Viešieji pirkimai

Data           Pirkimo būdas Pirkimo pavadinimas Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo
07/06/2019 Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas) Medikamentas Methotrexatum Medikamento pirkimas buvo vykdytas per CPO, bet negauta pasiūlymų.
27/06/2019 Atviras konkursas Vaistai ir kiti farmacijos produktai Medikamento Mepivacainum inj. pirkimas buvo vykdytas per CPO, bet negauta pasiūlymų.
23/07/2019 Atviras konkursas Seno keleivinio lifto demontavimas ir naujo sumontavimas Onkologijos ligoninėje Iš CPO katalogo neperkama, dėl racionalaus lėšų panaudojimo (CPO kataloge nurodyta kaina yra didesnė, nei rinkos tyrimu nustatyta kaina).
08/10/2019  Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas) Medikamentas Clemastinum

Medikamento pirkimas buvo vykdytas per CPO ir 2019 m. liepos 30 d. sudaryta sutartis su UAB „Limedika“, tačiau tiekėjas vaisto netiekia.

UAB „Limedika“ informavus, kad vaistinio preparato tiekimas į Lietuvos Respubliką yra nutrauktas, sutartis dėl vaistinio preparato 2019 m. spalio 3 d. nutraukta.

Vaistas Clemasinum 1 mg/ml - 2 ml inj. yra CPO kataloge, tačiau šį vaistą siūlo tik vienas tiekėjas – UAB ,,Limedika“, kuris vaisto Clemasinum 1 mg/ml - 2 ml inj. tiekti negalėjo ir sutartis buvo nutraukta. 

2019-11-22 Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas) Vaistai ir kiti farmacijos produktai Perkami vaistai Betamethasonum 0,1% -30g ung. ir Torasemidum inj. yra CPO kataloge, tačiau įvykdžius pirkimus per CPO.LT, šiems vaistams pasiūlymų negauta.
2019-12-16 Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas) Medikamentas Clemastinum Medikamento pirkimas buvo vykdytas per CPO ir 2019 m. liepos 30 d. sudaryta sutartis su UAB „Limedika“, tačiau tiekėjas vaisto netiekė. 
UAB „Limedika“ informavus, kad vaistinio preparato tiekimas į Lietuvos Respubliką yra nutrauktas, sutartis dėl vaistinio preparato 2019 m. spalio 3 d. nutraukta.
Vaistas Clemasinum 1 mg/ml - 2 ml inj. yra CPO kataloge, tačiau šį vaistą siūlo tik vienas tiekėjas – UAB ,,Limedika“, kuris vaisto Clemasinum 1 mg/ml - 2 ml inj. tiekti negalėjo ir sutartis buvo nutraukta.  
Nutraukus su UAB „Limedika“ sudarytą sutartį dėl medikamento pirkimo, Clemastinum 1 mg/ml - 2 ml inj. pirkti buvo vykdytas konkursas, tačiau gautų pasiūlymų kainos viršijo planuotą lėšų sumą.
Skelbiamas naujas konkursas.
2020-01-29 Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas) Vaistai

Perkami vaistai: Betahistinum 8mg, Levothyroxinum 50mcg  ir Sulpiridum 200mg. Pažymima, kad šių vaistų pirkimas buvo vykdytas per CPO, tačiau negauta pasiūlymų. Taip pat pažymima, kad Betahistinum 8mg ir Sulpiridum 200mg CPO siūlo tik vienas tiekėjas, o Levothyroxinum 50mcg tab. CPO kataloge nebeliko.

2020-02-20 Atviras konkursas Medikamentas Rituximabum (Mabthera) Pirkimas vykdomas pagal VLK raštą Nr. 4K-8815, pacientų, sergančių reumatinėmis ligomis ir pradėtų gydyti vaistiniu preparatu Rituximabum (Mabthera), gydymo tęstinumui užtikrinti.
Pažymima, kad vaistas Rituximabas (įvairiais pavadinimais) yra CPO kataloge.  Vykdant pirkimą per CPO, gali būti pasiūlytas vaistas Rituximab ir kitokiu prekiniu pavadinimu, ir jei toko pasiūlymo kaina bus mažiausia, pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu. Todėl vykdant pirkimą per CPO, nėra garantijos, kad bus įsigytas vaistas  Rituximab (Mabthera), kurio įsigijimui VLK skyrė lėšas. 
 
2020-02-21 Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas) Medikamentas Etoposidum

Medikamentas yra CPO kataloge. VVKT patvirtintame vaisto apraše 4.4. punkte "Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės" įrašyta: "Mažiems vaikams benzilo alkoholis siejamas su sunkaus šalutinio poveikio, įskaitant kvėpavimo sutrikimą (vadinamąjį žiopčiojimo sindromą), rizika. Negalima skirti naujagimiams (iki 4 savaičių). Negalima vartoti ilgiau kaip savaitę mažiems vaikams (jaunesniems kaip 3 metų)."
Įvykdžius pirkimą per CPO, sudaryta sutartis dėl vaisto Etoposide Accord pirkimo, į kurio sudėtį kaip pagalbinė medžiaga įeina Benzilo alkoholis (E1519). II vaikų ligų skyriuje gydomiems pacientams, sergantiems onkologinėmis ligomis, reikalingas Etoposidum be pagalbinės medžiagos Benzilo alkoholio. Vykdant pirkimą per CPO, nėra galimybės nurodyti, kad medikamento Etoposidum sudėtyje nebūtų Benzilo alkoholio (E1519).
 

