Raštinė

Kauno klinikų Vykdomojo sekretoriato Raštinė yra pavaldi Vykdomajam sekretoriatui ir sekretoriato vadovui. 

Priima, registruoja, tvarko, koordinuoja Kauno klinikų gaunamus ir siunčiamus dokumentus, rengia atsakymus ir pažymas apie asmenų gydymąsi (dabartiniu laikotarpiu) fiziniams ir juridiniams asmenims.

Registruoja Kauno klinikų vidaus teisės dokumentus ir dalinasi jais su padaliniais. 

Raštinės darbuotojai teikia informaciją savo kompetencijos ribose, atsakinėdami į skambučius, raštiškas interesantų užklausas, priimdami interesantus. 

Raštinės darbo laikas: 
Nuo pirmadienio ir penktadienio 8:00- 16:30 val., (pietų pertrauka 12:00-12:30 val.)
 
Raštinės kontaktai:
Eivenių g. 2, Kaunas
Tel. nr. +37037326768
El. p. rastine@kaunoklinikos.lt