Intensyviosios terapijos klinika

Klinikos vadovas dr. Tomas Tamošuitis
Eivenių g. 2
50161, Kaunas
Tel. +37037326425
El. p. intensyviosios.terapijos.klinika@kaunoklinikos.lt 

Intensyviosios terapijos klinikos veiklos principus apibūdina šie uždaviniai:
•    Teikti reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugos suaugusiems ligoniams, kuriems anestezija gali sukelti ūminius gyvybinių funkcijų sutrikimus ar šie sutrikimai yra ilgalaikiai. Šiems ligoniams būtina taikyti neinvazinę gyvybinių funkcijų stebėseną ir aktyvią slaugą, bet jiems nereikalingas intensyvus gydymas. Ligoniai stebimi ir gydomi iki visiško sąmonės, apsauginių refleksų ir stabilių organizmo gyvybinių funkcijų grąžinimo.
•    Teikti reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugos suaugusiems ligoniams, kuriems liga ar nelaimingas atsitikimas gali sukelti ūminius gyvybinių funkcijų sutrikimus. Šiems ligoniams būtina taikyti neinvazinę gyvybinių funkcijų stebėseną, aktyvią slaugą ir gydymą.
•    Teikti reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugas suaugusiems ligoniams, turintiems komplikuotą, progresuojančią ar dauginę patologiją, kurią sąlygoja ūminė liga, nelaimingas atsitikimas ar jie yra chirurginio ar kito intensyvaus gydymo pasekmė, kai ligoniams reikalingas visapusiškas tyrimas, neinvazinis ar invazinis gyvybinių funkcijų stebėjimas bei funkcijų koregavimas ir palaikymas aparatais ir (ar) medikamentais bei kitų sričių specialistų konsultacijos.
•    Teikti hiperbarinės oksigenoterapijos paslaugas pagal patvirtintas indikacijas.
•    Teikti skubią konsultacinę sveikatos priežiūros pagalbą, reglamentuotą LR SAM įsakymais.

Intensyviosios terapijos istorija ryškiausiai žymi šie įvykiai:
•    1958 m. Tuometinės Respublikinės Kauno klinikinės ligoninės (RKKL) chirurgijos hospitaliniame skyriuje įkurtas vienos lovos intensyvaus sekimo postas. Intensyviosios terapijos diegimo šioje ligoninėje iniciatorius buvo akademikas Zigmas Januškevičius.
•    1963 m. Prof. Aldona Lukoševičiūtė pirmą kartą Lietuvoje sėkmingai panaudojo elektrinę širdies defibriliaciją ir kartu su RKKL vyr. gydytoju P. Jašinsku ir pavaduotoju medicinos reikalams S. Daktaravičiumi ėmėsi organizuoti reanimacinę tarnybą.
•    1965 m. Hospitalinės terapijos skyriuje pradėjo dirbti pirmieji reanimatologai: B. Šlapikienė, G. Kanaporis, S. Taftienė, A. Vaičėnas, pradėta taikyti ilgalaikė dirbtinė plaučių ventiliacija.
•    1968 m. Centrinio klinikinės ligoninės korpuso trečiojo aukšto hole įkuriamas 6 lovų reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrius. Tais pačiais metais Z. Statkevičius čia pirmą kartą atliko peritoninę dializę, o 1969 m. Z. Dulevičius pritaikė hemodializę.
•    1975 m. Kauno medicinos institute įkurta Anesteziologijos-reanimatologijos katedra, jai o taip pat ir anesteziologijos ir intensyviosios terapijos veiklai klinikose iki pat 1994 m. vadovavo prof. A. Lukoševičiūtė.
Aštuntojo dešimtmečio viduryje Respublikinėje Kauno klinikinėje ligoninėje prasidėjo intensyviosios terapijos specializacija, reanimacinių lovų skaičius išaugo iki 36.
•    1981 m. Prie centrinio reanimacijos skyriaus atidarytas hiperbarinės oksigenacijos poskyris (vedėjas L. Mackevičius).
•    1983 m. Ligoninėje duris atvėrus naujam neurochirurgijos korpusui, įkurtas ir Neurochirurginės reanimacijos skyrius.
•    1983-1984 m. KMI paruošta pirmoji ir vienintelė gydytojų reanimatologų laida. Iki 1983 m. ir nuo 1984 m. ruošiami gydytojai anesteziologai-reanimatologai.
•    1985 m. Pradėtas statyti naujasis operacinis blokas, į kurį 1988 m. persikėlė ir 18 lovų centrinis reanimacijos skyrius.
•    1994 m. Naująja Anesteziologijos-reanimatologijos katedros vedėja išrinkta prof. Dagmara Reingardienė.
•    1997 m. Profilinių klinikų reorganizacijos metu Anesteziologijos ir Intensyviosios terapijos klinikos buvo atskirtos ir tapo savarankiškais padaliniais. Intensyviosios terapijos klinikai, kurią sudarė Centrinis reanimacijos, Neurochirurginės reanimacijos, Skubios pagalbos bei Onkologijos ligoninės Anesteziologijos ir intensyviosios terapijos skyriai, iki 2001 m. vadovavo prof. D. Reingardienė.

