Praktika

Kauno klinikos yra puiki praktikos bazė medicinos, odontologijos, farmacijos, slaugos ir visuomenės sveikatos mokslo krypčių studentams. Patyrę Kauno klinikų darbuotojai tampa studentų praktinio mokymo vadovais ir jų įgūdžių vertintojais.
Kiekvienais metais daugiau nei 500 studentų iš įvairių mokymosi įstaigų turi galimybę įgyti praktinių studijuojamos specialybės įgūdžių. Vien per 2017 metus praktiką Kauno klinikose atliko 1087 studentai iš įvairių Lietuvos aukštųjų mokyklų. Pusę praktikantų sudarė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos fakulteto studentai, kitą pusę Kauno kolegijos Slaugos fakulteto studentai. Studijų praktiką atlieka studentai iš Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro, Klaipėdos ir Utenos kolegijos bei Klaipėdos universiteto.
Dėl didelio studentų srauto, siekiant užtikrinti tikslingą studentų pasiskirstymą ir praktikų organizuotumą Kauno klinikose, studentai turi galimybę atlikti kelių tipų praktiką: privalomą ir papildomą. 

Privaloma praktika pagal patvirtintus studijų planus (studentai ateina su savo praktinio mokymo sutartimi, kurią paruošia siunčiančioji įstaiga (3 egz.), studentas turi būti susiradęs praktikos vadovą ir sutaręs praktikos atlikimo sąlygas, kurios numatomos sutartyje. 
Sutartį dėl praktikos atlikimo pasirašo:
Slaugos praktika – Slaugos koordinavimo tarnybos vadovė dr. Vilma Raškelienė (vilma.raskeliene@kaunoklinikos.lt)
Kitų specialybių praktika – direktorius visuomenės sveikatai, mokslui ir studijoms doc. dr. Tomas Lapinskas (tomas.lapinskas@kaunoklinikos.lt)

Papildoma praktika – neprivaloma, neapmokama, savanoriška praktika, kurios metu LSMU (toliau – Universitetas) atitinkamos studijų programos studentas, vadovaujamas papildomos praktikos mentoriaus, pagal papildomos praktikos sutartyje nustatytus tikslus ir rezultatus įgyja praktinių įgūdžių ir gebėjimų.
Papildomos praktikos sukūrimas:
Studentas sukūręs papildomos praktikos vietą sistemoje https://praktika.lsmuni.lt/ ir įkėlęs pasirašytą prašymą, lankymo grafiką ir studijų tvarkaraštį (studijų tvarkaraštis reikalingas, tik mokslo metų laikotarpiu) į https://praktika.lsmuni.lt/ sistemą po Karjeros centro darbuotojo peržiūros, į savo elektroninį paštą gauna trišalę sutartį (3 egz). 
Pasirašymo eiga:
1.    Gautą sutartį (3 egz.) su savo parašu, studentas pristato į LSMU Karjeros centrą (A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas 006 kab.);
2.    LSMU Karjeros centras surenka parašus iš Universiteto pusės, studentas į elektroninį paštą gauna pranešimą apie pasirašytą sutartį;
3.    Sutartį su Universiteto atstovų parašais, studentas pristato praktikos mentoriui, klinikos vadovui;
4.    Sutartį su praktikos mentoriaus ir klinikos vadovu parašais, studentas pristato į LSMUL Kauno klinikų Sekretoriatą direktoriaus visuomenės sveikatos, mokslui ir studijoms dr. Tomo Lapinsko pasirašymui. 
Daugiau informacijos apie papildomas praktikas galite rasti: https://praktika.lsmuni.lt/

Sutartis dėl papildomos praktikos atlikimo pasirašo:
Direktorius visuomenės sveikatai, mokslui ir studijoms dr. Tomas Lapinskas (tomas.lapinskas@kaunoklinikos.lt)

>77  000

chirurginių operacijų

>1,4 mln.

pacientų apsilankymų

2128

gydytojų

2391

slaugos specialistas

2998

naujagimių per metus
X