Kvalifikacijos kėlimas

Pagrindinis Gydytojų kvalifikacijos kėlimo fondo tikslas – finansiškai paremti Kauno klinikų gydytojus specialistus, vykstančius į kvalifikacijos kėlimo renginius (mokslines konferencijas, stažuotes, kursus, seminarus, mokymus ir pan.). Fonde vieno gydytojo kvalifikacijos kėlimui yra skiriama 1 000 (vieno tūkstančio) EUR suma, kurią visą arba dalimis gydytojas gali išnaudoti per 5 metų laikotarpį. Teikti paraiškas finansinei paramai gauti gali bet kuris Kauno klinikų gydytojas specialistas ar gydytojas odontologas, Kauno klinikose dirbantis ne mažesniu nei 0,25 etatiniu darbo krūviu.

Gydytojų kvalifikacijos kėlimo fondą valdo Valdyba, kuri posėdžius rengia ir sprendimus priima vieną kartą per mėnesį.

Kauno klinikų gydytojas, norintis gauti paramą, Valdybai turi pateikti:
1.    Paraišką dėl finansavimo skyrimo kvalifikacijos kėlimui (paraiškos forma patvirtinta Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2019 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-181).
2.    Kvalifikacijos kėlimo renginio programą (stažuotės, kursų ar praktinių mokymų atveju – organizatoriaus patvirtinimą).

Užpildyta ir pasirašyta paraiška ir kiti dokumentai teikiami per Kauno klinikų Duomenų valdymo modulį (DVM).

Gydytojų kvalifikacijos kėlimo fondo nuostatai
Paraiškos dėl finansavimo skyrimo kvalifikacijai kelti forma
Įsakymas dėl Kauno klinikų gydytojų kvalifikacijos kėlimo fondo papildymo (nuostatų pakeitimas)

Kontaktai:

Gydytojų kvalifikacijos kėlimo fondo Valdybos pirmininkas
Prof. Tomas Lapinskas
(Prof. T. Lapinsko nusišalinimo atveju Valdybos pirmininko (-ės) pareigas vykdo Gintarė Bagdonaitė, direktorė ekonomikai ir infrastruktūrai)

Gydytojų kvalifikacijos kėlimo fondo Valdybos posėdžių sekretorė
Jurgita Simanavičė
Tel. +37037326869
El. p. jurgita.simanavice@kaunoklinikos.lt

Gydytojų kėlimo fondo valdybos nariai:
Doc. dr. Evaldas Padervinskis, Stacionarinių paslaugų koordinavimo tarnybos vadovas,
Živilė Ražanskienė, Žmogiškųjų išteklių tarnybos vadovė,
Ilona Nikitinienė, Vyr. finansininkė,
Tadas Urbonas, Gastroenterologijos klinikos gydytojas gastroenterologas,
Dr. Aušra Lukošiūtė-Urbonienė, Vaikų chirurgijos klinikos gydytoja vaikų chirurgė.

2023-02-02

13:00

2023-03-02

13:00

2023-04-06

13:00

2023-05-04

13:00

2023-06-01

13:00

2023-07-13

13:00

2023-08-03

13:00

2023-09-07

13:00

2023-10-05

13:00

2023-11-09

13:00

2023-12-07

13:00

Pagrindinis Slaugos specialistų kvalifikacijos kėlimo fondo tikslas – finansiškai paremti Kauno klinikų slaugos specialistus, vykstančius į kvalifikacijos kėlimo renginius (mokslines konferencijas, stažuotes, kursus, seminarus, mokymus ir pan.) užsienyje.

Slaugos specialistai – visų specialybių slaugytojai, akušeriai, diagnostikos specialistai, radiologijos technologai, odontologo padėjėjai, burnos higienistai ir kiti.

Slaugytojų kvalifikacijos kėlimo fondo  Komisijai teikti paraiškas finansinei paramai gauti gali bet kuris Kauno klinikų Slaugos specialistas, Kauno klinikose dirbantis ne mažesniu nei 0,25 etatiniu darbo krūviu.

Slaugytojų kvalifikacijos kėlimo fondą valdo Komisija.

Slaugos specialistų kvalifikacijos kėlimo fondo lėšas skiria konkursinė komisija. Slaugos specialistas, norintis gauti paramą, Komisijai turi pateikti:
1.    Prašymą dėl finansavimo skyrimo kvalifikacijos kėlimui (prašymo forma patvirtinta Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2019 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. V-434).
2.    Kvalifikacijos kėlimo renginio programą (stažuotės, kursų ar praktinių mokymų atveju – organizatoriaus patvirtinimą).

Užpildytas ir pasirašytas prašymas ir kiti dokumentai teikiami per Kauno klinikų Duomenų valdymo modulį (DVM).

Slaugos specialistų kvalifikacijos kėlimo fondo nuostatai
Prašymas ir pagrindimas dėl finansavimo skyrimo kvalifikacijai kelti forma

Kontaktai:

Slaugos specialistų kvalifikacijos kėlimo fondo Komisijos pirmininkė
doc. dr. Renata Vimantaitė

Slaugos specialistų kvalifikacijos kėlimo fondo Komisijos posėdžių sekretorė
dr. Aurika Vanckavičienė
Tel. +37037326543
El. paštas aurika.vanckaviciene@kaunoklinikos.lt

Slaugos specialistų kvalifikacijos kėlimo fondo konkursinės komisijos nariai:

 • doc. dr. Renata Vimantaitė, Slaugos koordinavimo tarnybos vadovė;
 • doc. dr. Tomas Vanagas, Stacionarinių paslaugų koordinavimo tarnybos specialistas;
 • doc. dr. Aurika Vanckavičiene, Radiologijos klinikos slaugos vadovė;
 • Živilė Ražanskienė, Žmogiškųjų išteklių tarnybos vadovė;
 • Ligita Rudokienė, Apskaitos ir biudžeto tarnyba, grupės vadovė;
 • Lina Suchadolskienė, Darbuotojų profesinės sąjungos atstovė.

