Kardiologijos klinika

Klinikos vadovas prof. habil. dr. Remigijus Žaliūnas
Eivenių g. 2
Kaunas LT-50161
Tel. +37037326449 
El. paštas kardiologijos.klinika@kaunoklinikos.lt

Kardiologijos klinikos registratūra
Pacientai gydytojo konsultacijai registruojami tik pateikus asmens kodą.

Tel. +37037703370
ipr.esveikata.lt/
Registracijai būtinas galiojantis elektroninis siuntimas. 

Kauno klinikų Kardiologijos klinikoje dirba apie 80 aukščiausios kvalifikacijos gydytojų, daugiau kaip 220 vidurinio ir jaunesniojo medicinos personalo, 10 kitų darbuotojų. Klinikoje veikia 6 skyriai: Kardiologijos intensyviosios terapijos skyrius (18 lovų), Intervencinės kardiologijos skyrius (8 dienos stacionaro lovos), Išeminės širdies ligos skyrius (60 stacionaro lovų), turintis Miokardo infarkto ir Krūtinės anginos sektorius, Širdies nepakankamumo ir ydų skyrius (36 stacionaro lovos), turintis Širdies nepakankamumo ir Širdies ydų sektorius, Širdies aritmijų skyrius (30 stacionaro lovų) bei Konsultacijų ir diagnostikos skyrius, turintis Diagnostikos sektorių.

Klinikos tikslas – teikti šiuolaikiškas, kvalifikuotas ir specializuotas kardiologines asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis, vykdyti pedagoginę veiklą, dalyvauti mokslinėje veikloje, organizuoti klinikos medicininio personalo profesinį tobulėjimą, keliant kvalifikaciją Lietuvoje bei bendradarbiaujant su užsienio šalimis.

Klinikos uždaviniai:

 • teikti kvalifikuotas antrines ir tretines ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, reanimacijos ir intensyviosios terapijos, intervencinės kardiologijos paslaugas, kardiologijos intervencinės radiologijos dienos stacionaro paslaugas;
 • reguliuoti pacientų eiles, didinti prieinamumą paslaugoms;
 • optimizuoti ambulatorijos ir dienos stacionaro paslaugų apimtis, diegiant elektronines konsultacines paslaugas;
 • diegti naujus diagnostikos ir gydymo metodus;
 • plėsti mokamų paslaugų spektrą (užsienio piliečių gydymo atžvilgiu);
 • bendradarbiauti su kitais Kauno klinikų padaliniais, teikiant kokybiškas ir būtinas konsultacijas;
 • bendradarbiauti su šeimos klinikomis, II lygio ligoninėmis, su Kauno klinikine ligonine, plėsti klinikinio bendradarbiavimo galimybes, pacientų srautų pasiskirstymą, konsultacijas bei kitas bendro darbo galimybes;
 • dalyvauti kuriant Kauno klinikų elektroninės ligos istorijos sistemą, Kauno klinikų internetinį puslapį, pacientų portale;
 • dalyvauti pedagoginėje ir mokslinėje veikloje.

KARDIOLOGIJOS KLINIKA
Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas
Tel. +37037326449 
El. p. kardiologijos.klinika@kaunoklinikos.lt

Kardiologijos klinikos registratūra 
Pacientai gydytojo konsultacijai registruojami tik pateikus asmens kodą.
Tel. +37037703370
Registracijai būtinas galiojantis elektroninis siuntimas. 

Administratorė Lina Bardauskienė
Tel. +37037326111
El. p.  lina.bardauskiene@kaunoklinikos.lt 

Administratorė Laura Kukcinavičienė
Tel. +37037326722
El. p. laura.kukcinaviciene@kaunoklinikos.lt

Administratorė Kristina Naudžienė
Tel. +37037326449
El. p. kristina.naudziene@kaunoklinikos.lt

Administratorius Sigitas Nemeikša
Tel. +37037326904
El. p. sigitas.nemeiksa@kaunoklinikos.lt 

Klinikos slaugos vadovė Aušra Dubosienė
Tel. +37037326861
El. p. ausra.dubosiene@kaunoklinikos.lt

Kardiologijos klinikoje veikia Konsultacijų ir diagnostikos skyrius, Konsultacijų ir diagnostikos skyriaus Diagnostikos sektorius, Konsultacijų ir diagnostikos skyriaus Širdies ir kraujagyslių kompiuterinės tomografijos tyrimų sektorius, Konsultacijų ir diagnostikos skyriaus Širdies ir kraujagyslių magnetinio rezonanso tyrimų sektorius, Išeminės širdies ligos skyrius, Išeiminės širdies ligos Miokardo infarkto sektorius, Išeminės širdies ligos Krūtinės anginos sektorius, Širdies nepakankamumo ir ydų skyrius, Širdies nepakankamumo ir ydų skyriaus Širdies ydų sektorius, Širdies aritmijų skyrius, Kardiologijos intensyviosios terapijos skyrius, Intervencinės kardiologijos skyrius.

