Centrinė konsultacinė poliklinika (registratūros tel. (8 37) 32 62 56, 32 60 68 )

Kauno klinikos, Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas
Tel. (+370 37) 326068, (+370 37) 326256, el. paštas konsultacine.poliklinika@kmu.lt

Istorija

Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto ligoninės Kauno Klinikų Konsultacinę polikliniką sudaro 15 skyrių ir Centrinė registratūra.

Terapiniame skyriuje yra 4 Pulmonologijos ir klinikinės imunologijos klinikos kabinetai (2 pulmonologijos ir du alergologijos), 3 gastroenterologijos klinikos kabinetai, po 1 kabinetą turi Hematologijos, Nefrologijos bei Reumatologijos klinikos. Taip pat yra infektologo, darbo medicinos ir terapijos kabinetai.

Chirurginiame skyriuje dirba Chirurgijos, Onkologijos, Urologijos, Torakalinės chirurgijos, Angiochirurgijos klinikų gydytojai.

Konsultacijų poliklinika savo padalinius turi profilinėse klinikose – Akių ligų klinikos Akių ligų konsultacijų ir Vaikų regos apsaugos skyrius, Neurologijos klinikos Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyrius, Neurochirurgijos klinikos konsultaciniai kabinetai, Akušerijos ir ginekologijos klinikos Moterų konsultacijų skyrius, Endokrinologijos klinikos ambulatorinis skyrius, Kardiologijos klinikos ambulatorinis skyrius, Terapinės stomatologijos klinikos Konsultacinės stomatologijos skyrius, Ausų, nosies ir gerklės klinikos poliklinikos skyrius, Vaikų ligų klinikos Vaikų konsultacinė poliklinika, kurioje konsultacijų kabinetus turi ir Vaikų chirurgijos klinikos gydytojai.

Konsultacinės poliklinikos Centrinė registratūra kuruoja Akių ligų konsultacinio skyriaus, Akių ligų konsultacijų ir Vaikų regos apsaugos skyriaus, Nervų sistemos ligų ambulatorinio skyriaus, Moterų konsultacijų, Endokrinologijos ir Kardiologijos klinikų ambulatorinių skyrių, Konsultacinio stomatologijos skyriaus ir Vaikų konsultacinės poliklinikos registratūrų darbą. Čia taip pat registruojami pacientai.

Konsultacijų poliklinikos skyriuose profilinių klinikų gydytojai atlieka ambulatorines konsultacijas, vykdo ligonių, sergančių sudėtingomis bei retomis ligomis ilgalaikį stebėjimą ir hospitalizuoja juos. Per metus Kauno klinikos konsultacinėje poliklinikoje apsilanko per 800000 pacientų, per dieną apsilanko apie 3400 pacientų, per poliklinikos skyrius bei ambulatorijas hospitalizuojama apie 40000 ligonių, iš jų planine tvarka – per 75 proc., o būtinajai pagalbai – per 24 proc.

Konsultacijų poliklinikos skyriuose konsultuojantys pacientus gydytojai dirba rotacijos principu, t. y. gydytojai yra iš profilinių klinikų ir pastoviai keičiasi. Konsultacijų poliklinikoje taip pat mokomi studentai ir rezidentai. Ambulatoriniuose padaliniuose dirbantys gydytojai dalyvauja pedagoginiame bei mokslo tiriamajame darbe.