Kardiologijos klinika

Klinikos vadovas prof. habil. dr. Remigijus Žaliūnas
Eivenių g. 2
Kaunas LT-50161
El. paštas kardiologijos.klinika@kaunoklinikos.lt

Kardiologijos klinikos registratūra
Pacientai gydytojo konsultacijai registruojami tik pateikus asmens kodą.

Tel. +37037703370
ipr.esveikata.lt/
Registracijai būtinas galiojantis elektroninis siuntimas. 

 

Kauno klinikų Kardiologijos klinikoje dirba apie 80 aukščiausios kvalifikacijos gydytojų, daugiau kaip 220 vidurinio ir jaunesniojo medicinos personalo, 10 kitų darbuotojų. Klinikoje veikia 6 skyriai: Kardiologijos intensyviosios terapijos skyrius (18 lovų), Intervencinės kardiologijos skyrius (8 dienos stacionaro lovos), Išeminės širdies ligos skyrius (60 stacionaro lovų), turintis Miokardo infarkto ir Krūtinės anginos sektorius, Širdies nepakankamumo ir ydų skyrius (36 stacionaro lovos), turintis Širdies nepakankamumo ir Širdies ydų sektorius, Širdies aritmijų skyrius (30 stacionaro lovų) bei Konsultacijų ir diagnostikos skyrius, turintis Diagnostikos sektorių, Širdies ir kraujagyslių magnetinio rezonanso tyrimų sektorių bei Širdies ir kraujagyslių kompiuterinės tomografijos tyrimų sektorių.

Klinikos tikslas – teikti šiuolaikiškas, kokybiškas, kvalifikuotas ir specializuotas kardiologines asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis, vykdyti pedagoginę veiklą, dalyvauti mokslinėje veikloje, organizuoti klinikos medicininio personalo profesinį tobulėjimą, keliant kvalifikaciją Lietuvoje bei bendradarbiaujant su užsienio šalimis.

Klinikos uždaviniai:

 • teikti specializuotas III-io lygio kardiologines paslaugas, atlikti atranką intervencinėms procedūroms;
 • didinti III-io lygio išplėstinių konsultacijų, ypač atliekamų tą pačią dieną skaičių, mažinti pakartotinių apsilankymų skaičių;
 • pagerinti konsultacijų kokybę ir instrumentinių tyrimų prieinamumą, gydytojams sudaryti sąlygas konsultuojant atlikti ir echokardioskopiją ar krūvio tyrimus, gerinant Konsultacijų ir diagnostikos skyriaus infrastruktūrą;
 • skatinti Prevencinės programos vykdymą;
 • vystyti Širdies nepakankamumo mokymo paslaugos programą;
 • didinti širdies radiologinių tyrimų prieinamumą ir mažinti eiles;
 • gerinti retomis širdies ir kraujagyslių ligomis sergantiems pacientams paslaugų prieinamumą, diagnostikos ir gydymo kokybę;
 • nuolat analizuoti ir vertinti klinikoje gydomų pacientų slaugos kokybę ir diegti mokslo įrodymais grįstus slaugos metodus;
 • diegti naujus diagnostikos ir gydymo bei slaugos metodus;
 • plėsti mokamų paslaugų spektrą (užsienio piliečių gydymas);
 • bendradarbiauti su kitais Kauno klinikų padaliniais, teikti kokybiškas ir būtinas konsultacijas;
 • bendradarbiauti su šeimos klinikomis, II lygio ligoninėmis, su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligonine, plėsti klinikinio bendradarbiavimo galimybes, koreguoti pacientų srautų pasiskirstymą, teikti konsultacijas bei kitas bendro darbo galimybes;
 • dalyvauti pedagoginėje ir mokslinėje veikloje; 
 • plėtoti mokslinę veiklą: sukurti mokslininkų komandas (šeiminės hipercholesterolemijos, mikrovaskulinės anginos ir kt.), tęstinį tarpdisciplininį bendradarbiavimą (fundamentiniai ir klinikiniai mokslai, bendradarbiavimas su Kauno technologijos universitetu);
 • skatinti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, profesinį tobulėjimą ir komandinį darbą;
 • kurti pacientų mokymo programas ir vykdyti pacientų mokymus;
 • analizuoti ir taikyti prevencines nepageidaujamų įvykių priemones.

KARDIOLOGIJOS KLINIKA
Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas
Tel. +37037326449 
El. p. kardiologijos.klinika@kaunoklinikos.lt

Kardiologijos klinikos registratūra 
Pacientai gydytojo konsultacijai registruojami tik pateikus asmens kodą.
Tel. +37037703370
Registracijai būtinas galiojantis elektroninis siuntimas. 

Administratorė Lina Bardauskienė
El. p.  lina.bardauskiene@kaunoklinikos.lt 

Administratorė Laura Kukcinavičienė
Tel. +37037326722
El. p. laura.kukcinaviciene@kaunoklinikos.lt

Administratorė Kristina Naudžienė
Tel. +37037326449
El. p. kristina.naudziene@kaunoklinikos.lt

Administratorius Sigitas Nemeikša
Tel. +37037326904
El. p. sigitas.nemeiksa@kaunoklinikos.lt 

Klinikos slaugos vadovė Aušra Dubosienė
Tel. +37037326861
El. p. ausra.dubosiene@kaunoklinikos.lt

Diagnostinės procedūros ir tyrimai

 • EKG registravimas;
 • ortostazės tyrimai;
 • Holterio monitoravimas;
 • AKS monitoravimas;
 • Ca indekso tyrimas;
 • aortos ir periferinių kraujagyslių kompiuterinė tomografija;
 • širdies magnetinio rezonanso tyrimas;
 • kulkšnies-žasto indekso matavimas;
 • endotelio tyrimas;
 • bioimpedanso tyrimas.

Echokardiografiniai tyrimai:

 • dvimatė ir trimatė transtorakalinė echokardiografija (su ir be konstrasto);
 • dvimatė ir trimatė perstemplinė echokardiografija (su ir be konstrasto);
 • dobutamino streso echokardiografija
 • krūvio echokardiografija;
 • intraoperacinė echokardiografija;
 • kaklo arterijų skenavimas ultragarsu ir tyrimas dopleriu;
 • impedanso EKG.

Krūvio tyrimai:

 • veloergometrija;
 • tredmilo tyrimas;
 • spiroergometrija;
 • 6 minučių ėjimo testas;
 • miokardo perfuzijos scintigrafjios tyrimai (ramybės, fizinio krūvio (atliekant veloergometriją) ir farmakologinis su adenozinu), dalyvaujant kardiologui;
 • miokardo perfuzija kompiuterinės tomografijos metodu.

Intervencinės diagnostinės procedūros:

 • vainikinių arterijų angiografija;
 • širdies ventrikuliografija;
 • vainikinių arterijų intervenciniai funkciniai tyrimai: frakcinis tėkmės rezervas, momentinis tėkmės rezervas;
 • vainikinių arterijų intervenciniai vaizdo tyrimai: intravaskulinis ultragarsas, optinė koherencinė tomografija;
 • aortografija;
 • viršutinių ir apatinių galūnių arteriografija;
 • precerebrinė ir cerebrinė angiografija;
 • pilvo organų, inkstų angiografija;
 • pulmoangiografija;
 • širdies biopsija;
 • invazinis hemodinamikos tyrimas. 