 

Klinikos vadovas
Prof. habil. dr. Remigijus Žaliūnas
Gydytojas kardiologas, Kardiologijos klinikos vadovas
Tel. +37037326449
El. p. remigijus.zaliunas@kaunoklinikos.lt

Konsultacijų ir diagnostikos skyrius

Konsultacijų ir diagnostikos skyriuje konsultuojami bei ambulatoriškai gydomi ne tik Kauno regiono, bet ir visos Lietuvos gyventojai. Didelis dėmesys skiriamas pacientų atrankai intervencinėms diagnostinėms ir gydomosioms procedūroms: koronarografijoms, širdies raumens revaskuliarizacijoms, radiodažnuminėms abliacijoms bei elektrokardiostimuliatorių implantavimui. Ambulatorijoje vykdoma pacientų atranka perkutaninėms vainikinių arterijų procedūroms vienos dienos kardiologijos intervencinės radiologijos stacionare bei tolesnė šių pacientų priežiūra. Atliekama moderni distancinė elektrokardiostimuliatorių patikros sistema, monitoruojanti elektrokardiostimuliatorių veiklą ir padedanti nustatyti galimus jų sutrikimus, pacientui neatvykus pas elektrofiziologą. Pacientai, sergantys lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (išemine širdies liga, arterine hipertenzija, dislipidemija, cukriniu diabetu), kryptingai tiriami, atliekant sudėtingus arterijų struktūros tyrimus bei nustatant biocheminius žymenis, padedančius įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų išsivystymo riziką ir pasirinkti optimalią rizikos veiksnių korekcijos taktiką. Bendradarbiaujant su Radiologijos klinika atliekami širdies vaizdo tyrimai - širdies MRT, miokardo perfuzijos tyrimus širdies raumens išemijos bei gyvybingumo įvertinimui, naudojant vieno fotono emisijos kompiuterinę tomografiją bei pozitronų emisijos tomografiją. Diagnostikos sektoriuje tyrimai atliekami naudojant naujausią echokardiografinę aparatūrą, naudojant trimatę transtorakalinę bei perstemplinę echokardiografiją, taškelių žymėjimo metodiką, kuri naudojama moksliniams tyrimams bei palaipsniui diegiama į klinikinę praktiką.

Konsultacijų ir diagnostikos skyriaus vadovė
Prof. dr. Jurgita Plisienė
Tel. +37037326952
El. p. jurgita.plisiene@kaunoklinikos.lt
Vyr. slaugytoja-slaugos administratorė Vilija Preikšienė
Tel. +37037326407.​

Išeminės širdies ligos skyrius

Išeminės širdies ligos skyriuje atliekamas priešoperacinis pacientų paruošimas prieš neatidėliotinas aortos ir vainikinių arterijų jungčių suformavimo ar kompleksines širdies operacijas. Išeminės širdies ligos skyriuje yra laikomasi standartizuotų tarptautinėmis rekomendacijomis grįstų diagnostikos, gydymo protokolų bei algoritmų, tačiau yra atsižvelgiama ir į individualią paciento būklę ir ligos eigą. Skyriuje visos paros bėgyje didelės rizikos pacientams taikoma aktyvi gyvybinių funkcijų ir širdies ritmo stebėsena telemonitoruojant, užtikrinama tikslinė širdies ir kraujagyslių ligų diagnostika: įvertinant išemiją, miokardo gyvybingumą, revaskulizacijos taktiką atliekami instrumentiniai (elektrokardiografiniai, krūvio mėginių, echokardiografiniai, ultragarsiniai) ir radiologiniai (kompiuterinės tomografijos, magnetinio rezonanso, miokardo perfuzijos, pozitrono emisijos tomografijos) tyrimai. Klinikiniai, modernių ultragarsinių širdies bei kitų arterijų baseinų tyrimų, radiologijos tyrimų duomenys, vainikinių arterijų angiografiniai radiniai yra aptariami multidisciplininėje „Širdies komandoje“, dalyvaujant gydantiems kardiologams ir intervenciją atlikusiems kardiologams, širdies chirurgams, radiologams, pagal poreikį, kraujagyslių chirurgams, anesteziologams, neurologams, endokrinologams, nefrologams ar kitiems specialistams, pasirenkant geriausią galimą gydymo taktiką. 

Išeminės širdies ligos skyriaus vadovė
Prof. dr. Olivija Dobilienė
Tel. +37037326383
El. p. olivija.dobiliene@kaunoklinikos.lt
Vyr. slaugytoja-slaugos administratorė Rita Gelmanienė
Tel. +37037326366

Skyriaus gydytojų kabinetas 2 a. 
Tel. +37037326111
Skyriaus slaugytojų budėjimo postas 2 a. 
Tel. +37037326560 
Skyriaus gydytojų kabinetas 3 a. 
Tel. +37037326226
Skyriaus slaugytojų budėjimo postas 3 a. 
Tel. +37037326274

