Skyriai, sektoriai
Vaikų konsultacinė poliklinika ir vaikų priėmimo poskyris
I Vaikų ligų skyrius
II Vaikų ligų skyrius
Vaikų intensyvios terapijos skyrius
 
Urgentinės pediatrijos sektorius
Nefrologijos sektorius
Pulmonologijos sektorius
Alergologijos sektorius
Kardiologijos ir reumatologijos sektorius
Gastroenterologijos sektorius
Onkologijos ir hematologijos sektorius
Vaikų ligų klinika

LSMU ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas
tel. +370 37 326626, faksas +370 37 327160, el. paštas: vaiku.ligu.klinika@kaunoklinikos.lt

Registratūros telefonai (8 37) 32 68 64, (8 37) 32 64 65

Vadovas - prof. dr. Rimantas Kėvalas
Telefonas (+370 37) 32 69 63
El. paštas El. paštas

Vaikų ligų klinikos administratorės:

 

Vadovas
Administratorė Andželika Balčiūnienė
Telefonas (+370 37) 326626
El. paštas El. paštas
Vadovas
Administratorė Asta Bernotienė
Telefonas (+370 37) 326104
El. paštas El. paštas

Vaikų ligų klinikos tikslas
Teikti aukščiausio lygio skubią ir specializuotą pagalbą 0–18 metų vaikams, dalyvauti ikidiplominiame ir podiplominiame mokymo procesuose, organizuoti ir vykdyti studijas bei mokslinius tyrimus.

Vaikų ligų klinikos struktūra

Vaikų ligų klinikos sektoriai

URGENTINĖS PEDIATRIJOS SEKTORIUS

Vadovas
Sektoriaus vadovas, Vaikų intensyviosios terapijos skyriaus vadovas - doc. dr. Vaidotas Gurskis
Telefonas (+370 37) 326897
El. paštas El. paštas
Vadovas
Vaikų intensyviosios terapijos skyriaus vyresnioji slaugytoja-slaugos administratorė dr. Vilma Raškelienė
Telefonas (+370 37) 326693
El. paštas El. paštas
Vadovas
Vaikų priėmimo poskyrio vyresnioji slaugytoja-slaugos administratorė Jolita Dubauskienė
Telefonas (+370 37) 787344
El. paštas El. paštas

Vaikų priėmimo poskyrio kontaktai:
tel. : +370 37 32 71 09,
faksas: +370 37 32 71 19

Sektorių sudaro Vaikų intensyviosios terapijos skyrius (VITS) ir Vaikų priėmimo poskyris (VPP).
Veiklos tikslas – suteikti šiuolaikišką aukščiausio lygio pagalbą kritinės būklės ligoniams bei konsultuoti kiekvieną vaiką, kuris kreipiasi pagalbos.
VITS ištakos siekia 1977 m. Dabartinis skyrius, renovuotas 1995 m. Šveicarijos vyriausybės finansuojamo projekto dėka, turi 8 šiuolaikiškai aprūpintas lovas, skyriuje gydoma 1 400 ligonių per metus. VPP dabartinėse patalpose veikia nuo 1999 m.
Kasmet į VPP kreipiasi ir pagalba suteikiama 25 000 pacientų.
Atlikus būtinas pertvarkas, dabartiniame VPP teikiama skubi konsultacinė pagalba, skubi medicinos pagalba vaikams bei stebėjimo paslauga (nuo 4 iki 24 valandų, atliekant reikalingus diagnostinius tyrimus).

Svarbi informacija tėvams
Būtinoji medicininė pagalba teikiama pacientams, atvykusiems ir su gydytojo siuntimu,  ir jo neturint.
Atvykus be siuntimo ir nesant būtinosios pagalbos poreikio, teikiamos mokamos paslaugos.

Būtinoji medicinos pagalba nemokamai teikiama:

 • Visiems nuolatiniams šalies gyventojams iki 18 metų amžiaus, atvykusiems su šeimos gydytojo siuntimu ar be jo.
 • Laikinai Lietuvos Respublikoje gyvenančių ir teisėtai dirbančių užsienio piliečių vaikams, pateikus tai patvirtinančius dokumentus.
 • ES/EB šalių piliečiams, laikinai viešintiems mūsų šalyje, pateikusiems jų draustumą patvirtinančius dokumentus – galiojančią E kortelę arba vieną iš E formų (E111, E106, E121) pažymų.

