Kauno klinikos, Eivenių g. 2 LT-50009 Kaunas.
Juridinių asmenų registro kodas 135163499, PVM kodas LT351634917.
Tel.: (8 37) 32 63 75, 32 63 76, Faks.: (8 37) 32 64 27 El.paštas rastine@kaunoklinikos.lt 

Telefonų sąrašas

INFORMACIJA

32- 6375

 

 

 

32- 6376

 

 

Akušerijos ir ginekologijos korpuso informacija

32- 6531

 

 

Skubi pagalba Vaikų ligų korpuse

32- 7119

 

 

Skubi pagalba Akių ligų korpuse (traumų punktas)

32- 6497

 

 

Skubi pagalba Centriniame korpuse

32- 6262

 

 

Gimdyvių priėmimas

32- 6270

 

 

Ginekologinių ligonių priėmimas

32- 6096

 

 

Skubi pagalba Kardiologijos korpuse

32- 6087

 

 

ADMINISTRACIJA

 

 

 

Generalinis direktorius

32- 6360

 

 

Sekretoriato vadovė 32- 6360    
Faksas 32- 6601    
       
Direktorius medicinai ir slaugai 32- 6975    
Direktoriaus medicinai ir slaugai sekretorė 32- 6869    
Stacionarinių paslaugų koordinavimo tarnybos vadovas 32- 6445    
Ambulatorinių paslaugų koordinavimo tarnybos vadovas 32- 6664    
Slaugos koordinavimo tarnybos vadovė 32- 6456    
       
Direktorė valdymui ir plėtrai 32- 6564    
Direktoriaus valdymui ir plėtrai sekretorė 32- 6867    
Direktoriaus valdymui ir plėtrai pavaduotojas 32- 6268    
       
Direktorius ekonomikai ir infrastruktūrai 32- 7044    
Direktoriaus ekonomikai ir infrastruktūrai sekretorė 32- 7044    
Direktorius visuomenės sveikatai, mokslui ir studijoms 32- 6777    
Direktoriaus visuomenės sveikatai, mokslui ir studijoms sekretorė 32- 6332    

Vyresnysis specialistas kokybei

32- 6562

 

 

Atstovas spaudai

8 655 16045

 

 

Posėdžių salė

32- 7138

 

 

Juristai

32- 6757

 

 

„Ave vita“ laikraščio koorespondentai

32- 6202

 

 

Skaitykla

32-6743

 

 

 Medicinos fakulteto dekanas

32 -6034

 

 

Podiplominių studijų centras kab. Nr. 3

32- 6168

 

 

Podiplominių studijų centras kab. Nr. 63

32- 6901

 

 

MEDICINOS STATISTIKOS SKYRIUS

 

 

 

Vadovas

32- 6863

 

 

Gydytojai statistikai

32- 6388

 

 

Vyr. sveikatos statistikas

32- 6409

 

 

E. informacinės sveikatos grupė

32- 7040

 

 

Nedarbingumo pažymėjimų išdavimas (Centr. korp.)

4683

 

 

Stacionaro statistikai

32- 7186

 

 

Poliklinikos statistikai

32- 7113

 

 

Med. blankų, gyd. tapatybės lipdukų išdavimas

32- 6683

 

 

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ TARNYBA

 

 

 

Vadovė

32- 6237

 

 

Vyresn. inspektorius

32- 6877

 

 

Inspektoriai kab. Nr. 6 (Darbo sutartys)

32- 6288

 

 

Inspektoriai kab. Nr. 7 (Atostogos)

32- 6523

 

 

Vyresn. inspektorė soc. rūpybai

32- 6773

 

 

OPERATYVUSIS DARBO KOORDINAVIMO CENTRAS

 

 

 

 

32- 6308

 

 

 

32- 6708

 

 

 

32- 6001

 

 

 

32- 6002

 

 

 

32- 6384

 

 

 

32- 6700

 

 

Faksas

32- 6235

 

 

DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIUS

 

 

 

Viršininkas

78- 7311

 

 

Raštinė

32- 6768

 

 

Faksas

32- 6427

 

 

Archyvas

32- 6711

 

 

 

 

 

 

KOORDINAVIMO SKYRIUS

 

 

 

Koordinatorius motinos ir vaiko sveikatos priežiūrai

32- 6621

 

 

Koordinatorius operacinei medicinai

32- 6838

 

 

 Koordinatorius konservatyviajai medicinai

32- 6457

 

 

Metodininkas operacinei medicinai

32- 7192

 

Metodininkas

32- 6457

 

 

Metodininkas

32- 6457

 

 

Projektų koordinatorius

78- 7362

 

 

Projektų administravimo vadovas

32- 7133

 

 

SLAUGOS VALDYMO TARNYBA

 

 

 

Direktorius slaugai

32- 6493    

 

 

Sekretorius

32- 6493

 

 

Faksas

78- 7348

 

 

Konservatyviosios medicinos slaugos vyr. specialistas

32- 7074

 

 

Operacinės medicinos slaugos vyr. specialistas

32- 7152

 

 

Motinos ir vaiko slaugos vyr. specialistas

32- 6530

 

 

Metodininkas

32- 6739

 

 

Metodininkas

78- 7339

 

 

 EKONOMIKOS IR FINANSŲ TARNYBOS

 

 

 

EKONOMIKOS IR PLANAVIMO SKYRIUS

 

 

 

Direktorius ekonomikai

32- 7044

 

 

Ekonomikos ir planavimo sk. viršininkas

32- 7099

 

 

 Sekretorius

32-7044

 

 

Faksas

32- 6077

 

 

Ekonomistai

32- 6331

 

 

Ekonomistai

32- 6678

 

 

BUHALTERIJA

 

 

 

Vyr. finansininkas

32- 6974

 

 

Faksas

32- 6589

 

 

Vyr. finansininko pavaduotojas

32- 6091

 