Elektrofiziologinės diagnostinės procedūros:

 • elektrinių širdies stimuliatorių patikra ir programavimas;
 • implantuojamų kardioverterių defibriliatorių patikra ir programavimas;
 • širdį resinchronizuojančių prietaisų (tiek elektrokardiostimuliatorių (CRT-P), tiek kardioverterių-defibriliatorių (CRT-D) patikra ir programavimas;
 • konsultavimas esant sudėtingiems širdies ritmo ir laidumo sutrikimams.

Chirurginės operacijos/intervencinės procedūros
Intervencinės gydomosios procedūros:

 • perkutaninės vainikinių arterijų intervencijos: balioninė angioplastika, stentų implantavimas, rotacinė aterektomija, lazerinė aterektomija, intravaskulinė litotripsija;
 • senų visiškų vainikinių arterijų okliuzijų atvėrimas anterogradiniu ir retrogradiniu būdu;
 • plaučių arterijų ir kitų arterijų balioninė angioplastika, intravaskulinė litotripsija;
 • transkateterinė alkoholinė septalinės hipertrofijos abliacija;
 • įgimtų širdies pertvarų defektų, atviro arterinio latako uždarymas;
 • kairiojo prieširdžio ausytės izoliavimas;
 • vožtuvų paraprotezinių fistulių uždarymas;
 • balioninė valvulioplastika;
 • aortos vožtuvo ir kitų vožtuvų implantavimas per kateterius;
 • mitralinio ir trivarčio vožtuvų nesandarumo mažinimo procedūros;
 • širdį pavaduojančių sistemų implantavimas;
 • pacientų atranka, gydymas prieš ir po procedūrų (TAVI, įvairūs uždarikliai).

Elektrofiziologinės procedūros:

 • intrakardiniai elektrofiziologiniai širdies laidžiosios sistemos tyrimai;
 • perkateterinis intervencinis širdies ritmo sutrikimų gydymas remiantis aritmijos mechanizmu:
  • upraventrikulinės tachikardijos abliacija;
  • skilvelinės tachikardijos abliacija;
  • monotopinių skilvelinių ekstrasistolių abliacija;
  • tipinių prieširdžių plazdėjimo abliacija;
  • prieširdžių virpėjimo abliacija.

Perkateterinė abliacija atliekama naudojant radiodažninę energiją, kriobalioninius kateterius, esant reikalui naudojant trimačio kartografavimo sistemas, intrakardinę echoskopiją.

 • elektrinių širdies stimuliatorių implantacija;
 • kardioverterių defibriliatorių implantacija;
 • širdį resinchronizuojančių prietaisų (tiek elektrokardiostimuliatorių (CRT-P), tiek kardioverterių-defibriliatorių (CRT-D) implantacija;
 • EKG įvykių registratorių („loop recorder“) implantacija.

Terapinės paslaugos:

 • intervencinės kardiologijos dienos stacionaro paslaugos;
 • širdies ritmo sutrikimų diagnostika ir medikamentinis gydymas;
 • širdies laidumo sutrikimų diagnostika, medikamentinio gydymo optimizavimas;
 • širdies ir kraujagyslių ligų diagnostika ir gydymas: lėtinės išeminės širdies ligos, ūminių vainikinių arterijų sindromų bei juos lydinčių būklių ir komplikacijų - ritmo ir laidumo sutrikimų, širdies nepakankamumo, vožtuvų ligų, arterinės hipertenzijos, dislipidemijos;
 • paruošimas DKT vainikinių arterijų angiografijos tyrimui; 
 • paruošimas invazinėms vainikinių arterijų intervencijoms;
 • paruošimas aortos ir vainikinių arterijų jungčių operacijoms ir kombinuotoms širdies vožtuvų operacijoms;
 • pacientų atranka transplantacijai, jų stebėsena ir periodinis stacionarinis tyrimas.

Kitos paslaugos:

 • vaistų ir intervencinių procedūrų klinikiniai tyrimai;
 • ŠN kabinetas;
 • plautinės hipertenzijos komanda;
 • ES projekto, gaunant ŠN kabineto įrangą koordinavimas.

Kardiologijos klinikoje veikia Konsultacijų ir diagnostikos skyrius, Konsultacijų ir diagnostikos skyriaus Diagnostikos sektorius, Konsultacijų ir diagnostikos skyriaus Širdies ir kraujagyslių kompiuterinės tomografijos tyrimų sektorius, Konsultacijų ir diagnostikos skyriaus Širdies ir kraujagyslių magnetinio rezonanso tyrimų sektorius, Išeminės širdies ligos skyrius, Išeiminės širdies ligos Miokardo infarkto sektorius, Išeminės širdies ligos Krūtinės anginos sektorius, Širdies nepakankamumo ir ydų skyrius, Širdies nepakankamumo ir ydų skyriaus Širdies ydų sektorius, Širdies aritmijų skyrius, Kardiologijos intensyviosios terapijos skyrius, Intervencinės kardiologijos skyrius.

 

Klinikos vadovas
Prof. habil. dr. Remigijus Žaliūnas
Gydytojas kardiologas, Kardiologijos klinikos vadovas
Tel. +37037326449
El. p. remigijus.zaliunas@kaunoklinikos.lt

Konsultacijų ir diagnostikos skyrius

Konsultacijų ir diagnostikos skyriuje konsultuojami bei ambulatoriškai gydomi ne tik Kauno regiono, bet ir visos Lietuvos gyventojai. Didelis dėmesys skiriamas pacientų atrankai intervencinėms diagnostinėms ir gydomosioms procedūroms: koronarografijoms, širdies raumens revaskuliarizacijoms, radiodažnuminėms abliacijoms bei elektrokardiostimuliatorių implantavimui. Ambulatorijoje vykdoma pacientų atranka perkutaninėms vainikinių arterijų procedūroms vienos dienos kardiologijos intervencinės radiologijos stacionare bei tolesnė šių pacientų priežiūra. Atliekama moderni distancinė elektrokardiostimuliatorių patikros sistema, monitoruojanti elektrokardiostimuliatorių veiklą ir padedanti nustatyti galimus jų sutrikimus, pacientui neatvykus pas elektrofiziologą. Pacientai, sergantys lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (išemine širdies liga, arterine hipertenzija, dislipidemija, cukriniu diabetu), kryptingai tiriami, atliekant sudėtingus arterijų struktūros tyrimus bei nustatant biocheminius žymenis, padedančius įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų išsivystymo riziką ir pasirinkti optimalią rizikos veiksnių korekcijos taktiką. Bendradarbiaujant su Radiologijos klinika atliekami širdies vaizdo tyrimai - širdies MRT, miokardo perfuzijos tyrimus širdies raumens išemijos bei gyvybingumo įvertinimui, naudojant vieno fotono emisijos kompiuterinę tomografiją bei pozitronų emisijos tomografiją. Diagnostikos sektoriuje tyrimai atliekami naudojant naujausią echokardiografinę aparatūrą, naudojant trimatę transtorakalinę bei perstemplinę echokardiografiją, taškelių žymėjimo metodiką, kuri naudojama moksliniams tyrimams bei palaipsniui diegiama į klinikinę praktiką.