VPP ligoniai konsultuojami ir pagalba teikiama ne pagal atvykstančių ligonių eilę, bet pagal skubumo kategorijas, kurioms vaiką priskiria VPP darbuotojai (slaugytoja ir gydytojas). Priklausomai nuo kreipimosi priežasties ir vaiko sveikatos būklės, kuri įvertinama atvykus į VPP, Jūsų vaikas gali būti priskirtas vienai iš 4 skubios pagalbos kategorijų (1 – pagalba nedelsiant, 2 – pagalba per 10 min., 3 – pagalba per 30 min., 4 – pagalba per 1 val.) arba neskubios pagalbos 5 kategorijai.

VPP neteikiama odontologinė pagalba.

VPP telefonu ligoniai nekonsultuojami.


 

 

VAIKŲ KONSULTACINĖ POLIKLINIKA

Vadovas
Administratorė Asta Bernotienė
Telefonas (+370 37) 326104
El. paštas El. paštas

Registracija gydytojo konsultacijai: Internetu www.sergu.lt
Telefonu +370 37 326465; +370 37 326864.

Vadovas
Vaikų konsultacinės poliklinikos vyr. slaugytoja-slaugos administratorė Jurgita Kupstienė
Telefonas (+370 37) 326259
El. paštas El. paštas


Kreipiantis konsultacijai, būtina turėti:

 • vaiko asmens dokumentą;
 • gydytojo siuntimą konsultuotis (Forma Nr. 027/a, arba Nr. 028-1/a, arba laisvo pavyzdžio forma). Siuntimo galiojimo laikas negali viršyti 30 dienų. Siuntimo galiojimo laikas skaičiuojamas iki pacientas yra užregistruojamas gydytojo specialisto priėmimui arba įregistruojamas į eilę asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti.

Jei pacientas negali atvykti jam paskirtą dieną planinei gydytojo konsultacijai, apie neatvykimą privalo pranešti kuo anksčiau.
Neturintiems siuntimo, užsienio šalių nuolatiniams gyventojams poliklinikos specialistai teikia mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Vaikų konsultacinėje poliklinikoje teikiama planinė specializuota antrinio ir tretinio lygio ambulatorinė pagalba vaikams iki 18 metų. Vidutiniškai per metus Vaikų konsultacinėje poliklinikoje registruojama apie 30 000 konsultacijų ir 45 000 apsilankymų.
Vaikų konsultacinėje poliklinikoje konsultuoja aukščiausio lygio įvairių specializacijų 67 gydytojai (iš jų 19 medicinos mokslų daktarų, 9 docentai, 1 profesorius), dirba 18 profesionalių slaugytojų, teikiama daugiaprofilinė specializuota ambulatorinė pagalba retomis, sunkiomis lėtinėmis ligomis sergantiems pacientams.
Pacientus konsultuoja vaikų alergologai, vaikų gastroenterologai, vaikų pulmonologai, vaikų nefrologai, vaikų hematologai, vaikų kardiologai-reumatologai, vaikų ligų gydytojai, vaikų chirurgai, vaikų urologai, vaikų proktologas, vaikų ortopedai-traumatologai, otorinolaringologas, ginekologai, neonatologai, gydytojai echoskopuotojai, gydytojai radiologai. Esant reikalui, pacientai nukreipiami į kitas Kauno klinikų poliklinikas vaikų neurologo, vaikų endokrinologo, vaikų oftalmologo, vaikų psichiatro, psichologo, genetiko ir kitų specialistų konsultacijoms.
Teikiant ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas, taikomi naujausi šiuolaikiniai diagnostikos ir ambulatorinio gydymo metodai.
Poliklinikoje atliekami išsamūs alergologiniai, kvėpavimo funkcijos, širdies echoskopijos ir kitų organų echoskopiniai, endoskopiniai, radiologiniai tyrimai, laboratoriniai tyrimai (biocheminiai ir imunocheminiai, hematologiniai, citologiniai bendraklinikiniai, klinikiniai bakteriologiniai ir mikologiniai, infekcinių ligų diagnozei patvirtinti reikalingi serologiniai ir kiti tyrimai).
Informaciją apie gydytojų darbo laiką galima sužinoti Kauno klinikų interneto svetainėje www.kaunoklinikos.lt, paskambinus telefonu į registratūrą, poliklinikos informaciniuose stenduose.
Vaikų konsultacinėje poliklinikoje nepilnamečiai pacientai iki 16 metų (taip pat pacientai nuo 16 metų, kurie negali būti laikomi gebančiais protingai įvertinti savo interesų) konsultacijai turi atvykti su atstovu pagal įstatymą  (teisėti vaiko atstovai yra tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai ir kiti asmenys, kurie pagal įstatymą ar kitą teisės aktą privalo rūpintis vaiku).

