Aktuali informacija

Su savimi turėkite:

 • gydytojo siuntimą;
 • asmens dokumentus: pasą arba kitą asmens tapatybę liudijantį  dokumentą, vaikams – gimimo liudijimą arba pasą;
 • pensininko, neįgalumo, darbo biržos pažymėjimą, moksleivio, studento arba kitą dokumentą, suteikiantį socialines garantijas;
 • tyrimus iš šeimos gydytojo;
 • jei gydėtės kitose gydymo įstaigose ir turite išrašus iš ligos istorijų arba rentgeno nuotraukas, rekomenduojama jas pasiimti, tai palengvins darbą gydytojams ir bus galima palyginti ankstesnių tyrimų rezultatus.

Pacientas turi atvykti tiksliai paskirtą datą ir valandą.

Su savimi turėkite:

 • gydytojo siuntimą hospitalizacijai;
 • asmens dokumentus: pasą arba kitą asmens tapatybę liudijantį dokumentą, vaikams – gimimo liudijimą arba pasą;
 • pensininko, neįgalumo, darbo biržos pažymėjimą, moksleivio, studento arba kitą dokumentą, suteikiantį socialines garantijas;


Asmeniniai reikmenys:

 • asmens higienos reikmenys (dantų šepetukas, dantų pasta, šukos, muilas ir kt.);
 • ligoninėje pacientai, jei pageidauja, gali dėvėti asmeninius drabužius (naktinius marškinius, pižamas, chalatus ir kt.) ir avalynę.

Nerekomenduojama imti:

 • brangių daiktų, papuošalų ir stambios pinigų sumos;
 • už su savimi pasiimtus į skyrių brangius daiktus, papuošalus ir pinigus klinikų administracija neatsako.

Pacientų patogumui Kauno klinikose įrengtos transportavimo vežimėlių stotelės, kuriose esančiais vežimėliais visi pacientai ir lankytojai gali naudotis nemokamai. 

Kauno klinikose ir jų filialuose įrengta 18 transportavimo vėžimėlių stotelių, pažymėtų specialiu ženklinimu. Tikime, kad lengvai prieinami vėžimėliai palengvins judėjimą Kauno klinikų pastatuose ir teritorijoje bei pagerins pacientų ir lankytojų patirtis Ligoninėje.

Vežimėlių naudojimosi taisyklės.

Su savimi operacijos dieną turėkite:

 • tyrimų, kuriuos reikėjo atlikti pagal gydytojo nurodymą, atsakymus
 • jei vaikas serga lėtine ar reta liga, turėkite informaciją apie tai iš šeimos gydytojo ar kitos gydymo/tyrimo įstaigos
 • jei vaikas nuolatos vartoja vaistus dėl kitų ligų, tęskite vaistų vartojimą įprastai (išskyrus atvejus, kai gydytojas nurodo kitaip)
 • jei po anksčiau buvusios vaiko operacijos buvo įteikta Anestezijos kortelė, nepamirškite jos pasiimti – tai padės pasiruošti galimiems sunkumams
 • pagalvokite, ar vaikas nėra kam nors alergiškas – tai bus svarbu paminėti prieš operaciją. Jei turite medicininius dokumentus, susijusius su alergija, pasiimkite juos
 • asmens higienos reikmenis ir drabužius persirengimui skyriuje
 • asmens tapatybės dokumentus

Atmintinė pacientui ruošiantis stacionarizavimui į Vaikų chirurgijos skyrių

Konsultuojame ir tarpininkaujame organizuodami repatriacijos (pervežimo į nuolat gyvenamos šalies gydymo įstaigą, kai dėl sveikatos būklės jis to negali padaryti pats) paslaugas užsienyje susirgusiems ar sužeistiems nuolatiniams Lietuvos Respublikos gyventojams, pervežant iš užsienio ligoninės toliau tirti ir/ar gydyti Kauno klinikose. Taip pat repatriacija organizuojama užsienio piliečiams, gydomiems Kauno klinikose.