Konsultacijų ir diagnostikos skyriaus vadovė
Prof. dr. Jurgita Plisienė
Tel. +37037326952
El. p. jurgita.plisiene@kaunoklinikos.lt
Vyresn. slaugytoja-slaugos administratorė Miglė Juškauskaitė
Tel. +37037326407
Vyresn. slaugytojos-slaugos administratorės pavaduotoja Natalija Tuzova
Tel. +37037326561

Išeminės širdies ligos skyrius

Išeminės širdies ligos skyriuje atliekamas priešoperacinis pacientų paruošimas prieš neatidėliotinas aortos ir vainikinių arterijų jungčių suformavimo ar kompleksines širdies operacijas. Išeminės širdies ligos skyriuje yra laikomasi standartizuotų tarptautinėmis rekomendacijomis grįstų diagnostikos, gydymo protokolų bei algoritmų, tačiau yra atsižvelgiama ir į individualią paciento būklę ir ligos eigą. Skyriuje visos paros bėgyje didelės rizikos pacientams taikoma aktyvi gyvybinių funkcijų ir širdies ritmo stebėsena telemonitoruojant, užtikrinama tikslinė širdies ir kraujagyslių ligų diagnostika: įvertinant išemiją, miokardo gyvybingumą, revaskulizacijos taktiką atliekami instrumentiniai (elektrokardiografiniai, krūvio mėginių, echokardiografiniai, ultragarsiniai) ir radiologiniai (kompiuterinės tomografijos, magnetinio rezonanso, miokardo perfuzijos, pozitrono emisijos tomografijos) tyrimai. Klinikiniai, modernių ultragarsinių širdies bei kitų arterijų baseinų tyrimų, radiologijos tyrimų duomenys, vainikinių arterijų angiografiniai radiniai yra aptariami multidisciplininėje „Širdies komandoje“, dalyvaujant gydantiems kardiologams ir intervenciją atlikusiems kardiologams, širdies chirurgams, radiologams, pagal poreikį, kraujagyslių chirurgams, anesteziologams, neurologams, endokrinologams, nefrologams ar kitiems specialistams, pasirenkant geriausią galimą gydymo taktiką. 

Išeminės širdies ligos skyriaus vadovė
Prof. dr. Olivija Dobilienė
Tel. +37037326383
El. p. olivija.dobiliene@kaunoklinikos.lt
Vyr. slaugytoja-slaugos administratorė Rita Gelmanienė
Tel. +37037326366

Skyriaus gydytojų kabinetas 2 a. 
Tel. +37037326111
Skyriaus slaugytojų budėjimo postas 2 a. 
Tel. +37037326560 
Skyriaus gydytojų kabinetas 3 a. 
Tel. +37037326226
Skyriaus slaugytojų budėjimo postas 3 a. 
Tel. +37037326274

Širdies nepakankamumo ir ydų skyrius

Skyriuje pacientai tiriami ir gydomi prieš skubias ir planines vainikinių arterijų jungčių suformavimo ir kompleksines vainikinių arterijų, vožtuvų ir kairiojo skilvelio rekonstrukcines operacijas, pacientai atrenkami ir nukreipiami į Radiologijos kliniką miokardo gyvybingumo radionuklidiniams tyrimams (PET) prieš planuojamas sudėtingas širdies revaskuliarizacijos operacijas. Sunkiausieji ligoniai atrenkami elektriniam širdies resinchronizaciniam gydymui, mechaninių širdies prietaisų pritaikymui širdies funkcijai pagerinti ir širdies (širdies ir plaučių) persodinimo operacijai. Širdies nepakankamumo skyriaus ligoniams širdies ydų ir miokardo patologijos diagnostikai naudojami naujausi dvimatės, doplerinės, kontrastinės, stemplinės ir trimatės echokardiografijos metodai, ankstyvam kairiojo skilvelio disfunkcijos nustatymui naudojama „taškelių žymėjimo“ metodika. Sergantiems vožtuvų ligomis pacientams bei tam tikroms miokardo patologijoms įvertinti atliekami echokardiografiniai fizinio ir medikamentinio krūvio mėginiai. Esant aortopatijai bei sudėtingoms įgimtoms ar įgytoms ydoms, naudojama širdies MRT ar DKT trimatė aortos rekonstrukcija. Protezuoto vožtuvo endokardito diagnostikai pacientai nukreipiami širdies KT, pastaraisiais metais vis dažniau atliekamas širdies infekcinių komplikacijų diagnostikai PET tyrimas. Pacientai atrenkami, ištiriami ir gydomi prieš skubias ir planines chirurgines izoliuotas širdies vožtuvų bei kompleksines (vožtuvų bei vainikinių arterijų) operacijas, prieš intervencines vožtuvų procedūras. Svarbūs širdies ydų ir miokardo patologijos, gretutinių ligų gydymo taktikos klausimai sprendžiami daugiadisciplinėje įvairių specialistų ir „širdies komandoje“, sudarytoje iš kardiologų, intervencinių kardiologų ir širdies chirurgų.

Širdies nepakankamumo ir ydų skyriaus vadovė
Prof. dr. Gintarė Šakalytė
Tel. +37037326948
El. p. gintare.sakalyte@kaunoklinikos.lt
Vyr. slaugytoja-slaugos administratorė Vilma Sorokienė
Tel. +37037326915

Skyriaus gydytojų kabinetas  
Tel. +37037326547
Skyriaus slaugytojų budėjimo postas  
Tel. +37037326448

Širdies aritmijų skyrius

Širdies aritmijų skyriuje gydomi pacientai, sergantys sudėtingais širdies ritmo sutrikimais, dažniausiai tais atvejais, kai reikalinga specializuota intervencinė pagalba. Esant reikalui atliekami intervenciniai širdies laidžiosios sistemos tyrimai, kurių metu nustatomas širdies ritmo sutrikimo mechanizmas ir, esant galimybei, aritmijos priežastis yra pašalinama radiodažnine abliacija (RDA), krioabliacija ar kitais būdais. Be įprastinės kompiuterizuotos elektrofiziologinės registracinės sistemos, aukštos klasės rentgeno aparato, abliacinių sistemų, intervencijų metu esant reikalui naudojama trimatės elektrinės širdies veiklos vizualizavimo sistema CARTO 3, intrakardinė echoskopija ir kitos naujausios technologijos. Širdies aritmijų skyriuje pacientams esant reikalui implantuojami visų tipų elektrokardiostimuliatoriai, kardioverteriai-defibriliatoriai, taip pat biventrikuliniai prietaisai, skirti sunkaus širdies nepakankamumo gydymui. Per metus pacientams atliekama apie 650 diagnostinių intrakardinių širdies laidžiosios sistemos tyrimų, apie 550 perkateterinių aritmijų substrato pašalinimo intervencijų (abliacijų), implantuojama apie 900 elektrokardiostimuliatorių bei kitų prietaisų.

