Pacientų portalas

Kviečiame jungtis prie atnaujinto Kauno klinikų Pacientų portalo internetiniu adresu: https://portalas.kaunoklinikos.lt

Naudodamiesi atnaujintu Kauno klinikų Pacientų portalu, galėsite rasti daugiau informacijos apie jau įvykusius apsilankymus ir jų metu suteiktas paslaugas. 

Atnaujintame portale be apsilankymų išrašų jau pateikiami žymiai išsamesni ambulatorinių apsilankymų duomenys. Portale galėsite matyti: 

  • laboratorinių tyrimų rezultatus;
  • diagnostinių tyrimų rezultatų aprašus (kompiuterinės tomografijos, magnetinio rezonanso, pozitronų emisijos tomografijos, rentgeno, dalies echoskopinių tyrimų, patologinės anatomijos tyrimų).

Tėvų patogumui, atnaujintame Portale įdiegtas automatinis susiejimas su vaikų duomenimis. Prie vaikų paskyrų tėvai galės prisijungti per savo vartotojo profilį, nebereikės teikti atskirų prašymų dėl vaikų atstovavimo priskyrimo.

Pacientų portale atnaujintos prašymų dėl medicininės dokumentacijos ir kitų prašymų formos. Sudarytos patogesnės galimybės pacientams pasirenkant prašymo tipą. Taip pat Portalu gali naudotis esami ir buvę Kauno klinikų darbuotojai teikiant prašymus dėl darbo stažo pažymų gavimo ar kitais, su darbo santykiais susijusiais klausimais. 

Prašymų ar kitų dokumentų teikimas per portalą yra labai patogus, nes asmens autentifikacija vykdoma per Elektroninius Valdžios vartus, t.y. identifikuojama asmens tapatybė, todėl nereikia atskirai teikti asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų ar vykti į Kauno klinikų Raštinę. Atsakymas į prašymus pateikiamas vartotojo profilyje, todėl prisijungę prie portalo bet kada galėsite jį peržiūrėti, taip pat jautrūs asmens sveikatos duomenys bus apsaugoti nuo jų praradimo ar nusavinimo.

Primename, kad Portale teikiamos ir kitos paslaugos: pacientams skirta mokomoji medžiaga, nuotolinis pacientų būklės stebėjimas, savikontrolės testai ar klausimynai. Naudodamiesi šiomis priemonėmis, galite išsamiau susipažinti su savo liga. 

Jūsų patogumui Pacientų portale vienoje vietoje rasite įvairią informaciją apie sveiką gyvenseną, ligas ir sveikatos būklę, diagnostinius tyrimus. 

Endokrinologijos ir Kardiologijos klinikose teikiamos nuotolinės pacientų stebėjimo paslaugos, jei tokį stebėjimą paskirs gydantis gydytojas. Tokiu atveju pacientas iš Kauno klinikų gaus prietaisą, kuris galės kaupti matuojamus duomenis ir gydytojo nurodytu reguliarumu pateiks duomenis Pacientų portalui. Gydytojas, nuotoliniu būdu stebėdamas šiuos duomenis, galės tiksliau parinkti gydymo metodiką, o pacientui nereikės dažnai lankytis gydymo įstaigoje.

Odos ir venerinių ligų klinika teikia nuotolinio stebėjimo ir konsultavimo paslaugas. Per portalą galėsite ne tik registruotis nuotolinei konsultacijai, bet ir įkelti reikalingus duomenis (laboratorinių tyrimų, odos pažeidimų vaizdus).
 

 

>77  000

chirurginių operacijų

>1,4 mln.

pacientų apsilankymų

2128

gydytojų

2391

slaugos specialistas

2998

naujagimių per metus
X