Dėl detalesnės informacijos kreiptis:
Gerda Kvitko
Tel. +37037326457 (skambinti nuo 8 val. iki 14 val. darbo dienomis) 
El. p. gerda.kvitko@kaunoklinikos.lt

Kavinė

Kauno klinikų kavinę su plačiu patiekalų asortimentu rasite Paslaugų centre, 3 aukšte. Kavinė lankytojų laukia nuo 9 iki 17 val.

Valgykla

Valgykloje, esančioje Paslaugų centre, 2 aukšte, lankytojai laukiami darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.

Parduotuvės 

Parduotuvėse galite įsigyti higienos reikmenų, gėrimų, užkandžių, spaudos leidinių. Parduotuves rasite šalia valgyklos ir Centrinio korpuso vestibiulyje.

Siuvykla

Siuvyklą galite rasti Paslaugų centre, 3 aukšte.

Koplyčia

Šv. Luko koplyčia įsikūrusi Paslaugų centre 3 aukšte.

Bankomatai

Jūsų pastogumui Centrinio korpuso vestibiulyje rasite Swedbank bankomatą. 

Paslaugų centras yra cokoliniame aukšte (einant per tunelius).

PARKAVIMOSI ZONOS KAUNE IR JŲ ĮKAINIAI

Automobilių stovėjimo aikštelė prie Skubios pagalbos skyriaus
Pirmadieniais-sekmadieniais: 
nuo 7 iki 21 val.
1,20 Eur/val.
nuo 21 iki 7 val. 0,10 Eur/val.

Daugiaaukštė automobilių stovėjimo aikštelė
Pirmadieniais-sekmadieniais
nuo 7 iki 21 val.
1,20 Eur/val.
nuo 21 iki 7 val. 0,10 Eur/val.

Automobilių stovėjimo aikštelė šalia Centrinio korpuso
Pirmadieniais-sekmadieniais:
nuo 7 iki 21 val.
1,20 Eur/val.
nuo 21 iki 7 val. 0,10 Eur/val.

Kauno klinikos siekia, kad pacientas gyventų oriai, jaustųsi reikalingas, suprastas ir mylimas, galėtų sudėtingu gyvenimo momentu, ypač mirties akivaizdoje, patenkinti savo dvasinius poreikius, jam būtų lengvai prieinami jo įsitikinimus atitinkantys religiniai patarnavimai;
paciento šeima artimojo ligos ir gedulo metu lengviau susitvarkytų su kilusiomis dvasinėmis problemomis, galėtų nesunkiai padėti artimajam gauti jo įsitikinimus atitinkančius religinius patarnavimus;
įstaigos darbuotojai darbo vietoje, ypač krizių ir didelės įtampos momentais, gautų jų religinius įsitikinimus atitinkančią dvasinę pagalbą.

Kauno klinikų šv. Luko koplyčią rasite Paslaugų centre, 3 aukšte, šalia kavinės.

Šv. Mišios

I-V 14.30
VI - nebūna
VII - 16 val. 

Kapelioną pas ligonius galima kviestis tel. +37067171716, +37037327180

Dvasinė asistentė Svetlana Adler-Mikulėnienė
Tel. 861841500. El. paštas Svetlana.AdlerMikuleniene@kaunoklinikos.lt 

Kauno klinikų kapelionai:
Pirmadieniais – kun. Domas Paulikas
Antradieniais – kun. Virginijus Pabrinkis
Trečiadieniais – kun. Nerijus Pipiras
Ketvirtadieniais – kun. Vytenis Vaškelis
Penktadieniais – kapelionai rotuojasi

Kauno klinikų Onkologijos ligoninės kapelionas kun. Rimantas Baltrušaitis, tel. nr. +37068058950

Kauno klinikų Romainių ligoninės kapelionas kun. Nerijus Pipiras, tel. nr. +37062182277

Kapelionas (kunigas) – rūpinasi dvasine ir sielovadine katalikų tikėjimą išpažįstančių Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninės Kauno klinikų pacientų ir darbuotojų, pageidaujančių tokio patarnavimo globa.