Širdies aritmijų skyriaus vadovas
Prof. dr. Aras Puodžiukynas
Tel. +37037326126
El. p. aras.puodziukynas@kaunoklinikos.lt
Vyresn. slaugytoja-slaugos administratorė 
Tel. +37037326976

Skyriaus gydytojų kabinetas  
Tel. +37037326349
Skyriaus slaugytojų budėjimo postas  
Tel. +37037326696

Kardiologijos intensyviosios terapijos skyrius

Kardiologijos intensyviosios terapijos skyriuje gydomi ligoniai, sergantys ūminiais išemijos sindromais ir jų komplikacijomis, gyvybei pavojingais širdies ritmo sutrikimais, ūminiu širdies nepakankamumu, aortos disekacija, plaučių arterijos tromboembolija, taip pat ligoniai po įvairių širdies ir kraujagyslių intervencinių procedūrų. 2012 m. atnaujintame ir praplėstame skyriuje yra moderni ligonių gyvybinių funkcijų stebėsenos sistema, esant reikalui, taikomas invazinis hemodinamikos monitoravimas. Kartu su skiriamu medikamentiniu gydymu, taikomi moderniausi instrumentiniai gydymo metodai: laikina intrakardinė elektrostimuliacija, intraaortinė balioninė kontrapulsacija, pastovi venoveninė hemofiltracija. Ligoniams, po užsitęsusio gaivinimo, taikoma terapinė hipotermija.

Kardiologijos intensyviosios terapijos skyriaus vadovė
Prof. dr.. Giedrė Bakšytė 
Tel. +37037326462
El. p. giedre.baksyte@kaunoklinikos.lt
Vyr. slaugytoja-slaugos administratorė Danutė Jucienė
Tel. +37037326836

Skyriaus gydytojų kabinetas  
Tel. +37037327118
Skyriaus slaugytojų budėjimo postas  
Tel. +37037326439

Intervencinės kardiologijos skyrius

Intervencinės kardiologijos skyriuje tiriami ir gydomi išemine širdies liga ir kitomis širdies ir kraujagyslių ligomis sergantys pacientai. Kiekvienais metais atliekama virš 5000 VAA ir daugiau nei 2000 vainikinių arterijų angioplastikos procedūrų, kurių metu į arterijas implantuojami įvairūs – specialiais vaistais padengti ir nepadengti – stentai. Optimali Kardiologijos klinikos infrastruktūra – šalia esantis Kardiologijos intensyvios terapijos skyrius ir Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinika – leidžia bet kuriuo paros metu suteikti visą pacientui reikalingą pagalbą. Aterosklerozės procesui širdies vainikinėse arterijose įvertinti atliekama ne tik įprastinė angiografija, bet ir kitos pripažintos intervencinės metodikos – frakcijinio tėkmės rezervo įvertinimas ir vidukraujagyslinis ultragarsas, naudojami trombus atsiurbiantieji kateteriai, tinkleliais padengtieji stentai ir trombus tirpinančios reolizinės, ultragarsinės ar lazerinės technologijos. Sergant kitomis širdies ir kraujagyslių ligomis, atliekamos ir kitų arterijų angiografijos, angioplastikos, implantuojami prieširdžių pertvaros uždarikliai, atliekamos TAVI. 2015m. rugsėjo mėn. įsteigtas Kardiologijos intervencinės radiologijos dienos stacionaras.

Intervencinės kardiologijos skyriaus vadovas
Prof. dr. Ramūnas Unikas
Tel. +37037326117
El. p. ramunas.unikas@kaunoklinikos.lt
Vyr. slaugytoja-slaugos administratorė Neringa Packevičienė
Tel. +37037326329

Kardiologijos klinikos sektoriai:

Konsultacijų ir diagnostikos skyriaus Diagnostikos sektorius

Diagnostikos sektoriuje tyrimai atliekami naudojant naujausią echokardiografinę aparatūrą, naudojant trimatę transtorakalinę bei perstemplinę echokardiografiją, taškelių žymėjimo metodiką, kuri naudojama moksliniams tyrimams bei palaipsniui diegiama į klinikinę praktiką

Vadovas prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
Tel. +37037326180
El. p. renaldas.jurkevicius@kaunoklinikos.lt

Širdies ir kraujagyslių kompiuterinės tomografijos tyrimų sektorius

Kardiologijos konsultacijų ir diagnostikos skyriaus Širdies ir kraujagyslių kompiuterinės tomografijos tyrimų sektoriuje naujausios kartos kompiuteriniu tomografu gydytojų kardiologų ir radiologų, bendrosios praktikos slaugytojų ir radiologijos technologų komanda kasdien atlieka neinvazinius širdies vainikinių arterijų kompiuterinės tomografijos angiografijos tyrimus, aortos kompiuterinės tomografijos tyrimus, kompiuterinės tomografijos tyrimus prieš numatomas širdies ir kraujagyslių intervencijas. Sektoriuje vykdomi moksliniai tyrimai, diegiamos modernios kompiuterinės tomografijos technologijos. Per mėnesį širdies ir kraujagyslių KT tyrimų sektoriuje atliekama apie 450 KT tyrimų pagal kardiologines indikacijas. 

Sektoriaus vadovė doc. dr. Indrė Čeponienė
El. paštas: indre.ceponiene@kaunoklinikos.lt

Širdies ir kraujagyslių magnetinio rezonanso tyrimų sektorius

Kardiologijos klinikos Širdies ir kraujagyslių magnetinio rezonanso tyrimų sektoriaus išskirtinumą lemia ypač kompetetinga specialistų komanda, kurią sudaro gydytojai kardiologai, gydytojai radiologai bei radiologijos technologai. Šiame sektoriuje tiriami pacientai, sergantys įvairiomis širdies ir kraujagyslių ligomis, jame atliekami miokardo krūvio mėginiai, siekiant nustatyti vainikinių arterijų ligą, diagnozuojamos širdies ramuens ligos (kardiomiopatijos), širdiplėvės (perikardo), stambiųjų kraujagyslių ligos, tiriami pacientai, sergantys širdies nepakankamumu. Per metus sektoriuje atliekama daugiau nei 1200 širdies ir kraujagyslių magnetinio rezonanso tyrimų. Sektoriuje dirbantys specialistai ir pats širdies ir kraujagyslių magnetinio rezonanso tyrimų sektorius yra akredituoti Europos širdies vaizdinių tyrimų asociacijos. Sektoriuje dirbantys specialistai aktyviai bendradarbiauja su užsienio centrais, jame vykdomi moksliniai tyrimai, specialistų rengimas.

Sektoriaus vadovas doc. dr. Tomas Lapinskas
Tel. nr. 837327044
El. paštas: tomas.lapinskas@kaunoklinikos.lt

Išeminės širdies ligos skyriaus Miokardo infarkto sektorius 

Apie 1500 pacientų, sergančių miokardo infarktu, kasmet gydoma Miokardo infarkto sektoriuje. Pacientai, sergantys stabiliąja krūtinės angina, stacionarizuojami planine tvarka vainikinių arterijų angiografijų procedūroms, reikiamus laboratorinius ir instrumentinius tyrimus atlikus ambulatoriškai. Vainikinių arterijų angiografijai taip pat nukreipiami pacientai, kuriems numatomos didelės rizikos neširdinės operacijas, ar ruošiant organų (pvz. inkstų) transplantacijai.