Širdies nepakankamumo ir ydų skyrius

Skyriuje pacientai tiriami ir gydomi prieš skubias ir planines vainikinių arterijų jungčių suformavimo ir kompleksines vainikinių arterijų, vožtuvų ir kairiojo skilvelio rekonstrukcines operacijas, pacientai atrenkami ir nukreipiami į Radiologijos kliniką miokardo gyvybingumo radionuklidiniams tyrimams (PET) prieš planuojamas sudėtingas širdies revaskuliarizacijos operacijas. Sunkiausieji ligoniai atrenkami elektriniam širdies resinchronizaciniam gydymui, mechaninių širdies prietaisų pritaikymui širdies funkcijai pagerinti ir širdies (širdies ir plaučių) persodinimo operacijai. Širdies nepakankamumo skyriaus ligoniams širdies ydų ir miokardo patologijos diagnostikai naudojami naujausi dvimatės, doplerinės, kontrastinės, stemplinės ir trimatės echokardiografijos metodai, ankstyvam kairiojo skilvelio disfunkcijos nustatymui naudojama „taškelių žymėjimo“ metodika. Sergantiems vožtuvų ligomis pacientams bei tam tikroms miokardo patologijoms įvertinti atliekami echokardiografiniai fizinio ir medikamentinio krūvio mėginiai. Esant aortopatijai bei sudėtingoms įgimtoms ar įgytoms ydoms, naudojama širdies MRT ar DKT trimatė aortos rekonstrukcija. Protezuoto vožtuvo endokardito diagnostikai pacientai nukreipiami širdies KT, pastaraisiais metais vis dažniau atliekamas širdies infekcinių komplikacijų diagnostikai PET tyrimas. Pacientai atrenkami, ištiriami ir gydomi prieš skubias ir planines chirurgines izoliuotas širdies vožtuvų bei kompleksines (vožtuvų bei vainikinių arterijų) operacijas, prieš intervencines vožtuvų procedūras. Svarbūs širdies ydų ir miokardo patologijos, gretutinių ligų gydymo taktikos klausimai sprendžiami daugiadisciplinėje įvairių specialistų ir „širdies komandoje“, sudarytoje iš kardiologų, intervencinių kardiologų ir širdies chirurgų.

Širdies nepakankamumo ir ydų skyriaus vadovė
Prof. dr. Gintarė Šakalytė
Tel. +37037326948
El. p. gintare.sakalyte@kaunoklinikos.lt
Vyr. slaugytoja-slaugos administratorė Vilma Sorokienė
Tel. +37037326915

Skyriaus gydytojų kabinetas  
Tel. +37037326547
Skyriaus slaugytojų budėjimo postas  
Tel. +37037326448

Širdies aritmijų skyrius

Širdies aritmijų skyriuje gydomi pacientai, sergantys sudėtingais širdies ritmo sutrikimais, dažniausiai tais atvejais, kai reikalinga specializuota intervencinė pagalba. Esant reikalui atliekami intervenciniai širdies laidžiosios sistemos tyrimai, kurių metu nustatomas širdies ritmo sutrikimo mechanizmas ir, esant galimybei, aritmijos priežastis yra pašalinama radiodažnine abliacija (RDA), krioabliacija ar kitais būdais. Be įprastinės kompiuterizuotos elektrofiziologinės registracinės sistemos, aukštos klasės rentgeno aparato, abliacinių sistemų, intervencijų metu esant reikalui naudojama trimatės elektrinės širdies veiklos vizualizavimo sistema CARTO 3, intrakardinė echoskopija ir kitos naujausios technologijos. Širdies aritmijų skyriuje pacientams esant reikalui implantuojami visų tipų elektrokardiostimuliatoriai, kardioverteriai-defibriliatoriai, taip pat biventrikuliniai prietaisai, skirti sunkaus širdies nepakankamumo gydymui. Per metus pacientams atliekama apie 650 diagnostinių intrakardinių širdies laidžiosios sistemos tyrimų, apie 550 perkateterinių aritmijų substrato pašalinimo intervencijų (abliacijų), implantuojama apie 900 elektrokardiostimuliatorių bei kitų prietaisų.

Širdies aritmijų skyriaus vadovas
Prof. dr. Aras Puodžiukynas
Tel. +37037326126
El. p. aras.puodziukynas@kaunoklinikos.lt
Vyr. slaugytoja-slaugos administratorė Jurgita Limbienė
Tel. +37037326976

Skyriaus gydytojų kabinetas  
Tel. +37037326349
Skyriaus slaugytojų budėjimo postas  
Tel. +37037326696

Kardiologijos intensyviosios terapijos skyrius

Kardiologijos intensyviosios terapijos skyriuje gydomi ligoniai, sergantys ūminiais išemijos sindromais ir jų komplikacijomis, gyvybei pavojingais širdies ritmo sutrikimais, ūminiu širdies nepakankamumu, aortos disekacija, plaučių arterijos tromboembolija, taip pat ligoniai po įvairių širdies ir kraujagyslių intervencinių procedūrų. 2012 m. atnaujintame ir praplėstame skyriuje yra moderni ligonių gyvybinių funkcijų stebėsenos sistema, esant reikalui, taikomas invazinis hemodinamikos monitoravimas. Kartu su skiriamu medikamentiniu gydymu, taikomi moderniausi instrumentiniai gydymo metodai: laikina intrakardinė elektrostimuliacija, intraaortinė balioninė kontrapulsacija, pastovi venoveninė hemofiltracija. Ligoniams, po užsitęsusio gaivinimo, taikoma terapinė hipotermija.

