Urologijos klinika

Kauno klinikos, Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas
Tel. (+370 37) 32 60 90, faksas (+370 37) 32 68 73, el. paštas urologijos.klinika@kaunoklinikos.lt

Vadovas - prof. Mindaugas Jievaltas
Telefonas (+370 37) 326379
El. paštas El. paštas

Gydomi pacientai iš visos Lietuvos. Atliekamos visos moderniausios ir įprastinės urologinės intervencijos .
Konsultacijos poliklinikoje 317, 320 kab. 9.00-17.00val. tel.: (+370 37) 32 62 07, 32 63 58

Urologijos skyrius

Kabineto Nr. 27 tel. 32 63 79
Gydytojai:
Prof. dr. Mindaugas Jievaltas
Prof. dr. Daimantas Milonas
Doc. dr. Aivaras Matjošaitis
Doc. dr. Darijus Skaudickas
Dr. Stasys Auškalnis
Dr. Ramūnas Mickevičius
Dr. Darius Trumbeckas
Dr. Kęstutis Vaičiūnas
Gyd. Jonas Mickevičius
Gyd. Arūnas Motiejūnas
Gyd. Edmundas Varpiotas

tel.: (8-37) 326090