Civilinė sauga

Priešgaisrinės saugos specialistas
Arvydas Vitas
Tel. +37037787301

Civilinės saugos tarnybos veikla apima Kauno klinikų, čia besigydančių pacientų bei viso ligoninės personalo pasirengimą reaguoti civilinei saugai riziką keliančioms bei ekstremaliosioms sveikatai situacijomis bei veiksmus joms gręsiant ar susidarius. Civilinės saugos tarnybos veikla taip pat apima civilinei saugai riziką keliančių bei ekstremaliųjų sveikatai situacijų koordinavimą, likvidavimą ir organizuotą jų padarinių šalinimą.

Priešgaisrinės saugos specialistas
Arvydas Vitas
Tel. +37037787301

 

 

>77  000

chirurginių operacijų

>1,4 mln.

pacientų apsilankymų

2128

gydytojų

2391

slaugos specialistas

2998

naujagimių per metus
X