INTENSYVIOSIOS TERAPIJOS KLINIKA
Eivenių g. 2
Tel. +37037326425
El. p. intensyviosios.terapijos.klinika@kaunoklinikos.lt

Intensyviosios terapijos klinikos vadovas dr. Tomas Tamošuitis
Tel. +37037326217
El. p. tomas.tamosuitis@kaunoklinikos.lt

Administratorius Rolandas Damulevičius
Tel. +37037326425
El. p. rolandas.demulevicius@kaunoklinikos.lt

Administratorė dr. Jūratė Lionikaitė
Tel. +37037326425
El. p. jurate.lionikaite@kaunoklinikos.lt
 

Intensyviosios terapijos kliniką sudaro šie padaliniai: Centrinis reanimacijos skyrius ir TSPC Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrius, kuriuose teikiama aukščiausio lygio reanimacinė pagalba įvairių patologijų gyvybei grėsmingų būklių pacientams iš visos Lietuvos. Čia gydoma apie 1800 pacientų, dirba 22 gydytojai anesteziologai reanimatologai, 47 slaugytojos, 27 pagalbiniai darbuotojai, pacientai yra nuolat konsultuojami įvairių specialybių gydytojų. Gydytojai anesteziologai reanimatologai konsultantai teikia skubią konsultacinę sveikatos priežiūros pagalbą Kauno krašto intensyviosios terapijos skyriams; gaivinimo bei transportavimo komandos atlieka gaivinimus Kauno klinikose ir reanimobiliu perveža į Kauno klinikas sunkiausių būklių pacientus iš visos Lietuvos.

Centriniame reanimacijos skyriuje taip pat veikia hiperbarinės oksigenacijos (HBO) kamera. Per baroterapijos procedūrą deguonies koncentracija kraujo plazmoje ir limfoje padidėja apie 20 kartų ir jis ima skverbtis į kūno audinius. Tai itin svarbu nuo kvėpavimo funkcijos nepakankamumo, įvairių uždegimų, infekcijų, negyjančių žaizdų kenčiantiems ligoniams, kuriems tokiu būdu atstatoma sutrikusi medžiagų apykaita organizme.

Intensyviosios terapijos klinikos vadovas dr. Tomas Tamošuitis
Tel. +37037326217
El. p. tomas.tamosuitis@kaunoklinikos.lt
Vyresnioji slaugytoja-slaugos administratorė Vitalija Varžinskaitė
El. p. vitalija.varzinskaite@kaunoklinikos.lt 

Gydytojų kabinetas: +37037327411

Onkologijos ligoninės Anesteziologijos ir intensyviosios terapijos skyrius, reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugas teikiantis kritinių būklių Onkologijos ligoninės pacientams. Šiame skyriuje gydomi pacientai po operacijų ir ligoniai turintys ūmių gyvybinių funkcijų sutrikimų. Ligoniai stebimi ir gydomi iki stabilių organizmo gyvybinių funkcijų atstatymo. Pagalba teikiama ištisą parą. Dirba kvalifikuotas personalas: 9 gydytojai anesteziologai reanimatologai, 18 anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų.

