Skyriai, sektoriai
Ribinių būsenų sektorius
Afektinių susirgimų sektorius
Diferencinės diagnostikos ir rezistentinių būsenų sektorius
Vaikų ir paauglių psichiatrijos sektorius
Somatopsichiatrijos sektorius
Medicinos psichologų darbo grupė
Administracija, slauga
Psichiatrijos klinika

Kauno klinikos, Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas
Tel. (+370 37) 32 69 81, faksas (+370 37) 32 69 18, el. paštas psichiatrijos.klinika@kaunoklinikos.lt

Vadovė - prof. dr. Virginija Adomaitienė
Telefonas (+370 37) 32 69 81
El. paštasvirginija.adomaitiene@kaunoklinikos.lt

Psichiatrijos klinikos gydytojai, psichologai, socialinis darbuotojas, užimtumo terapeutai, psichikos sveikatos priežiūros slaugytojos dirba ambulatorinėje bei stacionarinėje grandyse, teikdami antrinio ir tretinio lygio ambulatorinę ir stacionarinę pagalbą asmenims, sergantiems psichikos sutrikimais.

Klinikoje dirba gydytojai:
Prof. dr. Virginija ADOMAITIENĖ, gydytoja psichiatrė
Prof. dr. Benjaminas BURBA, gydytojas psichiatras
Doc. dr. Darius LESKAUSKAS, gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras
Dr. Algirdas JARAS, gydytojas psichiatras
Dr. Rytis LEONAVIČIUS, gydytojas psichiatras
Dr. Kristina DAMBRAUSKIENĖ, gydytoja psichiatrė
Dr. Giedrė JONUŠIENĖ, gydytoja psichiatrė
Dr. Vesta STEIBLIENĖ, gydytoja psichiatrė
Patricija ARMONAVIČIENĖ, gydytoja psichiatrė, gydytoja psichoterapeutė
Loreta JANKAUSKIENĖ, gydytoja psichiatrė
Dalius KLIMAVIČIUS, gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras
Aida KUNIGĖLIENĖ, gydytoja psichiatrė
Kristina MACIJAUSKIENĖ, gydytoja psichiatrė
Dainius PŪRAS, gydytojas psichiatras
Žilvinas STEPANAVIČIUS, gydytojas psichiatras
Vytautas TARANDA, gydytojas psichiatras
Vygintas VILKAS, gydytojas psichiatras
Dalia VĖLAVIČIENĖ, gydytoja vaikų ir paauglių psichiatrė
Dalia E. MICKEVIČIŪTĖ, gydytoja vaikų ir paauglių psichiatrė

Psichikos sveikata – natūrali žmogaus asmenybės būsena, kuri turi būti saugoma arba grąžinama sutrikimų bei ligų atvejais. Pagal Pasaulio Sveikatos Organizacijos apibrėžimą psichikos sveikata yra emocinis ir dvasinis atsparumas, kuris leidžia patirti džiaugsmą ir ištverti skausmą, nusivylimą, liūdesį. Tai teigiamas gėrio jausmas, kuriuo remiasi tikėjimas savo bei kitų žmonių orumu ir verte.
Psichikos sveikatos priežiūra – specializuota sveikatos priežiūra, vykdoma pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus standartus. Šios priežiūros tikslas – teikti psichiatrijos pagalbą (diagnozuoti, gydyti sutrikusias žmogaus psichikos funkcijas, laiku perspėti psichikos ligų paūmėjimus), padėti žmogui prisitaikyti prie visuomenės gyvenimo ir į jį grįžti.

