Vykdomi projektai

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos plėtra

Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Kauno klinikose

Galvos smegenų kraujotakos sutrikimų profilaktikos, diagnostikos, gydymo ir reabilitacijos paslaugų prieinamumo bei kokybės gerinimas Kauno klinikose

Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas

Vaikų retų ligų kompetencijos centro įsteigimas Kauno klinikose

Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Kauno klinikose

Tęstinė lėtinėmis ligomis sergančiųjų pacientų sveikatos priežiūra (TELELISPA)

Inovatyvių technologijų įdiegimas onkologinių susirgimų diagnostikai, gydymui bei moksliniams tyrimams

Žmogaus biologinių išteklių centras

Onkologinių ligų antrankinės patikros programų efektyvumo didinimas Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionuose 

Kartu padėti lengviau

Kartu prieš vėžį

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas psichikos, elgesio ar raidos sutrikimų turintiems bei rizikos grupių vaikams

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutrikusios raidos ir funkciją praradusiems vaikams užtikrinimas Kauno klinikose

LSMU rezidentūros bazių modernizavimas siekiant studijų aplinkos tobulinimo (REZ-MOD)

Tarptautinis projektas „Europos inovatyvi programa slaugytojų profesiniam švietimui“ „Transportavimas ir padėties keitimas“

Vaikų burnos sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas sukuriant ir įdiegiant metodines rekomendacijas odontologinės priežiūros sistemai vystyti

Toksikologinių paslaugų teikimo ir gydymo kokybės gerinimas Lietuvoje

Projekto „Pacientų, kuriems įtariama onkologinė liga, srautų valdymo optimizavimas specializuotą onkologinę pagalbą teikiančiose gydymo įstaigose“ įgyvendinimas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Plėtros tarnybos veiklos skatinimas (LSMU-TECH-TRANS)

Skubiosios telemedicinos paslaugų teikimas skubiosios medicinos pagalbos skyriuose

Vaikų alergijos profilaktikos ir efektyvaus gydymo užtikrinimas

Integruoto Lietuvos vaikų sveikatos priežiūros paslaugų modelio sukūrimas ir specialistų mokymai