 

Darbo užmokesčio apskaitos sektorius

32- 6669

 

 

Darbo užmokesčio apskaitos sektorius

32- 6690

 

 

Darbo užmokesčio apskaitos sektorius

78- 7310

 

 

Sandėlių apskaitos sektorius

32- 7072

 

 

Sandėlių apskaitos sektorius

32- 6616

 

 

Turto ir darbų apskaitos sektorius

32- 6285

 

 

Finansinės apskaitos sektorius

32- 6007

 

 

Specialiųjų lėšų apskaita

32- 6858

 

 

Kreditorinio įsiskolinimo ir banko apskaitos sektorius

32- 6977

 

 

Mokamų paslaugų apskaitos grupė

32- 6312

 

 

Kasa

32- 7188

 

 

Viešųjų pirkimų grupė

32- 6124

 

 

Viešųjų pirkimų grupė

32- 6140

 

 

KONTROLĖS TARNYBOS

 

 

 

VIDAUS AUDITO TARNYBA

 

 

 

Medicinos auditoriai

32- 6160

 

 

Vidaus auditoriai

32- 6655

 

 

INFEKCIJŲ KONTROLĖS SKYRIUS

 

 

 

Vadovas

32- 6772

 

 

Infekcijų kontrolės specialistai

32- 6453

 

 

Centrinė sterilizacinė

32- 6714

 

 

Akušerijos sterilizacinė

4613

 

 

Akušerijos instrumentų plovykla

4095

 

 

Centrinė dezinfekcijos kamera

4820

 

 

Akušerijos dezinfekcijos kamera

4022

 

 

DARBUOTOJŲ SAUGOS TARNYBA

 

 

 

Specialistai

32- 6236

 

 

Priešgaisrinės saugos tarnyba

78- 7301

 

 

DARBO MEDICINOS TARNYBA

 

 

 

Vadovas

32- 7110

 

 

Specialistai

32- 6546

 

 

RADIACINĖS SAUGOS TARNYBA

32- 6881

 

 

Katastrofų medicinos ir civilinės saugos vyr. specialistas

32- 6386

 

 

SKUBIOS PAGALBOS SKYRIUS

 

 

 

Vadovas

32- 6089

 

 

Vyr. slaugytojas - slaugos administratorius

32- 6089

 

 

Administratorius

4848

 

 

Skubios pagalbos skyriaus registratūra

32- 6262

 

 

 Stebėjimo postas

32- 7198

 

 

Pacientų apžiūros kabinetas

4785

 

 

Gydytojų apžiūros kab. Nr. 14

4114

 

 

Konsultantų kab. Nr. 23

4267

 

 

Konsultantų kab. Nr. 3

4841

 

 

Chirurgų kab. Nr.10

4075

 

 

Echoskopijų kab.

4969

 

 

Kompiuterinės tomografijos kab.

7137

 

 

Ginekologijos, Urologijos kab.

4267

 

 

Reanimacijos palata

4785

 

 

Planinis stacionarizavimas Centriniame korpuse

4611

 

 

Planinis stacionarizavimas Neurochirurgijos korpuse

32- 6311

 

 

Ūkio reikalų tvarkytojas

4321

 

 

KONSULTACINĖ POLIKLINIKA

 

 

 

Vedėjas

32- 6055

 

 

Sekretoriatas

32- 6253

 

 

Registratūra

32- 6068, 6510

 

 

Registratūra

32- 6256, 6654

 

 

Registratūros vyr. slaugytojas - slaugos administratorius

32- 6364

 

 

Tyrimų paėmimo kab. Nr. 322

32- 7063

 

 

Funkcinės diagnostikos kab. Nr. 306 (spirogramos)

32- 6062

 

 

EKG kab. Nr. 324

32- 6424

 

 

Konsultacinės poliklinikos ANG ligų skyrius

 

 

 

Otorinolaringologijos kab.  Nr.  420

32 -6185

 

 

Otorinolaringologijos kab. Nr.  425,  Nr.  431

32- 6652

 

 

Vyr. slaugytojas – slaugos administratorius kab.  Nr.  426

32- 6254

 

 

Suaugusiųjų audiologijos kab.  Nr.  427, Surdologijos kab. Nr.  428

32- 6013

 

 

Otorinolaringologijos kab.  Nr.  429, Endoskopijų  kab. Nr.  422

32- 6231

 

 

Vaikų surdologijos kab. Nr. 416

32- 6730

 

 

Vaikų otorinolaringologijos kab. Nr. 430

32- 6650

 

 

Audiologijos, balso analizės kab. Nr. 419

32- 6185

 

 

Mokymo kabinetas Nr. 414

32- 6240

 

 

Konsultacinės poliklinikos Chirurgijos skyrius

 

 

 

Administratorius

32- 6358

 

 

Slaugos administratorius

32- 6121

 

 

Chirurgijos kab. Nr. 230

32- 6261

 

 

Chirurgijos kab. Nr. 212

32- 6047

 

 

Mikrochirurgijos kab. Nr. 214

32- 6936

 

 

Proktologijos kab. Nr. 232

32- 6145

 

 

Ortopedijos - traumatologijos kab. Nr. 101

32- 6212

 

 

Ortopedijos - traumatologijos kab. Nr. 103

32- 6052

 

 

Onkologijos kab. Nr. 406

32- 6909

 

 

Onkologijos kab. Nr. 407

32- 6746

 

 

Urologijos kab. Nr. 317

32- 6207

 

 

Urologijos kab. Nr. 319

32- 6075

 

 

Urologijos kab. Nr. 320

32- 6358

 

 

Urologijos kab. Nr. 323

32- 6347

 

 

Sporto medicinos kab. Nr. 4

78- 7333

 

 

Konsultacinės poliklinikos terapijos skyrius

 

 

 

Vyr.slaugytojas - slaugos administratorius kab. Nr. 326

32- 6437

 