Vadovė doc. dr. Olivija Dobilienė
Tel. +37037326383
El. p. olivija.dobiliene@kaunoklinikos.lt

Išeminės širdies ligos skyriaus Krūtinės anginos sektorius
Krūtinės anginos sektoriuje gydomi pacientai sergantys stabiliąją krūtinės angina (daugiau kaip 1000 pacientų) ir nestabiliąją krūtinės angina (apie 600 -700 pacientų kasmet). Persirgusiems nestabiliąją angina ir miokardo infarktu, po implantuotų vainikinių arterijų stentų pacientams jau pirmosiomis paromis pradedama aktyvi reabilitacija bei kineziterapija, kas su ankstyvu nukreipimu į kardiologinės reabilitacijos įstaigas sutrumpina stacionarinio gydymo trukmę. Nustačius su išemija susijusias aritmijas, laidumo sutrikimus, atliekami elektrofiziologiniai tyrimai, skiriamas tinkamas antiaritminis gydymas, pacientus konsultuoja kardiologai elektrofiziologai, sprendžiant kardioverterių defibriliatorių, elektrokardiostimuliatorių implantavimo klausimus.

Sektoriaus vadovas prof. habil. dr. Remigijus Žaliūnas
Tel.+37037326449
El. p. remigijus.zaliunas@kaunoklinikos.lt

Širdies nepakankamumo ir ydų skyriaus Širdies nepakankamumo sektorius

Širdies nepakankamumo sektoriuje gydomi pacientai su miokardo funkcijos sutrikimais, kai yra diagnozuota išeminė širdies liga, yra ženklus kairiojo skilvelio remodeliavimasis po persirgto miokardo infarkto, pažengusi hipertenzinė širdies liga, hipertenzinė širdies, inkstų ir smegenų liga, įvairūs širdies raumens susirgimai - įvairios kilmės kardiopatijos, uždegiminės miokardo ligos (miokarditai), pirminiai ir metastazavusio vėžio sukelti perikardo susirgimai, uždegiminės kilmės perikarditai, aortos ir periferinių arterijų ligos. Šių ligų diagnostikai plačiai taikomi modernūs ultragarsinio širdies ir kraujagyslių tyrimo metodai, spiroergometrinis širdies funkcijos tyrimas, invazinis ir neinvazinis hemodinamikos įvertinimas, pacientai nukreipiami endomiokardo biopsijai, tiriami širdies nepakankamumo laboratoriniai žymenys, esant indikacijoms, pacientai nukreipiami radiologiniams tyrimams - širdies MRT ar širdies KT tyrimams.

Širdies nepakankamumo ir ydų skyriaus Širdies ydų sektorius 

Širdies ydų sektoriuje gydomi pacientai, sergantys įgimtomis ir įgytomis reumatinėmis bei degeneracinėmis širdies ydomis, pacientai po širdies operacijos, esant protezuotų vožtuvų komplikacijoms bei sergantieji pirminiu ir antriniu infekciniu endokarditu, kuriems reikalingas medikamentinis, širdies chirurginis ar intervencinis gydymas. Širdies nepakankamumo skyriaus ligoniams širdies ydų ir miokardo patologijos diagnostikai naudojami naujausi dvimatės, doplerinės, kontrastinės, stemplinės ir trimatės echokardiografijos metodai, ankstyvam kairiojo skilvelio disfunkcijos nustatymui naudojama „taškelių žymėjimo“ metodika. Sergantiems vožtuvų ligomis pacientams bei tam tikroms miokardo patologijoms įvertinti atliekami echokardiografiniai fizinio ir medikamentinio krūvio mėginiai.

Sektoriaus vadovė doc. dr. Vaida Mizarienė
Tel. +37037326547
El. p. vaida.mizariene@lsmuni.lt

Kardiologijos klinikoje 2022 - 2026 m. vykdoma mokslinė tema „Rizikos veiksnių, morfologinių, funkcinių parametrų, biocheminiu, imunologinių ir genetinių žymenų reikšmės nustatymas širdies ir kraujagyslių ligų ankstyvai diagnostikai, gydymui, ligos eigai ir išeičių prognozavimui“. Kardiologijos klinikos mokslinė veikla nukreipta išeminės ligos, aritmijų, įgytų širdies ydų, infekcinio endokardito, širdies nepakankamumo naujų diagnostikos ir gydymo metodų įdiegimui, naujų priešišeminių, antiaritminių, trombolizinių vaistų įdiegimui. Pagal geros klinikinės praktikos taisykles Kardiologijos klinikoje atliekami įvairūs vaistų klinikiniai tyrimai.

Šiuo metu klinikoje yra įgyvendinami šie klinikiniai tyrimai:

 • „Atsitiktinių imčių dvigubai koduotas placebu kontroliuojamas tyrimas, skirtas įvertinti bempedono rūgšties (ETC-1002) poveikį sunkių širdies ir kraujagyslių reiškinių atsiradimui statinų netoleruojantiems pacientams, sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis arba kuriems nustatyta didelė širdies ir kraujagyslių ligų.“ (pagrindinis tyrėjas prof. R. Šlapikas), nuo 2017 m.;
 • „3 fazės, daugiacentris, dvigubai koduotas, atsitiktinių imčių, placebu kontroliuojamas, lygiagrečių grupių tyrimas, skirtas ištirti CSL112 veiksmingumą ir saugumą tiriamiesiems, sergantiems ūminiu koronariniu sindromu.“ (pagrindinis tyrėjas prof. G. Šakalytė), nuo 2018 m.;
 • „FAVOR  III tyrimas - funkcinis įvertimas pagal virtualų atkūrimą internetu.“ (pagrindinis tyrėjas prof. G. Jaruševičius), nuo 2020 m.; 
 • „HELIOS-B: 3 fazės, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas daugiacentris tyrimas, skirtas įvertinti vutrisirano veiksmingumą ir saugumą pacientams, sergantiems transtiretino amiloidoze su kardiomiopatija (TTR amiloidozė su kardiomiopatija).“ (pagrindinis tyrėjas prof. E. Ereminienė), nuo 2020 m.;
 • „Dvigubai koduotas, atsitiktinių imčių, placebu kontroliuojamas, daugiacentris tyrimas, skirtas įvertinti evolokumabo poveikį sunkių kardiovaskulinių reiškinių atvejų pacientams, kuriems nustatyta didelė kardiovaskulinio reiškinio rizika ir kurie anksčiau nesirgo miokardo infarktu arba insultu.“ (pagrindinis tyrėjas prof. G. Šakalytė), nuo 2020 m.;
 • „Atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas tyrimas, skirtas įvertinti Injectafer (geležies karboksimaltozės) poveikį gydant širdies nepakankamumu sergančius pacientus, kuriems nustatyta geležies stoka.“ (pagrindinis tyrėjas prof. G. Šakalytė), nuo 2020 m.;
 • „ZEUS - ziltivekimabo ir placebo poveikio širdies ir kraujagyslių baigtims palyginimas dalyviams, kuriems diagnozuota aterosklerozinė širdies ir kraujagyslių liga, lėtinė inkstų liga bei sisteminis uždegimas.“ (pagrindinis tyrėjas prof. J. Plisienė), nuo 2021 m.;
 • „MOVC I tyrimas - Mikrovaskulinės obstrukcijos vertinimas "CoFI" sistema.“ (pagrindinis tyrėjas prof. R. Unikas), nuo 2022 m.;
 • „Daugiacentris, dvigubai koduotas, atsitiktinių imčių, placebu kontroliuojamas, lygiagrečių grupių tyrimas, skirtas įvertinti savarankiškai po oda leidžiamo selatogrelio veiksmingumą ir saugumą visų priežasčių mirties prevencijai ir ūminio miokardo infarkto gydymui asmenims, neseniai patyrusiems ūminį miokardo infarktą.“ (pagrindinis tyrėjas prof. G. Šakalytė), nuo 2022 m.;
 • „Atsitiktinių imčių dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas, daugiacentris tyrimas, skirtas įvertinti inklisirano poveikį pagrindiniams nepageidaujamiems širdies ir kraujagyslių reiškiniams (PNŠKR) dalyviams sergantiems nustatyta širdies ir kraujagyslių liga (ŠKL) (VICTORION-2 PREVEN).“ (pagrindinis tyrėjas prof. J. Plisienė), nuo 2022 m.;
 • „Klinikinio veiksmingumo ir saugumo vertinimas 10 mg perindoprilio/2,5 mg indapamido/ 5 mg arba 10 mg amlodipino/ 5 mg bisoprololio derinio vienoje tabletėje po 8 savaičių gydymo, lyginant su 10 mg perindoprilio, 2,5 mg indapamido ir 5 mg arba 10 mg amlodipino atskirose tabletėse pacientams sergantiems nekontroliuojama pirmine arterine hipertenzija. Tarptautinis, daugiacentris, atsitiktinių imčių, dvigubai aklas, 16 savaičių trukmės tyrimas.“ (pagrindinis tyrėjas prof. J. Plisienė), nuo 2022 m.;
 • „Ankstyvasis širdies nepakankamumo gydymas: neintervencinis pacientų, kurie serga širdies nepakankamumu ir pradėjo vartoti dapaglifloziną, stebėjimo tyrimas (EVOLIUTION-HF).“ (pagrindinis tyrėjas doc. J. Laukaitienė), nuo 2022 m.

