Pulmonologijos ir imunologijos klinika

Kauno klinikos, Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas
Tel. (+370 37) 32 69 53, el. paštas pulmonologijos.imunologijos.klinika@kaunoklinikos.lt

Mokslas ir pedagogika

Pulmonologijos ir imunologijos klinikos dėstytojai:
prof. Raimundas Sakalauskas, klinikos vadovas
prof. Brigita Šitkauskienė
doc. Diana Barkauskienė
doc. Kęstutis Malakauskas
doc. Skaidrius Miliauskas
doc. Marius Žemaitis
doc. Jūratė Staikūnienė
dr. Vida Butkuvienė
dr. Kristina Biekšienė
dr. Danielius Serapinas

Viena iš pagrindinių klinikos mokslo krypčių – lėtinių obstrukcinių plaučių ligų etiologijos, patogenezės, patofiziologijos, diagnostikos, gydymo klausimai. Nuo 2001 m. klinika dalyvauja KMU mokslo programoje “Pulmonologija ir imunologija” (programos vadovas – prof.R.Sakalauskas), vykdo KMU Mokslo fondo remiamą temą „Genetinių faktorių, predisponuojančių lėtinę obstrukcinę plaučių ligą, tyrimai“. Kartu su Geteborgo Universiteto Respiracinės medicinos ir alergologijos departamentu vykdo tarptautinę programą CAPTA, dalyvauja Globalaus alergijos ir astmos europinio tinklo (GA2LEN) konsorciumo (ES 6-sios bendrosios programos rėmuose) veikloje (koordinatorė – prof. B.Šitkauskienė), įsteigė „Lietuvos alfa-1 antitripsino tyrimų asociaciją“.

Klinikoje taip pat vykdomas mokslinis-tiriamasis darbas respiracinės infekcijos, plaučių vėžio, obstrukcinės miego apnėjos srityse.

Prie klinikos funkcionuoja Biomedicininių tyrimų instituto Pulmonologijos laboratorija (vedėjas – doc.K.Malakauskas), kuri taip pat aktyviai dalyvauja klinikos mokslinėje veikloje. Klinika bendradarbiauja su Gento (Belgija), Geteborgo ir Lundo (Švedija), Krokuvos (Lenkija), A.Einšteino medicinos (JAV) universitetais.

Prof.R.Sakalauskas yra Europos respiratologų sąjungos (ERS) Tarybos narys (nuo 2007 m.), Lietuvos pulmonologų ir alergologų draugijos pirmininkas, prof. B.Šitkauskienė – Europos alergologijos ir klinikinės imunologijos akademijos (EAACI) Vykdomojo komiteto tikroji narė (nuo 2007 m.).

Nuo 2001 m. Pulmonologijos ir imunologijos klinikoje surinko mokslinę medžiagą bei apgynė mokslo daktaro disertacijas S.Miliauskas, B.Šitkauskienė, V.Dudzevičius, J.Staikūnienė, M.Žemaitis, A.Vitkauskienė, K.Stravinskaitė, A.Krisiukėnienė, D.Serapinas, D.Urbonienė.

2006-2010 m. dalyvavo Globalaus alergijos ir astmos europinio tinklo (GA2LEN) konsorciumo (ES 6-sios bendrosios programos rėmuose) veikloje (koordinatorė – prof. B.Šitkauskienė), prof.B.Šitkauskienė – Europos alergologijos ir klinikinės imunologijos akademijos (EAACI) Vykdomojo komiteto tikroji narė (2007-2009 m.), Europos komisijos ekspertė (nuo 2009 m.).

Publikacijos mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (nuo 2003 m.):

