02.18-02.22) 101 - - 11.30-14 - - -
Ortopedas traumatologas M. Dr. M. Stravinskas 101 - - - - 10-14 -
Ortopedas traumatologas M. dr. R. Juosponis 103 - 14-18 - - - -
Ortopedas traumatologas A.Širka 101 - - 9-11.30 - - -
Ortopedas traumatologas A.Sipavičius (nedirbs 02.14-02.21) 103 - - - 14-18 - -

Pildymo data  2019-02-22

Jei paspaudus ant gydytojo pavardės nepatenkate i sergu.lt sistemą, spauskite čia.