LIGONIŲ SAKRAMENTAS

Ligonių sakramento Biblinis pagrindimas glūdi apaštalo Jokūbo laiške: „Kas nors pas jus serga? Tepasikviečia Bažnyčios vyresniuosius, ir jie tesimeldžia už jį patepdami aliejumi Viešpaties vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir Viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista“ (Jok 5, 14-15).
Istorijos bėgyje ligonių patepimas vis dažniau buvo teikiamas tik mirštantiems ligoniams ir dėl to gavo „Paskutinio patepimo“ vardą. Tačiau Bažnyčia liturgijoje niekada nenustojo meldusi Viešpatį grąžinti ligoniui sveikatą, jeigu tai padėtų jo išganymui. Ligonių patepimo sakramentas – gydymo sakramentas, kurio forma ir materija – patepimas aliejumi ir kunigo malda. Tokiu būdu visa Bažnyčia paveda ligonius kenčiančiam ir pašlovintam Viešpačiui, kad juos sustiprintų ir gelbėtų, bei paragina ligonius savo noru jungtis su Kristaus kančia taip paverčiant ja malda. Patepimas kaip toks liudija žmonėms, kad Dievas niekuomet neapleidžia, kad jungdamiesi su kenčiančiu Kristumi dalyvaujame ir Jo prisikėlime. Ligonių sakramentas suteikia nuodėmių atleidimo malonę, jei ligonis nepajėgus atlikti Išpažinties.

Kas gali priimti Ligonių sakramentą:

 • Kiekvienas pakrikštytas katalikas – prieš operaciją, sunkiai sergant, varginamas senatvės negalių;
 • Sergantiems vaikams sakramentą galima teikti tada, kai jie suvokia jo vertę bei naudą;
 • Patartina, kad Ligonių sakramentas būtų teikiamas dar žmogui esant sąmoningam, kad žmogus galėtų atlikti Išpažintį ir priimti Komuniją;
 • Mirštančiajam būtina pakviesti kunigą, kuris jam suteikia ne tik Ligonio sakramentą, bet ir Viatiką (lot. kelionės maistas) – šv. Komuniją, kuri parengia mirštantįjį paskutinei kelionei.

KRIKŠTAS

Krikštas yra viso krikščioniško gyvenimo pamatas – vartai į kitus sakramentus. Krikštas yra atgimimo per vandenį ir žodį sakramentas – mirštama Kristaus mirtyje ir Šventosios Dvasios veikimu prisikeliama Kristuje, tampant „nauju kūriniu“. Krikštas panaikina gimtąją nuodėmę – polinkį į blogį ir suteikia Dieviškąją malonę, tačiau pakrikštytajame lieka kai kurios laikinos nuodėmių pasekmės: kentėjimai, liga, mirtis ar trapumo žymės, kaip charakterio silpnybės ir t. t. Krikštas yra tikėjimo sakramentas, todėl visų pakrikštytųjų tikėjimas turi augti. Kad Krikšto malonė pilnai išsiskleistų reikalinga tėvų ir bendruomenės parama bei pagalba.
Kūdikių krikštas yra labai sena Bažnyčios tradicija, gerai žinoma nuo II amžiaus. Krikščionys tėvai, norintys auklėti vaiką krikščioniškai, turėtų kuo ankščiau jį pakrikštyti, ypač kai vaikelis gimsta neišnešiotas ar sergantis. Krikšto malonė sustiprina vaikelį, kaip Ligonio sakramentas suaugusiuosius.

KITI SAKRAMENTAI
Pagal poreikį teikiama pagalba pasirengiant Sutvirtinimo ir Eucharistijos Susitaikinimo (Išpažintis) bei Santuokos sakramentams. Kasdien, išskyrus šeštadienius, koplyčioje aukojamos šv. Mišios. Prašymus šv. Mišioms galite pateikti atėję į koplyčios raštinę.

DVASINĖ PAGALBA NE KATALIKAMS
Dvasinė pagalba suteikiama pagal įsitikinimus – tradicinių religijų atstovams pakviečiami jų bendruomenių dvasininkai. Kitais atvejais dvasinė pagalba suteikiama neprieštaraujant Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninės Kauno klinikų vidaus taisyklėms ir Lietuvos Respublikos įstatymams.

