MOKSLINIAI PASIEKIMAI

Stiprėja LSMU Neuromokslų instituto Neuroonkologijos ir genetikos laboratorija, kur nagrinėjamos dvi temos – neuroonkologija ir CNS kraujagyslių neurochirurgija. Ši glaudžiai su Neurochirurgijos klinika susijusi mokslinė laboratorija yra unikali Lietuvoje. Ji dar labiau įtvirtina klinikos kaip Lietuvos neurochirurgijos centro svarbą. Šis junginys atitinka iškiliausių pasaulio universitetinių klinikų organizacinę struktūrą, kur neurochirurgai praktikai kartu su fundamentaliųjų mokslų atstovais plėtoja mokslinę veiklą ir dirba pedagoginį darbą. Tai palengvina bendradarbiavimą su užsienio laboratorijomis bei universitetais. Mūsų laboratorijoje jau pradedami CNS navikų genetiniai tyrimai, norima nustatyti navikų jautrumą chemoterapijai, kaupiama pacientų duomenų bazė ir CNS navikų bankas tolesniems tyrimams.

Nuo 1991 metų neurochirurgai apginė 16 daktaro disertacijų ir vieną habilitacinį darbą. Daugumą jų buvo gerai įvertintos užsienio universitetinių klinikų, pavyzdžiui, Harvardo, Berlyno, Nagojos ir kitų, neurochirurgų. Pastarąjį penkmetį Klinikos neurochirurgų darbai plačiai publikuojami prestižiniuose pasaulio neurochirurgijos žurnaluose.

Klinikos neurochirurgai kviečiami skaityti paskaitų JAV, Japonijos, Australijos, Latvijos universitetuose. Gydytojai, dirbantys Neurochirurgijos klinikoje, yra ne tik pasaulio ar Europos neurochirurgų asociacijų nariai, bet ir įtraukti į JAV neurochirurgų kongreso, Tarptautinės hipofizės chirurgų draugijos, Europos kaukolės pamato chirurgų draugijos valdybos ir kitų tarptautinių draugijų veiklą. Svarbiu Kauno neurochirurgijos įvertinimu galima laikyti neurochirurgo – vienintelio iš Baltijos šalių neurochirurgų – įtraukimą į ES medicinos projektų vertinimą bei pakvietimą tapti užsienio mokslinio žurnalo recenzentu.