Kardiologijos intensyviosios terapijos skyriaus vadovė
Doc. dr. Giedrė Bakšytė 
Tel. +37037326462
El. p. giedre.baksyte@kaunoklinikos.lt
Vyr. slaugytoja-slaugos administratorė Danutė Jucienė
Tel. +37037326836

Skyriaus gydytojų kabinetas  
Tel. +37037327118
Skyriaus slaugytojų budėjimo postas  
Tel. +37037326439

Intervencinės kardiologijos skyrius

Intervencinės kardiologijos skyriuje tiriami ir gydomi išemine širdies liga ir kitomis širdies ir kraujagyslių ligomis sergantys pacientai. Kiekvienais metais atliekama virš 5000 VAA ir daugiau nei 2000 vainikinių arterijų angioplastikos procedūrų, kurių metu į arterijas implantuojami įvairūs – specialiais vaistais padengti ir nepadengti – stentai. Optimali Kardiologijos klinikos infrastruktūra – šalia esantis Kardiologijos intensyvios terapijos skyrius ir Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinika – leidžia bet kuriuo paros metu suteikti visą pacientui reikalingą pagalbą. Aterosklerozės procesui širdies vainikinėse arterijose įvertinti atliekama ne tik įprastinė angiografija, bet ir kitos pripažintos intervencinės metodikos – frakcijinio tėkmės rezervo įvertinimas ir vidukraujagyslinis ultragarsas, naudojami trombus atsiurbiantieji kateteriai, tinkleliais padengtieji stentai ir trombus tirpinančios reolizinės, ultragarsinės ar lazerinės technologijos. Sergant kitomis širdies ir kraujagyslių ligomis, atliekamos ir kitų arterijų angiografijos, angioplastikos, implantuojami prieširdžių pertvaros uždarikliai, atliekamos TAVI. 2015m. rugsėjo mėn. įsteigtas Kardiologijos intervencinės radiologijos dienos stacionaras.

Intervencinės kardiologijos skyriaus vadovas
Prof. dr. Ramūnas Unikas
Tel. +37037326117
El. p. ramunas.unikas@kaunoklinikos.lt
Vyr. slaugytoja-slaugos administratorė Neringa Packevičienė
Tel. +37037326329

Kardiologijos klinikos sektoriai:

Konsultacijų ir diagnostikos skyriaus Diagnostikos sektorius

Diagnostikos sektoriuje tyrimai atliekami naudojant naujausią echokardiografinę aparatūrą, naudojant trimatę transtorakalinę bei perstemplinę echokardiografiją, taškelių žymėjimo metodiką, kuri naudojama moksliniams tyrimams bei palaipsniui diegiama į klinikinę praktiką

Vadovas prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
Tel. +37037326180
El. p. renaldas.jurkevicius@kaunoklinikos.lt

Širdies ir kraujagyslių kompiuterinės tomografijos tyrimų sektorius

Kardiologijos konsultacijų ir diagnostikos skyriaus Širdies ir kraujagyslių kompiuterinės tomografijos tyrimų sektoriuje naujausios kartos kompiuteriniu tomografu gydytojų kardiologų ir radiologų, bendrosios praktikos slaugytojų ir radiologijos technologų komanda kasdien atlieka neinvazinius širdies vainikinių arterijų kompiuterinės tomografijos angiografijos tyrimus, aortos kompiuterinės tomografijos tyrimus, kompiuterinės tomografijos tyrimus prieš numatomas širdies ir kraujagyslių intervencijas. Sektoriuje vykdomi moksliniai tyrimai, diegiamos modernios kompiuterinės tomografijos technologijos. Per mėnesį širdies ir kraujagyslių KT tyrimų sektoriuje atliekama apie 450 KT tyrimų pagal kardiologines indikacijas. 

Sektoriaus vadovė doc. dr. Indrė Čeponienė
El. paštas: indre.ceponiene@kaunoklinikos.lt

Širdies ir kraujagyslių magnetinio rezonanso tyrimų sektorius

Kardiologijos klinikos Širdies ir kraujagyslių magnetinio rezonanso tyrimų sektoriaus išskirtinumą lemia ypač kompetetinga specialistų komanda, kurią sudaro gydytojai kardiologai, gydytojai radiologai bei radiologijos technologai. Šiame sektoriuje tiriami pacientai, sergantys įvairiomis širdies ir kraujagyslių ligomis, jame atliekami miokardo krūvio mėginiai, siekiant nustatyti vainikinių arterijų ligą, diagnozuojamos širdies ramuens ligos (kardiomiopatijos), širdiplėvės (perikardo), stambiųjų kraujagyslių ligos, tiriami pacientai, sergantys širdies nepakankamumu. Per metus sektoriuje atliekama daugiau nei 1200 širdies ir kraujagyslių magnetinio rezonanso tyrimų. Sektoriuje dirbantys specialistai ir pats širdies ir kraujagyslių magnetinio rezonanso tyrimų sektorius yra akredituoti Europos širdies vaizdinių tyrimų asociacijos. Sektoriuje dirbantys specialistai aktyviai bendradarbiauja su užsienio centrais, jame vykdomi moksliniai tyrimai, specialistų rengimas.

Sektoriaus vadovas doc. dr. Tomas Lapinskas
Tel. nr. 837327044
El. paštas: tomas.lapinskas@kaunoklinikos.lt

Išeminės širdies ligos skyriaus Miokardo infarkto sektorius 

Apie 1500 pacientų, sergančių miokardo infarktu, kasmet gydoma Miokardo infarkto sektoriuje. Pacientai, sergantys stabiliąja krūtinės angina, stacionarizuojami planine tvarka vainikinių arterijų angiografijų procedūroms, reikiamus laboratorinius ir instrumentinius tyrimus atlikus ambulatoriškai. Vainikinių arterijų angiografijai taip pat nukreipiami pacientai, kuriems numatomos didelės rizikos neširdinės operacijas, ar ruošiant organų (pvz. inkstų) transplantacijai.

