Genetikos ir molekulinės medicinos klinika

Klinikos vadovė doc. dr. Virginija Ašmonienė
Eivenių g. 2
Kaunas, LT-50161
Tel. +37037326741
El. paštas: GMMklinika@kaunoklinikos.lt

Genetinių tyrimų sąrašas

Genetikos ir molekulinės medicinos klinikos misija– aukščiausio lygio genetikos paslaugų teikimas Lietuvos ir užsienio šalių gyventojams, kvalifikuotų medicinos specialistų rengimas bei mokslinių tyrimų/projektų vykdymas.

Genetikos ir molekulinės medicinos klinikos gydytojai genetikai teikia ambulatorines asmens sveikatos priežiūros medicininės genetikos paslaugas, konsultuoja vaikus ir suaugusiuosius, įtariant genetines ligas ar polinkį jomis susirgti.
Klinikoje atliekamas platus spektras genetinių tyrimų, naudojant pažangią įrangą bei tyrimų metodus.
Genetikos ir molekulinės medicinos klinikos tikslas – užtikrinti universitetinio lygio akademinę, mokslinę ir klinikinę veiklą bei jų progresą genetikos srityje.

GENETIKOS IR MOLEKULINĖS MEDICINOS KLINIKA
Eivenių g. 2
Kaunas, LT-50161
Tel. +37037326741
El. p. GMMklinika@kaunoklinikos.lt   

Administratorė Rima Vainorienė
Tel. +37037326741
El. p. rima.vainoriene@kaunoklinikos.lt 

Išankstinė pacientų registracija gydytojo genetiko konsultacijai:
Internetu: www.sergu.lt 
Telefonu: https://www.kaunoklinikos.lt/struktura-ir-kontaktai/registracija-telefonu/

SVARBU!
Visais atvejais, atvykstant gydytojo genetiko konsultacijai, būtina turėti:

 • asmens tapatybės dokumentą,
 • šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimą,
 • visus iki tol atliktus tyrimus ir kitų gydytojų konsultacijų išrašus,
 • pasidomėti savo šeimos ir giminės iki prosenelių asmenimis (kokiomis ligomis jie sirgo, kokiame amžiuje mirė ir dėl kokios ligos, ar nebuvo nevaisingų šeimų, negyvagimių bei kt.),
 • informaciją apie Jūsų vartojamus vaistus, jų dozes;
 • kitą informaciją, kuri, Jūsų manymu, gali būti naudinga gydytojui genetikui.

Gydytojo genetiko konsultacijos trukmė – iki 30 min. 

Genetikos ir molekulinės medicinos klinikos funkcijos:

 • organizuoti genetikos studijas, mokslinius tyrimus ir sveikatos priežiūros darbą;
 • rengti genetikos specialybių ir specializacijų studijų planus, dėstomų dalykų programas;
 • organizuoti specialistų tobulinimą ir perkvalifikavimą;
 • efektyviai naudoti mokslui, studijoms ir sveikatos priežiūrai skirtą įrangą bei priemones;
 • rengti mokslinius straipsnius, vadovėlius, mokymo knygas ir kitas mokslo ir studijų priemones. 

Genetikos ir molekulinės medicinos klinikoje veikia Klinikinės genetikos padalinys ir Genetikos ir molekulinės medicinos laboratorija.

Klinikinės genetikos padalinys

Gydytojai genetikai konsultuoja vaikus ir suaugusiuosius, įtariant genetines ligas ar polinkį jomis susirgti. Konsultuoja paveldimų genetinių ligų, retų genetinių ligų bei būklių, įgimtų raidos anomalijų, onkogenetikos, prenatalinės genetinės diagnostikos, porų nevaisingumo genetinių priežasčių bei daugiaveiksnių ligų (kardiologinių ligų, neurologinių ligų, onkologinių ir kt.) diagnostikos, gydymo bei prognozės klausimais ir pan.
Savo darbe gydytojai genetikai vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakyme Nr. V-1458  bei jo papildymuose pateiktomis indikacijomis ir tvarka.

Genetikos ir molekulinės medicinos laboratorija
molekulinės genetikos laboratorija
citogenetikos laboratorija
biocheminės genetikos laboratorija
Genetikos ir molekulinės medicinos laboratorijoje atliekami sudėtingi genetiniai tyrimai: molekuliniai genetiniai, citogenetiniai, molekuliniai citogenetiniai ir biocheminiai genetiniai iš kraujo, plazmos, audinių, vaisiaus vandenų, choriono gaurelių, virkštelės kraujo, šlapimo bei kt. naudojant pažangią įrangą, parenkant tiksliausius genetinių tyrimų metodus bei užtikrinant tyrimų kokybę. Aktyviai bendradarbiaujame su užsienio šalių specialistais genetinių tyrimų metodikų tobulinimo bei gautų rezultatų analizės klausimais. Į klinikinę praktiką nuolat įdieginėjami nauji genetiniai tyrimai svarbūs ligų (kardiologinių, onkologinių, hematologinių, endokrinologinių bei kitų) diagnostikoje bei gydymo taktikos pasirinkimui ar prognozei.