 

Alergologijos kab. Nr. 301

32- 6252

 

 

Alergologijos kab. Nr. 303

32- 6063

 

 

Pulmonologijos kab. Nr. 304

32- 6575

 

 

Pulmonologijos kab. Nr. 305

32- 6630

 

 

Funkcinės diagnostikos kab. Nr. 306

32- 6062

 

 

Genetikos kab. Nr. 308

32- 6771

 

 

Hematologijos kab. Nr. 314

32- 6027

 

 

Hematologijos kab. Nr. 328

32- 6260

 

 

Nefrologijos kab. Nr. 327

32- 6808

 

 

Nefrologijos kab. Nr. 325

78- 7325

 

 

Reumatologijos kab. Nr. 401

32- 6250

 

 

Reumatologijos kab. Nr. 408

78- 7308

 

 

Gastroenterologijos kab. Nr.  402

32- 6550

 

 

Gastroenterologijos kab. Nr. 403

32- 6422

 

 

Gastroenterologijos kab. Nr. 404

32- 6536

 

 

Gastroenterologijos kab. Nr.  408

78- 7308

 

 

Infekcinių ligų kab. Nr.  405

32- 6380

 

 

Darbo medicinos specialistai kab. Nr. 316

32- 7126

 

32- 7126

Procedūrų kab. Nr. 307

4068

 

 

Ūkio reikalų tvarkytojas

4601

 

 

Konsultacinės poliklinikos Chemoterapijos dienos stacionaras Centriniame korpuse

 

 

 

Administratorius, vyr. slaugytojas - slaugos administratorius

32- 6344

 

 

Gydytojų kab. Nr 003

32- 4103

 

 

Gydytojų kab. Nr. 006

32- 4255

 

 

Gydytojų kab. Nr. 007

32- 7162

 

 

Gydytojų kab. Nr. 008

32- 7162

 

 

Konsultacinės poliklinikos Chemoterapijos dienos stacionaras Akušerijos ginekologijos korpuse

 

 

 

Gydytojų kab.

32- 6820

 

 

 Gydytojų kab.

32- 7029 

 

 

 PROFILINĖS KLINIKOS

 

 

 

AKIŲ LIGŲ KLINIKA

 

 

 

Vadovas

32- 7064

 

 

Sekretoriatas (epikrizės )

32 -7006

 

 

Faksas

32- 6146

 

 

Profesorius

32- 6019

 

 

Administratorius kab. Nr. 266

78 -7366

 

 

Administratorius studijoms

32- 6558

 

 

Pedagoginis personalas kab. Nr. 279

32- 6110

 

 

Pedagoginis personalas kab. Nr. 286

32- 7187

 

 

Doktorantai kab. Nr. 276

32- 6828

 

 

Akių donorinių audinių bankas

32- 7020

 

 

Ligonių priėmimas

32- 7059

 

 

AKIŲ LIGŲ I SKYRIUS

 

 

 

Vadovas

32- 6148

 

 

Vyr. slaugytojas - slaugos administratorius

32- 6800

 

 

Gydytojų kab. Nr. 363

32- 6776

 

 

Slaugytojų kab.

32- 6030

 

 

Rezidentų kab. Nr. 301

4131

 

 

Ūkio reikalų tvarkytojas

4097

 

 

AKIŲ LIGŲ SKYRIAUS DIENOS CHIRURGIJOS POSKYRIS

 

 

 

Vadovas

32- 6770

 

 

Gydytojų konsultantų kab. Nr.  251

32- 7153

 

 

Gydytojų kab. Nr. 273

32- 6548

 

 

Slaugytojai

32- 6100

 

 

 Rezidentų kab. Nr. 288

 4097

 

 

AKIŲ LIGŲ II SKYRIUS

 

 

 

Vadovas

32- 6157

 

 

Vyr. slaugytojas - slaugos administratorius

32- 6830

 

 

Vitreoretinalinės chirurgijos sektoriaus gydytojai kab.  Nr. 410,  425

32- 6686

 

 

Akių traumų sektoriaus gydytojai gydytojai kab.  Nr.  433,  463

32- 6315

 

 

Bendrosios oftalmologijos sektoriaus gydytojai kab.  Nr.  446

32- 6740

 

 

Slaugytojų kab. Nr. 431

32- 6317

 

 

Slaugytojų kab. Nr. 444

32- 6139

 

 

Ūkio reikalų tvarkytojas

4131

 

 

 

 

 

 

VAIKŲ AKIŲ LIGŲ SKYRIUS

 

 

 

Vadovas

32- 6201

 

 

Vyr. slaugytojas - slaugos administratorius

32- 6724

 

 

Gydytojų kab. Nr. 312

32- 6698

 

 

Bud. slaugytojas kab. Nr. 350

32- 6014

 

 

Bud. slaugytojas kab. Nr. 335

32- 6138

 

 

VAIKŲ AKIŲ LIGŲ AMBULATORINIS SKYRIUS

 

 

 

Registratūra

32- 6668

 

 

 

32- 6788

 

 

Gydytojų kab. Nr. 205

32- 6606

 

 

Gydytojų kab. Nr. 206

32- 6186

 

 

Gydytojų kab. Nr. 208

32- 7179

 

 

Gydytojų kab. Nr. 210

32- 6018

 

 

Gydytojų kab. Nr. 211

32- 6110

 

 

Gydytojų kab. Nr. 227

32- 6782

 

 

Ortoptinis kab. Nr. 218

32- 6910

 

 

Ortoptinių pratimų kab. Nr. 209

32- 6494

 

 

Slaugytojų kab.

