Rezidentūra

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos yra pagrindinė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rezidentūros bazė. Kauno klinikose yra vykdomos 57 medicinos ir 6 odontologijos krypčių rezidentūros studijos, skirtos įgyti specialisto profesinę kvalifikaciją. Vienu metu skirtingose Kauno klinikose ir įstaigos padaliniuose praktiką atlieka 800-900 gydytojų rezidentų. Medicinos ir odontologijos krypčių rezidentūros studijų trukmė yra nuo 3 iki 6 metų. Rezidentūros studijas sudaro teorinė dalis ir profesinės veiklos praktika. Profesinės veiklos praktikos metu rezidentas dirba gydytoju rezidentu ir įgyja specialių medicinos įgūdžių bei klinikinės patirties. Baigęs rezidentūros programą rezidentas laiko baigiamąjį rezidentūros egzaminą, kurį vertina kvalifikacijos komisija. Išlaikiusiam baigiamąjį rezidentūros egzaminą, išduodamas rezidentūros pažymėjimas, suteikiantis gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją. Rezidentūros studijų organizavimą vykdo LSMU Podiplominių studijų centras.

Priėmimas į rezidentūros studijas:

Rezidentūros vietų skaičius LSMU kiekvienais metais yra nustatomas įstatymų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į specialistų poreikį Lietuvoje. Priėmimas į rezidentūros studijas vyksta gegužės - liepos mėnesiais, pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto patvirtintas priėmimo taisykles. Visi asmenys, norintys stoti į LSMU rezidentūros studijas turi dalyvauti motyvaciniuose pokalbiuose. Rezidentūros studijų pradžia – rugpjūčio 1 d.

Dėl papildomos informacijos apie LSMU rezidentūros studijas maloniai prašome kreiptis į LSMU Podiplominių sudijų centrą:

Birutė Gaulienė
Tel. +37037326168
El. p.: birute.gauliene@lsmuni.lt

>77  000

chirurginių operacijų

>1,4 mln.

pacientų apsilankymų

2128

gydytojų

2391

slaugos specialistas

2998

naujagimių per metus
X