Ieškantiems darbo Kauno klinikose, prašome savo gyvenimo aprašymą siųsti Žmogiškųjų išteklių tarnybos vadovui el.paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.KAUNO KLINIKOS SIŪLO DARBĄ:


KVIETIMAS DALYVAUTI AUKCIONE
Kauno klinikos skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės turto, kurį panaudos teise naudoja, viešą prekių aukcioną: medicininė įranga, buitinė technika, transportas, baldai. Parduodamo turto sąrašas pateiktas Kauno klinikų puslapyje.
Turto apžiūra vyks nuo 2018-08-25 iki 2018-08-28 9 – 16 val. adresu Eiveniu g. 2, Kaunas, Kauno klinikos.
Atsiskaitymo už aukcione įgytą turtą terminas ir tvarka: Aukciono laimėtojui už aukcione parduotą valstybės turtą, tą pačią aukciono dieną, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, išrašoma laisvos formos pažyma, kurioje nurodomas turto valdytojas, jo buveinės adresas, aukciono rengėjas, jo buveinės adresas, aukciono laikas ir vieta, parduoto turto pavadinimas, kiekis, aukciono laimėtojo pasiūlyta kaina, duomenys, reikalingi mokėjimo nurodymui suformuluoti, taip pat iki kurios dienos (per 3 darbo dienas), kokiu adresu ir kam jis turi pateikti aukciono rengėjo kasos pajamų orderį (jei sumokama aukciono rengėjo kasoje), banko ar kitos kredito įstaigos dokumentą, įrodantį, kad jis atliko mokėjimą.
Aukciono vieta: Kauno klinikos.
Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga:
- pirmo aukciono - 2018-08-29, 9 val.00 min - 9 val.55 min.,
- antro aukciono - 2018-09-05, 9 val.00 min - 9 val.55 min.,
- trečio aukciono - 2018-09-12, 9 val.00 min - 9 val.55 min.,
Aukciono pradžia: 2018-08-29, 10 val. 00 min. Jis vyks Kauno klinikų Ūkio techninių, aprūpinimo ir paslaugų tarnybų administracijos posėdžių salėje, kab. Nr 242. Pirmajam aukcionui neįvykus ar likus nenupirkto turto, antrasis aukcionas įvyks 2018m. rugsėjo mėn. 5d. 10 val. Jei reikėtų, trečiasis aukcionas įvyks 2018 m. rugsėjo mėn. 12d. 10 val.
Dėl informacijos apie parduodamą turtą, turto apžiūros, registravimo į tiesioginį aukcioną ir turto perdavimo dokumentų kreiptis: Eugenijus Grigorjevas aukciono organizavimo komisijos pirmininkas, tel. 8-37-326040, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..


Specialisto 1,0 etatiniu krūviu Kauno klinikų Vykdomajame sekretoriate
Specialisto pareigybės reikalavimai: aukštasis išsilavinimas (magistro laipsnis), teisinis išsilavinimas (privalumas), darbo patirtis rengiant, tvarkant, valdant ir apskaitant įstaigos vidaus dokumentus, darbo patirtis sutarčių rengime, registravime bei dokumentacijos susijusios su sutartimis rengime (privalumas), puikios lietuvių kalbos žinios, anglų kalbos žinios (privalumas), gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Specialistas turi žinoti ir išmanyti: Lietuvos Respublikos teisės įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, dokumentų rengimo taisykles susijusius su atliekamu darbu. Gebėti rengti įsakymų, sutarčių ir susitarimų projektus. Mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.
Specialistas vykdys šias pareigas: rengs ir koordinuos dokumentų rengimą pagal Lietuvos Respublikos teisės norminius aktus, dokumentų rengimo ir įforminimo bei raštvedybos taisykles. Atsakys už gautų ir siunčiamų dokumentų valdymą, sutarčių parengimą, suderinimą ir registravimą dokumentų valdymo sistemoje, užtikrins savalaikį informacijos parengimą ir išsiuntimą adresatams.
Gyvenimo aprašymą su nuoroda „Dėl specialisto pareigų“ siųsti adresu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. iki 2018 m. rugpjūčio 16 d.


