Mokslo fondas

Kauno klinikų Mokslo fondas suteikia galimybę pasinerti į mokslo pasaulį.

2021 metais Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos įsteigė Mokslo fondą, kurio paskirtis – kurti, tobulinti, vertinti ir diegti mokslo naujoves, inovatyvias diagnostikos ir gydymo technologijas medicinos praktikoje bei vykdyti eksperimentinę plėtrą.

Mokslo fondo valdybos pirmininkas prof. dr. Tomas Lapinskas


TREČIASIS KVIETIMAS

Kvietimo lėšos:
50 tūkstančių Eur.

Projekto terminai:
Projekto pradžia: 2024 m. sausio 1 d.
Projekto trukmė: 12-24 mėnesiai.

Projekto biudžetas:
Ne daugiau kaip 20 tūkstančių Eur.

Galimi pareiškėjai:
Kauno klinikose pagal darbo sutartį dirbantis (-i) gydytojas (-a) specialistas (-ė), gydytojas (-a) odontologas (ė) ar slaugytojas (-a), vystantis (-i) mokslinę veiklą.

Mokslinės kryptys:

 1. sveikatos informatika ir duomenų mokslas;
 2. skaitmeninės technologijos, telemedicina ir dirbtinis intelektas;
 3. robotika;
 4. personalizuota ir regeneracinė medicina;
 5. genetinė ir molekulinė medicina;
 6. žmogaus biologinių išteklių centro (biobanko) ir Branduolinės medicinos tyrimų centro veiklas padedančios vystyti mokslinės temos.

Trečiojo kvietimo įgyvendinimo eiga (svarbiausios datos):

 1. Registracija iki 2023 m. spalio 31 d. Mokslo idėjų pristatymui kviečiame registruotis elektroniniu paštu mokslo.fondas@kaunoklinikos.lt.
 2. Mokslo idėjų pristatymas („pitch“ sesija) – 2023 m. lapkričio 8 d. Geriausių idėjų autoriai bus kviečiami teikti mokslo projektų paraiškas.
 3. Paraiškų pateikimo terminas – 2023 m. gruodžio 8 d.
 4. Rezultatų paskelbimas – 2023 m. gruodžio 27 d. 

Daugiau informacijos
mokslo.fondas@kaunoklinikos.lt

Kaip pasiruošti „Pitch“ sesijai?

Pareiškėjas, užsiregistravęs el. paštu mokslo.fondas@kaunoklinikos.lt paruošia pristatymą, atsakydamas į šiuos klausimus:

 1. Koks projekto tikslas?
 2. Koks projekto galutinis produktas?
 3. Kodėl tokio galutinio produkto reikia LSMUL Kauno klinikoms?
 4. Kas yra naudos gavėjai?
 5. Kokį pokytį pajus naudos gavėjai?

Idėjos pristatymui skiriama 5-7 min, klausimams – 3 min.

Kokie kriterijai bus vertinami „Pitch“ sesijos metu?

 1. Atitikimas prioritetinėms kryptims
 2. Inovatyvumas
 3. Pritaikymas klinikinėje praktikoje
 4. Komandos kompetencija tikslams pasiekti
 5. Komercializavimo potencialas

Kita aktuali informacija

 1. Vienas Pareiškėjas gali pateikti vieną projektą.
 2. Pirmenybė teikiama kitų šaltinių lėšomis (LSMU Mokslo fondo, Lietuvos mokslo tarybos) nefinansuotiniems projektams.
 3. Po „Pitch“ sesijos per 10 d.d. Pareiškėjai bus informuojami apie Komisijos priimtą sprendimą (Teikti paraišką / Kreiptis į profilinių klinikų vadovus / Pasiūlymas neatitinka kriterijų). Jei rekomenduojama teikti paraišką, reikalingi dokumentai teikimui bus prisegti.

Kas toliau?