Dvasinis asistentas – padeda kapelionui rūpintis dvasine ir sielovadine katalikų tikėjimą išpažįstančių Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninės Kauno klinikų pacientų, jų artimųjų ir darbuotojų, pageidaujančių tokio patarnavimo globa; esant reikalui atlikti tas kapeliono funkcijas, kurios nėra rezervuotos kunigystės šventimus turintiems asmenims. Rūpinasi dvasine kitas religijas išpažįstančių pacientų, jų artimųjų ir darbuotojų, pageidaujančių tokio patarnavimo, slauga. 

Ligonių sakramentas
Ligonių sakramento Biblinis pagrindimas glūdi apaštalo Jokūbo laiške: „Kas nors pas jus serga? Tepasikviečia Bažnyčios vyresniuosius, ir jie tesimeldžia už jį patepdami aliejumi Viešpaties vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir Viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista“ (Jok 5, 14-15).
Istorijos bėgyje ligonių patepimas vis dažniau buvo teikiamas tik mirštantiems ligoniams ir dėl to gavo „Paskutinio patepimo“ vardą. Tačiau Bažnyčia liturgijoje niekada nenustojo meldusi Viešpatį grąžinti ligoniui sveikatą, jeigu tai padėtų jo išganymui. Ligonių patepimo sakramentas – gydymo sakramentas, kurio forma ir materija – patepimas aliejumi ir kunigo malda. Tokiu būdu visa Bažnyčia paveda ligonius kenčiančiam ir pašlovintam Viešpačiui, kad juos sustiprintų ir gelbėtų, bei paragina ligonius savo noru jungtis su Kristaus kančia taip paverčiant ja malda. Patepimas kaip toks liudija žmonėms, kad Dievas niekuomet neapleidžia, kad jungdamiesi su kenčiančiu Kristumi dalyvaujame ir Jo prisikėlime. Ligonių sakramentas suteikia nuodėmių atleidimo malonę, jei ligonis nepajėgus atlikti Išpažinties.

Kas gali priimti Ligonių sakramentą?

Kiekvienas pakrikštytas katalikas – prieš operaciją, sunkiai sergant, varginamas senatvės negalių;
Sergantiems vaikams sakramentą galima teikti tada, kai jie suvokia jo vertę bei naudą;
Patartina, kad Ligonių sakramentas būtų teikiamas dar žmogui esant sąmoningam, kad žmogus galėtų atlikti Išpažintį ir priimti Komuniją;
Mirštančiajam būtina pakviesti kunigą, kuris jam suteikia ne tik Ligonio sakramentą, bet ir Viatiką (lot. kelionės maistas) – šv. Komuniją, kuri parengia mirštantįjį paskutinei kelionei.

Krikštas
Krikštas yra viso krikščioniško gyvenimo pamatas – vartai į kitus sakramentus. Krikštas yra atgimimo per vandenį ir žodį sakramentas – mirštama Kristaus mirtyje ir Šventosios Dvasios veikimu prisikeliama Kristuje, tampant „nauju kūriniu“. Krikštas panaikina gimtąją nuodėmę – polinkį į blogį ir suteikia Dieviškąją malonę, tačiau pakrikštytajame lieka kai kurios laikinos nuodėmių pasekmės: kentėjimai, liga, mirtis ar trapumo žymės, kaip charakterio silpnybės ir t. t. Krikštas yra tikėjimo sakramentas, todėl visų pakrikštytųjų tikėjimas turi augti. Kad Krikšto malonė pilnai išsiskleistų reikalinga tėvų ir bendruomenės parama bei pagalba.
Kūdikių krikštas yra labai sena Bažnyčios tradicija, gerai žinoma nuo II amžiaus. Krikščionys tėvai, norintys auklėti vaiką krikščioniškai, turėtų kuo ankščiau jį pakrikštyti, ypač kai vaikelis gimsta neišnešiotas ar sergantis. Krikšto malonė sustiprina vaikelį, kaip Ligonio sakramentas suaugusiuosius.

Kiti sakramentai
Pagal poreikį teikiama pagalba pasirengiant Sutvirtinimo ir Eucharistijos Susitaikinimo (Išpažintis) bei Santuokos sakramentams. Kasdien, išskyrus šeštadienius, koplyčioje aukojamos šv. Mišios. Prašymus šv. Mišioms galite pateikti atėję į koplyčios raštinę.