Vadovė doc. dr. Olivija Dobilienė
Tel. +37037326383
El. p. olivija.dobiliene@kaunoklinikos.lt

Išeminės širdies ligos skyriaus Krūtinės anginos sektorius
Krūtinės anginos sektoriuje gydomi pacientai sergantys stabiliąją krūtinės angina (daugiau kaip 1000 pacientų) ir nestabiliąją krūtinės angina (apie 600 -700 pacientų kasmet). Persirgusiems nestabiliąją angina ir miokardo infarktu, po implantuotų vainikinių arterijų stentų pacientams jau pirmosiomis paromis pradedama aktyvi reabilitacija bei kineziterapija, kas su ankstyvu nukreipimu į kardiologinės reabilitacijos įstaigas sutrumpina stacionarinio gydymo trukmę. Nustačius su išemija susijusias aritmijas, laidumo sutrikimus, atliekami elektrofiziologiniai tyrimai, skiriamas tinkamas antiaritminis gydymas, pacientus konsultuoja kardiologai elektrofiziologai, sprendžiant kardioverterių defibriliatorių, elektrokardiostimuliatorių implantavimo klausimus.

Sektoriaus vadovas prof. habil. dr. Remigijus Žaliūnas
Tel.+37037326449
El. p. remigijus.zaliunas@kaunoklinikos.lt

Širdies nepakankamumo ir ydų skyriaus Širdies nepakankamumo sektorius

Širdies nepakankamumo sektoriuje gydomi pacientai su miokardo funkcijos sutrikimais, kai yra diagnozuota išeminė širdies liga, yra ženklus kairiojo skilvelio remodeliavimasis po persirgto miokardo infarkto, pažengusi hipertenzinė širdies liga, hipertenzinė širdies, inkstų ir smegenų liga, įvairūs širdies raumens susirgimai - įvairios kilmės kardiopatijos, uždegiminės miokardo ligos (miokarditai), pirminiai ir metastazavusio vėžio sukelti perikardo susirgimai, uždegiminės kilmės perikarditai, aortos ir periferinių arterijų ligos. Šių ligų diagnostikai plačiai taikomi modernūs ultragarsinio širdies ir kraujagyslių tyrimo metodai, spiroergometrinis širdies funkcijos tyrimas, invazinis ir neinvazinis hemodinamikos įvertinimas, pacientai nukreipiami endomiokardo biopsijai, tiriami širdies nepakankamumo laboratoriniai žymenys, esant indikacijoms, pacientai nukreipiami radiologiniams tyrimams - širdies MRT ar širdies KT tyrimams.

Širdies nepakankamumo ir ydų skyriaus Širdies ydų sektorius 

Širdies ydų sektoriuje gydomi pacientai, sergantys įgimtomis ir įgytomis reumatinėmis bei degeneracinėmis širdies ydomis, pacientai po širdies operacijos, esant protezuotų vožtuvų komplikacijoms bei sergantieji pirminiu ir antriniu infekciniu endokarditu, kuriems reikalingas medikamentinis, širdies chirurginis ar intervencinis gydymas. Širdies nepakankamumo skyriaus ligoniams širdies ydų ir miokardo patologijos diagnostikai naudojami naujausi dvimatės, doplerinės, kontrastinės, stemplinės ir trimatės echokardiografijos metodai, ankstyvam kairiojo skilvelio disfunkcijos nustatymui naudojama „taškelių žymėjimo“ metodika. Sergantiems vožtuvų ligomis pacientams bei tam tikroms miokardo patologijoms įvertinti atliekami echokardiografiniai fizinio ir medikamentinio krūvio mėginiai.

Sektoriaus vadovė doc. dr. Vaida Mizarienė
Tel. +37037326547
El. p. vaida.mizariene@lsmuni.lt

Kardiologijos klinikoje 2017-2021 m. vykdoma mokslinė tema „Rizikos veiksnių, morfologinių, funkcinių parametrų, biocheminiu, imunologinių ir genetinių žymenų reikšmės nustatymas širdies ir kraujagyslių ligų ankstyvai diagnostikai, gydymui, ligos eigai ir išeičių prognozavimui“. Kardiologijos klinikos mokslinė veikla nukreipta išeminės ligos, aritmijų, įgytų širdies ydų, infekcinio endokardito, širdies nepakankamumo naujų diagnostikos ir gydymo metodų įdiegimui, naujų priešišeminių, antiaritminių, trombolizinių vaistų įdiegimui. Pagal geros klinikinės praktikos taisykles Kardiologijos klinikoje atliekami įvairūs vaistų klinikiniai tyrimai.

