Aprūpinimo ir socialinių paslaugų tarnyba

Ingrida Kėvalienė
Tarnybos vadovė
Tel. nr. +37037327023 
El. p. ingrida.kevaliene@kaunoklinikos.lt 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Jurgita Klevinskienė
Patalpų valymo ir priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotoja
Tel. nr. +37037326293
El. p. jurgita.klevinskiene@kaunoklinikos.lt

Andrejus Iljušečkinas
Patalpų valymo ir priežiūros skyriaus vadovas
Pirkimų vadybininkas (atsakingas už komercines automobilių aikšteles)
Tel. nr. +37037326293+37064627005
El. p. andrejus.iljuseckinas@kaunoklinikos.lt  

Silvija Judzinskienė
Rūbinių ir korpusų priežiūros skyriaus vadovė
Tel. nr. +37037326172 
El. p. silvija.judzinskiene@kaunoklinikos.lt

Danutė Andriukevičiūtė
Siuvyklos meistrė
Tel. nr. +37037326067 
El. p.  danute.andriukeviciute@kaunoklinikos.lt

Aušrelė Liubinienė
Skalbyklos vadovė
Tel. nr. +37037703239; +37067448726.
El. p. ausrele.liubiniene@kaunoklinikos.lt

Rūta Česonė
Aprūpinimo sandėlių skyriaus vadovė
Pirkimų vadybininkė
Tel. nr. +37037326733, +37061261235, +37037326945
El. p. ruta.cesone@kaunoklinikos.lt

Vaida Kolesnikovienė
Atliekų valdymo ir kontrolės skyriaus vadovė
Tel. nr. +37037703405 
El. p. vaida.kolesnikoviene@kaunoklinikos.lt

VIZIJA. Moderni ir socialiai atsakinga tarnyba, savo veikloje įgalinanti naujausias žinias ir geriausią patirtį. Motyvuojančios darbo ir socialinės sąlygos. 
MISIJA. Efektyviai planuoti, organizuoti ir kokybiškai vykdyti ūkinę veiklą bei užtikrinti medicininių ir nemedicininių padalinių aprūpinimą jų veiklai būtinomis prekėmis bei paslaugomis Kauno klinikose.
TIKSLAI. Organizuoti ir vykdyti Kauno klinikų ūkinę veiklą. Užtikrinti visų Kauno klinikų padalinių sklandų aprūpinimo procesą jų darbui būtinomis prekėmis ir paslaugomis.

Tarnybai pavaldžių skyrių atliekamos funkcijos:

Bendrasis (administracinis) personalas

 • prekių ir paslaugų pirkimo organizavimas ir vykdymas;
 • Kauno Klinikų medicininių ir nemedicininių padalinių aprūpinimas ūkinėmis, kanceliarinėmis priemonėmis, medžiagomis, buitiniais prietaisais, baldais ir pan.;
 • pacientų ir lankytojų transporto priemonių mokamų aikštelių priežiūra.

Aprūpinimo sandėlių skyrius

 • prekių sandėliavimas ir jų išdavimas: 

– Statybinių medžiagų ir baldų sandėlis Nr. 6 (IT technika, stambiagabaritė buitinė technika, statybinės medžiagos);
– Minkšto ir mažaverčio inventoriaus sandėlis Nr. 7 (apranga medicinos personalui ir pacientams, patalynė, indai, smulki buitinė technika);
– Ūkio medžiagų sandėlis Nr. 8 (raštinės prekės, švaros prekės);

 • pirminis prekių dokumentų apdorojimas sandėliuose.

Patalpų valymo ir priežiūros skyrius

 • bendrų ir nemedicininių padalinių patalpų valymas ir priežiūra.

Rūbinių ir korpusų priežiūros skyrius

 • pacientų, darbuotojų rūbų priėmimas ir atidavimas;
 • Kauno Klinikų pacientų ir lankytojų aptarnavimas Lankytojų ir pacientų rūbinėse bei Pacientų rūbų sandėliuose.

Siuvykla

 • minkšto inventoriaus, aprangos medicininiam personalui, ligonių aprangos siuvimas ir taisymas;
 • individualių gaminių siuvimas pagal tarnybinius prašymus;
 • nestandartinės medicininės aprangos darbuotojams modeliavimas ir siuvimas;
 • slaugos priemonių inventoriaus atnaujinimas ir gamyba.

Skalbykla

 • Kauno klinikų skyrių, filialų skalbinių skalbimas ir lyginimas.

Atliekų valdymo ir kontrolės skyrius

 • visų Kauno klinikose susidarančių atliekų tvarkymo procesų valdymas ir kontrolė;
 • infekuotų medicininių atliekų surinkimas ir nukenksminimas;
 • atliekų apskaitos vykdymas ir deklaravimas GPAIS sistemoje. 

Igneta Kavaliauskaitė
Vyresnioji pirkimų vadybininkė
Tel. nr. +37037326238
El.p. igneta.kavaliauskaite@kaunoklinikos.lt

Jurgita Lukoševičienė 
Pirkimų vadybininkė
Tel. nr. +37037787387+37061202958
El. p. jurgita.lukoseviciene@kaunoklinikos.lt 

Dovilė Kazakauskienė
Pirkimų vadybininkė
Tel. nr. +37037326893
El. p. dovile.kazakauskiene@kaunoklinikos.lt  

Edvinas Kaklauskas
Pirkimų vadybininkas (atsakingas už komercines automobilių aikšteles)
Tel. nr. +37037326844+37061272387 
El. p. edvinas.kaklauskas@kaunoklinikos.lt 

Jurgita Saulėnė
Atliekų valdymo ir kontrolės skyriaus projektų vadybininkė
Pirkimų vadybininkė
Tel. nr. +37037703405 
El. p. jurgita.saulene@kaunoklinikos.lt

Sandra Kuzminienė
Skalbyklos pamainos meistrė
Tel. nr. +37037326399 
El. p. sandra.kuzminiene@kaunoklinikos.lt

Eligija Buividienė
Statybinių medžiagų ir baldų sandėlio (Nr. 6) sandėlininkė
Tel. nr. +37037326480, +370 650 85787
El. p. eligija.buividiene@kaunoklinikos.lt

Daiva Spaičienė
Minkšto ir menkaverčio inventoriaus sandėlio (Nr. 7) sandėlininkė
Tel. nr. +37037327141, +370 664 75959
El. p. daiva.spaiciene@kaunoklinikos.lt

Kęstutis Vaškevičius
Skalbyklos technologas
Tel. nr. +37037326399
El. p. kestutis.vaskevicius@kaunoklinikos.lt

Igneta Kavaliauskaitė
Vyresnioji pirkimų vadybininkė
Tel. nr. +37037326238; +37069870778
El.p. igneta.kavaliauskaite@kaunoklinikos.lt

Dovilė Kazakauskienė
Pirkimų vadybininkė
Tel. nr. +37037326893; +37069800226​
El. p. dovile.kazakauskiene@kaunoklinikos.lt 

>77  000

chirurginių operacijų

>1,4 mln.

pacientų apsilankymų

2128

gydytojų

2391

slaugos specialistas

2998

naujagimių per metus
X