KLINIKŲ ŠV. LUKO KOPLYČIA
(Paslaugų centre, 3 aukšte, šalia kavinės)
Koplycia1
ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais
16.00 val.
Pirmadieniais – penktadieniais (kasdien)
14.30 val.
Šeštadieniais Šv. Mišių nebūna
ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Antradieniais ir ketvirtadieniais
10.00 – 14.15 val.
KAUNO KLINIKŲ KAPELIONAI
BUDI KLINIKOSE DARBO DIENOMIS
10.00 – 17.00 val.
Patogiausia kviestis telefonais:
Mob. 8 671 71716
8 (37) 327180
Vietinis 7180
Ne budėjimo metu kviečiami
ypatingais atvejais.

DVASINĖ ASISTENTĖ
Svetlana Adler-Mikulėnienė
Tel. 861841500
El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

KAUNO KLINIKŲ KAPELIONAI:

 • Pirmadieniais – kun. Domas Paulikas
 • Antradieniais – kun. Gytis Petras Stumbras
 • Trečiadieniais – kun. Nerijus Pipiras
 • Ketvirtadieniais – kun. Vytenis Vaškelis
 • Penktadieniais – kun. Benas Audrius Martusevičius
 • Šeštadieniais ir sekmadieniais budėjimai suskirstomi.

Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninė Kauno klinikos siekia, kad:

 • pacientas gyventų oriai, jaustųsi reikalingas, suprastas ir mylimas, galėtų sudėtingu gyvenimo momentu, ypač mirties akivaizdoje, patenkinti savo dvasinius poreikius, jam būtų lengvai prieinami jo įsitikinimus atitinkantys religiniai patarnavimai;
 • paciento šeima artimojo ligos ir gedulo metu lengviau susitvarkytų su kilusiomis dvasinėmis problemomis, galėtų nesunkiai padėti artimajam gauti jo įsitikinimus atitinkančius religinius patarnavimus;
 • įstaigos darbuotojai darbo vietoje, ypač krizių ir didelės įtampos momentais, gautų jų religinius įsitikinimus atitinkančią dvasinę pagalbą.

Kapelionas (kunigas) – rūpinasi dvasine ir sielovadine katalikų tikėjimą išpažįstančių Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninės Kauno klinikų pacientų ir darbuotojų, pageidaujančių tokio patarnavimo globa.

Dvasinis asistentas – padeda kapelionui rūpintis dvasine ir sielovadine katalikų tikėjimą išpažįstančių Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninės Kauno klinikų pacientų, jų artimųjų ir darbuotojų, pageidaujančių tokio patarnavimo globa; esant reikalui atlikti tas kapeliono funkcijas, kurios nėra rezervuotos kunigystės šventimus turintiems asmenims. Rūpinasi dvasine kitas religijas išpažįstančių pacientų, jų artimųjų ir darbuotojų, pageidaujančių tokio patarnavimo, slauga. 

 

 

Skubi pagalba

Skubiosios medicinos klinika
Eivenių g. 2, LT-50161, Kaunas
(įvažiavimas iš J. Lukšos-Daumanto gatvės)
Tel.: +370 37 326262
Registratūra
Tel.: +370 37 703485
Vaikų skubios pagalbos skyrius: +370 37 32 7109

Gydytojų postas:
Tel.: +370 37 327198
Tel.: +370 37 703498
El. p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 

VIEŠASIS TRANSPORTAS
Iki pat Traumų ir skubiosios pagalbos centro važiuoja 19 maršruto miesto autobusas.
Autobuso tvarkaraštis: http://goo.gl/27NmTG
Daugiau informacijos: http://goo.gl/yIDz8i
Skubios pagalbos skyrius priima visus atvykstančius ar pristatytus į Kauno klinikas pacientus, kuriems reikalinga skubi pagalba – tiek suaugusius, tiek vaikus. Skubi pagalba teikiama visą parą išeiginėmis ir darbo dienomis ištisus metus.
Aukščiausio lygio skubią pagalbą teikiantis Traumų ir skubios pagalbos centras turi 23 suaugusiųjų stebėjimo lovas (iš jų 6 sunkesnių ligonių stebėjimui) ir 10 vaikų (iš jų 4 transportines), aprūpintas moderniausia technika ir užima 15 tūkst. kv. m. ploto pastatą.