1. Pateikus užpildytą paraišką, ji perduodama trijų atsitiktiniu būdu paskirtų Mokslo fondo Valdybos narių vertinimui pagal Mokslo fondo Nuostatuose nurodytus kriterijus: 

 • Mokslinio projekto naujumas, originalumas, aktualumas; projekto reikšmė mokslo raidai; galimas poveikis (nauda) Kauno klinikoms;
 • Projekto tikslo, uždavinių racionalumas ir pagrįstumas; darbo plano adekvatumas; projekto vadovo ir projekto vykdytojų kompetencijos lygmuo, siekiant sėkmingai įgyvendinti projekto veiklas;
 • Mokslinio projekto rezultatų įgyvendinamumas; galimybė projekto rezultatų pagrindu parengti paraišką išoriniam finansavimui gauti (LMT, Europos Horizontas, kt.)
 • Suplanuotų mokslinio projekto išlaidų racionalumas, pagrįstumas, tinkamumas

2. Susumuojami vertinimo balai: didžiausias galimas vieno vertinimo kriterijaus įvertis – 5 balai, didžiausias mokslinio projekto paraiškos įverčių skaičius – 20 balų (vieno vertintojo).

3. Pagal turimas lėšas kvietimui, finansuojami 2-3 moksliniai projektai.

Daugiau informacijos: 
Mokslo ir studijų koordinavimo tarnybos vyr. specialistė Eglė Karinauskė
El. paštu: mokslo.fondas@kaunoklinikos.lt; egle.karinauske@kaunoklinikos.lt 

Kauno klinikų Mokslo fondo paskirtis:
•    Palengvinti mokslinių tyrimų vykdymą Kauno klinikose dirbantiems tyrėjams (-joms),
•    Vystyti įvairių sričių mokslinį pažinimą,
•    Skatinti aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą Kauno klinikose,
•    Didinti mokslinių tyrimų tarptautiškumą.

I kvietimo finansuojami projektai
1. „Radiomika pagrįstas neinvazinis sarginio limfmazgio pažaidos įvertinimas, sergant ankstyvu gerklų vėžiu“. Vykdytojas: Onkologijos ir hematologijos klinika. Projekto trukmė: 17 mėnesių. Projekto biudžetas: 19.732,77 Eur.
2. „Ilgasis Covid vaikų amžiuje“. Vykdytojas: Vaikų ligų klinika. Projekto trukmė: 24 mėnesiai. Projekto biudžetas: 15.000,00 Eur.

II kvietimo finansuojami projektai
1. „Psichomotorinės raidos sutrikimo ir/ ar intelektinės negalios genetinių priežasčių analizė”. Vykdytojas: Genetikos ir molekulinės medicinos klinika. Projekto trukmė: 24 mėn. Projekto biudžetas: 20 000 eur.
2. „Cirkuliuojančių miRNR tyrimai juveniliniu idiopatiniu artritu sergančių ligonių kraujo ir šlapimo mėginiuose”. Vykdytojas: Vaikų ligų klinika. Projekto trukmė: 24 mėn. Projekto biudžetas: 20 000 eur.
 

2021 m. Mokslo fondo veiklos ataskaita:

 • surengti 2 valdybos narių posėdžiai (įskaitant ir ataskaitinius einamųjų projektų posėdžius);
 • pateiktos 7 paraiškos dėl projektų finansavimui gauti;
 • skirtas finansavimas dviem projektams.

2022 m. Mokslo fondo veiklos ataskaita:

 • surengti 5 valdybos narių posėdžiai (įskaitant ir ataskaitinius einamųjų projektų posėdžius);
 • pristatytos 8 idėjos „Pitch“ sesijose. Komisija rekomendavo teikti paraiškas visiems Pareiškėjams;
 • pateiktos 8 paraiškos dėl projektų finansavimui gauti;
 • skirtas finansavimas dviem projektams.

Einamieji metai:

 • surengti 3 valdybos narių posėdžiai (įskaitant ir ataskaitinius einamųjų projektų posėdžius);
 • pristatyta 13 idėjų „Pitch“ sesijoje. Komisija rekomendavo teikti paraiškas šešiems Pareiškėjams;
 • šeši pareiškėjai pateikė Paraiškas vertinti. Kiekvienai paraiškai paskirta po tris recenzentus iš Mokslo fondo valdybos. Rezultatai: 2023-12-27

>77  000

chirurginių operacijų

>1,4 mln.

pacientų apsilankymų

2128

gydytojų

2391

slaugos specialistas

2998

naujagimių per metus
X