Šiuo metu klinikoje yra įgyvendinami šie klinikiniai tyrimai:

 • „Dvigubai koduotas, atsitiktinių imčių, placebu kontroliuojamas, daugiacentris tyrimas, skirtas įvertinti papildomo MTL cholesterolio mažinimo poveikį rimtiems širdies ir kraujagyslių įvykiams, kai AMG 145 vartojamas derinyje su statino terapija, kliniškai akivaizdžia širdies ir kraujagyslių liga sergantiems pacientams“ (pagrindinis tyrėjas doc. O. Gustienė), nuo 2013 m.
 • „Randomizuotas, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas, lygiagrečių grupių tyrimas, skirtas įvertinti Alirokumabo (SAR236553/REGN727) poveikį širdies ir kraujagyslių sistemos reiškinių atsiradimui pacientams, neseniai patyrusiems ūminį koronarinį sindromą“ (pagrindinis tyrėjas R. Jurgaitienė), nuo 2013 m.
 • „III fazės, daugiacentris, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebo kontroliuojamas tyrimas skirtas įvertinti Ularitido (Urodilatino) intraveninės infuzijos veiksmingumą bei saugumą pacientams, kenčiantiems nuo ūminio dekompensuoto širdies nepakankamumo [TRUE-AHF]“ (pagrindinis tyrėjas prof. A. Kavoliūnienė), 2013-2016 m.
 • „Daugiacentris, perspektyvinis, atsitiktinių imčių, atvirasis tyrimas serelaksino poveikiui, lyginant su įprastiniu gydymu, įvertinti, skiriant pacientams, kuriems yra ūminis širdies nepakankamumas (ŪŠN)“ (pagrindinis tyrėjas prof. A. Kavoliūnienė), nuo 2014 m.

Kardiologijos klinika vykdo kardiologijos rezidentūros studijų programą (trukmė - 4 m.), kasmet studijas pradeda 1-2 doktorantai. 2014 m. Kardiologijos klinika buvo LSMU SA išrinkta kaip geriausiai studijas organizuojanti klinika. Nuo 2010 m. yra įdiegtas probleminis mokymas. Kardiologijos klinikos pedagoginis personalas dėsto šias studijų programas: širdies ir kraujagyslių bei endokrinologinių ligų modulį, invazinę kardiologą (pasirenkamasis), aktualius kardiologijos klausimus (pasirenkamasis), medicinos vystymąsi Europoje ir Europos Sąjungoje (pasirenkamasis) ir padeda ruošti mokslinį darbą (pasirenkamasis). Kardiologijos klinikoje kasmet organizuojami podiplominio tobulinimosi kursai, tęstinės vidaus ligų gydytojų ir kardiologų studijos, mokslinės praktinės konferencijos.

Studijų administratorė Indrė Čiužauskienė
Tel. +37037326306
El. p. indre.ciuzauskiene@lsmuni.lt

Kardiologijos rezidentūros studijų koordinatoriai:

Administratorė Reda Tumosaitė
Tel. +37037326306
El. p. reda.tumosaite@lsmuni.lt

Prof. dr. Jurgita Plisienė
Tel. +37037326952
El. p. jurgita.plisiene@kaunoklinikos.lt

Prof. dr. Aras Puodžiukynas
Tel. +37037326126
El. p. aras.puodziukynas@kaunoklinikos.lt

Už pedagoginę veiklą atsakingi asmenys:

Doc. dr. Vaida Mizarienė
Tel. +37037326547 
El. p. vaida.mizariene@lsmuni.lt

Asist. dr. Rūta Dirsienė
Tel. +37037326547
El. p. ruta.dirsiene@lsmuni.lt

Klinikos vadovas

Prof. habil. dr. Remigijus Žaliūnas
Gydytojas kardiologas, Kardiologijos klinikos vadovas, Išeminės širdies ligos skyriaus Krūtinės anginos sektoriaus vadovas
Tel. +37037326449
El. p. remigijus.zaliunas@kaunoklinikos.lt

Skyrių ir sektorių vadovai:

Prof. dr. Jurgita Plisienė
Gydytoja kardiologė, Konsultacijų ir diagnostikos skyriaus vadovė
Tel. +37037326952
El. p. jurgita.plisiene@kaunoklinikos.lt
Konsultuoja širdies ir kraujagyslių ligų klausimais

Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
Gydytojas kardiologas, Konsultacijų ir diagnostikos skyriaus Diagnostikos sektoriaus vadovas
Tel. +37037326180
El. p. renaldas.jurkevicius@kaunoklinikos.lt
Konsultuoja širdies ir kraujagyslių ligų klausimais

Prof. dr. Olivija Dobilienė
Gydytoja kardiologė, Išeminės širdies ligos skyriaus vadovė, Išeminės širdies ligos skyriaus Miokardo infarkto sektoriaus vadovė
Tel. +37037326383
El. p. olivija.dobiliene@kaunoklinikos.lt
Konsultuoja širdies ir kraujagyslių ligų klausimais

Prof. dr. Gintarė Šakalytė
Gydytoja kardiologė, Širdies nepakankamumo ir ydų skyriaus vadovė
Tel. +37037326948
El. p. gintare.sakalyte@kaunoklinikos.lt

Doc. dr. Vaida Mizarienė
Gydytoja kardiologė, Širdies nepakankamumo ir ydų skyriaus Širdies ydų sektoriaus vadovė
Tel. +37037326547
El. p. vaida.mizariene@lsmuni.lt
Konsultuoja širdies ir kraujagyslių ligų klausimais

