Kasmet vasario 11-ąją Bažnyčia mini Lurdo Mergelės apsireiškimą, o nuo 1992-ųjų, popiežiaus Jono Pauliaus II iniciatyva, ir Pasaulinę ligonių dieną. Šiais metais Pasaulinė ligonių diena paminėta jau 24-ąjį kartą. Kauno klinikų Šv. Luko koplyčioje už ligonius ir juos gydančius bei slaugančius medikus šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, koncelebravo – LSMU kapelionas ir Kauno klinikų vyr. kapelionas doc. Artūras Jagelavičius bei Klinikų kapelionas Nerijus Pipiras.

Šv. Mišių metu patarnavo ir skaitinius skaitė – studentai medikai. Tarp visų kitų intencijų, šv. Mišiose ypač melstasi onkologinių ligonių intencijomis, kurias surinko juos lankę LSMU ateitininkų medikų korporacijos „Gaja“ studentai. Giedojo – Kauno klinikų moterų ansamblis „Kolegės“ (vadovas Antanas Kelmelis).
Pasaulinės ligonių dienos tikslas yra priminti sveikatos sąvoką plačiąja prasme – žmogaus darna su savimi ir su jį supančiu pasauliu.Kiekvienais metais, minint Pasaulinę ligonių dieną, popiežius meldžiasi pats ir ragina melstis už ligonius. Kasmet skelbiama nauja popiežiaus žinia, kurioje kas kartą akcentuojama vis kita tema.Šių metų tema yra „Patikėti save gailestingajam Jėzui kaip Marija: „Darykite, ką tik Jis jums lieps.“ (Jn 2,5)”.
Prieš ir po šv. Mišių arkivyskupas metropolitas L. Virbalas, lydimas Kauno klinikų generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus ir LSMU kanclerio prof. habil. dr. Viliaus Grabausko bei Klinikų vyr. kapeliono doc. A. Jagelavičiaus lankėsi Onkologijos ir hematologijos klinikoje bei Traumų ir skubos pagalbos centre. Arkivyskupas metropolitas bendravo su pacientais, išsakė jiems padrąsinančius žodžius, laimino juos. Nefrologijos klinikos Detoksikacijos skyriaus Hemodializių poskyriui arkivyskupas metropolitas padovanojo dvasinės literatūros leidinių.
LSMU ateitininkų medikų korporacijos „Gaja“ studentai, kaip ir kasmet, Pasaulinės ligonių dienos išvakarėse lankė Onkologijos ligoninės pacientus ir dovanojo jiems pačių studentų išlankstytas gerves. Studentai kvietė pacientus užrašyti intencijas, už kurias melstasi Pasaulinės ligonių dienos šv. Mišiose. Šias šv. Mišias iš Kauno klinikų Šv. Luko koplyčios tiesiogiai transliavo Marijos radijas.


Raimonda Janušauskaitė

Džiuljeta Kulvietienė
Raimondos Janušauskaitės nuotr.