KLINIKINĖ VEIKLA

Šiuo metu Onkologijos ir hematologijos klinikoje vyksta 10 klinikinių tyrimų.
1. III fazės. Atsitiktinio parinkimo, dvigubai maskuotas, placebu kontroliuojamas tyrimas vertinant kopanlisibo veiksmingumą ir saugumą derinyje su rituksimabu asmenims su recydivuojančia vangios eigos neHodžkino limfoma (vNHL). Tyrėjai R. Gerbutavičius, E. Kėvalienė.
2. Esencine trombocitemija ir kitomis mieloproliferacinėmis neoplazmomis sergančiųjų pacientų registras. Tyrėjas R. Gerbutavičius.
3. Atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, daugiacentris tyrimas, skirtas denosumabui palyginti su zoledronine rūgštimi (Zometa®), gydant naujai diagnozuota daugybine mieloma sergančių tiriamųjų kaulų ligas. Tyrėjai R. Gerbutavičius. M. Rudžianskienė.
4. Daugiacentris, atviras, vienos šakos, IIIB fazės tarptautinis tyrimas, skirtas Obinutuzumabo vartojimo vieno arba kartu su chemoterapija, saugumui įvertinti tiriamiesiems asmenims, sergantiems ankcčiau negydyta arba recidyvavusia ar atsparia lėtine limfocitine anemija. Tyrėjai R.Gerbutavičius (pagr.tyrėjas), E. Kėvalienė, L. Neverbickienė
5. III fazės, atsitiktinės atrankos, dvigubai aklas, placebu kontroliuojamas klinikinis tyrimas, skirtas palyginti vaistinį preparatą BB1608 ir placebą, juos skiriant su kartą per savaitę vartojamu paklitakseliu, suaugusiems, anksčiau gydytiems asmenims, sergantiems išplitusia skrandžio ir skrandžio – stemplės jungties (SSJ) adenokarcinoma. Tyrėjai R. Jančiauskienė (pagr.tyrėjas), R. Kupčinskaitė-Noreikienė, R. Ambrazienė, D. Trumpaitienė, R. Deltuvaitė (koordinatorė)
6. III fazės atsitiktinės atrankos placebu kontroliuojamas karboplatinos ir paklitakselio tyrimas su PARP inhibitoriumi veliparibu (ABT-888) arba be jo, gydant HER2 neigiamą metastazavusį arba vietiškai išplitusį neoperuojamą su BRCA susijusį krūties vėžį. Tyrėjai E. Juozaitytė, R. Ambrazienė, D. Vaitiekus, E. Korobeinikova.
7. III fazės, atsitiktinių imčių tyrimas, lyginantis MK-3475 su standartiniu gydymu pacientams, sergantiems pasikartojančiu ar metastatiniu galvos ir kaklo vėžiu. Tyrėjai A. Inčiūra, V. Rudžianskas, R. Ambrazienė, D. Trumpaitienė.
Vykdomi 9 akademiniai klinikiniai tyrimai:
0. „Neuroendokrininių navikų ypatumų tyrimas“.
1. „Gaubtinės ir tiesiosios žarnos vėžio gydymo veiksmingumo įvertinimas“.
2. „RAS mutacijos ir jų reikšmė sergančiųjų išplitusiu gaubtinės ir tiesiosios žarnos vėžiu gydyme”.
3. „Lokaliai pažengusių galvos ir kaklo navikų atsako vertinimas ir gydymo planavimas po indukcinės chemoterapijos remiantis FDG-PET/KT vaizdais“.
4. „Galvos ir kaklo navikų taikinio tūrio apibrėžimo vertinimas (subjektyvaus ir tarpusavio) pagal KT ir PET/KT vaizdus“.
5. „Pacientų, sergančių mieloproliferacinėmis ligomis gyvenimo įvertinimas“.
6. „Lėtinės limfoleukemijos įvertinimas“.
7. „Prognostinių veiksnių paieška vertinant limfomų gydymo atsaką su PET/KT“.
8. „II ir III stadijos tiesiosios žarnos vėžio priešoperacinio gydymo chemoterapija pagal FOLFOX schemą veiksmingumo įvertinimas ir palyginimas su standartiniu chemospinduliniu gydymu“.