2019 m. sausio mėn. Registratūros tel. Nr. (8-37) 326256, (8-37) 326068

Specialybė Pavardė Kab. Savaitės diena
I II III IV V VI
Pavardė
Pavardė
Ortopedas traumatologas M.dr.R.Jurkonis 103 - - 8-10 - - -
Ortopedas traumatologas L.Zeniauskas 103 - - - 8-11 - -
Ortopedas traumatologas Prof. Dr. A. Smailys 101 14-18 - - - - -
Ortopedas traumatologas Prof. Dr. R. Gudas 103 - - 14-18 - - -
Ortopedas traumatologas Prof. Š. Tarasevičius 103 - - 10-14 - - -
Ortopedas traumatologas M. dr. A. Vertelis 103 - - - - 9-13 -
Ortopedas traumatologas G. Martinkus 103 - 10-14 - - - -
Ortopedas traumatologas L. Bazaras 103 - - - 10-14 - -
Ortopedas traumatologas G. Tamulaitis 101 - - 14-18 - - -
Ortopedas traumatologas M. Dr. V. Kimtys (nedirbs 15 d.) 101 - 10-14 - - - -
Ortopedas traumatologas A. Vizgirda 101 - 14-18 - - - -
Ortopedas traumatologas G. Pilipavičius 101 - - - 11-14 - -
Ortopedas traumatologas Doc. J. Stučinskas 103 - - - - 13-15 -
Ortopedas traumatologas A. Pijadin 101 - - - 14-17 - -
Ortopedas traumatologas M. dr. G. Pocius (nedirbs 01.14-02.18) 103 10-14 - - - - -
Ortopedas traumatologas M. Dr. V. Loiba 101 10-14 - - - -
Ortopedas traumatologas M. Dr. T. Mickevičius 103 14-17 - - - - -
Ortopedas traumatologas Doc. E. Kontautas 101 - - 11.30-14 - - -
Ortopedas traumatologas M. Dr. M. Stravinskas 101 - - - - 10-14 -
Ortopedas traumatologas M. dr. R. Juosponis 103 - 14-18 - - - -
Ortopedas traumatologas A.Širka 101 - - 9-11.30 - - -
Ortopedas traumatologas A.Sipavičius 103 - - - 14-18 - -

Pildymo data  2019-01-23

Jei paspaudus ant gydytojo pavardės nepatenkate i sergu.lt sistemą, spauskite čia.