Volungių g. 16, LT-45434, Kaunas
Onkologijos ligoninės Anesteziologijos ir intensyviosios terapijos skyriaus vadovė Irina Semakina
Tel. +37037346457
El. p. irina.semakina@kaunoklinikos.lt 
Vyresnioji slaugytoja-slaugos administratorė Roma Barvainienė
Tel. +37069702816
El. p. roma.barvainiene@kaunoklinikos.lt

 

Klinikos mokslinio darbo kryptys – įvairūs su gyvybei grėsmingomis būklėmis bei gyvybinių funkcijų sutrikimais susiję klausimai: mikrocirkuliacijos sutrikimai įvairių šokų metu, kritinių būklių polineuropatija, žmogaus plautinių venų inervacijos įtaka širdies aritmijoms ir kt.
Intensyviosios terapijos klinika dalyvauja tarptautiniame infekcijos paplitimo intensyviosios terapijos skyriuose tyrime „EPIC II“, vykdomi klinikiniai mikrocirkuliacijos nustatymo ortogonalinės mikroskopijos metodu ir elektrinės impulsų terapijos įtakos kritinių būklių ligoniams su ilgalaike dirbtine plaučių ventiliacija tyrimai.
Apgintos disertacijos:
Dr. doc. Andrius Pranskūnas, „Mikrocirkuliacijos tyrimai sepsio metu eksperimentinėmis ir klinikinėmis sąlygomis“
Dr. Tomas Tamošuitis, „„Mikrocirkuliacijos tyrimai kritinių neurochirurginių būklių metu“
Rengiamos disertacijos:
•   „Kraujotakos pokyčiai fiziologinio streso metu eksperimentinėmis bei klinikinėmis sąlygomis“ (dokt. Eglė Belousovienė).
•   „Dauginio atsparumo antibiotikams bakterijų sukeltos ventiliacinės pneumonijos“ (dokt. Aušra Čiginskienė)
•   „Kritinio fiziologinio streso, kurį sukelia anaerobinis fizinis krūvis, poveikio mikrocirkuliacijai tyrimas bei moduliavimas“ (dokt. Inga Kiudulaitė)
•   „Akies mikrocirkuliacijos pokyčių tyrimas sepsinio šoko metu“ (dokt. Jūratė Šimkienė)

Intensyviosios terapijos klinikoje vykdomi klinikiniai mikrocirkuliacijos nustatymo ortogonalinės mikroskopijos metodu ir elektrinės impulsų terapijos įtakos kritinių būklių ligoniams su ilgalaike dirbtine plaučių ventiliacija tyrimai. 

Intensyviosios terapijos klinika yra LSMU mokomoji bazė, kurioje: 
•    Medicinos fakulteto V kurso studentai studijuoja Intensyviosios ir urgentinės medicinos modulio Gyvybei pavojingų būklių diagnostikos ir valdymo, Intensyviosios terapijos ir Homeostazės sutrikimų gyvybei grėsmingų būklių metu problemas; 
•    Farmacijos fakulteto III k. – Pasirenkamuosius specialiosios medicinos dalykus;
•    Slaugos fakulteto IV kurso studentai – Intensyviąją terapinę slaugą;
•    Medicinos, Odontologijos ir Visuomenės sveikatos  fakulteto I kurso studentai – pirmąją medicinos pagalbą.
•    Intensyviosios terapijos klinika kartu su Anesteziologijos klinika 4 metų trukmės rezidentūros studijų metu rengia gydytojus anesteziologus-reanimatologus.
 
Intensyviosios terapijos klinikoje vykdomi šie tobulinimosi kursai įvairių specialybių gydytojams:
•    Fundamentalioji pagalba kritinių būklių metu
•    Reanimacija ir intensyvi terapija
•    Antimikrobinio gydymo klinikiniai pagrindai
•    Fundamentalioji pagalba kritinių būklių metu
•    Ūminiai kraujotakos ir sąmonės sutrikimai- ankstyva diagnostika, pirmoji pagalba, slauga
•    Intensyviosios terapijos pagrindai (Europos intensyviosios terapijos draugijos bazinis intensyviosios terapijos kursas)
•    Deguonies baroterapija ( slaugytojams)