 • Krisiukeniene A, Babusyte A, Sakalauskas R, Lotvall J, Sitkauskiene B. Smoking affects eotaxin levels in asthma patients. J Asthma 2009; 46(5): 470-6.
 • Hansted E, Andriuskeviciene A, Sakalauskas R, Kevalas R, Sitkauskiene B. T-cell-based diagnosis of tuberculosis infection in children in Lithuania: a country of high incidence despite a high coverage with bacille Calmette-Guerin vaccination. BMC Pulm Med 2009; 9:41-8.
 • Stravinskaite K, Sitkauskiene B, Dicpinigaitis PV, Babusyte A, Sakalauskas R Influence of smoking status on cough reflex sensitivity in subjects with COPD. Lung 2009; 187(1):37-42.
 • Miliauskas S, Zemaitis M, Pranys D. Malignant pleural and peritoneal mesothelioma: incidental diagnosis and excellent treatment results. J Thorac Oncol 2009; 4(3):435-6.
 • Urboniene D, Sakalauskas R, Sitkauskiene B. C-reactive protein levels in patients with chronic obstructive pulmonary disease and asthma. Medicina 2008; 44(11):833-40.
 • Sitkauskiene B, Serapinas D, Blanco I, Fernández-Bustillo E, Janciauskiene SM, Sakalauskas R. Screening for alpha1-antitrypsin deficiency in Lithuanian patients with COPD. Respir Med 2008; 102(11):1654-8.
 • Uloza V, Balsevicius T, Sakalauskas R, Miliauskas S, Zemaitiene N. Changes in emotional state of snoring and obstructive sleep apnea patients following radiofrequency tissue ablation. Eur Arch Otorhinolaryngol 2008 (in press).
 • Balsevicius T, Uloza V, Sakalauskas R, Miliauskas S, Reklaitiene R, Baceviciene M. Psychometric properties of the Lithuanian version of Sleep Apnea Quality of Life Index (a pilot study). Medicina 2008; 44(4):296-301.
 • Kucinskas L, Jeroch J, Vitkauskiene A, Sakalauskas R, Petrenkiene V, Kucinskas V, Naginiene R, Schmidt H, Kupcinskas L. High frequency of the c.3207C>A (p.H1069Q) mutation in ATP7B gene of Lithuanian patients with hepatic presentation of Wilson’s disease. World J Gastroenterol 2008; 14(38):5876-9.
 • Staikuniene J, Vaitkus S, Japertiene LM, Ryskiene S. Association of chronic rhinosinusitis with nasal polyps and asthma: clinical and radiological features, allergy and inflammation markers. Medicina 2008; 44(4):257-65.
 • Babusyte A, Stravinskaitė K, Jeroch J, Lotvall J, Sakalauskas R, Sitkauskiene B. Patterns of airway inflammation and MMP-12 expression in smokers and ex-smokers with COPD. Respir Res 2007; 8(81):1-9.
 • Fokkens WJ, Jogi R, Reinartz S, Sidorenko I, Sitkauskiene B, van Oene C, Faris MA, Ellsworth A, Caldwell MF. Once daily fluticasone furoate nasal spray is effective in seasonal allergic rhinitis caused by grass pollen. Allergy 2007; 62(9): 1078-84.
 • Nita IM, Serapinas D, Janciauskiene SM. Alpha 1-antitrypsin regulates CD14 expression and soluble CD14 levels in human monocytes in vitro. Int J Biochem Cell Biol 2007; 39(6): 1165-76.
 • Hollander C, Sitkauskiene B, Sakalauskas R, Westin U, Janciauskiene SM. Serum and bronchial lavage fluid concentrations of IL-8, SLPI, sCD14 and sICAM-1 in patients with COPD and asthma. Respir Med 2007; 101(9): 1947-53
 • Sitkauskiene B, Stravinskaite K, Sakalauskas R, Dicpinigaitis PV. Changes in cough reflex sensitivity after cessation and resumption of cigarette smoking. Pulm Pharmacol Ther 2007; 20(3): 240-3.
 • Fischer JR, Ohnmacht U, Rieger N, Zemaitis M, Stoffregen C, Manegold C, Lahm H. Prognostic significance of RASSF1A promoter methylation on survival of non-small cell lung cancer patients treated with gemcitabine. Lung Cancer 2007; 56(1): 115-23.
 • Sitkauskiene B, Krisiukeniene A, Sakalauskas R. Difficult/therapy-resistant asthma: pathogenesis and possible relationship with tobacco smoke. Curr Respir Med Rev 2006; 2(1): 67-74.
 • Fischer JR, Ohnmacht U, Rieger N, Zemaitis M, Stoffregen C, Kostrzewa M, Buchholz E, Manegold C, Lahm H. Promoter methylation of RASSF1A, RARbeta and DAPK predict poor prognosis of patients with malignant mesothelioma. Lung Cancer 2006; 54(1): 109-16.
 • Malakauskas K, Sitkauskiene B, Stravinskaite K, Sakalauskas R. Dyspnea perception and reversibility of methacholine-induced unlimited airway narrowing in asthmatics. J Asthma 2006; 43(6): 463-7.
 • Dicpinigaitis PV, Sitkauskiene B, Stravinskaite K, Appel DW, Negassa A, Sakalauskas R. Effect of smoking cessation on cough reflex sensitivity. Eur Respir J 2006; 28(4): 786-90.
 • Dubakiene R, Nargela R, Sakalauskas R, Vahteristo M, Silvasti M, Lahelma S. Clinically equivalent bronchodilatation achieved with formoterol delivered via Easyhaler and Aerolizer. Respiration 2006; 73(4): 441-8.
 • Vitkauskiene A, Scheuss S, Sakalauskas R, Dudzevicius V, Sahly H. Pseudomonas aeruginosa strains from nosocomial pneumonia are more serum resistant than P. aeruginosa strains from noninfectious respiratory colonization processes. Infection 2005; 33(5-6): 356-61.
 • Sitkauskiene B, Sakalauskas R. The role of beta(2)-adrenergic receptors in inflammation and allergy. Curr Drug Targets Inflamm Allergy 2005; 4(2): 157-62.
 • Sitkauskiene B, Radinger M, Bossios A, Johansson AK, Sakalauskas R, Lotvall J. Airway allergen exposure stimulates bone marrow eosinophilia partly via IL-9. Respir Res 2005 11; 6: 33.
 • Radinger M, Johansson AK, Sitkauskiene B, Sjostrand M, Lotvall J. Eotaxin-2 regulates newly produced and CD34 airway eosinophils after allergen exposure. J Allergy Clin Immunol 2004; 113(6): 1109-16.
 • Juozaitite E, Inchiura A, Sakalauskas R, Valius L. Effects of prognostic parameters and radiotherapy on survival of patients with pulmonary cancer. Ter Arkh 2004; 76(10):17-23.
 • Sitkauskiene B, Johansson AK, Sergejeva S, Lundin S, Sjostrand M, Lotvall J. Regulation of bone marrow and airway CD34+ eosinophils by interleukin-5. Am J Respir Cell Mol Biol 2004; 30(3): 367-78.
 • Sitkauskiene B, Sakalauskas R, Malakauskas K, Lotvall J. Reversibility to a beta2-agonist in COPD: relationship to atopy and neutrophil activation. Respir Med 2003; 97(6): 591-8.