Prof. dr. Aras Puodžiukynas
Gydytojas kardiologas, Širdies aritmijų skyriaus vadovas
Tel. +37037326126
El. p. aras.puodziukynas@kaunoklinikos.lt

Doc. dr. Giedrė Bakšytė
Gydytoja kardiologė, Kardiologijos intensyviosios terapijos skyriaus vadovė
Tel. +37037326462
El. p. giedre.baksyte@kaunoklinikos.lt

Prof. dr. Ramūnas Unikas
Gydytojas kardiologas, Intervencinės kardiologijos skyriaus vadovas
Tel. +37037326117
El. p. ramunas.unikas@kaunoklinikos.lt
Konsultuoja širdies ir kraujagyslių ligų klausimais

Gydytojai:

Agnė Abramavičiūtė
Gydytoja kardiologė

Ali Aldujeli
Gydytojas kardiologas

Indrė Augustė
Gydytoja kardiologė

Dr. Vilda Baliulienė
Gydytoja anesteziologė-reanimatologė

Mindaugas Barauskas
Gydytojas kardiologas

Gražina Barauskienė
Gydytoja kardiologė

Dr. Lina Bardauskienė
Gydytoja kardiologė

Dr. Zita Bertašienė
Gydytoja kardiologė

Jūratė Bidvienė
Gydytoja kardiologė

Doc. dr. Monika Biesevičienė
Gydytoja kardiologė

Rima Braukylienė
Gydytoja kardiologė

Kasparas Briedis
Gydytojas kardiologas

Paulius Bučius
Gydytojas kardiologas

Edita Čaponkienė
Gydytoja anesteziologė-reanimatologė

Doc. dr. Indrė Čeponienė
Gydytoja kardiologė

Vaiva Dedelienė
Gydytoja kardiologė

Dr. Rūta Dirsienė
Gydytoja kardiologė

Valdas Dobilas
Gydytojas anesteziologas-reanimatologas

Prof. dr. Eglė Ereminienė
Gydytoja kardiologė, Retų širdies ir kraujagyslių ligų centro vadovė

