Slaugos specialistų kvalifikacijos kėlimo fondas

Pagrindinis Slaugos specialistų kvalifikacijos kėlimo fondo tikslas – finansiškai paremti Kauno klinikų slaugos specialistus, vykstančius į kvalifikacijos kėlimo renginius (mokslines konferencijas, stažuotes, kursus, seminarus, mokymus ir pan.) užsienyje.

Slaugos specialistai – visų specialybių slaugytojai, akušeriai, diagnostikos specialistai, radiologijos technologai, odontologo padėjėjai, burnos higienistai ir kiti.

Slaugytojų kvalifikacijos kėlimo fondo  Komisijai teikti paraiškas finansinei paramai gauti gali bet kuris Kauno klinikų Slaugos specialistas, Kauno klinikose dirbantis ne mažesniu nei 0,25 etatiniu darbo krūviu.

Slaugytojų kvalifikacijos kėlimo fondą valdo Komisija.

Slaugos specialistų kvalifikacijos kėlimo fondo lėšas skiria konkursinė komisija. Slaugos specialistas, norintis gauti paramą, Komisijai turi pateikti:
1.    Prašymą dėl finansavimo skyrimo kvalifikacijos kėlimui (prašymo forma patvirtinta Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2019 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. V-434).
2.    Kvalifikacijos kėlimo renginio programą (stažuotės, kursų ar praktinių mokymų atveju – organizatoriaus patvirtinimą).

Užpildytas ir pasirašytas prašymas ir kiti dokumentai teikiami per Kauno klinikų Duomenų valdymo modulį (DVM).

Slaugos specialistų kvalifikacijos kėlimo fondo nuostatai
Prašymas ir pagrindimas dėl finansavimo skyrimo kvalifikacijai kelti forma
 

Slaugos specialistų kvalifikacijos kėlimo fondo Komisijos pirmininkė
dr. Daiva Zagurskienė

Slaugos specialistų kvalifikacijos kėlimo fondo Komisijos posėdžių sekretorė
dr. Aurika Vanckavičienė
Tel. +370326543
El. paštas aurika.vanckaviciene@kaunoklinikos.lt

>66  000

chirurginių operacijų

>1,2 mln.

pacientų apsilankymų

2187

gydytojų

2379

slaugos specialistas

3229

naujagimiai per metus
X