Reumatologijos klinika

Kauno klinikos, Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas
Tel. (+370 37) 32 71 49, faksas (+370 37) 32 60 32, el. paštas reumatologijos.klinika@kaunoklinikos.lt

Mokslas ir pedagogika

Kilinikoje dirba 6 dėstytojai mokslininkai: 
Asta Baranauskaitė, dr.,doc.
Egidijus Eviltis, dr., doc. 
Margarita Pileckytė, dr.
Eleonora Norkuvienė, asistentė
Jurgita Sabaliauskinė, asistentė
Loreta Adomaitienė, asistentė

Klinikoje studijuoja Medicinos fakulteto IV kurso studentai, reumatologijos, vidaus ligų, neurologijos, dermatovenerologijos specialybių rezidentai.

Vyksta tobulinimo kursai "Praktiniai reumatologijos klausimai" (2 sav. trukmės) bendrosios praktikos gydytojams, " Reumatinių ligų diagnostikos ir gydymo naujovės " (1 sav. trukmės) reumatologams ir internistams, „Šiuolaikinės reumatologijos aktualijos“ (2 sav. Trukmės) reumatologams.

Klinikos darbuotojai dalyvauja Lietuvos reumatologų asociacijos, Europos antireumatinės lygos (EULAR) veikloje, kelia kvalifikaciją tarptautinėse konferencijose.

Klinikoje kartu su EULAR partneriais atliekami seronegatyvių spondiloartropatijų ir reumatoidinio artrito, sisteminės sklerodermijos tyrimai.

Nuo 1994 metų dalyvaujama multicentriniuose tarptautiniuose klinikiniuose tyrimuose, tiriant įvairių medikamentų efektyvumą ir saugumą, gydant reumatoidinį artritą, artrozę, psoraizinį artritą, osteoporozę.