Psichiatrijos klinikoje konsultuojami ir gydomi pacientai, sergantys šiais psichikos sutrikimais:

Ambulatorinė pagalba

Psichiatrijos klinikos gydytojai pacientus priima Kauno klinikų Neurochirurginiame korpuse įsikūrusiame Nervų ligų ambulatoriniame skyriuje. Pacientai registruojami ir informacija teikiama Nervų ligų ambulatorinio skyriaus registratūroje (tel. (8-37) 32 69 84; (8- 37) 32 67 83).
Gydytojai suaugusiųjų psichiatrai dirba 0014 kab. (tel. (8-37) 32 63 63) ir 0013 kab. (tel. (8-37) 32 67 92). Darbo laikas pirmadienį - ketvirtadienį 8 -18 val., penktadienį 8 -15 val.
Gydytojai vaikų psichiatrai dirba 0015 kab. (tel. (8-37) 32 71 03).
Ambulatoriniame skyriuje pacientus konsultuoja gydytojai psichiatrai medicinos mokslų daktarai:prof. dr. Virginija ADOMAITIENĖ, prof. dr. Benjaminas BURBA , doc. dr. Darius LESKAUSKAS, dr. Algirdas JARAS, dr. Rytis LEONAVIČIUS, dr. Kristina DAMBRAUSKIENĖ, dr. Giedrė JONUŠIENĖ, dr. Vesta STEIBLIENĖ.

Stacionarinė pagalba

Psichiatrijos klinikoje vienu metu gali gydytis 70 pacientai. Siekiant optimizuoti klinikos struktūrą ir valdymą, tikslingai panaudoti mokslinį ir pedagoginį klinikos darbuotojų potencialą, apjungiant Psichiatrijos klinikos mokslinę, pedagoginę ir praktinę klinikinę veiklą, įsteigti 5 specializuoti sektoriai ir medicinos psichologų darbo grupė. Psichiatrijos klinikoje pacientams taikomos įvairios diagnostikos ir gydymo priemonės ir metodai:

Ribinių būsenų sektorius ( RBS )

Vadovas
Vadovė - prof. dr. Virginija Adomaitienė
Telefonas (+370 37) 32 69 71
El. paštas virginija.adomaitiene@kaunoklinikos.lt
 

Klinikinės veiklos kryptys: Čia gydomi neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai, valgymo sutrikimai, neorganiniai miego sutrikimai, lytinė disfunkcija nesukelta organinio sutrikimo ar ligos, piktnaudžiavimas pripratimo nesukeliančiomis medžiagomis. Taip pat organinis nerimo sutrikimas, organinis disoacinis sutrikimas, organinis asteninis sutrikimas, lengvas pažinimo sutrikimas, psichikos ir elgesio sutrikimai naudojant PAM, kita ir nepatikslinta šizofrenija, indukuotas kliedesinis sutrikimas, ciklotimija, distimija; psichologiniai ir elgesio faktoriai susiję sutrikimais ar ligomis, klasifikuojamais kitur; psichogeninė fiziologinė disfunkcija; suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai.

Mokslinės veiklos kryptis:
Nerimo sutrikimų paplitimas ir ryšys su psichosomatiniais sutrikimais

 

 

 

Afektinių sutrikimų sektorius ( ASS )

Vadovas
Vadovas - Vygintas Vilkas
Telefonas (+370 37) 32 64 55
El. paštas El. paštas

 

Klinikinės veiklos kryptys: Čia gydomi nuotaikos (afektiniai) sutrikimai, ūmūs pirminiai atvejai, taip pat esant diagnostikos sunkumams ar kuomet ambulatorinis ar kitų medicinos įstaigų gydymas nebuvo pakankamai efektyvus. Taip pat esant psichikos sutrikimų bei somatinių ligų komorbidiškumui, kai dėl psichinės būsenos pacientas negali būti gydomas kito profilio stacionare: nuotaikos afektiniai sutrikimai (manijos, depresijos, bipoliniai ir kiti afektiniai sutrikimai); šizoafektiniai sutrikimai; organiniai nuotaikos (afektiniai) sutrikimai; pošizofreninė depresija.

Mokslinės veiklos kryptis: Afektinių sutrikimų diagnostikos ir gydymo optimizacija

Diferencinės diagnostikos ir rezistentiškų gydymui būsenų sektorius ( DDR )

Vadovas
Vadovas - prof. dr. Benjaminas Burba
Telefonas (+370 37) 32 60 16
El. paštas El. paštas

 

 

Klinikinės veiklos kryptys: Čia gydomi diagnostiškai sudėtingi atvejai (kai reikalingi detalūs ir sudėtingi diagnostikos ir tyrimo metodai) bei rezistentiškumo gydymo atvejai (kai efektyvus gydymas nebuvo suteiktas žemesniuose lygiuose ar kitose gydymo įstaigose): organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai. Šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai. Nuotaikos (afektiniai) sutrikimai. Disociaciniai (konversiniai) sutrikimai. Somatoforminiai sutrikimai.