2024-02-26

 

2024-03-18

 

2024-04-15

 

2024-05-20

 

2024-06-17

 

2024-07-29

 

2024-08-19

 

2024-09-16

 

2024-10-21

 

2024-11-18

 

2024-12-16

 

Pagrindinis Nemedicininių padalinių specialistų kvalifikacijos kėlimo fondo tikslas – finansiškai paremti Kauno klinikų ne medicinos personalo specialistus, vykstančius į kvalifikacijos kėlimo renginius (mokslines konferencijas, stažuotes, kursus, seminarus, mokymus ir pan.) užsienyje.

Nemedicininių padalinių specialistai – direktorių, kuruojančių ekonomikos ir infrastruktūros, valdymo ir plėtros, visuomenės sveikatos, mokslo ir studijų padalinius darbuotojai, administracijos, bei kitų, nemedicininių veiklų darbuotojai.

Nemedicininio padalinio specialistas turi teisę į finansavimo skyrimą Kvalifikacijos kėlimo renginio ir susijusioms išlaidoms padengti, jei Kauno klinikose pagal darbo sutartį dirba ne mažesniu nei 0,25 etatiniu darbo krūviu.

Nemedicininių padalinių specialistų kėlimo fondą valdo Komisija.

Nemedicininių padalinių specialistų kvalifikacijos kėlimo fondo lėšas skiria konkursinė komisija. Specialistas, norintis gauti paramą, Komisijai turi pateikti:

 • paraišką dėl kvalifikacijos kėlimo ir finansavimo;
 • paraišką-pagrindimas;
 • prašymą dėl komandiruotės, jei prašoma finansuoti ne tik renginio registracijos mokestį, bet ir kitas išlaidas (kelionės, apgyvendinimo). Jeigu prašoma finansuoti tik renginio registracijos mokestį, būtina pateikti prašymą dėl kvalifikacijos kėlimo;
 • kvalifikacijos kėlimo renginio programą;
 • stažuotės, kursų ir kitų praktinių mokymų atveju – organizatoriaus patvirtinimą dėl sutikimo priimti finansavimo iš Fondo prašantį nemedicininio padalinio specialistą.

Užpildytas ir pasirašytas prašymas ir kiti dokumentai teikiami per Kauno klinikų Duomenų valdymo modulį (DVM).

Nemedicininių padalinių specialistų kvalifikacijos kėlimo fondo nuostatai
Prašymas ir pagrindimas dėl finansavimo skyrimo kvalifikacijai kelti forma

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Podiplominių studijų centras bendradarbiaujant su Kauno klinikomis bei universiteto padaliniais organizuoja sveikatos priežiūros, farmacijos ir kitų specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo veiklas. Kiekvienais metais LSMU padalinių organizuojamose konferencijose išduodama daugiau kaip 30000 kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų, o organizuojamuose tobulinimosi kursuose kasmet dalyvauja per 2000 asmenų. 

Visą informaciją apie LSMU Podiplominių studijų centro organizuojamus profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginius rasite internetinėje svetinėje: www.medas.lt

Iškilus klausimams dėl profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursų, konferencijų, seminarų ar stažuočių maloniai prašome kreiptis: kreiptis el. paštu psc@lsmu.lt, arba tel. +370 37 326901.

Snieguolė Kaselienė
Tel. +37037327343
El. p. snieguole.kaseliene@lsmuni.lt
Kursai asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams, medicinos auditoriams, sveikatos vadybininkams

Egidija Šerpenskienė
Tel. +370373278303
E. paštas egidija.serpenskiene@lsmuni.lt
Kursai farmacijos specialistams

Profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursai, stažuotės ir konferencijos yra skirtos pagilinti ar atnaujinti profesinei veiklai reikalingas žinias, gebėjimus bei praktinius įgūdžius. Kiekvienais metais LSMU vykdo daugiau kaip 100 profesinės kvalifikacijos tobulinimo programų ir organizuoja daugiau kaip 300 konferencijų, skirtų įvairių specialybių sveikatos priežiūros ir kitų sričių specialistams. Kauno klinikose ir kituose universiteto padaliniuose vykstančių kursų metu specialistai turi galimybę susipažinti su naujausiomis medicinos technologijomis ir pažangiomis diagnostikos ir gydymo metodikomis. Esant poreikiui yra organizuojami išvažiuojamieji tobulinimo renginiai į kitas gydymo įstaigas. 

LSMU Podiplominių studijų centras organizuoja įvadinių kursų programas, skirtas įgyti teisę verstis siaura medicinos praktika ar specializuota slaugos praktika. LSMU organizuoja echoskopijos, homeopatijos, krūtų onkochirurgijos, koloproktologijos, endoskopijos, transfuziologijos, echokardiografijos, psichoterapijos, socialinės pediatrijos specialistų mokymus. Galimybę verstis specialia slaugos praktika taip pat gali įgyti anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojai, sergančiųjų širdies nepakankamumu slaugytojai-konsultantai, dirbantys komandoje su gydytoju kardiologu. Specialūs kursai yra organizuojami norintiems įgyti galimybę verstis logoterapeuto praktika.

>77  000

chirurginių operacijų

>1,4 mln.

pacientų apsilankymų

2128

gydytojų

2391

slaugos specialistas

2998

naujagimių per metus
X