32- 6685

 

 

Ūkio reikalų tvarkytojas

4738

 

 

AKIŲ TRAUMŲ SEKTORIUS

 

 

 

Ligonių registracija

32- 6497

 

 

Gydytojų kab. Nr. 179

32- 6834

 

 

Slaugytojų kab

32- 7143

 

 

Priėmimas

32- 7059

 

 

 

 

 

 

AKIŲ LIGŲ SKYRIŲ OPERACINĖ

 

 

 

Vadovas ir vyr. slaugytojas - slaugos administratorius

32- 6942

 

 

Gydytojai anesteziologai

4040

 

 

Bud. slaugytojas, protokolinė

32- 6458

 

 

Skubios pagalbos operacinė

32- 6695

 

 

Aseptinė operacinė

32- 6802

 

 

 

 

 

 

AKIŲ LIGŲ KONSULTACINIS DIAGNOSTINIS SKYRIUS

 

 

 

Registratūra

32- 6986

 

 

 

32- 6629

 

 

Akių ligų konsultacinio diagnostinio sk. vadovas

32- 6760

 

 

Vyr. slaugytojas - slaugos administratorius

32- 6443

 

 

Gydytojai kab. Nr. 122

32- 7083

 

 

Glaukomos kab. Nr. 103

32- 7170

 

 

Glaukomos kab. Nr. 106

32- 6098

 

 

Glaukomos kab. Nr. 108

32- 7096

 

 

Glaukomos kab. Nr. 112

32- 6872

 

 

Glaukomos kab. Nr. 134

32- 6884

 

 

Konsultacijų kab. Nr. 104

32- 6136

 

 

Konsultacijų kab. Nr. 105

32- 7053

 

 

Konsultacijų kab. Nr. 109

32- 7069

 

 

Konsultacijų kab. Nr. 110

32- 6679

 

 

Konsultacijų kab. Nr. 111

32- 7052

 

 

Konsultacijų kab. Nr. 114

32- 6956

 

 

Konsultacijų kab. Nr. 115

32- 6470

 

 

Konsultacijų kab. Nr. 116

32- 6103

 

 

Konsultacijų kab. Nr. 117

32- 6624

 

 

Kompiuterinė tomografija kab. Nr. 190, 191

32- 6756

 

 

Biometrijos kab. Nr. 107

32- 6662

 

 

Ultragarsinės diagnostikos kab. Nr. 113

32- 7098

 

 

Lazerio ir fotokoaguliacijos kab. Nr. 192, 195

32- 7197

 

 

Fluorescentinės angiografijos kab. Nr. 193

32- 6635

 

 

Ūkio reikalų tvarkytojas

32-7161

 

 

 

 

 

 

LSMU NI Oftalmologijos laboratorija

 

 

 

Laboratorijos vedėjas

32- 7095

 

 

Telemedicinos kab. Nr. 120 - 121

32- 6749

 

 

Doktorantai

32- 6924

 

 

Gydytojai

32- 6198

 

 

 

 

 

 

AKUŠERIJOS IR GINEKOLOGIJOS KLINIKA

 

 

 

Vadovas

32- 7132

 

 

Sekretorius

32- 6701

 

 

Administratorius

32- 7148

 

 

Faksas

32- 7076

 

 

Docentai

32- 6832

 

 

Sekretoriatas (epikrizės)

32- 7101

 

 

Vyriausiasis motinos ir vaiko slaugos specialistas

32- 6530

 

 

Koordinatorius motinos ir vaiko sveikatos priežiūrai

32- 6621

 

 

Lietuvos akušerių ginekologų ir Kauno krašto draugija

32- 6599

 

 

Docentas kab. Nr. 218

32- 6534

 

 

Doktorantai

32- 6351

 

 

Rezidentai ( studentai)

32- 7159

 

 

LSMU studijų administratorius

32- 6994

 

 

Gimdyvių priėmimo kabinetas

32- 6270

 

 

Ginekologinių ligonių priėmimas

32- 6096

 

 

AKUŠERIJOS SKYRIUS

 

 

 

Vadovas

32- 6643

 

 

Vyr. akušeris - slaugos administratorius

32- 6512

 

 

Vyr. akušerio - slaugos administratoriaus pavaduotojas

32- 6636

 

 

Priešlaikinio gimdymo ir nėščiųjų infekcijos sektorius

 

 

 

Vadovas

32- 6521

 

 

Gydytojai kab. Nr. 322

32- 6517

 

 

Procedūrų kab. Nr. 331

32- 6565

 

 

Procedūrų kab. Nr. 344

32- 6167

 

 

Nėštumo ir ekstragenitalinių ligų sektorius

 

 

 

Vadovas

32- 6871

 

 

Gydytojai II a.

32- 6498

 

 

Gydytojai III a.

32- 6627

 

 

Procedūrų kab. Nr. 246

32- 6947

 

 

Procedūrų kab. Nr. 234

32- 6532

 

 

Vaistinėlė 353 kab.

4167

 

 

Echoskopijų kabinetas

32- 6578

 

 

Ūkio reikalų tvarkytojas

4661

 

 

Palatos

 

 

 

Nr. 205

32- 6307

 

 

Nr. 206, 207, 208

32- 6533

 

 

Nr. 209, 210, 212, 213

32- 6908

 

 

Nr. 214, 215, 216

32- 6294

 

 

Nr. 274, 275

32- 6903

 

 

Nr. 268, 269, 270

32- 7134

 

 

Nr. 271, 272, 273

32- 6263

 

 

Nr. 276, 277

78- 7368

 

 

Nr. 308

32- 6008

 

 

Nr. 309

32- 6892

 

 

Nr. 310

32- 6905

 

 

Nr. 314, 315, 316

32- 6804

 

 

Nr. 320, 321

32- 6159

 

 

Nr. 311, 312, 313

32- 6390

 

 

Nr. 394

32- 7042

 

 

Nr. 395

32- 6176

 

 

Nr. 396

32- 6687

 

 

Nr. 397

32- 7107

 

 

 

 

 

 

GIMDYMO SKYRIUS

 

 

 

Vadovas

32- 6621

 

 