KĄ REIKIA ŽINOTI, KREIPIANTIS Į SKUBIOS PAGALBOS SKYRIŲ:

 • Kreipiantis dėl būtinosios medicinos pagalbos, gydytojo siuntimas neprivalomas.
 • Būtinoji pagalba LR piliečiams, nuolat gyvenantiems Lietuvoje, yra nemokama.
 • Skubią medicinos pagalbą teikia skyriuje budintys du gydytojai terapeutai, reikalui esant kviečiami kiti specialistai (chirurgai, traumatologai, neurologai, akušeriai ginekologai ir kt.)
 • Skubios pagalbos skyriuje pacientai rūšiuojami pagal būklės sunkumą - prioritetas teikiamas pačios sunkiausios būklės pacientams. Todėl pacientų aptarnavimo greitis labai priklauso nuo, tuo metu skyriuje esančių sunkios būklės pacientų skaičiaus. Pacientas gali būti priskirtas vienai iš 4 skubios pagalbos kategorijų (1 - 2 pagalba nedelsiant, 3 - 4 – pagalba per 30 min. ar 1 val.) arba neskubios pagalbos 5 kategorijai (2004-04-08 LR Sveikatos apsaugos ministro Įsakymas Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicininės pagalbos teikimo tvarkos bei masto“). Į Skubiosios medicinos kliniką per dieną kreipiasi vidutiniškai 170 pacientų – maždaug ketvirtadalis iš jų yra labai sunkios būklės, o 5 procentai – kritiškos būklės.
 • Jei atvykusiam pacientui iš karto neįmanoma nustatyti galutinės ar preliminarios ligos diagnozės ar tuo metu yra reali grėsmė jo sveikatai ir gyvybei, reikalingas papildomas ištyrimas bei gydymas, skiriama stebėjimo paslauga, trunkanti nuo 4 iki 24 val. Tuo metu pacientui taikomas simptominis gydymas (jei toks reikalingas), stebimos gyvybinės funkcijos, atliekami papildomi tyrimai (jei tokie reikalingi). Baigiantis numatytam stebėjimo laikui, vėl vertinama paciento sveikatos būklė, priimamas sprendimas dėl tolesnio gydymo.
 • Išimties tvarka teikiamos ir asmens sveikatos priežiūros paslaugos, nepriskiriamos būtinajai medicininei pagalbai. Apie tai gydytojas informuos po pirminės apžiūros. Tuomet pacientas privalo sumokėti už suteiktas paslaugas pats. Būtinosios pagalbos sąrašas ir mastai yra skelbiami skyriaus informaciniame aplanke.
 • Traumų ir skubios pagalbos centro saugumą užtikrina nuolat budintys apsaugos darbuotojai. Centro patalpos ir aplink esanti teritorija visą parą yra stebima vaizdo kameromis.

SKUBIOS PAGALBOS SKYRIAUS VEIKLA

 • būtinosios pagalbos teikimas dėl terapinių, chirurginių, kardiologinių susirgimų, akių ir visų kitų tipų traumų atvejais,
 • stebėjimo paslaugos teikimas,
 • pacientų stacionarizavimas.

SKUBIOS PAGALBOS SKYRIAUS GYDYTOJAI:

 • Gediminas Mykolas Čižauskas
 • Solveiga Padriezienė
 • Stasys Ratkūnas
 • Vilija Rodovičienė
 • Loreta Venckienė
 • Audronė Dautartienė
 • Rima Januškevičiūtė
 • Regina Žukauskienė
 • Liza Olman
 • Ilona Kajokaitė
 • Salvijus Milašius
 • Jadvyga Milieškienė
 • Rimantė Hofmanienė
 • Rolanda Kazlauskaitė
 • Nijolė Bražinskaitė
 • Nedas Jasinskas
 • Aida Mankutė
 • Edgaras Ūsas
 • Eglė Belousovienė
 • Živilė Tebėraitė-Dudonė
 • Marija Brazaitienė
 • Egidija Vaičekauskienė

KAIP MUS RASTI

 

powered ByGiro.com

S

k

u

b

i

 

p

a

g

a

l

b

a

Išankstinė registracija internetu

KAUNO KLINIKŲ INFORMACIJOS TEL. : +370 37 326376, +370 37 326375


Išankstinė registracija tiesiogiai per sergu.lt


Kauno klinikų gydytojų darbo grafikai (išankstinė registracija)

powered ByGiro.com

R

e

g

i

s

t

r

a

c

i

j

a

 

i

n

t

e

r

n

e

t

u