Galimų psichologinio smurto atvejų anketa

Galimų psichologinio smurto atvejų anketa

Turint objektyvių įrodymų apie įvykį, juos siųsti Komisijai el. paštu sda.komisija@kaunoklinikos.lt
** laukelio užpildyti nebūtina, tačiau pageidautina, siekiant kuo detaliau Komisijai išnagrinėti registruotą įvykį ir pateikti išvadas bei numatyti prevencines priemones ar paprašyti pildančiojo papildomos informacijos suteikimo.

>66  000

chirurginių operacijų

>1,2 mln.

pacientų apsilankymų

2187

gydytojų

2379

slaugos specialistas

3229

naujagimiai per metus
X