Vyr. akušeris - slaugos administratorius

32- 6822

 

 

Gydytojai

32- 6623

 

 

Budėjimo postas

32- 6199

 

 

Gimdymo sk. operacinė

32- 6113

 

 

Ūkio reikalų tvarkytojas

4593

 

 

 

 

 

 

GINEKOLOGIJOS SKYRIUS

 

 

Vadovas

32- 7193

 

 

Faksas

32- 7054

 

 

Vyr. slaugytojas - slaugos administratorius

32- 6590

 

 

Gydytojai I sektorius (onkoginekologijos)

32- 6875

 

 

Gydytojai II sektorius (mikroinvazinės ir plastinės ginekologijos)

32- 7169

 

 

Gydytojai III sektorius (reprodukcinės funkcijos sutrikimų)

32- 6181

 

 

Gydytojai IV sektorius (septinės ginekologijos)

32- 6591

 

 

Procedūrų kab. (III, II sektoriaus )

32- 6837

 

 

Procedūrų kab. (I, IV sektoriaus )

32- 7015

 

 

 

 

 

 

AKUŠERIJOS ANESTEZIOLOGIJOS IR INTENSYVIOSIOS TERAPIJOS SKYRIUS

 

 

Vadovas

32- 7093

 

 

Vyr. slaugytojas - slaugos administratorius, gydytojai

32- 7058

 

 

Anesteziologijos ir intensyviosios terapijos slaugytojai

32- 6826

 

 

Intensyvaus stebėjimo palata

32- 6619

 

 

 

 

 

 

AKUŠERIJOS IR GINEKOLOGIJOS SKYRIŲ OPERACINĖS

 

 

 

Vyr. slaugytojas - slaugos administratorius

32- 6671

 

 

Slaugytojai

32- 6502

 

 

Mažoji operacinė (germinacinė ) IV a.

32- 6574

 

 

Pagalbinis personalas

4610

 

 

Protokolinė III a.

4015

 

 

Protokolinė IV a.

32- 6499

 

 

Operacinė - 1 IV a.

4011

 

 

Operacinė - 2 IV a.

4012

 

 

Operacinė - 3 IV a.

4013

 

 

Operacinė - 4 III a.

4014

 

 

Operacinė - 6 III a.

4016

 

 

Krūtų ligų skyriaus operacinė O a.

4964

 

 

Gimdymo skyriaus operacinė I a.

32- 6113

 

 

Ūkio reikalų tvarkytojas

4127

 

 

 

 

 

 

MOTERŲ KONSULTACIJA

 

 

 

Registratūra

32- 6927

 

 

 

32- 6827

 

 

Administratorius

32- 6929

 

 

Vyr. akušeris - slaugos administratorius

32- 6935

 

 

Gydytojas akušeris - ginekologas

 

 

 

Kab. Nr. 2

32- 6516

 

 

Kab. Nr. 3

32- 6524

 

 

Kab. Nr. 4

32- 6415

 

 

Kab. Nr. 5, 9

32- 6780

 

 

Kab. Nr. 6

32- 6615

 

 

Kab. Nr. 7

32- 6715

 

 

Kab. Nr. 14

32- 6614

 

 

Kab. Nr. 16

32- 6215

 

 

Kab. Nr. 17

32- 6841

 

 

Kab. Nr. 25

32- 6964

 

 

Kab. Nr. 18

32- 6267

 

 

Kab. Nr. 19, 24 (echografijos)

32- 6916

 

 

Operacinė

4976

 

 

Procedūrų kab.

4389

 

 

Mamografijos kab.

32- 6809

 

 

Gydytojai

4110

 

 

Ūkio reikalų tvarkytojas

4019

 

 

 

 

 

 

ANESTEZIOLOGIJOS KLINIKA

 

 

 

Vadovas

32- 6371

 

 

Administratorius

32- 6221

 

 

Docentas kab. Nr. 1

32- 6243

 

 

Dėstytojų kab. Nr. 36

78- 7336

 

 

Mokymo kab. Nr. 2016

78- 7315

 

 

Skausmo gydymo poskyris

32- 6610

 

 

 

 

 

 

CENTRINIS ANESTEZIOLOGIJOS SKYRIUS

 

 

 

Vyr. slaugytojas - slaugos administratorius

32- 6584

 

 

Gydytojai kab. Nr. 31

32- 6184

 

 

Gydytojai kab. Nr. 2018

32- 6340

 

 

Gydytojai kab. Nr. 39

32- 6580

 

 

Intensyvaus stebėjimo poskyris

 

 

 

Gydytojai chirurgijos skyriuje

4253

 

 

Intensyvaus stebėjimo palata chirurgijos skyriuje

4253

 

 

Gydytojai ortopedijos traumatologijos skyriuje

4153,4309

 

 

Intensyvaus stebėjimo palata ortopedijos traumatologijos sk.

4119

 

 

Slaugytojai, ūkio reikalų tvarkytojas, kab. Nr. 35

32- 6646

 

 

 

 

 

 

AKUŠERIJOS-GINEKOLOGIJOS ANESTEZIOLOGIJOS SKYRIUS

 

 

 

Vadovas

32- 7093

 

 

Vyr. slaugytojas - slaugos administratorius, gydytojai

32- 7058

 

 

Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojai

32- 6826

 

 

Intensyvaus stebėjimo palata

32- 6619

 

 

NEUROCHIRURGIJOS ANESTEZIOLOGIJOS SKYRIUS

 

 

 

Vadovas, vyr. slaugytojas - slaugos administratorius

32- 6396

 

 

Gydytojai anesteziologai - reanimatologai

32- 6980

 

 

Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojos

4873

 

 

 

 

 

 

AUSŲ, NOSIES, GERKLĖS LIGŲ KLINIKA

 

 

 

Vadovas

32- 7024

 

 

Sekretoriatas(epikrizės)

32- 6759

 

 

Studijų administratorius

32- 6862

 

 

Lektoriai

32- 6790

 

 

Docentai

32- 7088

 

 

 

 

 

 

ANG LIGŲ STACIONARINIS SKYRIUS

 

 

 

Administratorius

32- 6232

 

 

Vyr. slaugytojas - slaugos administratorius

32- 7127

 

 

Gydytojai

32- 6247

 

 

Bud. slaugytojas V a.