Genetikos ir molekulinės medicinos klinikos darbuotojai aktyviai dalyvauja moksliniuose projektuose, yra mokslinių straipsnių, tezių autoriai ir bendraautoriai. Klinikos darbuotojai bendradarbiauja su užsienio ir Lietuvos kolegomis retų ligų diagnostikos srityje.

Genetikos ir molekulinės medicinos klinikos dėstytojai dalyvauja šiose LSMU studijų programose:

 • Genetikos rezidentūros studijų programa;
 • Neurologijos rezidentūros studijų programa, dėstomas privalomas dalykas - Neuropatologijos ir neurogenetikos pagrindai;
 • Alergologijos ir klinikinės imunologijos rezidentūros studijų programa, dėstomas pasirenkamasis dalykas – Genetika imuninėje patologijoje;
 • Psichiatrijos rezidentūros studijų programa, dėstomas pasirenkamasis dalykas – Genetika psichiatrijoje;
 • Vaikų ligų rezidentūros studijų programa, dėstomas privalomas dalykas – Vaikų ligų  genetika;
 • Medicinos fakultetas, Medicininė ir veterinarinė genetika III kursas, dėstomas privalomas dalykas – Medicininė genetika I;
 • Medicinos fakultetas, Medicina V kursas – Vaikų ligų modulis, dėstomas privalomas dalykas – Klinikinė genetika.

Genetikos ir molekulinės medicinos klinikos dėstytojai vadovauja ir konsultuoja studentus medicininės genetikos srityse, ruošiant:

 • Medicinos fakulteto, Medicininės ir veterinarinės genetikos studijų programos studentų bakalauro baigiamuosius darbus;
 • Medicinos fakulteto, Medicininės ir veterinarinės biochemijos studijų programos studentų bakalauro baigiamuosius darbus;
 • Medicinos fakulteto, Medicinos studijų programos studentų magistro baigiamuosius darbus;
 • Medicinos fakulteto, Medicinos studijų programos užsienio studentų magistro baigiamuosius darbus;

Genetikos ir molekulinės medicinos klinika siūlo podiplominius kursus: 

 • "Medicininė genetika" 72 val. (3 kreditai). Kursai skirti gydytojams genetikams, medicinos genetikams, biologams, medicinos biologams, medicinos biologų asistentams, biomedicinos technologams, biochemikams, įv. specializacijų gydytojams bei visiems besidomintiems.
 • "Sindromologijos ir dismorfologijos pagrindai" 18 val. (0,5 kredito). Kursai skirti visų specialybių gydytojams.
 • „Retų kaulų ligų genetinė ir radiologinė diagnostika“ 18 val. (0,5 kredito). Kursai skirti visų specialybių gydytojams, medicinos genetikams.

Studijų administratorė Asta Lazauskienė
Tel. +37037326741
El. p. asta.lazauskiene@lsmuni.lt

Pedagoginis klinikos personalas:

 • Doc. dr. Virginija Ašmonienė
 • Asist. Rima Sereikienė
 • Asist. Marius Šukys
 • Asist. Rasa Traberg

Klinikos vadovė

Doc. dr. Virginija Ašmonienė
Gydytoja genetikė
Tel. +37037326741
El. p. virginija.asmoniene@kaunoklinikos.lt
Veiklos sritis: prenatalinė genetinė diagnostika, nevaisingumo genetika

Personalas

Kristina Aleknavičienė
Medicinos genetikė
El. p. kristina.aleknaviciene@kaunoklinikos.lt 
Veiklos sritis: molekulinė genetika

Darius Čereškevičius
Medicinos biologas
El. p. darius.cereskevicius@kaunoklinikos.lt 
Veiklos sritis: molekulinė genetika 

Viktorija Nijolė Čepulevičienė
Pagalbinė darbuotoja

Tomas Dumbliauskas
Kokybės vadybininkas
El. p. tomas.dumbliauskas@kaunoklinikos.lt
Veiklos sritis: kokybės vadyba

Rimvydas Jonikas
Medicinos biologas
El. p. rimvydas.jonikas@kaunoklinikos.lt
Veiklos sritis: molekulinė genetika, biocheminė genetika

Lina Kievišienė
Vyresnioji gydytoja rezidentė
El. p. lina.kievisiene@kaunoklinikos.lt

Aušra Kybartienė
Medicinos genetikė
El. p. ausra.kybartiene@kaunoklinikos.lt 
Veiklos sritis: citogenetika, molekulinė citogenetika

Nora Krivoščenkaitė
Biomedicinos technologė
El. p. nora.krivoscenkaite@kaunoklinikos.lt
Veiklos sritis: laboratorinė genetika

Daiva Masienė
Biomedicinos technologė
El. p. daiva.masiene@kaunoklinikos.lt
Veiklos sritis: laboratorinė genetika

Audrius Markevičius
Klinikinis chemikas
El.p. audrius.markevicius@kaunoklinikos.lt
Veiklos sritis: biocheminė genetika

Dalė Medelinskienė
Medicinos biologė
El. p. dale.medelinskiene@kaunoklinikos.lt  
Veiklos sritis: citogenetika, molekulinė citogenetika