2020-03-17 Atviras konkursas Vaistai ir kiti farmacijos produktai Perkami vaistai ir kiti farmacijos produktai, kurių CPO.LT kataloge nėra išskyrus Sulfur hexafluoridum inj. Pažymima, kad vaisto Sulfur hexafluoridum inj. pirkimas du kartus buvo vykdomas per CPO, tačiau negauta pasiūlymų.
2020-04-07 Supaprastintas pirkimas neskelbiamų derybų būdu Medikamentas Lopinavirum/Ritonavirum Pažymima, kad vaistas yra CPO.LT kataloge, tačiau rinkoje šiuo metu yra didelis šio vaisto trūkumas. Iš apklaustų tiekėjų (UAB „Limedika“, UAB „Armila“, UAB „Medikona“, UAB „Tamro“, UAB „Lex ano“, UAB „Entafarma“), tik vienintelė UAB „Medikona“ turi reikiamą šio vaisto kiekį.
2020-06-19 Atviras konkursas Vaistinių preparatų, sudarant preliminariąsias sutartis, pirkimas.

Dauguma planuojamų įsigyti vaistų (išskyrus Dakarbazinas, Eribulinas, Pembrolizumabas, Vinblastinas) yra CPO kataloge, tačiau CPO sutarties  sąlygos nėra tinkamos šiems vaistams įsigyti. Vykdant kompensuojamųjų  vaistinių preparatų pirkimą:

1. Tiekėjas turi įsipareigoti tiekti vaistinius preparatus tik  tokiais prekiniais pavadinimais, kokie vaistinių preparatų pristatymo metu yra įrašyti į Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną. 

2. Pagrindinė sutartis netenka galios kai įsigalioja  Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno pakeitimas.

2020-08-24 Atviras konkursas Vaistai ir kiti farmacijos produktai Perkami vaistai ir kiti farmacijos produktai, kurių CPO.LT kataloge nėra išskyrus Acetaminophenum 500 mg supp. Pažymima, kad vaisto Acetaminophenum 500 mg supp. pirkimas  buvo vykdomas per CPO, tačiau pirkimas neįvyko.
2020-10-09 Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas) Triušių imunoglobulinas prieš žmogaus T limfocitus  Medikamento pirkimas du kartus buvo vykdytas per CPO tačiau neįvyko.
2020-10-14 Atviras konkursas Vaistai ir kiti farmacijos produktai Perkami vaistai ir kiti farmacijos produktai, kurių CPO.LT kataloge nėra išskyrus Pipecuronium bromidum. Medikamento Pipecuronium bromidum pirkimas du kartus buvo vykdytas per CPO, tačiau pirkimas neįvyko.
2021-03-04 Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas) Vaistai

Perkami vaistai, kurių CPO.LT kataloge nėra, išskyrus Diazepamo susp. Diazepamo susp. pirkimas du kartus vuvo vykdytas per CPO, račiau pirkimai neįvyko. 

2021-03-15 Atviras konkursas Adatos ir švirkštai Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) kataloge adatų dydžiai nėra aiškūs  ir negalima įvertinti ar priemonės atitinka Perkančiosios organizacijos poreikį.
2021-03-24 Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas) Vaistai Perkami vaistai, kurių CPO kataloge nėra, išskyrus Immunoglobulinum (rabbit) anti-human T-lymphocyte. Šio medikamento  vykdytas pirkimas per CPO už nurodytą kainą (350,00 Eur be PVM/flak) neįvyko. 

 

Galimybių studijos, analizės, tyrimai

2016 metai

  1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų valymo procesų peržiūros ir optimizavimo galimybių įvertinimas.

2015 metai

  1. Ekspertinė studija dėl galimybės statyti gamybos ir pramonės paskirties pastatą – gamtinėmis dujomis kūrenamą katilinę LSMUL Kauno klinikų filiale onkologijos ligoninėje.
  2. Mokslinių tyrimų centro sukūrimo investicinio projekto parengimo paslauga.

2014 metai

  1. Kauno klinikų miestelio šilumos teikimo sistemos plėtros galimybių studijų parengimas.
  2. Transporto, ryšių, statybos ir pastatų eksploatacijos sferose vykdomų veiklos procesų priežiūros ir pasiūlymo veiksmų planui šių veiklų procesų optimizavimo atlikimas.

>54  000

chirurginių operacijų

>1 mln.

pacientų apsilankymų

2227

gydytojų

2386

slaugos specialistas

3074

naujagimiai per metus
X