I VAIKŲ LIGŲ SKYRIUS

Vadovas
Vadovas - prof. Rimantas Kėvalas
Telefonas (+370 37) 326963
El. paštasEl. paštas

I vaikų ligų skyriuje yra vaikų nefrologijos, pulmonologijos, alergologijos sektoriai.

Vadovas
Vyr. slaugytoja-slaugos administratorė Evelina Keturkienė
Telefonas (+370 37) 326928
El. paštas El. paštas

Gydytojai, tel.: +370 37 326789
Gydytojai rezidentai, tel. +370 37 787351
Bud. slaugytojas II a., tel. +370 37 327136
Bud. slaugytojas III a., tel. +370 37 327146
Hemodializių salė, tel.: +370 37 327087
Sekretorė, tel.: +370 37 326813

Skyrius įsikūręs  naujame Vaikų ligų klinikos pastate (2012 m.), šiuolaikiškai įrengtose ir vaikams pritaikytose patalpose.  Jaukiai įrengtame skyriuje dauguma palatų yra dvivietės ir vienvietės, su atskirais sanitariniais mazgais. Skyriuje yra virtuvėlės vaikus slaugančioms mamoms.
Už papildomą mokestį yra galimybė gydytis vienvietėse palatose, kuriose, be anksčiau minėtų patogumų, yra internetas, televizorius, šaldytuvas, mikrobangų krosnelė.
Skyriuje yra laisvalaikio valandomis veikiantis žaidimų kambarys, kur vaikučiais rūpinasi auklėtojos.

 

Vaikų nefrologijos sektorius

Vadovas
Vadovė - dr. Jūratė Masalskienė
Telefonas (+370 37) 326286
El. paštas El. paštas

Sektoriaus gydytojai:

Viltė Aleksynienė,
Diana Dobilienė,
dr. Jūratė Masalskienė,
Renata Mitkienė,
doc. dr. Šarūnas Rudaitis.

tel. +370 37 32 67 89
el. paštas: pednef@yahoo.com

Sektoriuje dirba aukščiausios kvalifikacijos specialistų grupė, galinti atlikti visas atitinkamos srities diagnostikos, gydymo, mokslines bei pedagogines užduotis. Visi sektoriaus gydytojai gydo ligonius stacionare, konsultuoja ambulatoriškai vaikų konsultacinėje poliklinikoje bei kituose Kauno klinikų skyriuose. 

Gydytojai stažavęsi įvairiose Europos ligoninėse.

Klinikinė pagalba

 • Stacionaras 15 lovų. Per metus vidutiniškai išgydoma 320 ligonių.
 • Konsultacinėje poliklinikoje apsilanko apie 2 000 vaikų per metus.
 • Daugiau nei 130 konsultacijų kituose Kauno klinikų skyriuose kasmet.

Diagnostikos ir gydymo galimybės

 • Inkstų biopsijos (inkstų audinį pažeidžiančių ligų diferencinei diagnostikai).
 • Kompiuteriniai urodinaminiai tyrimai (šlapinimosi sutrikimų detali diagnostika).
 • Paros kraujospūdžio monitoringas (kraujo spaudimo stebėjimas visą parą).
 • Klinikiniai, biocheminiai, mikrobiologiniai, imunologiniai laboratoriniai tyrimai.
 • Šiuolaikiniai vaizdinės diagnostikos metodai: kompiuterinė tomografija, magnetinio rezonanso tomografija, angiografija, radioizotopiniai tyrimai, šiuolaikinė rentgenologinė diagnostika, ultragarsiniai tyrimai bei kitos ištyrimo ir gydymo galimybės.
 • Įvairių sričių aukščiausios kvalifikacijos specialistų konsultacijos.
 • Pakaitinės inkstų terapijos procedūros visų amžiaus grupių vaikams:
 • peritoninė dializė;
 • hemodializė;
 • hemofiltracija ir hemodiafiltracija;
 • transplantacija.