Raštvedžio 1,0 etatiniu krūviu Kauno klinikų Vykdomajame sekretoriate
Raštvedžio pareigybės reikalavimai: ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas, darbo patirtis rengiant, tvarkant, valdant ir apskaitant įstaigos vidaus dokumentus, įsakymus, potvarkius, nutarimus, puikios lietuvių kalbos žinios, anglų kalbos žinios (privalumas).
Raštvedys turi žinoti ir išmanyti: Lietuvos Respublikos teisės įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Elektroninių dokumentų valdymo taisykles, informacijos teikimo kitiems asmenims ir institucijoms tvarką reglamentuojančius teisės aktus. Mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.
Raštvedys vykdys šias pareigas: vykdys gaunamų ir siunčiamų dokumentų apskaitą registruose, Kauno klinikų dokumentų valdymo sistemoje. Registruos Vykdomojo sekretoriato raštinėje gaunamus raštus, teiks generaliniam direktoriui ar srities direktorių rezoliucijoms. Priims interesantus, registruos jų prašymus. Naudojant raštinėje esamus dokumentus ir iš struktūrinių padalinių gautą informaciją, rengs pažymas ir atsakymus į paklausimus. Kopijuos dokumentus, teiks informaciją vyresniajam raštvedžiui dėl mokamų paslaugų apskaitos. Tvarkys, ruoš išsiuntimui, apskaitys ir išsiųs klinikų struktūrinių padalinių parengtus dokumentus. Perkels originalius dokumentus į skaitmeninę laikmeną, vykdys dokumentų perdavimą kitoms įstaigoms organizacinėmis techninėmis priemonėmis. Pagal kitų tarnybų darbuotojų prašymus teiks informaciją ar reikiamus dokumentus aktualia tema. Sistemins dokumentus, formuos bylas, praėjus vieneriems metams po raštvedybinių bylų užbaigimo, parengs ir perduos raštinės dokumentus į įstaigos archyvą.
Gyvenimo aprašymą su nuoroda „Dėl raštvedžio pareigų“ siųsti adresu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. iki 2018 m. rugpjūčio 16 d.


Vaistininkas technologas Stacionarinių paslaugų koordinavimo tarnybos Vaistinėje
Reikalavimai darbuotojui: universitetinis išsilavinimas, vaistininko veiklos licencija, geros anglų kalbos žinios, mokėjimas dirbti kompiuteriu, gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu, kruopštumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.
Dėl darbo pasiūlymo kreiptis tel.: +370 37 326454, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. siųsti gyvenimo aprašymą.


Vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas), Stacionarinių paslaugų koordinavimo tarnybos Vaistinėje.

Darbas Vaistų gamybos sektoriuje
Reikalavimai darbuotojui: aukštasis neuniversitetinis (ar jam prilyginamas) išsilavinimas, geros anglų kalbos žinios (privalumas), mokėjimas dirbti kompiuteriu, kruopštumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.
Dėl darbo pasiūlymo kreiptis tel.: +370 37 326454, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. siųsti gyvenimo aprašymą.


Detetikos technologui Kauno klinikų filiale „Lopšelis“ 1,0 et. vrtuvėje. Dietetikos technologo pareigas gali užimti asmuo, turintis dietinio maisto paruošimo technologo aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą ar baigęs dietetikos technologo specializacijos kursus ir turintis dietetikos technologo kvalifikaciją.
Daugiau informacijos: Ingrida Banikonė, tel.: +370 37 260425, el. p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.


Bendrosios praktikos slaugytojai (-ui) Kauno klinikų Endokrinologijos klinikoje Ambulatoriniame skyriuje 1.0 etato darbo krūviui.
Reikalavimai: aukštasis (ar jam prilyginamas) išsilavinimas, bendrosios praktikos slaugytojo licencija, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje. Siūlome galimybę tobulėti profesinėje ir mokslinėje srityje, vykti į stažuotes, dalyvauti konferencijose.
Slaugytojui diabetologui Kauno klinikų Endokrinologijos klinikoje, 1.0 etato darbo krūviui.
Reikalavimai: aukštasis (ar jam prilyginamas) išsilavinimas, bendrosios praktikos slaugytojo licencija, papildomai išklausyta Slaugytojo diabetologo darbo principų neformalaus mokymo programa ir turėti tai patvirtinantį pažymėjimą. Gebėti dirbti savarankiškai arba komandoje. Siūlome galimybę tobulėti profesinėje ir mokslinėje srityje, vykti į stažuotes, dalyvauti konferencijose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.
Daugiau informacijos: +370 37 326224.


Medicinos genetikas/medicinos biologas/medicinos biologo asistentas 0,5 ar 1,0 etato darbo krūviu 1 ar 2 metams (pavadavimui, kol bus vaiko auginimo atostogose) Genetikos ir molekulinės medicinos klinikoje.
Reikalavimai darbuotojui: aukštasis (ar jam prilyginamas) išsilavinimas su atitinkama profesine kvalifikacija, puikios anglų kalbos žinios, mokėjimas dirbti kompiuteriu, gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu, kruopštumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje. Dėl darbo pasiūlymo kreiptis tel.: +370 37 326741, +370 37 326771, el. p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.


Vyresniojo inžinieriaus pareigoms (techninių specifikacijų ruošimui) 1,0 et. krūviu Medicininės technikos tarnyboje.
Reikalavimai: aukštasis išsilavinimas (pageidautina techninis), anglų kalbos mokėjimas, mokėjimas dirbti kompiuteriu, gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu, kruopštumas, atsakingumas.
Kreiptis:Tel.: +370 37 326418, el. p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 


Teritorijos valytojo dirbti teritorijos priežiūros skyriuje 1,0 et. krūviu.
Kreiptis: Skyriaus vedėja Dalija Sirvydienė, el. p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., Tel.: +370 60301366, 8(37) 32 6764.