Intensyviosios terapijos klinikos mokslinis ir pedagoginis personalas:

 • Prof. dr. Dalia Adukauskienė
 • Lekt. dr. Neringa Balčiūnienė 
 • Asist. Eglė Belousovienė
 • Asist. Rolandas Damulevičius 
 • Lekt., dr. Edita Jankauskienė
 • Prof. dr. Vidas Pilvinis 
 • Doc. dr. Andrius Pranskūnas 
 • Asist. Asta Senavaitytė 
 • Lekt. dr. Edvin Šneider 
 • Lekt. dr. Tomas Tamošuitis
 • Doc. dr. Raimundas Vaitkevičius 
 • Asist. Jolita Vilčinskaitė

prof. Dalia Adukauskienė
Gydytoja anesteziologė reanimatologė, dirba Centriniame reanimacijos ir TSPC Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje. LSMU profesorė, biomedicinos mokslų daktarė, tarptautinių intensyviosios terapijos draugijų narė, Lietuvos intensyviosios teapijos draugijos pirmininko pavaduotoja, tarptautinių ir respublikinių mokslinių konferencijų pranešėja. Dėsto LSMU studentams, rezidentams, veda profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursus gydytojams ir slaugytojams.

Skirmantė Alaburdienė
Gydytoja anesteziologė reanimatologė, dirba Centriniame reanimacijos ir TSPC Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje

Eglė Belousovienė
Gydytoja anesteziologė reanimatologė, dirba Centriniame reanimacijos ir TSPC Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje. Intensyviosios terapijos klinikos doktorantė. Mokslinio darbo sritis: mikrocirkuliacijos pokyčiai fiziologinio bei patologinio organizmo streso metu. 

Aušra Čiginskienė
Gydytoja anesteziologė reanimatologė, dirba Centriniame reanimacijos ir TSPC Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje. Intensyviosios terapijos klinikos doktorantė. Mokslinio darbo sritis: dauginio atsparumo antibiotikams bakterijų sukeltos ventiliacinės pneumonijos

Rolandas Damulevičius
Gydytojas anesteziologas reanimatologas, Intensyviosios terapijos klinikos administratorius, dėstytojas. Teikia skubią konsultacinę pagalbą kitų ligoninių intensyviosios terapijos skyrių pacientams; dėsto LSMU studentams ir rezidentams. Domėjimosi/mokslinio darbo sritys - įvairių dirbtinės plaučių ventiliacijos metodų taikymas kritinių būklių pacientams.

Jūratė Gaisrienė
Gydytoja anesteziologė reanimatologė, dirba Centriniame reanimacijos ir TSPC Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje.

Rita Grigarienė
Gydytoja anesteziologė reanimatologė, dirba Centriniame reanimacijos ir TSPC Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje, teikia skubią konsultacinę pagalbą kitų ligoninių Intensyviosios terapijos skyrių pacientams

Inga Kiudulaitė
Gydytoja anesteziologė reanimatologė, dirba Centriniame reanimacijos ir TSPC Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje. Intensyviosios terapijos klinikos doktorantė. Mokslinio darbo sritis: kritinio fiziologinio streso, kurį sukelia anaerobinis fizinis krūvis, poveikio mikrocirkuliacijai tyrimas bei moduliavimas.

Natalja Kvitka
Gydytoja anesteziologė reanimatologė, dirba Centriniame reanimacijos ir TSPC Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje, teikia skubią konsultacinę pagalbą kitų ligoninių intensyviosios terapijos skyrių pacientams. 

Reda Liudvika Laurinavičienė
Gydytoja anesteziologė reanimatologė, dirba Centriniame reanimacijos ir TSPC Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje, teikia skubią konsultacinę pagalbą kitų ligoninių intensyviosios terapijos skyrių pacientams.

Lukas Mackevičius
Gydytojas anesteziologas reanimatologas darbui barokameroje.