Vaikų pulmonologijos sektorius

Vadovas
Vadovė - doc. dr. Valdonė Misevičienė
Telefonas (+370 37) 327002
El. paštas El. paštas

Sektoriaus gydytojai:
doc. dr. Jolanta Kudzytė,
doc. dr. Valdonė Misevičienė,
dr. Vilija Bubnaitienė,
dr. Edita Hansted,
Raimundas Kačinskas,
Giedrė Kojelienė,
Neringa Valatkaitė,
Asta Bernotienė.

tel. +370 37 326789

Aukščiausios kvalifikacijos specialistai – vaikų pulmonologai ir vaikų pulmonologai-alergologai gydo ligonius stacionare, konsultuoja ambulatoriškai vaikų konsultacinėje poliklinikoje bei kituose Kauno klinikų skyriuose vaikus iš visos Lietuvos.

Aukščiausios kvalifikacijos specialistų žinios ir plačios diagnostinės galimybės leidžia diagnozuoti ir efektyviai gydyti ne tik įprastas vaikų kvėpavimo organų ligas, bet ir retus bei sudėtingus susirgimus.
6 sektoriaus gydytojai – medicinos mokslų daktarai, apgynę disertacijas vaikų pulmonologijos ar alergologijos temomis, stažavęsi Europos ir JAV ligoninėse. Tai visoje šalyje gerai žinomi specialistai, vadovaujantys moksliniams darbams, ruošiantys plaučių ir alerginėmis ligomis sergančių vaikų diagnostikos ir gydymo rekomendacijas bei skaitantys pranešimus Lietuvos ir tarptautinėse konferencijose.

Klinikinė pagalba

 • Per metus stacionare vidutiniškai gydoma virš 1 000 vaikų.
 • Konsultacinėje poliklinikoje konsultuojama apie 3 000 kvėpavimo ir alerginėmis ligomis sergančių vaikų per metus.
 • Apie 130 konsultacijų kituose Kauno klinikų skyriuose kasmet.
 • Stebimi ir gydomi pacientai, sergantys sunkiomis lėtinėmis plaučių ligomis: nekontroliuojama bronchų astma, cistine fibroze, kitomis pūlingomis bei intersticinėmis plaučių ligomis.

Vaikų kvėpavimo organų ligų diagnostikai ir gydymui naudojamos visos techninės galimybės, esančios Kauno klinikose.

Diagnostikos ir gydymo galimybės

 • Išsamus alergologinis kūdikių ir vaikų ištyrimas.
 • Vaikų kvėpavimo funkcijos ištyrimas (spirometrija, provokaciniai meginiai, dujų difuzijos ir kiti tyrimai).
 • Bronchoskopijos (diagnostinės ir gydomosios) bet kurio amžiaus kūdikiams ir vaikams.
 • Pleuros ertmės punkcija ir drenažas.
 • Plaučio audinio transbronchinė arba transtorakalinė biopsija.
 • Naujausi radiologiniai tyrimai: ultragarsiniai (UG) tyrimai, kompiuterinė tomografija (KT), magnetinio rezonanso tomografija (MRT), pozitronų emisijos tomografija (PET), kontrastiniai, radioizotopiniai tyrimai.
 • Įvairių sričių aukščiausios kvalifikacijos specialistų konsultacijos.
 • Naudojamasi visomis Kauno klinikų laboratorijų galimybėmis: atliekami sudėtingi biocheminiai, imunologiniai, mikrobiologiniai, genetiniai tyrimai.
 • 2013 m. įkurtas Vaikų lėtinių kvėpavimo organų ligų centras. Jame tiriami, gydomi ir nuolat prižiūrimi cistine fibroze bei kitomis lėtinėmis pūlingomis ir nepūlingomis plaučių ligomis sergantys pacientai. Jiems teikiama kvalifikuota ambulatorinė ir stacionarinė pagalba, užtikrinanti nenutrūkstamą specializuotos pagalbos teikimą ir ilgalaikę priežiūrą, leidžianti išvengti ligos paūmėjimų ir numatyti ilgalaikes profilaktikos priemones. Naujausių kvėpavimo takų priežiūros priemonių – kosulio asistento ir vibracinių liemenių – naudojimas įvairaus amžiaus vaikams leidžia užtikrinti kokybišką šių pacientų kvėpavimo takų priežiūrą ir gydymą. Esant reikalui, tvarkomi dokumentai dėl ilgalaikės deguonies terapijos kompensavimo bei kitų kvėpavimo takų priežiūros priemonių nuomos.
 • LSMU Vaikų ligų klinikoje, vienintelėje Lietuvoje, nervų-raumenų ligomis sergantiems ligoniams pritaikoma ir užtikrinama ilgalaikė neinvazinė ventiliacija namuose.