Dvasinė pagalba ne katalikams
Dvasinė pagalba suteikiama pagal įsitikinimus – tradicinių religijų atstovams pakviečiami jų bendruomenių dvasininkai. Kitais atvejais dvasinė pagalba suteikiama neprieštaraujant Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninės Kauno klinikų vidaus taisyklėms ir Lietuvos Respublikos įstatymams.

EIVENA
Draugijos tikslas - vienyti susirgusias moteris, padėti joms įveikti ligą, nors maža dalele prisidėti prie jų gyvenimo kokybės gerinimo. Kartu su gydytojais skleisti žinais apie onkologines ligas bei naujausius gydymo metodus. Skatinti  moteris būti optimistiškomis ir aktyviomis, suteikti galimybę būti kartu.
https://www.eivena.lt/ 

GYVASTIS
Pagrindinės „Gyvasties“ veiklos kryptys: organų donorystės propagavimas, pacientų interesų atstovavimas Lietuvos sveikatos apsaugos sistemoje ir tarptautiniu mastu, įvairiapusė tarpusavio pagalba, pacientų ir jų artimųjų švietimas apie inkstų ligas ir jų gydymo būdus,  praktinių sveikesnės gyvensenos įgūdžių ugdymas, psichologinė pagalba pacientams ir jų artimiesiems.
https://donoras.lt/

PADEDU AUGTI
Asociacija teikia pagalbą, informaciją, konsultaciją, esant priešlaikinio gimdymo grėsmei, gimus neišnešiotam naujagimiui(-iams), auginant neišnešiotukus namuose.
http://padeduaugti.lt/ 

POLA (Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija)
Pola veiklos: šviečia visuomenę, kaip sumažinti tikimybę susirgti vėžiu, moko pacientus aktyviai dalyvauti savo ligos gydyme, organizuojame nemokamus seminarus, mokymus, meno terapijas ir konferencijas pacientams, informuoja pacientus platindami nemokamus leidinius aktualiomis temomis, stiprina pacientų organizacijas, telkia vėžiu sergančių asmenų bendruomenę, kurios nariams išduodama POLA kortelė, suteikia daugiau galimybių sergantiems.
http://www.pola.lt/

SRAUNIJA

Lietuvos sergančiųjų genetinėmis nervų-raumenų ligomis Asociacija „Sraunija“ jungia šeimas, kuriose yra sergančiųjų genetinėmis nervų-raumenų ligomis, ir kitus geros valios žmones, pritariančius arba vykdančius Asociacijos įstatais numatytą veiklą.
https://sraunija.lt/asociacija/misija 

PACIENTŲ ORGANIZACIJOS IR JŲ KONTAKTAI
http://sam.lrv.lt/lt/nuorodos/visuomenines-organizacijos/pacientu-organizacijos 

Kauno klinikose dirbantys socialiniai darbuotojai pacientui ir jo artimiesiams gali padėti įvairiais socialinės rūpybos klausimais.

Neonatologijos klinikos socialinė darbuotoja Aušra Mazgienė
Tel. +37037326127
El. p. ausra.mazgiene@kaunoklinikos.lt

Vaikų reabilitacijos ligoninės „Lopšelis“ socialinė darbuotoja Akvilė Matukaitytė
Tel. +37063916453

Vaikų reabilitacijos ligoninės „Lopšelis“ socialinė darbuotoja Jurgita Bulotienė
Tel. +37067809912
El. p. jurgita.bulotiene@kaunoklinikos.lt 

Endokrinologijos klinikos medicinos psichologė Jolanta Žilinskienė
El. p. jolanta.zilinskiene@kaunoklinikos.lt

Onkologijos ligoninės socialinė darbuotoja Dalia Zaikauskienė
Tel. +37037346179
El. p. dalia.zaikauskiene@kaunoklinikos.lt

Onkologijos ligoninės Paliatyviosios onkologijos skyriaus socialinė darbuotoja Aušra Gudanavičienė
Tel. +37037346101
El. p. ausra.gudanaviciene@kaunoklinikos.lt 

Onkologijos ir hematologijos klinikos socialinė darbuotoja Rima Adomaitienė
El. p. rima.adomaitiene@kaunoklinikos.lt