Kardiologijos klinika vykdo kardiologijos rezidentūros studijų programą (trukmė – 6 m.), kasmet studijas pradeda 1-2 doktorantai. 2014 m. Kardiologijos klinika buvo LSMU SA išrinkta kaip geriausiai studijas organizuojanti klinika. Nuo 2010 m. yra įdiegtas probleminis mokymas. Kardiologijos klinikos pedagoginis personalas dėsto studijų programas tokias kaip širdies ir kraujagyslių ligų modulį, invazinę kardiologą (pasirenkamasis), aktualius kardiologijos klausimus (pasirenkamasis), padeda rengti mokslinį darbą (pasirenkamasis). Kardiologijos klinikoje kasmet organizuojami podiplominio tobulinimosi kursai, tęstinės vidaus ligų gydytojų ir kardiologų studijos, mokslinės praktinės konferencijos.

Studijų administratorė Indrė Čiužauskienė
Tel. +37037326306
El. p. indre.ciuzauskiene@lsmuni.lt

Kardiologijos rezidentūros studijų koordinatoriai:

Administratorė Reda Tumosaitė
Tel. +37037326306
El. p. reda.tumosaite@lsmuni.lt

Prof. dr. Jurgita Plisienė
Tel. +37037326952
El. p. jurgita.plisiene@kaunoklinikos.lt

Prof. dr. Aras Puodžiukynas
Tel. +37037326126
El. p. aras.puodziukynas@kaunoklinikos.lt

Už pedagoginę veiklą atsakingi asmenys:

Doc. dr. Vaida Mizarienė
Tel. +37037326547 
El. p. vaida.mizariene@lsmuni.lt

Asist. dr. Rūta Dirsienė
Tel. +37037326547
El. p. ruta.dirsiene@lsmuni.lt

Klinikos vadovas

Prof. habil. dr. Remigijus Žaliūnas
Gydytojas kardiologas, Kardiologijos klinikos vadovas, Išeminės širdies ligos skyriaus Krūtinės anginos sektoriaus vadovas
Tel. +37037326449
El. p. remigijus.zaliunas@kaunoklinikos.lt

Skyrių ir sektorių vadovai:

Prof. dr. Jurgita Plisienė
Gydytoja kardiologė, Konsultacijų ir diagnostikos skyriaus vadovė
Tel. +37037326952
El. p. jurgita.plisiene@kaunoklinikos.lt
Konsultuoja širdies ir kraujagyslių ligų klausimais

Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
Gydytojas kardiologas, Konsultacijų ir diagnostikos skyriaus Diagnostikos sektoriaus vadovas
Tel. +37037326180
El. p. renaldas.jurkevicius@kaunoklinikos.lt
Konsultuoja širdies ir kraujagyslių ligų klausimais

Prof. dr. Indrė Čeponienė
Gydytoja kardiologė, Konsultacijų ir diagnostikos skyriaus Širdies ir kraujagyslių kompiuterinės tomografijos tyrimų sektoriaus vadovė
Tel. +37037703310
El. p. indre.ceponiene@kaunoklinikos.lt 

Prof. dr. Tomas Lapinskas
Gydytojas kardiologas, Konsultacijų ir diagnostikos skyriaus Širdies ir kraujagyslių magnetinio rezonanso tyrimų sektoriaus vadovas
Tel. +37037703310
El. p. tomas.lapinskas@kaunoklinikos.lt 

Prof. dr. Olivija Dobilienė
Gydytoja kardiologė, Išeminės širdies ligos skyriaus vadovė, Išeminės širdies ligos skyriaus Miokardo infarkto sektoriaus vadovė
Tel. +37037326383
El. p. olivija.dobiliene@kaunoklinikos.lt
Konsultuoja širdies ir kraujagyslių ligų klausimais

Prof. dr. Gintarė Šakalytė
Gydytoja kardiologė, Širdies nepakankamumo ir ydų skyriaus vadovė, Širdies nepakankamumo sektoriaus vadovė
Tel. +37037326948
El. p. gintare.sakalyte@kaunoklinikos.lt

Prof. dr. Vaida Mizarienė
Gydytoja kardiologė, Širdies nepakankamumo ir ydų skyriaus Širdies ydų sektoriaus vadovė
Tel. +37037326547
El. p. vaida.mizariene@lsmuni.lt
Konsultuoja širdies ir kraujagyslių ligų klausimais

Prof. dr. Aras Puodžiukynas
Gydytojas kardiologas, Širdies aritmijų skyriaus vadovas
Tel. +37037326126
El. p. aras.puodziukynas@kaunoklinikos.lt

Prof. dr. Giedrė Bakšytė
Gydytoja kardiologė, Kardiologijos intensyviosios terapijos skyriaus vadovė
Tel. +37037326462
El. p. giedre.baksyte@kaunoklinikos.lt

Prof. dr. Ramūnas Unikas
Gydytojas kardiologas, Intervencinės kardiologijos skyriaus vadovas
Tel. +37037326117
El. p. ramunas.unikas@kaunoklinikos.lt
Konsultuoja širdies ir kraujagyslių ligų klausimais