32- 6667

 

 

Bud. slaugytojas VI a.

32- 6050

 

 

Operacinė

32- 6233

 

 

 Mokymo kambarys 5a.

 4411

 

 

ANG AMBULATORINIS SKYRIUS

 

 

 

Otorinolaringologijos kab. Nr. 425, Nr. 431

32- 6652

 

 

Vyr. slaugytojas - slaugos administratorius kab. Nr. 426

32- 6254

 

 

Suaugusiųjų audiologijos kab. Nr. 427, Surdologijos kab. Nr. 428

32- 6013

 

 

Otorinolaringologijos kab. Nr. 429, endoskopijų kab. Nr. 422.

32- 6231

 

 

Vaikų surdologijos kab. Nr. 416

32- 6730

 

 

Mokymo kabinetas Nr. 414

32- 6240

 

 

Vaikų otorinolaringologijos kab. Nr. 430, skyriaus administratorius

32- 6650

 

 

Otorinolaringologijos kab. Nr. 420

32- 6185

 

 

Audiologijos, balso analizės kab. Nr. 419

32- 6185

 

 

 BURNOS PRIEŽIŪROS IR VAIKŲ ODONTOLOGIJOS KLINIKA (Lukšos – Daumanto g. 6)

 

 

 

Klinikos vadovas

41- 1236

 

 

Administratorius, vyresnysis gydytojo odontologo padėjėjas

41- 1636

 

 

Studijų administratorius

38- 8192

 

 

Registratūra

79- 2992

 

 

Personalas

79- 2512

 

 

Gydytojai vaikų odontologai, burnos higienistai

38- 8069

 

 

CHIRURGIJOS KLINIKA

4475

 

 

Vadovas

 

 

 

CHIRURGIJOS SKYRIUS

32-6360

 

 

Vadovas Profesorius G. Barauskas kab.Nr. 2077

 

 

 

Administratorius kab. Nr. 2079

32- 6824

 

 

Faksas

32- 6566

 

 

Studijų administratorius kab. Nr. 2071

32- 6179

 

 

Profesorius A.Gulbinas, Docentas Ž. Dambrauskas kab. Nr. 2021

32- 6120

 

 

Profesorius Ž.Endzinas  kab. Nr. 2068

4421

 

 

Profesorius A. Maleckas kab. Nr. 2069

32- 7123

 

 

Profesorius A.Žindžius kab. Nr. 2072

32- 6296

 

 

Profesorius Ž. Saladžinskas kab. Nr 4002

32- 6205

 

 

Profesorius D. Pavalkis kab. Nr 4049

32- 7046

 

 

 

32- 6568

 

 

Vyr. slaugytojas - slaugos administratorius kab. Nr. 2067

32- 6287

 

 

Vyr. slaugytojo - slaugos administratoriaus pavaduotojas kab. Nr. 4052

78- 7397

 

 

Gydytojai II a. kab. Nr. 2070

32- 6218

 

 

Gydytojai IV a. kab. Nr. 4051

32- 6216

 

 

Koloproktologijos sektoriaus kab. Nr. 4050

32- 7048

 

 

Minimaliai invazinės - gastrointestinalinės ir urgentinės chirurgijos sektorius kab. Nr. 2022

4412

 

 

Minimaliai invazinės –gastrointestinalinės ir urgentinės chirurgijos sektorius kab. Nr. 2011

32- 6751

 

 

Faksas kab. Nr. 2011

32- 6152

 

 

Endokrininės chirurgijos sektorius kab. Nr.  2037

32- 6842

 

 

Hepatopankreatobiliarinės chirurgijos sektorius kab. Nr. 2012

32- 6751

 

 

Bud. slaugytojai 1 postas II a.

32- 6911

 

 

Bud. slaugytojai II postas  II a.

32- 4293

 

 

Bud. slaugytojai (pooperacinė palata)

32- 6334

 

 

Bud. slaugytojai IV a. kab. Nr. 4004

32- 6214

 

 

Sekretoriatas (epikrizės)

32- 7163

 

 

Chirurgijos kab. Nr. 212 kons. poliklinikoje

32- 6047

 

 

Chirurgijos kab. Nr. 214 kons. poliklinikoje

32- 6936

 

 

Chirurgijos kab. Nr. 230 kons.poliklinikoje

32- 6261

 

 

Proktologijos kab. Nr. 232 kons. poliklinikoje

32- 6145

 

 

Ūkio reikalų tvarkytojas kab. Nr. 2034

4150

 

 

CHIRURGIJOS SKYRIAUS OPERACINĖS

 

 

 

Vyr. slaugytojas - slaugos administratorius

32- 6401

 

 

Operacinės slaugytojai

32- 6608

 

 

Chirurgijos sk. operacinė

32- 6464

 

 

Operacinė Nr. 1

4061

 

 

Operacinė Nr. 2

4062

 

 

Operacinė Nr. 3

4063

 

 

Operacinė Nr. 4

4064

 

 

Operacinė Nr. 5, 6

4065

 

 

Operacinė Nr. 7

4067

 

 

Operacinė Nr. 8, 9

4069

 

 

Operacinės Nr. 10,11

4070

 

 

Operacinė Nr. 1 IV a.

4071

 

 

Operacinė Nr.2 IV a.

