Statybos, remonto ir eksploatacijos tarnyba

Kęstutis Lašinskas
Tarnybos vadovas
Tel. nr. +37037326805
El. p. kestutis.lasinskas@kaunoklinikos.lt

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kęstutis Lašinskas
Statybos ir remonto skyriaus vadovas
Tel. +37037326486 
El. p. kestutis.lasinskas@kaunoklinikos.lt
 

Tomas Dirsė
Projektavimo skyriaus vadovas
Tel. +37037326280
El. p. tomas.dirse@kaunoklinikos.lt

Aurimas Jonaitis
Eksploatacijos skyriaus vadovas
Tel. +37037326086 
El. p. aurimas.jonaitis@kaunoklinikos.lt
 

Ramūnas Jasulevičius
Elektros ūkio sektoriaus vadovas
Tel. +37037326302
El. p. ramunas.jasulevicius@kaunoklinikos.lt

Vilhelmas Kaulius
Bendrųjų eksploatacijos darbų sektoriaus vadovas
Tel. +37037323328
El. p. vilhelmas.kaulius@kaunoklinikos.lt

Andrius Liaudanskas
Bendrųjų statybos darbų sektoriaus vadovas
Tel. +37037326486
El. p. audrius.liaudanskas@kaunoklinikos.lt

Sigitas Žukauskas
Specialiųjų statybos darbų sektoriaus vadovas
Tel. +37037326486
El. p. sigitas.zukauskas@kaunoklinikos.lt

Andrius Kavaliauskas
Šildymo-vėdinimo-oro kondicionavimo sektoriaus vadovas
Tel. +37037326742
El. p. andrius.kavaliauskas@kaunoklinikos.lt

Mindaugas Vileišis
Vandentiekio-nuotekų sektoriaus vadovas
Tel. +37037326998
El. p. mindaugas.vileisis@kaunoklinikos.lt

VIZIJA. Efektyviai dirbanti tarnyba, prižiūrinti Kauno klinikų pastatus, juos racionaliai eksploatuojanti, remontuojanti ir pritaikanti moderniausios įrangos, technologijų poreikiams. Besidominti įvairiomis naujovėmis ir siekianti jas realizuoti, prisidedant prie bendros Kauno klinikų strategijos įgyvendinimo.
MISIJA. Užtikrinti kokybišką, efektyvią Kauno klinikų valdomų ir naudojamų pastatų priežiūrą, statybą ir remontą, tokiu būdu prisidedant prie pacientams teikiamų paslaugų ir aplinkos gerinimo bei modernizavimo.
TIKSLAI. Užtikrinti Kauno klinikų valdomų ir naudojamų pastatų, statinių (jų dalių), reikalingų įstaigos įstatuose numatytoms veikloms vykdyti, savybes, atitinkančias Statybos įstatyme nustatytus esminius statinių reikalavimus. Atlikti kokybiškus, racionalius ir ekonomiškai naudingus Kauno klinikų pastatų statybos – remonto darbus.

Tarnybai pavaldžių skyrių atliekamos funkcijos:

Statybos ir remonto skyrius

 • statybos ir remonto darbų atlikimas.

Eksploatacijos skyrius

 • nuolatinė statinių priežiūra (eksploatacija): Kauno klinikų valdomų ir naudojamų pastatų ir kitų statinių bei jų dalių, jų ir aplinkos būklės stebėjimas, vertinimas ir priežiūra;
 • baldų smulkus remontas ir kiti eksploatacijos darbai;
 • šiluminės energijos tiekimo šildymo ir vėdinimo įrenginiams organizavimas;
 • nustatytų patalpų mikroklimato ir oro kokybės parametrų palaikymas;
 • šildymo ir vėdinimo įrenginių techninė priežiūra ir remontas;
 • nepertraukiamo elektros energijos tiekimo Kauno klinikų vartotojams organizavimas;
 • nemedicininės paskirties elektros įrenginių techninė priežiūra ir remontas;
 • pneumopašto sistemos techninė priežiūra ir remontas.

Projektavimo skyrius

 • statinių ar jų dalių projektų rengimas bei statinių projektų vykdymo priežiūra;
 • statybinių sąmatų skaičiavimas.

Elektros ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas
Tel. +37037326208

Šildymo vėdinimo ir oro kondicionavimo skyriaus vyresnysis specialistas
Tel. +37037326632

>77  000

chirurginių operacijų

>1,4 mln.

pacientų apsilankymų

2128

gydytojų

2391

slaugos specialistas

2998

naujagimių per metus
X