Mokslo centrai ir laboratorijos

Kauno klinikose už mokslinius tyrimus ir studijų koordinavimą yra atsakinga Mokslo ir studijų koordinavimo tarnyba.

LSMU MA mokslo centrai Kauno klinikose:

 • Kardiologijos institutas
 • Endokrinologijos institutas
 • Neuromokslų institutas

Universitetinėje ligoninėje pacientai gauna aukščiausios kokybės pagalbą, o medikai turi geriausias sąlygas suderinti mokslinį ir praktinį darbą. Kauno klinikose puoselėjamos ilgametės gydymo ir sveikatos priežiūros tradicijos kartu su moksliniais tyrimais bei diegiamomis inovacijomis, kurios suteikia didesnes galimybes ligoninės pacientams ir personalui. Čia dera klinikinė praktika, moksliniai tyrimai ir medicinos studijos. Kauno klinikų pagrindinis mokslinės veiklos tikslas – plėtoti integruotą mokslinę, klinikinę veiklą.
Universiteto ligoninėje vykdomos įvairaus spektro mokslinių tyrimų kryptys: gyvensenos ir aplinkos veiksnių įtakos sveikatai, sveikatos ekonomikos ir sveikatos sistemos bei klinikiniai moksliniai tyrimai. 

 • LSMU MA Kardiologijos institute atliekami ilgalaikiai kardiologijos ir su ja susijusių gretutinių krypčių fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai bei eksperimentinės (socialinės) plėtros darbai, sudaromos sąlygos studentų studijoms, dėstytojų ir kitų specialistų kvalifikacijai kelti, rengia mokslininkus ir padeda rengti specialistus. Daugiau informacijos apie Kardiologijos institutą. 
 • LSMU MA Endokrinologijos institutas įsteigtas tarptautinio ir nacionalinio lygio endokrininės sistemos ligų fundamentiniams, klinikiniams bei epidemiologiniams tyrimams vykdyti bei suteikiantis mokslinę bazę LSMU studentų trečio lygio (doktorantūra) studijoms ir dėstytojų mokslinės kvalifikacijos kėlimui. Daugiau informacijos apie Endokrinologijos institutą. 
 • LSMU MA Neuromokslų institute atliekami tarptautinio ir nacionalinio lygio biomedicinos, fizinių ir socialinių mokslų sričių neuromokslų ir elgesio medicinos tematikos ilgalaikiai fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai bei eksperimentinės (socialinės) plėtros darbai, kuris sudaro sąlygas studentų studijoms, dėstytojų ir kitų specialistų kvalifikacijos kėlimui, rengia mokslininkus ir specialistus, dalyvauja teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Daugiau informacijos apie Neuromokslų institutą.

Kauno klinikose veikia 9 laboratorijos. 

Genetikos ir molekulinės medicinos klinikoje:

 • Genetikos ir molekulinės medicinos laboratorija 
 • Molekulinės genetikos laboratorija 
 • Citogenetikos laboratorija
 • Biocheminės genetikos laboratorija

Imunologijos ir alergologijos klinikoje:

 • Imunologijos laboratorija

Laboratorinės medicinos klinikoje:

 • Klinikinės chemijos ir genetikos laboratorija
 • Hematologijos ir bendrosios citologijos laboratorija
 • Mikrobiologijos laboratorija

Pulmonologijos klinikoje:

 • Miego laboratorija

Prof. Žemyna Milašauskienė
Tel. +37037326467
El. p. zemyna.milasauskiene@kaunoklinikos.lt

Specialistė Vaida Čekanavičienė
Tel. +37037326467
El. p. vaida.cekanaviciene@kaunoklinikos.lt

>54  000

chirurginių operacijų

>1 mln.

pacientų apsilankymų

2227

gydytojų

2386

slaugos specialistas

3074

naujagimiai per metus
X