Vaikų alergologijos sektorius

Vadovas
Vadovas - doc. dr. Jolanta Kudzytė
Telefonas (+370 37) 327092
El. paštas El. paštas

Sektoriaus gydytojai:
doc. dr. Jolanta Kudzytė,
doc. dr. Valdonė Misevičienė,
dr. Vilija Bubnaitienė,
Jolanta Červinskienė.

tel. +370 37 326789

Aukščiausios kvalifikacijos specialistai gydo ligonius stacionare, konsultuoja ambulatoriškai vaikų konsultacinėje poliklinikoje bei kituose Kauno klinikų skyriuose vaikus iš visos Lietuvos.

Daugelis sektoriaus gydytojų apgynę disertacijas vaikų pulmonologijos ar alergologijos srityse, stažavęsi įvairiose Europos ir JAV ligoninėse.

Klinikinė pagalba

 • Per metus stacionare vidutiniškai išgydoma virš 1 000 vaikų, sergančių kvėpavimo ir alerginėmis ligomis.
 • Konsultacinėje poliklinikoje konsultuojama apie 4 000 vaikų per metus.
 • Apie 50 konsultacijų kituose Kauno klinikų skyriuose kasmet.

Diagnostikos ir gydymo galimybės

 • Išsamus alergologinis kūdikių ir vaikų ištyrimas (odos dūrio, lopo mėginiai, specifinių IgE tyrimas, provokaciniai mėginiai ir kt).
 • Vaikų kvėpavimo funkcijos tyrimas.
 • Bronchologiniai tyrimai bet kurio amžiaus vaikams.
 • Tyrimai dėl galimo imunodeficito.
 • Naujausi radiologiniai tyrimai: kompiuterinė tomogradija (KT), magnetinio rezonanso tomografija (MRT), pozitronų emisijos tomografija (PET), kontrastiniai, radioizotopiniai, ultragarso tyrimai.
 • Įvairių sričių aukščiausios kvalifikacijos specialistų konsultacijos.
 • Naudojamasi visomis Kauno klinikų laboratorijų galimybėmis: atliekami sudėtingi biocheminiai, imunologiniai, mikrobiologiniai tyrimai.
 • Gydymas intraveniniu imunoglobulinu.
 • Gydymas plazmafereze.
 • Taikoma alergenui specifinė imunoterapija.

II VAIKŲ LIGŲ SKYRIUS

Vadovas
Vadovas - dr. Rima Šileikienė
Telefonas (+370 37) 326272
El. paštas El. paštas
Vadovas
Vyr. slaugytoja-slaugos administratorė Janina Arcišauskaitė
Telefonas (+370 37) 326373
El. paštas El. paštas

II vaikų ligų skyriuje yra vaikų kardiologijos ir reumatologijos, onkologijos ir hematologijos bei gastroenterologijos sektoriai.