Romainių tuberkuliozės ligoninės socialinė darbuotoja Justė Motiejūnienė
El. p. juste.motiejuniene@kaunoklinikos.lt 

Kulautuvos reabilitacijos ligoninės socialinis darbuotojas Lukas Klovas
El. p. klovas.lukas@gmail.com

Reabilitacijos klinikos socialinė darbuotoja Rosita Gudėnaitė
Tel. +37037327073
El. p. r.gudenaite@gmail.com

Akušerijos ir ginekologijos klinikos medicinos psichologė Miglė Boguševičienė
El. p. migle.bugoseviciene@kaunoklinikos.lt 

Vaikų ligų klinikos socialinė darbuotoja Andželika Balčiūnienė
Tel. +37037326626
El. p. andzelika.balciuniene@kaunoklinikos.lt 

Šeimos medicinos klinikos socialinė darbuotoja Rima Adomaitienė
El. p. rima.adomaitiene@kaunoklinikos.lt 

Medicinos psichologai:

Vaikų reabilitacijos ligoninės „Lopšelis“ medicinos psichologė Lina Batutytė-Paimbrekienė
Tel. +37037265302
El. p. batutyte.lina@gmail.com

Vaikų reabilitacijos ligoninės „Lopšelis“ medicinos psichologė Aistė Urbonavičė
Tel. +37037265302
El. p. aistemitaite@gmail.com

Vaikų reabilitacijos ligoninės „Lopšelis“ medicinos psichologė Daiva Nedzinskienė
Tel. +37037361196
El. p. daiva.psichologe@gmail.com

Vaikų reabilitacijos ligoninės „Lopšelis“ medicinos psichologė Kotryna Abazoriūtė
Tel. +37037361196
El. p. kotrynaab@gmail.com

Neurochirurgijos klinikos medicinos psichologė Aistė Pranckevičienė
El. p. aiste.pranckeviciene@lsmuni.lt 

Kulautuvos reabilitacijos ligoninės medicinos psichologė Viktorija Plečkaitienė
El. p. viktorija.pleckaitiene@kaunoklinikos.lt 

Kulautuvos reabilitacijos ligoninės medicinos psichologė Indrė Bagdonė
El. p. indre.bagdone@kaunoklinikos.lt 

Kulautuvos reabilitacijos ligoninės medicinos psichologė Renata Petrukonytė
El. p. renata.petrukonyte@kaunoklinikos.lt 

Vaikų ligų klinikos medicinos psichologė Justina Kalnietė
Tel. +37037327025
El. p. justina.kalniete@kaunoklinikos.lt

Akušerijos ir ginekologijos klinikos medicinos psichologė Agnė Petkevičienė
El. p. agne.petkeviciene@kaunoklinikos.lt 

Onkologijos ir hematologijos klinikos medicinos psichologė Justė Lukoševičiūtė-Barauskienė
Tel. +37037346091
El. p. juste.lukoseviciute-barauskiene@kaunoklinikos.lt

Onkologijos ir hematologijos klinikos medicinos psichologė Medeinė Tuzikaitė
Tel. +37037309584
El. p. medeine.tuzikaite@kaunoklinikos.lt

Onkologijos ir hematologijos klinikos medicinos psichologė Neringa Eimutienė
El. p. neringa.eimutiene@kaunoklinikos.lt

Šeimos medicinos klinikos medicinos psichologė Jelena Lukoševičienė
El. p. jelena.lukoseviciene@kaunoklinikos.lt

Šeimos medicinos klinikos medicinos psichologė Monika Dukštaitė
El. p. monika.dukstaite@kaunoklinikos.lt

Šeimos medicinos klinikos medicinos psichologė Justina Dambrauskienė
El. p. justina.dambrauskiene@kaunoklinkos.lt

Endokrinologijos klinikos medicinos psichologė Laura Digrytė
El. p. laura.digryte@kaunoklinikos.lt 

>77  000

chirurginių operacijų

>1,4 mln.

pacientų apsilankymų

2128

gydytojų

2391

slaugos specialistas

2998

naujagimių per metus
X