Apsaugos tarnybos techniko 1,0 etato darbo krūviui Kauno klinikų Apsaugos tarnyboje.
Reikalavimai: aukštasis techninis (ar jam prilyginamas) išsilavinimas, fizinės saugos techninių sistemų: apsauginės, priešgaisrinės signalizacijos, vaizdo stebėjimo ir įeigos kontrolės sistemų montavimo, eksploatavimo, priežiūros ir remonto patirtis, kompiuterių tinklo technologijų pagrindų išmanymas, kompiuterių įrangos montavimo ir konfigūravimo praktinė patirtis, specializuotos saugos programinės ir techninės įrangos diegimo ir administravimo patirtis, teisės aktų reglamentuojančių fizinės saugos techninių priemonių eksploatavimą išmanymas, kruopštumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje ir vadovauti technikų grupei, organizuoti saugos incidentų valdymą ir šalinimą.
Kreiptis: el. p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., tel.: 8 37 326460.

Apsaugos tarnybos techniko 1,0 etato darbo krūviui Kauno klinikų Apsaugos tarnyboje.
Reikalavimai: profesinis techninis (ar jam prilyginamas) išsilavinimas, fizinės saugos techninių sistemų: apsauginės, priešgaisrinės signalizacijos, vaizdo stebėjimo ir įeigos kontrolės sistemų montavimo, eksploatavimo, priežiūros ir remonto patirtis. Kompiuterių įrangos montavimo ir konfigūravimo pagrindai, specializuotos saugos programinės ir techninės įrangos diegimo ir administravimo pagrindai, teisės aktų reglamentuojančių fizinės saugos techninių priemonių eksploatavimą išmanymas, kruopštumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje, reaguoti į techninius incidentus.
Kreiptis: el. p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., tel.: 8 37 326460.


Bioinformatiko 1,0 etato darbo krūviui, Genetikos ir molekulinės medicinos klinikoje. Reikalavimai darbuotojui: bioinformatiko profesinė kvalifikacija. 
Dėl darbo pasiūlymo kreiptis:
Tel.: 8-37-326771, 8-37-326741
El.p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Pasiūlymas galioja iki: 2017-12-15


Skalbimo operatoriui 1, 0 etato darbo krūviui ir lyginimo operatoriui 1, 0 etato darbo krūviui Skalbykloje.
Reikalavimai pretendentams: profesinis arba vidurinis išsilavinimas.
Daugiau informacijos: +370 37 326399, el. p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.


Bendrosios praktikos slaugytojai (-ui) Kauno klinikų Naujagimių ligų skyriuje.
Reikalavimai: aukštasis (ar jam prilyginamas) išsilavinimas, bendrosios praktikos slaugytojo licencija, kruopštumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje. Siūlome galimybę tobulėti profesinėje ir mokslinėje srityje, vykti į stažuotes, dalyvauti konferencijose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.
Kreiptis: el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ​, tel 8 37 326899.


Virėjui Kauno klinikų Ligonių maitinimo skyriaus valgykloje.
Daugiau informacijos: 8 689 37402 arba Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.


Dietistui (-ei)
Darbo pobūdis: darbas Ligonių maitinimo tarnyboje pagal terminuotą darbo sutartį, su galimybe likti nuolatiniam darbui.
Daugiau informacijos: 8 37 326885 arba Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.


Bendrosios praktikos slaugytojai (-ui) dirbti Kauno klinikų Hematologijos skyriuje.
Reikalavimai: aukštasis (ar jam prilyginamas) išsilavinimas, bendrosios praktikos slaugytojo licencija, kruopštumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.
Kreiptis telefonu +370 37 327150, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.


Slaugytojui (-ai) anestezistui (-ei) darbui operacinėje Centriniame anesteziologijos skyriuje.
Reikalavimai: aukštasis (ar jam prilyginamas) išsilavinimas, bendrosios praktikos slaugytojo licencija, anestezijos ir intensyviosios terapijos specializacija, kruopštumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.
Kreiptis telefonu +370 37 326493, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.">


Bendrosios praktikos slaugytojui (-ai).
Reikalavimai: aukštasis (ar jam prilyginamas) išsilavinimas, bendrosios praktikos slaugytojo licencija, kruopštumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.
Kreiptis telefonu +370 37 326493, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.


Operacinės slaugytojui (-ai).
Reikalavimai: aukštasis (ar jam prilyginamas) išsilavinimas, bendrosios praktikos slaugytojo licencija, Operacinės slaugos specializacijos pažymėjimas, kruopštumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.
Kreiptis telefonu +370 37 326493, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.


Valytojui (-ai) dirbti Patalpų valymo ir priežiūros skyriuje.
Kontaktinis asmuo – skyriaus vedėja Rasa Stelmokaitienė, tel. 8 685 54490, 8 (37) 32 6658, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .​​


Kvietimas dalyvauti klinikiniame tyrime