Gydytojai vaikų kardiologai-reumatologai, tel.: +370 37 326239
Gydytojai vaikų gastroenterologai, tel.: +370 37 326848
Gydytojai vaikų onkohematologai, tel.: +370 37 326033
Bud. slaugytojas (kardiologijos postas), tel.: +370 37 326169
Bud. slaugytojas (gastroenterologijos postas), tel.: +370 37 326421, +370 37 326754
Bud. slaugytojas (onkohematologijos postas), tel.: +370 37 787312

 

II vaikų ligų skyrius įsikūręs Vaikų ligų klinikos III aukšte. Dauguma palatų yra dvivietės. Už papildomą mokestį yra galimybė gydytis vienvietėse palatose, kuriose yra internetas, televizorius, šaldytuvas, mikrobangų krosnelė. Skyriuje reguliariai veikia žaidimų kambarys, kur vaikučiais rūpinasi auklėtojos.
Vaikų onkologijos ir hematologijos sektoriaus pacientai gydomi naujame Vaikų ligų klinikos pastate (2012 m.), šiuolaikiškai įrengtose patalpose. Palatos – vienvietės ir dvivietės su atskirais sanitariniais mazgais, televizoriais. Yra galimybė patiems pacientams pasigaminti maistą skyriaus patalpose esančioje šiuolaikiškai įrengtoje virtuvėlėje. Onkologinėmis ir hematologinėmis ligomis sergantiems pacientams įrengtas atskiras žaidimų kambarys, aprūpintas kompiuterine įranga, jame yra interneto ryšys .

Kardiologijos ir reumatologijos sektorius

Vadovas
Vadovas - dr. Rima Šileikienė
Telefonas (+370 37) 326272
El. paštas El. paštas

Sektoriaus gydytojai:
Jūratė Kasparavičienė,
Migla Žėbienė,
Aristida Ziutelienė,
Inesa Petraitienė,
Angelė Stirbienė,
Darius Burneckas.

Tel. +370 37 326269

Aukščiausios kvalifikacijos specialistai gydo ligonius stacionare, konsultuoja ambulatoriškai vaikų konsultacinėje poliklinikoje bei kituose Kauno klinikų skyriuose vaikus iš visos Lietuvos.

 

Klinikinė pagalba

 • Per metus stacionare vidutiniškai gydoma apie 600 vaikų, turinčių kardiologinę ar reumatologinę patologiją.
 • Konsultacinėje poliklinikoje konsultuojama virš 6 500 vaikų per metus.
 • Virš 700 konsultacijų kituose Kauno klinikų skyriuose kasmet.

Kardiologijos sektoriuje konsultuojami ir gydomi vaikai, sergantys įgimtomis ir įgytomis širdies kraujagyslių ligomis, sukaupta didelė patirtis tiriant ir gydant įvairaus amžiaus vaikus dėl širdies ritmo sutrikimų.

Diagnostikos ir gydymo galimybės

 • Neinvaziniai širdies laidžiosios sistemos tyrimai per stemplę (didesniems vaikams – ambulatorinėmis sąlygomis).
 • Intrakardiniai invaziniai širdies laidžiosios sistemos tyrimai bei širdies ritmo sutrikimų šalinimas perkateteriniu būdu, atliekant aritmogeninio židinio radiodažnines abliacijas.
 • Širdies veiklos sekimas (monitoravimas) visą parą, įtariant širdies ritmo sutrikimus.
 • Arterinio kraujospūdžio paros monitoravimas vaikams tiek ramybėje, tiek krūvio metu.
 • Atliekami krūvio mėginiai vaikams, sportininkams. Šį tyrimą galima atlikti ambulatoriniams pacientams.
 • Širdies ultragarso tyrimai (atliekami ir naujagimiams).
 • Esant indikacijoms, organizuojama skubi kardiochirurginė pagalba.
 • Naujausi imunologiniai ir biocheminiai kraujo tyrimai.
 • Šiuolaikiniai vaizdinės diagnostikos metodai: kompiuterinė tomografija, magnetinio rezonanso tomografija, dinaminė kaulų scintigrafija.
 • Įvairių sričių aukščiausios kvalifikacijos specialistų konsultacijos.
 • Naujausi gydymo metodai biologinės terapijos vaistais – etanerceptu, adalimumabu, infliksimabu.
 • Gydymas intrasąnarinėmis gliukokortikoidų injekcijomis.

