2018 03 14

Kilus diskusijai viešumoje dėl mūsų ligoninės darbuotojų, dirbančių pavojingomis sąlygomis priedų, norime atkreipti dėmesį, kad remiantis kolektyvinės sutarties sąlygomis, 150 Kauno klinikų darbuotojų, dirbančių pavojingomis darbo sąlygomis, išskirtinai gautų 15 proc. priedą nuo vidutinio darbo užmokesčio, o ne nuo pastoviosios darbo užmokesčio dalies, kaip kiti Kauno klinikų darbuotojai, gaunantys procentinį priedą. Tokia sistema reiškia, jog 150 darbuotojų procentinis priedas kiekvienais metais nuolat augtų: pirmais metais jis siektų 26 proc. priedą nuo pastovaus darbo užmokesčio, o po 2 metų jis padvigubėtų ir sudarytų 30 proc. priedą nuo pastoviosios darbo užmokesčio dalies. Tai būtų nesąžininga ir neteisinga kitų 7154 Kauno klinikų darbuotojų atžvilgiu.
Remiantis Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 139 straipsniu, darbuotojų darbo užmokestį sudaro bazinis užmokestis ir papildomos priemokos (priedas už įgytą kvalifikaciją, priemokos už papildomą darbą, premijos ir pan.). Papildomos priemokos yra skaičiuojamos nuo bazinio atlyginimo. Kolektyvinės sutarties atveju, reikalaujama papildomas priemokas skaičiuoti nuo vidutinio darbo užmokesčio, kurį sudaro bazinis užmokestis kartu su visomis papildomomis priemokomis. Kadangi papildomos priemokos auga, atitinkamai nuolatos auga ir vidutinis darbo užmokestis. Taigi ir procentinis priedo augimas yra užprogramuotas nuolatiniam augimui.
Kauno klinikų administracija, siekdama užtikrinti teisingą uždarbio mokėjimą visiems ligoninės darbuotojams, atsakingai vertina šią situaciją ir imasi visų veiksmų, jog ji būtų išspręsta, remiantis LR Konstitucijos 48 straipsniu, jog „Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir turi teisę turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas, gauti teisingą apmokėjimą už darbą <...>“, taip pat Darbo kodekso 24 straipsnio 2 dalimi – „Darbo teisių įgyvendinimas ir pareigų vykdymas neturi pažeisti kitų asmenų teisių ir įstatymų saugomų interesų“.
Taip pat atkreipiame dėmesį, jog laikraštyje ir internetiniame portale „Kauno diena“ pasirodžiusi informacija dėl Romainių tuberkuliozės ligoninės slaugytojos darbo užmokesčio yra neteisinga. Straipsnyje „Kauno klinikose maustomi net savi gydytojai“ darbuotoja, kalbėdama apie savo darbo užmokestį („Jos, aukščiausios kategorijos slaugytojos, atlyginimas – 693 eurai, neatskaičiavus mokesčių.“), nurodė savo darbo užmokestį be visų papildomų priemokų, kurios sudaro du trečdalius viso atlyginimo.
Norime priminti, jog ir iki kolektyvinės sutarties pasirašymo pavojingomis sąlygomis dirbantiems darbuotojams procentiniai priedai Kauno klinikose buvo mokami nuo pastoviosios darbo užmokesčio dalies kaip ir visiems darbuotojams. Po 2017 m. birželio 16 d. pasirašius Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinę sutartį, darbuotojams, dirbantiems pavojingomis sąlygomis, kuriems buvo nustatytas mažesnis nei 15 procentų darbo užmokesčio priedas, jis buvo padidintas iki 15 procentų.
Kauno klinikos dar 2017 m. liepos mėnesį dėl kolektyvinėje sutartyje įtvirtintos nuostatos mokėti 15 procentų priedą nuo vidutinio, o ne nuo pastovaus darbo užmokesčio kreipėsi į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją. Ministerija raštu nurodė, kad parengė kolektyvinės sutarties pakeitimo projektą, kuriuo siekiama įtvirtinti, jog minimas priedas būtų mokamas ne nuo vidutinio darbo užmokesčio, o nuo pastoviosios darbo užmokesčio dalies.

Y51A1045 preview

 

Kauno klinikų informacija