Naujienos

Kauno klinikos skyrė 1 mln. eurų gydytojų kvalifikacijos kėlimui

Kauno klinikos pirmosios Lietuvoje įsteigė Gydytojų kvalifikacijos kėlimo fondą, kuriuo skyrė net 1 mln. eurų savo gydytojų kvalifikacijos kėlimui. Iš fondo lėšų gydytojai specialistai ir gydytojai odontologai galės kelti kvalifikaciją įvairiuose mokymuose, konferencijose ar renginiuose. Iki šiol jie tą darydavo savo asmeninėmis, rėmėjų arba profilinių klinikų specialiosiomis lėšomis, ir tai buvo nemaža problema medikų bendruomenėje. 

„Universiteto ligoninės progresui labai svarbi gydytojų kvalifikacija ir nuolatinis tobulėjimas, dėl to Kauno klinikų penkmečio veiklos strategijoje ypatingą dėmesį skyrėme šiam klausimui, – svarbiu žingsniu džiaugiasi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės generalinis direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius. – Kiekvienas gydytojas specialistas per 5 metus galės pasinaudoti 1000 eurų kvalifikacijos kėlimo fondo suma“.
Gydytojai specialistai ir gydytojai odontologai fondo skirtas lėšas galės panaudoti vienam arba keliems kvalifikacijos kėlimo renginiams ir su jais susijusioms renginio registracijos bei kitoms išlaidoms padengti. Visos fondo lėšos skirtos iš Kauno klinikų biudžeto. „Mums rūpi gydytojų ateitis, dėl to stengiamės daryti viską, kad kiek galėdami prisidėtume prie jų gerovės“, – priduria prof. R. Jurkevičius. Sprendimus dėl kvalifikacijos kėlimo renginių finansavimo priims Gydytojų kvalifikacijos kėlimo fondo Valdyba. 
Netrukus planuojama įsteigti ir Slaugos specialistų kvalifikacijos kėlimo fondą, iš kurio lėšų Kauno klinikų slaugos specialistai galės kelti kvalifikaciją įvairiuose mokymuose ar konferencijose.
Fondo veikla bus viešinama Kauno klinikų tinklalapyje, siekiant visiško skaidrumo tiek finansavimo skyrimui, tiek atrankos kriterijams. 

Pirmą kartą Lietuvoje Aukščiausiosios audito institucijos atliktame sveikatos priežiūros sistemos vertinime Kauno klinikų Gydytojų kvalifikacijos kėlimo fondas priskirtas prie gerosios praktikos pavyzdžių

Kauno klinikų informacija 

>66  000

chirurginių operacijų

>1,2 mln.

pacientų apsilankymų

2187

gydytojų

2379

slaugos specialistas

3229

naujagimiai per metus
X