MOKSLINIAI PASIEKIMAI

Kardiologijos klinikoje 2017-2021 m. vykdoma mokslinė tema „Rizikos veiksnių, morfologinių, funkcinių parametrų, biocheminiu, imunologinių ir genetinių žymenų reikšmės nustatymas širdies ir kraujagyslių ligų ankstyvai diagnostikai, gydymui, ligos eigai ir išeičių prognozavimui“. Kardiologijos klinikos mokslinė veikla nukreipta išeminės ligos, aritmijų, įgytų širdies ydų, infekcinio endokardito, širdies nepakankamumo naujų diagnostikos ir gydymo metodų įdiegimui, naujų priešišeminių, antiaritminių, trombolizinių vaistų įdiegimui. Pagal geros klinikinės praktikos taisykles Kardiologijos klinikoje atliekami įvairūs vaistų klinikiniai tyrimai.

Projektai: 

Kardiologijos klinika aktyviai bendradarbiauja su kitomis Kauno klinikų profilinėmis klinikomis, LSMU institutais, Vilniaus universiteto Širdies ir kraujagyslių ligų klinika, vykdomi moksliniai projektai su Lietuvos ir užsienio partneriais.

Kardiologijos klinika dalyvavo šiuose ES struktūrinių fondų projektuose:

  • 2007-2015 m. „Vidurio ir Vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“ (VP3-2.1-SAM-01-V-01-001);
  • 2011-2015 m. „Telemedicinos taikymas Vakarų Lietuvos kardiologijai“ (VP2-3.1-IVPK-10-V-01-012).

Kiti projektai:

  • 2010-2011 m. LMT finansuojamas projektas „Naujų miokardo disfunkcijos diagnostikos ir prognozavimo žymenų paieška: deformavimosi rodiklių vertė“.
  • 2012 - 2014 m. LMT finansuojamas projektas „Kylančiosios aortos patologija: dilatacijos molekulinių ir biomechanikos žymenų paieška“.
  • 2013 - 2015 m. LMT finansuojamas projektas „Miokardo deformavimosi diagnostinė vertė nustatant vainikinių arterijų stenozių hemodinaminę reikšmę“.
  • 2015-2018 m. LMT finansuojamas projektas „Hospitalizuojamų dėl ūminio širdies nepakankamumo pacientų kohortinis daugiacentris prospektyvinis stebėsenos ir serologinių biožymenų tyrimas“.
  • Bendras Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos projektas tiriant retas širdies ligas „European Network for Orphan Heart Diseases” finansuojamas European Regional Development Fund ir Malopolska Regional Operational Programme (MROP), Priority 8. Interregional cooperation. Action 8.2. 2007-2013. Pratęsiant bendradarbiavimą, buvo pradėtas vykdyti naujas projektas „Development of the European Network in Orphan Cardiovascular Diseases“ 2013-2015 m.
  • Europos nėščiųjų sergančiųjų širdies ligomis registras „EURObservational Research Programme Registry. Pregnancy in Patients with Structural Heart Disease", finansuojamas Europos kardiologų draugijos, vykdomas nuo 2011 balandžio mėn.
  • Europos Širdies nepakankamumo registras „Heart Failure Registry of the EURObservation Research programmme“, finansuojamas Europos kardiologų draugijos, vykdomas nuo 2011 gegužės mėn.
  • Europos komisijos finansuojamas projektas „DISCHARGE- Diagnostic Imaging Strategies for Patients with Stable Chest Pain and Intermediate Risk of Coronary Artery Disease: Comparative Effectiveness Research of Existing Technologies” (FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1), 2014-2016 m.