Kadenciją baigė pirmoji Pacientų taryba Lietuvoje

Rugpjūčio pabaigoje kadenciją baigė pirmoji Pacientų taryba Lietuvoje, veiklą pradėjusi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose 2019 metų rudenį. Pacientų taryba – tai patariamasis ligoninės administracijos organas, sudarytas iš pacientų ir pacientų organizacijų atstovų, skirtas pacientų ir jų artimųjų patirtims Kauno klinikose gerinti. Pirmoji taryba per tris metus pateikė net 103 pasiūlymus Kauno klinikų administracijai, iš kurių daugiau nei pusė įgyvendinti arba šiuo metu yra įgyvendinami. 

„Pacientų tarybą nusprendėme įsteigti, įgyvendindami Kauno klinikų strategiją ir diegdami pacientų centriškumo modelį ligoninėje. Suinteresuotųjų įtraukimas į ligoninės valdymą yra labai svarbus, o Pacientų tarybos veikla yra būdas įtraukti pacientus į Kauno klinikų valdymą. Juk dažnai reali situacija geriausiai matosi pacientų ar juos lydinčių artimųjų akimis, – sako Kauno klinikų generalinis direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius. – Noriu padėkoti pirmajai Pacientų tarybai už reikšmingą darbą. Jos dėka per tris metus Kauno klinikos nemažai pasikeitė: nuo nedidelių idėjų iki reikšmingų pokyčių tiek pacientams, tiek darbuotojams. Džiaugiuosi, kad su taryba vyko efektyvus bendradarbiavimas: aktyviai ir racionaliai diskutavome, kodėl reikalingi vieni ar kiti pokyčiai ar idėjos, ir dalis jų jau sėkmingai įgyvendinti.“ 

Kauno klinikų Pacientų tarybos pirmininkė Inga Laukytė-Budrienė dėkojo visiems tarybos nariams už nuoširdų darbą ir atsakomybę: „Džiaugiamės, kad tiek mūsų tarybos narių, tiek ligoninės administracijos nuomonės sutapo ir galėjome vieningai dirbti. Pateikėme 103 pasiūlymus, perdavėme 7 pacientų nusiskundimus. Esame dėkingi už pasitikėjimą ir galimybę kalbėti ir nepatogiomis temomis. Galėjome ne tik siūlyti idėjas, bet ir jas įgyvendinti. Įgyvendintų darbų skaičiai kalba patys už save: 57 įgyvendinti arba įgyvendinami projektai, 17 šiuo metu sprendžiama (ieškoma būdų, kaip juos geriausiai įgyvendinti).“ 

Pirmąją Pacientų tarybą sudarė septyni nariai, atstovavę skirtingoms pacientų grupėms: pirmuoju tarybos pirmininku išrinktas Šarūnas Narbutas, vėliau jo darbus tęsusi Inga Laukytė-Budrienė, Kristina Antanavičienė, Jūratė Budrienė, Rūta Dvylytė, Lolita Salienė ir Vaida Urbaitytė. Pacientų taryba sėkmingai atstovavo skirtingoms sritims, išsakė savo pastebėjimus bei teikė rekomendacinio pobūdžio siūlymus ligoninės administracijai, kaip galima gerinti teikiamų paslaugų kokybę. Jos nariai aktyviai dalyvavo organizuojamose konferencijose, atstovavo tarybai ir garsino jos vardą, įsitraukė į papildomas veiklas.

Per tris metus Kauno klinikų Pacientų tarybos iniciatyva išspręsta ne viena pacientams ir jų artimiesiems opi problema, pagerintos sąlygos tiek stacionare, tiek konsultacijų pas gydytojus specialistus metu. Pasak I. Laukytės-Budrienės, daug dėmesio skirta socialinių darbuotojų bei psichologų paslaugų prieinamumui gerinti. Be to, teikti siūlymai dėl pacientų saugumo, privatumo, socialinės gerovės, į šeimą orientuotos slaugos, gerintos sąlygos akliesiems ir silpnaregiams, judėjimo negalią turintiems pacientams įrengti liftai, o vienas jų – šalia Kauno klinikų Koplyčios. Kiti reikšmingi ir įgyvendinti pirmosios kadencijos Pacientų tarybos siūlymai: onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams sudaryti „žalieji koridoriai“, pacientams stacionare tą pačią dieną atliekami keli tyrimai, taip taupant jiems brangų laiką, pagerintas dietologo paslaugų prieinamumas. Taryba rūpinosi, kad būtų užtikrintas kompensuojamųjų priemonių prieinamumas vaikams: gastrostominiai vamzdeliai ir tracheostominiai vamzdeliai.

Pacientų taryba atkreipė administracijos dėmesį, kaip galima pagerinti sąlygas pacientams, gydomiems Kauno klinikų stacionaro skyriuose. Pavyzdžiui, įrengta bibliotekėlė Ortopedijos traumatologijos skyriuje, sudarytos sąlygos pacientams patogiau apsipirkti, įrengta savitarnos skalbykla Neonatologijos klinikoje bei skubiosios pagalbos mygtukai Naujagimių ligų skyriuje. Daug dėmesio skirta vaikams, sergantiems retomis ligomis, ir jų šeimoms, susisteminta informacija naujagimio besilaukiančioms šeimoms, stengtasi užtikrinti ligoninėje besigydančių pacientų fizinį aktyvumą (pagal būklę). 

Šiuo metu Kauno klinikos skelbia atranką į naują Pacientų tarybą ir kviečia esamus ir buvusius Kauno klinikų pacientus, jų artimuosius bei pacientų organizacijų atstovus dalyvauti atrankoje. Pacientų taryba renkama 3 metų kadencijai. Tikimės, kad kartu galėsime tęsti reikšmingus darbus ir įgyvendinti naujas idėjas! Daugiau apie atranką į Pacientų tarybą skaitykite čia: https://www.kaunoklinikos.lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai/pacientu-taryba/ 

Kauno klinikų informacija