Inga Nasvytienė
Medicinos genetikė
El. p. inga.nasvytiene@kaunoklinikos.lt  
Veiklos sritis: molekulinė genetika 

Jurgita Pečiulaitienė
Biomedicinos technologė
El. p. jurgita.peciulaitiene@kaunoklinikos.lt  
Veiklos sritis: laboratorinė genetika 

Inga Pocevičienė
Gydytoja genetikė
El. p. inga.poceviciene@kaunoklinikos.lt 
Veiklos sritis: klinikinė genetika

Dalė Radzevičienė
Biomedicinos technologė
El. p. dale.radzeviciene@kaunoklinikos.lt
Veiklos sritis: laboratorinė genetika

Vaida Stankutė
Klinikinė chemikė
El. p. vaida.stankute@kaunoklinikos.lt 
Veiklos sritis: biocheminė genetika

Lina Semėnienė
Pagalbinė darbuotoja
El. p. lina.semeniene@kaunoklinikos.lt 

Birutė Šabanienė
Biomedicinos technologė
El. p. birute.sabaniene@kaunoklinikos.lt  
Veiklos sritis: laboratorinė genetika

Mantas Šarauskas
Bioinformatikas
El. p. mantas.sarauskas@kaunoklinikos.lt  
Veiklos sritis: bioinformatika

Marius Šukys
Gydytojas genetikas
El. p. marius.sukys@kaunoklinikos.lt 
Veiklos sritis: klinikinė genetika

Rasa Traberg
Gydytoja genetikė 
El. p. rasa.traberg@kaunoklinikos.lt 
Veiklos sritis: vaikų ligų genetika  

prof. vyr. m. dr. Rasa Ugenskienė
Gydytoja genetikė
El. p. rasa.ugenskiene@lsmuni.lt  
Veiklos sritis: onkogenetika 

Jovita Urbaitė
Jaunesnioji gydytoja rezidentė

Inga Valančiūtė
Medicinos genetikė  
El. p. inga.valanciute@kaunoklinikos.lt  
Veiklos sritis: molekulinė genetika 

Rima Vainorienė
Administratorė, klinikinė chemikė 
Tel.: +37037326741 
El. p.: rima.vainoriene@kaunoklinikos.lt  
Veiklos sritis: administracinis darbas susijęs su laboratorijos veikla, biocheminė genetika 

Albertas Valintėlis
Vyresnysis gydytojas rezidentas
El. p. albertas.valintelis@kaunoklinikos.lt

Sandra Žėkienė
Medicinos genetikė 
El. p. sandra.zekiene@kaunoklinikos.lt  
Veiklos sritis: molekulinė genetika 

Živilė Žemeckienė
Medicinos genetikė
El. p. zivile.zemeckiene@kaunoklinikos.lt
Veiklos sritis: laboratorinė genetika

GENETIKOS IR MOLEKULINĖS MEDICINOS KLINIKA

Registruotis per sergu.lt - spauskite ant gydytojo pavardės.
Pareigos Medikas Kab. I II III IV V
Gydytoja genetikėdoc., dr. Virginija Ašmonienė5 kab., Moterų konsultacija (registracija tel. +37037326927 arba +37037326827) kab.8:30-12:308:30-12:30
Gydytoja genetikėInga Pocevičienė (atostogos 09.01-09.04 d.)139 kab., Onkologijos ligoninė (registacija tel. +37037346145 arba +37069702972) kab.9-13
Gydytoja genetikėInga Pocevičienė (atostogos 09.01-09.04 d.)308 kab., Centrinė konsultacinė poliklinika (registracija tel. +37037326256 arba +37037326068) kab.8:30-178:30-179-158:30-12
Gydytojas genetikasMarius Šukys (atostogos 09.07-09.11 d.) 308 kab., Centrinė konsultacinė poliklinika (registracija tel. +37037326256 arba +37037326068) kab.12-18
Gydytojas genetikasMarius Šukys (atostogos 09.07-09.11 d.) 111 kab., Kardiologijos Konsultacijų ir diagnostikos skyrius (registracija tel. +37037326745 arba +37037326150) kab.14-178:30-11:30
Gydytojas genetikasMarius Šukys (atostogos 09.07-09.11 d.) 28 kab., Endokrinologijos Ambulatorinis skyrius (registracija tel. +37037326570 arba +37037326729) kab.8:30-13:30
Gydytoja genetikėRasa Traberg206, 210 kab. Akių ligų klinikos Vaikų akių skyriaus poliklinikos (registracija tel. +37037326668 arba +37037326788) kab.14-178:30-12
Gydytoja genetikėRasa Traberg1009 kab. Vaikų konsultacinė poliklinika (registracija tel. +37037326465 arba +37037326864) kab.8:30-13:008:30-13:3014-1714-17
Gydytoja genetikėprof., dr. Rasa Ugenskienė308 kab., Centrinė konsultacinė poliklinika (registracija tel. +37037326256 arba +37037326068) kab.8:30-19

>66  000

chirurginių operacijų

>1,3 mln.

pacientų apsilankymų

2212

gydytojų

2334

slaugos specialistas

3112

naujagimiai per metus
X