Rytis Mažonavičius
Gydytojas anesteziologas reanimatologas,  dirba Centriniame reanimacijos ir TSPC Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje, teikia skubią konsultacinę pagalbą kitų ligoninių intensyviosios terapijos skyrių pacientams

Doc. Andrius Pranskūnas
Gydytojas anesteziologas reanimatologas, dirba Centriniame reanimacijos ir TSPC Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje teikia skubią konsultacinę pagalbą kitų ligoninių intensyviosios terapijos skyrių pacientams. LSMU docentas, biomedicinos mokslų daktaras, Kauno intensyviosios terapijos klubo prezidentas, tarptautinių ir intensyviosios terapijos draugijų narys, Lietuvos intensyviosios teapijos draugijos narys, tarptautinių ir respublikinių mokslinių konferencijų pranešėjas. Dėsto LSMU studentams, rezidentams, veda profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursus.

Lina Rokienė
Gydytoja anesteziologė reanimatologė, dirba Centriniame reanimacijos ir TSPC Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje.

Jūratė Šimkienė
Gydytoja anesteziologė reanimatologė, dirba Centriniame reanimacijos ir TSPC Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje. Intensyviosios terapijos klinikos doktorantė. Mokslinio darbo sritis: akies mikrocirkuliacijos pokyčių tyrimas sepsinio šoko metu. 

Irena Unikauskienė
Gydytoja anesteziologė reanimatologė, dirba Centriniame reanimacijos ir TSPC Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje, teikia skubią konsultacinę pagalbą kitų ligoninių intensyviosios terapijos skyrių pacientams. 

Doc. Raimundas Vaitkevičius
Gydytojas anesteziologas reanimatologas, dirba Centriniame reanimacijos ir TSPC Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje, teikia skubią konsultacinę pagalbą kitų ligoninių intensyviosios terapijos skyrių pacientams. LSMU docentas, biomedicinos mokslų daktaras, tarptautinių ir intensyviosios terapijos draugijų narys, Lietuvos intensyviosios teapijos draugijos narys, tarptautinių ir respublikinių mokslinių konferencijų pranešėjas. Dėsto LSMU studentams, rezidentams, veda profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursus.

Dalia Vaitkienė
Gydytoja anesteziologė reanimatologė, dirba Centriniame reanimacijos ir TSPC Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje, teikia skubią konsultacinę pagalbą kitų ligoninių intensyviosios terapijos skyrių pacientams. 

Jolita Vilčinskaitė
Gydytoja anesteziologė reanimatologė, dirba Centriniame reanimacijos ir TSPC Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje, teikia skubią konsultacinę pagalbą kitų ligoninių intensyviosios terapijos skyrių pacientams, dėsto LSMU studentams ir rezidentams.

Ruslanas Vyrtosu
Gydytojas anesteziologas reanimatologas, dirba Centriniame reanimacijos ir TSPC Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje.

Alvydas Tumasonis
Gydytojas anesteziologas reanimatologas, dirba Onkologijos ligoninės Anesteziologijos ir intensyviosios terapijos skyriuje.

Šarūnas Galnaitis
Gydytojas anesteziologas reanimatologas, dirba Onkologijos ligoninės Anesteziologijos ir intensyviosios terapijos skyriuje. 

Aleksandr Togobickij
Gydytojas anesteziologas reanimatologas, dirba Onkologijos ligoninės Anesteziologijos ir intensyviosios terapijos skyriuje. 

Nelia Šarendo
Gydytoja anesteziologė reanimatologė, dirba Onkologijos ligoninės Anesteziologijos ir intensyviosios terapijos skyriuje. 

Eugenija Narkevičienė
Gydytoja anesteziologė reanimatologė, dirba Onkologijos ligoninės Anesteziologijos ir intensyviosios terapijos skyriuje. 

Irina Semakina
Gydytoja anesteziologė reanimatologė, Onkologijos ligoninės Anesteziologijos ir intensyviosios terapijos skyriaus vadovė. 

Ingrida Matulevičienė
Gydytoja anesteziologė reanimatologė, dirba Onkologijos ligoninės Anesteziologijos ir intensyviosios terapijos skyriuje. 

Simona Šateikaitė
Gydytoja anesteziologė reanimatologė, dirba Onkologijos ligoninės Anesteziologijos ir intensyviosios terapijos skyriuje. 

>54  000

chirurginių operacijų

>1 mln.

pacientų apsilankymų

2227

gydytojų

2386

slaugos specialistas

3074

naujagimiai per metus
X