Gydytojai:

Agnė Liuizė 
Gydytoja kardiologė

Ali Aldujeli 
Gydytojas kardiologas

Indrė Augustė 
Gydytoja kardiologė

Doc. dr. Vilda Baliulienė 
Gydytoja anesteziologė-reanimatologė

Mindaugas Barauskas 
Gydytojas kardiologas 

Gražina Barauskienė 
Gydytoja kardiologė

Greta Barauskienė
Gydytoja kardiologė

Doc. dr. Lina Bardauskienė 
Gydytoja kardiologė

Dr. Zita Bertašienė 
Gydytoja kardiologė

Dr. Jūratė Bidvienė 
Gydytoja kardiologė

Doc. dr. Monika Biesevičienė 
Gydytoja kardiologė

Dr. Rima Braukylienė 
Gydytoja kardiologė

Dr. Kasparas Briedis 
Gydytojas kardiologas

Paulius Bučius 
Gydytojas kardiologas

Edita Čaponkienė 
Gydytoja anesteziologė-reanimatologė

Ieva Česnavičiūtė
Gydytoja kardiologė

Vaiva Dedelienė 
Gydytoja kardiologė

Dr. Rūta Dirsienė 
Gydytoja kardiologė

Valdas Dobilas 
Gydytojas anesteziologas-reanimatologas

Prof. dr. Eglė Ereminienė 
Gydytoja kardiologė, Retų širdies ir kraujagyslių ligų centro vadovė