Mokslinės veiklos kryptis: Nerimo diferencinė diagnostika, esant organiniams ir šizofreninio spektro sutrikimams

 

Somatopsichiatrijos sektorius ( SP )

Vadovas
Vadovas - dr. Algirdas Jaras
Telefonas (+370 37) 32 62 78
El. paštas El. paštas

 

 

Klinikinės veiklos kryptys: Sektoriuje teikiama psichiatrinė pagalbą pacientams, kuriems Kauno klinikose įtarta ar nustatyta somatinė patologija, reikalaujanti intensyvios pagalbos, tačiau paciento psichikos būklė neleidžia jos suteikti kito profilio (ne psichiatrinio) padaliniuose: organiniai bei simptominiai psichikos sutrikimai; psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant PAM; šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai; valgymo sutrikimai; pogimdyminio laikotarpio psichikos ir elgesio sutrikimai; protinis atsilikimas; transas ir savikontrolės sutrikimai; disociaciniai traukuliai; kiti disociaciniai (konversiniai) sutrikimai; somatoforminiai sutrikimai; suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai.

Mokslinės veiklos kryptys: 1. Piktybinio neurolepsinio sindromo klinikos ypatumai 2. Ūmių psichozių klinikinių požymių sąsajos su psichosocialiniais veiksniais

 

Vaikų ir paauglių psichiatrijos sektorius ( VPPS )

Vadovas
Vadovas - Dalius Klimavičius
Telefonas (+370 37) 32 60 74
El. paštas El. paštas

 

 

Klinikinės veiklos kryptys: Čia gydomi vaikai nuo 6 iki 18 metų amžiaus. Pagalba teikiama vaikams, sergantiems šizofrenija ir kitomis vaikų amžiaus psichozėmis, taip pat turintiems elgesio, emocijų, bendravimo, psichologinės raidos bei kitų psichikos sutrikimų. Sektoriuje dirba specialistų komanda: vaikų ir paauglių psichiatras, psichologas, užimtumo terapeutas, auklėtoja, slaugytoja, soc. darbuotojas. Diferencinės diagnostikos tikslais gali būti kviečiami kiti vaikų ligų specialistai, logopedas.

Mokslinės veiklos kryptis:
Nerimo sutrikimų paplitimas ir ypatumai vaikų ir paauglių tarpe.

Medicinos psichologų darbo grupė

Ši darbo grupė apjungia psichologus, dirbančius įvairiuose Kauno klinikos padaliniuose:
tel. (+370 37) 32 68 39, (+370 37) 32 71 03
Dr. Audronė MIŠKINYTĖ, psichologų darbo grupės vadovė
Lijana KURAUSKIENĖ
Greta GLIZIKIENĖ
Ilona LAUKIENĖ
Vitalija MARMIENĖ
Agnė STOLYGAITĖ
Lina DAUKANTAITĖ

 

 

 

Administracija, slauga

Sekretoriatas (+370 37) 32 68 70

Visais klausimais galima kreiptis bendru klinikos el. paštu: psichiatrijos.klinika@kaunoklinikos.lt

Klinikos studijų administratorė Eglė Milukaitė (+370 37) 32 68 70
Visais studijų klausimais galima kreiptis bendru klinikos el. paštu: psichiatrijos.klinika@kaunoklinikos.lt

Klinikos studijų administratorė (+370 37) 32 68 70

Vadovas
Administratorė Auksė Galbuogienė
Telefonas (+370 37) 32 62 29
El. paštas aukse.galbuogiene@kaunoklinikos.lt
Vadovas
Klinikos slaugos administratorė Rita Ribaitienė
Telefonas (+370 37) 32 62 77
El. paštasrita.ribaitiene@kaunoklinikos.lt