4078

 

 

Inžinierius

32- 6992

 

 

 

 

 

 

KRŪTIES CHIRURGIJOS SKYRIUS

 

 

 

Vadovas Profesorius A. Boguševičius kab. Nr 030

32- 6983

 

 

Sekretoriatas (epikrizės) kab. Nr. 029

32- 7022

 

 

Vyr. slaugytojas - slaugos administratorius kab. Nr. 008

32- 6102

 

 

Gydytojai kab. Nr. 028

32- 7038

 

 

Operacinė

4964

 

 

Operacinė IV a.

6574

 

 

Procedūrų kab., ūkio reikalų tvarkytojas

32- 7019

 

 

Chemoterapijos dienos stacionaras

 

 

 

Gydytojai kab. Nr. 039

32- 6820

 

 

Procedūrų kabinetas kab. Nr. 048

32- 7029

 

 

DANTŲ IR BURNOS LIGŲ KLINIKA

 

 

 

Vadovas

32- 6681

 

32- 6681

Administratorius

32- 6474

 

32- 6474

Docentai, studijų administratorius

32- 6919

 

32- 6919

Docentai

32- 6585

 

32- 6585

Inžinierius kab. Nr. 365

4365

 

4365

Inžinierius kab. Nr. 366

32- 6255

 

32- 6255

Mokymo salė kab. Nr. 161

32- 6968

 

32- 6968

Mokymo salė kab. Nr. 163

4162

 

4162

Laborantai kab. Nr. 174

4370

 

4370

 

 

 

 

DANTŲ IR BURNOS LIGŲ AMBULATORINIS SKYRIUS

 

 

 

Registratūra

32- 6469

 

32- 6469

Vyresnysis gydytojo stomatologo padėjėjas kab. Nr. 173

32- 6931

 

32- 6931

Chirurgijos kab. Nr. 157

32- 6997

 

32- 6997

Rentgenologijos kab. Nr. 136, 137

32- 6392

 

32- 6392

Endodontijos kab. Nr. 138

32- 6681

 

32- 6681

Endodontijos kab. Nr. 153, 154

32- 6734

 

32- 6734

Implantologijos centras kab. Nr. 159

78- 7395

 

78- 7395

 

 

 

 

Odontologijos kab. Nr. 139

32- 6474

 

32- 6474

Odontologijos kab. Nr. 166

32- 6313

 

32- 6313

Odontologijos kab. Nr. 167

32- 6011

 

32- 6011

Odontologijos kab. Nr. 268

32- 6781

 

32- 6781

Periodontologijos kab. Nr. 144

32- 6585

 

32- 6585

Periodontoiogijos kab. Nr. 145

32- 6377

 

32- 6377

Periodontologijos kab. Nr. 146

4146

 

4146

Veido ir žandikaulių chirurgijos kab. Nr. 155

32- 6209

 

32- 6209

Burnos chirurgijos kab. Nr. 157

32- 6997

 

32- 6997

Priešoperacinė

4159

 

4159

Gydytojo odontologo padėjėjas kab. Nr. 367

4367

 

 

Pagalbinis personalas

4375

 

 

 

 

 

 

DANTŲ IR ŽANDIKAULIŲ ORTOPEDIJOS KLINIKA (Sukilėlių pr. 51)

 

 

 

Vadovas

38- 7865

 

 

Administratorius

33- 7551

 

 

Registratūra

38- 7188

 

 

 

33- 7552

 

 

ENDOKRINOLOGIJOS KLINIKA

 

 

 

Vadovas

32- 7097

 

 

Sekretorius, faksas

32- 6816

 

 

Administratorius        

32- 6603

 

 

Sekretoriatas (epikrizės)

32- 7026

 

 

Docentas

32- 7027

 

 

 

 

 

 

ENDOKRINOLOGIJOS SKYRIUS

 

 

 

Vadovas

32- 7115

 

 

Administratorius

32- 6436

 

 

Vyr. slaugytojas – slaugos administratorius

32- 6228

 

 

Ūkio reikalų tvarkytojas

4300

 

 

Bendrosios endokrinologijos ir skydliaukės ligų sektorius

 

 

 

Gydytojai

32- 6868

 

 

Gydytojai (budėjimo postas)

32- 6618

 

 

Slaugytojai III a.

32- 6815

 

 

Diabetologijos sektorius

 

 

 

Diabetologijos sektoriaus vadovas

78- 7359

 

 

Gydytojai

32- 6142

 

 

Diabetu sergančių mokymo kab. Nr. 257 a.

32- 7116

 

 

Diabetinės pėdos priežiūros kab. Nr. 222 a.

32- 6195

 

 

Bud. slaugytojas

32- 6374

 

 

Slaugytojai II a.

32- 6348

 

 

 

 

 

 

VAIKŲ ENDOKRINOLOGIJOS SKYRIUS

 

 

 

Vadovas

78- 7342

 

 

Faksas

78- 7322

 

 

Vyr. slaugytojas - slaugos administratorius

32- 6101

 

 

Gydytojai kab. Nr. 420, 421

32- 6801

 

 

Slaugytojai IV a.

32- 6304

 

 

Ūkio reikalų tvarkytojas

4175

 

 

 

 

 

 

AMBULATORINIS SKYRIUS

 

 

 

Vyr. slaugytojas - slaugos administratorius

32- 6224

 

 

Registratūra

32- 6570

 

 

Registratūra

32- 6729

 

 

Gydytojai kab. Nr. 132

32- 7049

 

 

Gydytojų endokrinologų kab. Nr. 148 b.

32- 7124

 

 

Gydytojų endokrinologų kab. Nr. 149 a.

32- 7122

 

 

Gydytojų endokrinologų kab. Nr. 149 b.

32- 7128

 

 

Gydytojų endokrinologų kab. Nr. 146

32- 6829

 

 

Gydytojų endokrinologų kab. Nr. 147

32- 7112

 

 

Gydytojų vaikų endokrinologo kab. Nr. 126

32- 7012

 

 

Gydytojai kab. Nr. 127

78- 7327

 

 

Gydytojo diabetologo kab. 148 a.

