Medicininės technikos tarnyba

Joana Čeponienė
Vadovė
Tel. +37037326418
El. p. joana.ceponiene@kaunoklinikos.lt
 

Diagnostinės medicininės technikos priežiūros sektoriaus vadėjas Edis Čiukšys
El. p. edis.ciuksys@kaunoklinikos.lt
Tel. nr. +37037326559

Medicininės technikos patikros sektoriaus vedėjas Rytis Jurkonis
El. p. rytis.jurkonis@kaunoklinikos.lt
Tel. nr. +37037327140

Operacinių, reanimacijos ir intensyviosios terapijos medicinos technikos priežiūros sektoriaus vedėjas Kęstutis Rimkus
El. p. kestutis.rimkus@kaunoklinikos.lt
Tel. nr. +37037326125

Medicininės technikos užsakymo ir apskaitos sektoriaus vedėjas
Almantas Motuzas

El. p. almantas.motuzas@kaunoklinikos.lt
Tel. nr. +37037326301

Mechaninės-elektrotechninės medicininės technikos priežiūros sektoriaus vedėjas Eugenijus Grigorjevas
El. p. eugenijus.grigorjevas@kaunoklinikos.lt
Tel. nr. +37037326040

Tarnybos tikslas – užtikrinti saugų, tinkamą, efektyvų medicinos prietaisų naudojimą Kauno klinikose. Tai atliekama organizuojant ir vykdant kvalifikuotą medicinos prietaisų priežiūrą, valdymą, jų veiklos kokybės užtikrinimą, vadovaujantis šiuolaikiniais teisės aktais bei standartų reikalavimais.

Kauno klinikų Medicinos technikos tarnyba vykdo šias funkcijas: 

  • Teikia ekspertines konsultacijas ir (ar) išvadas medicinos prietaisų, pastoviai naudojamų eksploatacinių medžiagų, atsarginių detalių įsigijimo poreikio planavimui.
  • Bendradarbiaujant su Kauno klinikų padaliniais organizuoja ir vykdo medicinos prietaisų, atsarginių dalių, eksploatacinių medžiagų, remonto, techninės priežiūros darbų viešuosius pirkimus.
  • Vykdo ir kontroliuoja medicinos prietaisų, jų atsarginių dalių, eksploatacinių medžiagų, remonto ir priežiūros darbų tiekimo sutartis.
  • Pastoviai savo kompetencijos apimtyje vykdo medicinos prietaisų techninę priežiūrą, operatyviai šalina jos gedimus bei veiklos sutrikimus, esant poreikiui organizuoja išorinių tiekėjų paslaugas.
  • Periodiškai pagal gamintojo ir Akreditavimo tarnybos reikalavimus atlieka medicinos prietaisų techninės būklės tikrinimą.
  • Organizuoja teisinei metrologijai priskirtų medicinos priemonių su matavimo funkcija ir bendros paskirties matavimo priemonių metrologinę patikrą.
  • Kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie medicinos prietaisus, jų panaudojimą, teikia ją Kauno klinikų padaliniams ir administracijai bei atsakingoms valstybės institucijoms.

>66  000

chirurginių operacijų

>1,3 mln.

pacientų apsilankymų

2212

gydytojų

2334

slaugos specialistas

3112

naujagimiai per metus
X