Gerbiami Kauno klinikų darbuotojai,

dėkoju visiems už intensyvų, pasiaukojantį darbą ir nenuilstamą energiją siekiant bendrų tikslų. Jubiliejinių 75-ųjų ligoninės veiklos metų rezultatai dar kartą įrodė, kad esame stiprūs, dirbdami ir tobulėdami kartu vienoje komandoje.

Atsižvelgiant į šių metų rezultatus, Kauno klinikų ir jų filialų darbuotojams bus išmokėtos vienkartinės 40 procentų mėnesinės algos dydžio piniginės išmokos. To pasiekėme kartu - gerindami sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir didindami suteiktų paslaugų skaičių, diegdami inovatyvias sveikatos priežiūros paslaugas, racionaliai naudodami žmogiškuosius ir materialinius išteklius.


Ramaus Advento ir gražių artėjančių švenčių!

Kauno klinikų administracijos vardu
generalinis direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius​