Informacinių technologijų tarnyba

   Giedrius Leimonas
   Tarnybos vadovas
   Tel. +37037787330
   El. p. giedrius.leimonas@kaunoklinikos.lt

Kompiuterių gedimų registravimas
Tel. nr. +37037703333, +37037326211

Programinio aprūpinimo skyrius
Programinio aprūpinimo skyriaus specialistai atlieka Kauno klinikų informacinių sistemų nuolatinę priežiūrą ir vystymą, šalina sistemų sutrikimus, konsultuoja klinikų gydytojus ir kitus specialistus visais informacinių sistemų naudojimo klausimais. Vykdo programavimo darbus specifinėse, tik Kauno klinikoms pritaikytose sistemose.

Skyriaus vedėjas Nerijus Lukoševičius
Tel. +37037703331

Infrastruktūros skyrius
Infrastruktūros skyriaus specialistai atsakingi už duomenų perdavimą kompiuteriniais tinklais, tarnybinių stočių (serverių), reikalingų informacinėms sistemoms, priežiūrą. Infrastruktūros skyriaus specialistai nuolat tobulina turimą infrastruktūrą. Planuoja kasmetinę plėtrą. Informacijos srautai nuolat auga, todėl ši sritis vystosi labai sparčiai. Kauno klinikos neatsilieka nuo IT plėtros tendencijų ir infrastruktūros plėtrai skiria deramą dėmesį.

Skyriaus vedėjas Aivaras Simanavičius
Tel. nr. +37037703332, +37037703407

Informacinių technologijų (IT) tarnyba prižiūri Kauno klinikose veikiančias informacines sistemas, kompiuterizuotas darbo vietas bei ryšio įrangą. IT tarnyba konsultuoja visus dirbančius su e. technologijomis, dalyvauja diegiant technologines naujoves ir naujas informacines sistemas. Tarnyboje dirba 30 specialistų.

Tarnybos veikla:

  • Informacinių technologijų tarnybos specialistai aktyviai dalyvauja nacionaliniuose e. sveikatos plėtros projektuose.
  • Informacinių technologijų tarnyba ženkliai prisidėjo prie naujos ligoninės informacinės sistemos kūrimo ir diegimo Kauno klinikose. Sukurta sistema naudojasi daugiau kaip 3500 Kauno klinikų gydytojų, slaugytojų, rezidentų. Visi Kauno klinikose apsilankę pacientai gali rasti apsilankymo duomenis nacionaliniame E. sveikatos pacientų portale.
  • Nuolat atnaujinami gydytojų kompiuteriai. Šiuo metu Kauno klinikose veikia apie 2000 kompiuterizuotų darbo vietų. Visos darbo vietos sujungtos greitu ir moderniu kompiuteriniu tinklu. 

>71  000

chirurginių operacijų

>1,3 mln.

pacientų apsilankymų

2025

gydytojų

2399

slaugos specialistas

3050

naujagimių per metus
X