Dr. Vytautas Grižas 
Gydytojas kardiologas

Dr. Arnoldas Janavičius 
Gydytojas kardiologas

Dr. Jūratė Janėnaitė 
Gydytoja klinikinė fiziologė

Dr. Edita Jankauskienė 
Gydytoja kardiologė

Doc. dr. Loreta Jankauskienė 
Gydytoja kardiologė

Prof. dr. Gediminas Jaruševičius 
Gydytojas kardiologas

Ieva Jonauskienė
Gydytoja kardiologė

Justina Jurevičiūtė 
Gydytoja kardiologė

Martynas Jurėnas 
Gydytojas kardiologas

Dr. Rasa Karaliūtė 
Gydytoja kardiologė

Arnas Karužas 
Gydytojas kardiologas

Prof. dr. Aušra Kavoliūnienė 
Gydytoja kardiologė

Dr. Eglė Kazakauskaitė 
Gydytoja kardiologė

Prof. dr. Tomas Kazakevičius 
Gydytojas kardiologas

Mantas Kazlauskas 
Gydytojas anesteziologas reanimatologas

Dr. Nora Kupstytė-Krištaponė 
Gydytojas kardiologas

Prof. dr. Raimondas Kubilius 
Gydytojas kardiologas

Aušra Krivickienė 
Gydytoja kardiologė

Dr. Vilius Kviesulaitis 
Gydytojas kardiologas

Prof. dr. Jolanta Laukaitienė 
Gydytoja kardiologė

Prof. dr. Andrius Macas 
Gydytojas anesteziologas reanimatologas

Doc. dr. Jolanta Elena Marcinkevičienė 
Gydytoja kardiologė

Petras Medzevičius 
Gydytojas kardiologas

Ieva Merkytė 
Gydytoja kardiologė

Karolina Mėlinytė-Ankudavičė 
Gydytoja kardiologė

Dr. Kristina Morkūnaitė 
Gydytoja kardiologė

Dr. Gintarė Muckienė 
Gydytoja kardiologė

Jūratė Naumovienė 
Gydytoja anesteziologė reanimatologė

Dr. Rasa Ordienė 
Gydytoja kardiologė

Doc. dr. Daiva Pentiokinienė 
Gydytoja kardiologė

Gintarė Neverauskaitė-Piliponienė
Gydytoja kardiologė

Robertas Pranevičius
Gydytojas kardiologas

Dr. Eglė Tamulevičiūtė-Prascienė 
Gydytoja kardiologė

Dr. Reda Radikė 
Gydytoja kardiologė

Laura Radionovaitė
Gydytoja kardiologė

Doc. dr. Nijolė Ragaišytė 
Gydytoja kardiologė

Doc. dr. Diana Rinkūnienė 
Gydytoja kardiologė

Tautvydas Rugelis
Gydytojas kardiologas

Doc. dr. Eglė Rumbinaitė  
Gydytoja kardiologė

Emilija Sakavičiūtė 
Gydytoja kardiologė

Goda Stanienė 
Gydytoja kardiologė

Dr. Giedrė Stanaitienė 
Gydytoja anesteziologė reanimatologė

Doc. dr. Neris Stoškutė 
Gydytoja kardiologė

Mantvydas Stuoka 
Gydytojas kardiologas

Edvinas Ščefanavičius
Gydytojas kardiologas

Vytautas Šileikis 
Gydytojas kardiologas

Prof. dr. Rimvydas Šlapikas 
Gydytojas kardiologas

Dr. Vytenis Tamakauskas
Gydytojas kardiologas

Eglė Tamulėnaitė
Gydytoja kardiologė

Rūta Unikaitė 
Gydytoja kardiologė

Audronė Vaitiekienė 
Gydytoja kardiologė

Prof. habil. dr. Jolanta Justina Vaškelytė 
Gydytoja kardiologė

Dr. Raimonda Verseckaitė-Costa 
Gydytoja kardiologė

Agneta Virbickienė 
Gydytoja kardiologė

Prof. dr. Vytautas Zabiela 
Gydytojas kardiologas

Laura Zajančkauskienė 
Gydytoja kardiologė

Prof. dr. Diana Žaliaduonytė 
Gydytoja kardiologė

Aistė Žebrauskaitė 
Gydytoja kardiologė

Greta Žiubrytė
Gydytoja kardiologė

Kardiologijos klinika
Registruotis telefonu +37037703370
Pareigos Medikas Kab. I II III IV V
Gyd. kardiologėIndrė Augustė (nedirbs 06.03-06.11 d. ir 06.18 d.)105 kab.14 -18
Gyd. kardiologėGražina Barauskienė (nedirbs 06.06-06.07 d. ir 06.25-07.12 d.)102 kab.8 - 1513 -198 - 15.308 - 15.308 -15.30
Gyd. kardiologėGreta Barauskienė (nedirbs 06.25 d.)343 kab.8 - 16.308 - 16.308 - 16.3014 - 198 - 16
Gyd. kardiologėDoc. dr. Lina Bardauskienė (nedirbs 06.17 d. ir 06.18-07.12 d.)120 kab.14 - 18
Gyd. kardiologėDr. Zita Bertašienė (nedirbs 06.12-06.13 d.)247 kab.8 - 15.458 - 148 - 15.45
Gyd. kardiologėDr. Jūratė Bidvienė (nedirbs 06.21 d. ir 06.25-06.28 d.)109 kab.13 - 19 8 - 14 8 - 14
Gyd. kardiologėDoc. dr. Monika Biesevičienė (nedirbs 06.06-06.09 d. ir 06.28 d.)106 kab.14 - 19 8 - 159 - 14
Gyd. kardiologėDr. Rima Braukylienė (nedirbs 06.25-07.12 d.)106 kab.8 - 14 (dirbs 06.14 d.)
Gyd. kardiologasDr. Kasparas Briedis 121 kab.13 - 18
Gyd. kardiologasPaulius Bučius (nedirbs 06.10-06.23 d.)121 kab.8 - 1414 - 19 8 - 178 - 16
Gyd. kardiologėProf. dr. Indrė Čeponienė (nedirbs 06.04 d. ir 06.11 d.; 06.17-06.30 d. )115 kab.9 - 11 (dirbs 06.07 ir 06.14 d.)
Gyd. kardiologėDr. Rūta Dirsienė (nedirbs)129 kab.14 - 18
Gyd. kardiologėIeva Česnavičiūtė116 kab.8 - 168 - 168 -15.30
Gyd. kardiologėDr. Rūta Dirsienė (nedirbs)129 kab.14 - 18
Gyd. kardiologėVaiva Dedelienė (nedirbs 06.13-06.14 d.)108 kab.8 - 148 - 16.3012 - 198 - 15.308 -16.30
Gyd. kardiologėDr. Rūta Dirsienė (nedirbs)129 kab.14 - 18
Gyd. kardiologėProf. dr. Olivija Dobilienė (nedirbs 06.17-06.21 d.)115 kab.12 - 17
Gyd. kardiologėProf. dr. Eglė Ereminienė (nedirbs 06.28-07.01 d.)129 kab.8 - 16 9 - 168 - 14 (06.21 d. 8-12 val.)
Gyd. kardiologasDr. Vytautas Grižas (nedirbs 06.07 d.)247 kab.8 - 17
Gyd. kardiologėDr. Edita Jankauskienė 115 kab.14 - 18 ( dirbs 06.03 ir 06.17 d.)
Gyd. kardiologėDoc. dr. Loreta Jankauskienė 118 kab.11 - 1714 - 18
Gyd. kardiologasProf. dr. Gediminas Jaruševičius 247 kab.14 - 18( 06.05 ir 06.19 d.)8 - 14
Gyd. kardiologėJustina Jurevičiūtė109 kab.14 - 18
Gyd. kardiologasProf. habil. dr. Renaldas Jurkevičius 115 kab.8 - 12
Gyd. kardiologėDr. Rasa Karaliūtė (nedirbs 04.08-04.15 d.)117 kab.8 - 14 (dirbs tik 04.04 d.)
Gyd. kardiologasArnas Karužas 120 kab.8 - 14
Gyd. kardiologėProf. dr. Aušra Kavoliūnienė118 kab.9 - 148 - 148 - 15
Gyd. kardiologėDr. Nora Kupstytė-Krištaponė (nedirbs 06.19-06.20 d. ir 06.25-06.28 d.)111 kab.8 - 188 - 188 - 188 - 17
Gyd. kardiologasProf. dr. Tomas Lapinskas 120 kab.8 - 13
Gyd. kardiologėProf. dr. Jolanta Laukaitienė (nedirbs 05.20-06.07 d.)129 kab.14 - 18
Gyd. kardiologėAgnė Liuizė (nedirbs 06.06-06.07 d.)106 kab.14 - 18
Gyd. kardiologėDoc. dr. Jolanta Elena Marcinkevičienė 108 kab.14 - 18
Gyd. kardiologėKarolina Mėlinytė-Ankudavičė ( nedirbs)119 kab.8 - 148 - 14
Gyd. kardiologėProf. dr. Vaida Mizarienė (nedirbs 06.03-06.21 d.)120 kab.14 - 18
Gyd. kardiologėDr. Kristina Morkūnaitė 120 kab.8 - 14 (dirbs 06.03 ir 06.10 d.)
Gyd. kardiologėDr. Gintarė Muckienė 115 kab.8 - 14 8 - 15.308 - 14
Gyd. kardiologėGintarė Neverauskaitė-Piliponienė (nedirbs 06.05-06.08 d. ir 06.14 d.)105 kab.8 - 1614 - 19 8 - 14
Gyd. kardiologėDr. Rasa Ordienė (nedirbs 06.10 d.)105 kab.8 - 14
Gyd. kardiologėDoc. dr. Daiva Pentiokinienė110 kab.8 - 168 - 148 - 1412 - 198 - 16
Gyd. kardiologėProf. dr. Jurgita Plisienė 129 kab.8 - 13 8 - 13
Gyd. kardiologasRobertas Pranevičius 109 kab.8 - 17
Gyd. kardiologasProf. dr. Aras Puodžiukynas 242 kab.14 - 17
Gyd. kardiologėDr. Reda Radikė 120 kab.14 - 18
Gyd. kardiologėLaura Radionovaitė (nedirbs 05.27-06.07 d.)109 kab.14 - 19 14 - 19
Gyd. kardiologėDoc. dr. Nijolė Ragaišytė (nedirbs 06.03-06.28 d.)117 kab.8 - 148 - 1613 - 198 - 168 - 16
Gyd. kardiologėDoc. dr. Diana Rinkūnienė (nedirbs 06.17-06.21 d.; 06.25 d. ir 06.27-06.28 d.)242 kab.13 - 16
Gyd. kardiologėDoc. dr. Eglė Rumbinaitė 115 kab.11 - 15
Gyd. kardiologėGoda Stanienė (nedirbs 06.10-06.11 d.)106 kab.8 - 148 - 14 14 - 19
Gyd. kardiologasMantvydas Stuoka (nedirbs 05.20-06.19 d. ir 06.25-06.28 d.)115 kab.14 - 18
Gyd. kardiologasEdvinas Ščefanavičius 110 kab.14 - 1814 - 18
Gyd. kardiologasProf. dr. Rimvydas Šlapikas (nedirbs 06.10 d. ir 06.14-06.28 d.)103 kab.14 - 198 - 168 - 1614 - 198 - 15.30
Gyd. kardiologasDr. Vytenis Tamakauskas 111 kab.14 - 19
Gyd. kardiologėEglė Tamulėnaitė249 kab.8 - 14(03.04 d.)8 - 14(03.05 d.)14 - 19 (03.01 d.)
Gyd. kardiologėDr. Eglė Tamulevičiūtė-Prascienė (nedirbs 06.21 d.)120 kab.8 - 14 (dirbs 06.06 ir 06.13 d.)
Gyd. kardiologėRūta Unikaitė 121 kab.14 - 18
Gyd. kardiologasProf. dr. Ramūnas Unikas 103 kab.8 - 14
Gyd. kardiologėAudronė Vaitiekienė (nedirbs 06.17-06.21 d. ir 06.25 d.)110 kab.8 - 11.30
Gyd. kardiologasProf. dr. Vytautas Zabiela (nedirbs 06.23-06.28 d.)108 kab.17 - 1915.30 - 19.00
Gyd. kardiologasN. Zapustas116 kab.8 - 17
Gyd. kardiologėProf. dr. Diana Žaliaduonytė 120 kab.14 - 18 ( dirbs 06.10 d.)
Gyd. kardiologėGreta Žiubrytė (nedirbs 06.25 d.)342 kab.8 - 17.308 - 17.308 - 17.308 - 17.30

>77  000

chirurginių operacijų

>1,4 mln.

pacientų apsilankymų

2128

gydytojų

2391

slaugos specialistas

2998

naujagimių per metus
X