Vaikų onkologijos ir hematologijos sektorius

Vadovas
Vadovas - dr. Giedrė Rutkauskienė
Telefonas (+370 37) 326033
El. paštas El. paštas

Sektoriaus gydytojai:
dr. Giedrė Rutkauskienė,
dr. Rosita Kiudelienė,
Eglė Ramanauskienė,
Sonata Argustaitė.
tel. +370 37 326033

Kvalifikuoti specialistai gydo kraujo ligomis ir piktybiniais navikais sergančius vaikus iš visos Lietuvos vaikų onkologijos ir hematologijos 15 lovų stacionare, konsultuoja pacientus vaikų konsultacinėje poliklinikoje bei kituose Kauno klinikų skyriuose.

Gydytojai stažuojasi įvairiuose užsienio vaikų onkologijos ir hematologijos centruose.

 

Klinikinė pagalba

 • Vaikai, sergantys piktybiniais navikais, Kauno klinikose pradėti gydyti 1997 m. 
 • Nuo 2012 m. – 15 lovų vaikų onkologijos ir hematologijos poskyris.
 • Vaikų onkologijos ir hematologijos poskyryje dirba specialistų komanda, sudaryta iš gydytojų vaikų hematologų, poskyrio slaugytojų, psichologo, socialinio darbuotojo ir reabilitologo.
 • Per metus vaikų onkologijos ir hematologijos sektoriuje gydoma apie 600 pacientų.
 • Konsultacinėje poliklinikoje konsultuojama apie 2 500 vaikų per metus.
 • Apie 150 pacientų kasmet konsultuojama kituose Kauno klinikų skyriuose.

Veiklos kryptys

 • Vaikų kraujo ir kraujodaros organų ligos.
 • Vaikų piktybiniai navikai.
 • Centrinės nervų sistemos navikai.

Diagnostikos ir gydymo galimybės

 • Kaulų čiulpų punkcija /trepanobiopsija.
 • Naujausi laboratoriniai tyrimai.
 • Šiuolaikiniai vaizdinės diagnostikos metodai: kompiuterinė tomografija (KT), magnetinio rezonanso tomografija (MRT), pozitronų emisijos tomografija (PET), kontrastiniai, radioizotopiniai tyrimai, ultragarsiniai tyrimai.
 • Kvalifikuotų įvairių sričių specialistų konsultacijos.
 • Naujausi gydymo metodai.

Vaikų gastroenterologijos sektorius

Vadovas
Vadovas -prof. dr. Liutauras Labanauskas
Telefonas (+370 37) 326890
El. paštas El. paštas

Sektoriaus gydytojai:
prof. dr. Liutauras Labanauskas,
doc. dr. Rūta Kučinskienė,
Virginija Kazlauskienė,
dr. Rūta Rokaitė.
tel. +370 37 326848

Aukščiausios kvalifikacijos specialistai gydo ligonius stacionare, konsultuoja ambulatoriškai vaikų konsultacinėje poliklinikoje bei kituose Kauno klinikų skyriuose vaikus iš visos Lietuvos.

 

Klinikinė pagalba

 • Per metus stacionare vidutiniškai gydoma virš 1 000 vaikų dėl gastroenterologinės patologijos.
 • Konsultacinėje poliklinikoje konsultuojama apie 2 000 vaikų per metus.
 • Apie 300 konsultacijų kituose Kauno klinikų skyriuose kasmet.

Diagnostikos ir gydymo galimybės

 • Kepenų biopsija.
 • Ezofagogastroduodenoskopiniai tyrimai.
 • Kolonoskopijos.
 • Didelis dėmesys vaikų, sergančių lėtinėmis uždegiminėmis žarnų ligomis (UŽL), ištyrimui ir gydymui, vedamas Kauno krašto vaikų UŽL registras.
 • Naujausi gydymo metodai imunomoduliatoriais ir imunosorbcija.
 • Pacientų stebėjimas po kepenų transplantacijos.
 • Odos lopo mėginiai su pagrindiniais maisto alergenais.
 • Naujausi laboratoriniai tyrimai.
 • Šiuolaikiniai vaizdinės diagnostikos metodai: kompiuterinė tomografija (KT), magnetinio rezonanso tomografija (MRT), pozitronų emisijos tomografija (PET), kontrastiniai, radioizotopiniai tyrimai, ultragarsiniai tyrimai.
 • Įvairių sričių aukščiausios kvalifikacijos specialistų konsultacijos.