Projektų koordinavimo tarnyba

Daiva Tirvaitė
Vadovė
Tel. nr. +37037327133
El. p. daiva.tirvaite@kaunoklinikos.lt

 

Projektų koordinatorė Giedrė Pacevičiūtė
Tel. nr. +37037787362
El. p. giedre.paceviciute@kaunoklinikos.lt

Projektų koordinatorė Rasa Poderytė
Tel. nr. +37037787362
El. p. rasa.poderyte@kaunoklinikos.lt

Projektų koordinatorė Irma Marozienė
Tel. nr. +37037327044
El. p. irma.maroziene@kaunoklinikos.lt

1. Analizuoti Kauno klinikų veiklų finansavimo Europos Sąjungos ar kitomis lėšomis galimybes, jas viešinti padaliniams bei koordinuoti jų veiksmus, siekiant pritraukti Europos Sąjungos fondų paramos ar kitų finansavimo šaltinių lėšas.
2. Koordinuoti projektų planavimo, paraiškų atitikties, atrankos ir rengimo procesus Europos Sąjungos fondų paramai ar kitiems finansavimo šaltiniams gauti.
3. Koordinuoti projektų, gavusių Europos Sąjungos fondų ar kitų finansavimo šaltinių paramą, įgyvendinimą, kartu su kitais struktūriniais padaliniais garantuoti efektyvų ir tinkamą lėšų panaudojimą ir administravimą.
4. Koordinuoti įgyvendintų projektų ataskaitų teikimą atsakingoms institucijoms.

>77  000

chirurginių operacijų

>1,4 mln.

pacientų apsilankymų

2128

gydytojų

2391

slaugos specialistas

2998

naujagimių per metus
X