32- 6719

 

 

Stacionarizavimo kambarys

32- 6128

 

 

Procedūrų kambarys kab. 131 a.

32- 6128

 

 

Gydytojų endokrinologų kab. Nr. 146

32- 6829

 

 

 Vaikų slaugytojų kab. Nr. 128

32- 7021 

 

 

GASTROENTEROLOGIJOS KLINIKA

 

 

 

Vadovas

32- 6508

 

 

Sekretoriatas

32- 6898

 

 

Administratorius

32- 6188

 

 

Dėstytojai

32- 7056

 

 

GASTROENTEROLOGIJOS SKYRIUS

 

 

 

Vyr. slaugytojas - slaugos administratorius

32- 6731

 

 

Gydytojai 

32- 6896

 

 

Bud. gydytojas

32- 6009

 

 

Rezidentai

78- 7334

 

 

Bud. slaugytojas

32- 6840

 

 

Gydytojų kab. Nr. 404 kons. poliklinikoje

32- 6536

 

 

Gydytojų kab. Nr. 402 kons. poliklinikoje

32- 6550

 

 

Gydytojų kab. Nr. 403 kons. poliklinikoje

32- 6422

 

 

Gydytojų kab. Nr. 408 kons. poliklinikoje

78- 7308 

 

 

ENDOSKOPIJŲ SKYRIUS

 

 

 

Administratorius

32- 6583

 

 

Slaugos administratorius

32- 6617

 

 

Gydytojai

78- 7354

 

 

Endoskopijų kab. Nr. 2151

32- 6972

 

 

Endoskopijų kab. Nr. 2157

32- 6641

 

 

Endoskopijų kab. Nr. 2146

32- 6071

 

 

Endoskopijų kab. Nr. 2158

78- 7347

 

 

Endoskopijų kab. Nr. 2155

32- 6430

 

 

 ----------------------------------------------------------

 

 

 

INTENSYVIOSIOS TERAPIJOS KLINIKA

 

 

 

Vadovas

32- 6217

 

 

Administratorius, sekretoriatas

32- 6425

 

 

Faksas 78- 7346

 

 

 

Profesorius

32- 6902

 

 

 

 

 

 

CENTRINIS REANIMACIJOS IR INTENSYVIOSIOS TERAPIJOS SKYRIUS

 

 

Administratorius

32- 6425

 

 

Vyr. slaugytojas-slaugos administratorius

32- 6602

 

 

Gydytojai

4422

 

 

5 palata

32- 7165

 

 

7, 8 palatos

32- 6122

 

 

9,10 palatos

32- 6129

 

 

12, 13 palatos

32- 6511

 

 

Barokamera

32- 6326

 

 

Ūkio reikalų tvarkytojas

4500

 

 

NEUROCHIRURGIJOS REANIMACIJOS IR INTENSYVIOSIOS TERAPIJOS SKYRIUS

 

 

 

Vadovas

32- 6988

 

 

Gydytojai

32- 6492

 

 

Vyr. slaugytojas - slaugos administratorius

32- 6659

 

 

Bud. slaugytojas

32- 7104

 

 

KARDIOLOGIJOS KLINIKA

 

 

 

Vadovas    --------

32- 6552

 

 

Sekretorius

32- 6449

 

 

Faksas

331395

 

 

Sekretoriatas (epikrizės )

32- 7144

 

 

Administratorius kab. Nr. 251

32- 6948

 

 

Administratorius kab. Nr. 252

32- 6722

 

 

Profesorius kab. Nr. 266

32- 6704

 

 

Profesorius kab. Nr. 268

32- 6921

 

 

Studijų administratoriai

32- 6306

 

 

Gydytojai rezidentai kab. Nr. 329

32- 6053

 

 

Gydytojai rezidentai kab. Nr. 272

 32- 6857

 

 

 

 

 

 

KARDIOLOGIJOS LIGONIŲ PRIĖMIMO POSKYRIS

32- 6087

 

 

 

 

 

 

I KARDIOLOGIJOS SKYRIUS

 

 

 

Vadovas

32- 6383

 

 

Faksas

32- 7070

 

 

Lėtinės išėminės širdies ligos sektoriaus vadovas

32- 6372

 

 

Konsultantai kab. Nr. 203

32- 6450

 

 

Vyr. slaugytojas - slaugos administratorius

32- 6366

 

 

Gydytojai II a.

32- 6111

 

 

Gydytojai III a.

32- 6226

 

 

Bud. slaugytojas II a.

32- 6560

 

 

Bud. slaugytojas III a.

32- 6274

 

 

Procedūrų kabinetas III a.

32- 6275

 

 

Ūkio reikalų tvarkytojas

4882

 

 

 

 

 

 

II KARDIOLOGIJOS SKYRIUS

 

 

 

Vadovas

32- 6913

 

 

Faksas

32- 6004

 

 

Širdies ydų sektoriaus vadovas

32- 6976

 

 

Širdies aritmijų sektoriaus vadovas

32- 6126

 

 

Vyr. slaugytojas - slaugos administratorius

32- 6915

 

 

Gydytojai IV a.

32- 6547

 

 

Gydytojai V a.

32- 6349

 

 

Bud. slaugytojas IV a.

32- 6448

 

 

Bud. slaugytojas V a.

32- 6696

 

 

Pasitarimų kambarys IV a.

32- 6143

 

 

Pasitarimų kambarys V a.

32- 6541

 

 

Ūkio reikalų tvarkytojas

4161

 

 

 

 

 

 

KARDIOLOGIJOS IR INTENSYVIOSIOS TERAPIJOS SKYRIUS

 

 

Vadovas

32- 6462

 

 

Faksas

33- 9553

 

 

Vyr. slaugytojas - slaugos administratorius

32- 6836

 

 

Gydytojai

32- 7118