Dr. Vytautas Grižas
Gydytojas kardiologas

Dr. Arnoldas Janavičius
Gydytojas kardiologas

Dr. Jūratė Janėnaitė
Gydytoja klinikinė fiziologė

Dr. Edita Jankauskienė
Gydytoja kardiologė

Doc. dr. Loreta Jankauskienė
Gydytoja kardiologė

Prof. dr. Gediminas Jaruševičius
Gydytojas kardiologas

Justina Jurevičiūtė
Gydytoja kardiologė

Martynas Jurėnas
Gydytojas kardiologas

Rasa Karaliūtė
Gydytoja kardiologė

Arnas Karužas
Gydytojas kardiologas

Prof. dr. Aušra Kavoliūnienė
Gydytoja kardiologė

Eglė Kazakauskaitė
Gydytoja kardiologė

Prof. dr. Tomas Kazakevičius
Gydytojas kardiologas

Mantas Kazlauskas
Gydytojas anesteziologas reanimatologas

Dr. Nora Kupstytė-Krištaponė
Gydytojas kardiologas

Prof. dr. Raimondas Kubilius
Gydytojas kardiologas

Aušra Krivickienė
Gydytoja kardiologė

Dr. Vilius Kviesulaitis
Gydytojas kardiologas

Doc. dr. Tomas Lapinskas
Gydytojas kardiologas

Doc. dr. Jolanta Laukaitienė
Gydytoja kardiologė

Prof. dr. Andrius Macas
Gydytojas anesteziologas reanimatologas

Doc. dr. Jolanta Elena Marcinkevičienė
Gydytoja kardiologė

Petras Medzevičius
Gydytojas kardiologas

Ieva Merkytė
Gydytoja kardiologė

Karolina Mėlinytė-Ankudavičė
Gydytoja kardiologė

Dr. Kristina Morkūnaitė
Gydytoja kardiologė

Gintarė Muckienė
Gydytoja kardiologė

Jūratė Naumovienė
Gydytoja anesteziologė reanimatologė

Rasa Ordienė
Gydytoja kardiologė

Doc. dr. Daiva Pentiokinienė
Gydytoja kardiologė

Irena Petraškienė
Gydytoja kardiologė

Eglė Tamulevičiūtė-Prascienė
Gydytoja kardiologė

Dr. Reda Radikė
Gydytoja kardiologė

Dr. Nijolė Ragaišytė
Gydytoja kardiologė

Dr. Diana Rinkūnienė
Gydytoja kardiologė

Dr. Eglė Rumbinaitė
Gydytoja kardiologė

Emilija Sakavičiūtė
Gydytoja kardiologė

Aldona Slavinskienė
Gydytoja kardiologė

Goda Stanienė
Gydytoja kardiologė

Doc. dr. Giedrė Stanaitienė
Gydytoja anesteziologė reanimatologė

Doc. dr. Neris Stoškutė
Gydytoja kardiologė

Mantvydas Stuoka
Gydytojas kardiologas

Vytautas Šileikis
Gydytojas kardiologas

Prof. dr. Rimvydas Šlapikas
Gydytojas kardiologas

Rūta Unikaitė
Gydytoja kardiologė

Audronė Vaitiekienė
Gydytoja kardiologė

Prof. habil. dr. Jolanta Justina Vaškelytė
Gydytoja kardiologė

Dr. Raimonda Verseckaitė-Costa
Gydytoja kardiologė

Agneta Virbickienė
Gydytoja kardiologė

Prof. dr. Vytautas Zabiela
Gydytojas kardiologas

Laura Zajančkauskienė
Gydytoja kardiologė

Prof. dr. Diana Žaliaduonytė
Gydytoja kardiologė

Aistė Žebrauskaitė
Gydytoja kardiologė

Kardiologijos klinika
Registruotis telefonu +37037703370
Pareigos Medikas Kab. I II III IV V
Gyd. kardiologėIndrė Augustė (nedirbs 06.19-06.30 d. )121 kab.14 -18
Gyd. kardiologėGražina Barauskienė (nedirbs 06.07-06.09 d.)102 kab.8 - 1513 -198 - 15.308 - 15.308 -15.30
Gyd. kardiologėDr. Lina Bardauskienė (nedirbs 06.26-07.21 d.)120 kab.14 - 18
Gyd. kardiologėDr. Zita Bertašienė (nedirbs 06.29-06.30 d.)249 kab.8 - 148 - 148 - 14
Gyd. kardiologėJūratė Bidvienė (nedirbs 06.26-06.30 d. ir 06.23 d.))109 kab.14 - 198 - 16 8 - 14 (išskyrus 06.15 d.)8 - 14(išskyrus 06.09 d.)
Gyd. kardiologėDoc. dr. Monika Biesevičienė (nedirbs 06.06-06.10 d., 06.16 d. ir 06.19-07.07 d.)106 kab.14 - 19(išskyrus 06.12 d.)8 - 149 - 14
Gyd. kardiologėRima Braukylienė (nedirbs 06.19-07.09 d.)106 kab.8 - 14 (dirbs 06.02 d.)
Gyd. kardiologasKasparas Briedis (nedirbs 06.15 d.)121 kab.14 - 18
Gyd. kardiologasPaulius Bučius ( nedirbs 06.30 d.)121 kab.8 - 148 - 1414 - 198 - 14
Gyd. kardiologėVaiva Dedelienė (nedirbs 06.05-06.09 d. ir 06.12-06.13 d.)108 kab.8 - 148 - 15.308 - 15.3014 - 198 -15.30
Gyd. kardiologėDr. Rūta Dirsienė (nedirbs)129 kab.14 - 18
Gyd. kardiologėProf. dr. Olivija Dobilienė 115 kab.12 - 17
Gyd. kardiologėProf. dr. Eglė Ereminienė129 kab.8 - 149 - 16
Gyd. kardiologasDr. Vytautas Grižas 249 kab.8 - 16
Gyd. kardiologėDr. Edita Jankauskienė 115 kab.14 - 18 ( dirbs 06.05 d. ir 06.19 d.)
Gyd. kardiologėDoc. dr. Loreta Jankauskienė 119 kab.14-188 - 14 (120 kab.)
Gyd. kardiologasProf. dr. Gediminas Jaruševičius 249 kab.8 - 14
Gyd. kardiologėJustina Jurevičiūtė ( nedirbs 06.26-06.28 d. )109 kab.14 - 18
Gyd. kardiologasProf. habil. dr. Renaldas Jurkevičius115 kab.8 - 12
Gyd. kardiologėRasa Karaliūtė 117 kab.8- 14
Gyd. kardiologasArnas Karužas ( nedirbs 06.07 d. ir 06.20-06.21 d.)121 kab.8 - 14
Gyd. kardiologėProf. dr. Aušra Kavoliūnienė 118 kab.10 - 14 8 - 14 8 - 14
Gyd. kardiologėDr. Nora Kupstytė-Krištaponė (nedirbs 06.05-06.16 d. ir 06.28-06.29 d.)111 kab.8 - 18 8 - 18 8 - 14 8 - 18
Gyd. kardiologasDoc. dr. Tomas Lapinskas (nedirbs 06.08-06.23 d.)120 kab.8 - 13
Gyd. kardiologėDoc. dr. Jolanta Laukaitienė (nedirbs 06.01-06.02 d.)119 kab.14 - 18
Gyd. kardiologėAgnė Liuizė 111 kab.14 - 18
Gyd. kardiologėDoc. dr. Jolanta Elena Marcinkevičienė (nedirbs 05.22-06.09 d. ir 06.23-06.26 d.)108 kab.14 - 18
Gyd. kardiologėKarolina Mėlinytė-Ankudavičė ( nedirbs)119 kab.8 - 148 - 14
Gyd. kardiologėDoc. dr. Vaida Mizarienė (nedirbs 06.05-06.16 d. ir 06.27 d.)120 kab.14 - 18
Gyd. kardiologėDr. Kristina Morkūnaitė 120 kab.8 - 14 (dirbs 06.05, 06.19 ir 06.26 d.)
Gyd. kardiologėGintarė Muckienė ( nedirbs 06.16 d. ) 115 kab.8 - 148 - 168 - 14
Gyd. kardiologėRasa Ordienė (nedirbs 06.02 d., 06.15-06.16 d. ir 06.26-07.07 d.)129 kab.8 - 14
Gyd. kardiologėDoc. dr. Daiva Pentiokinienė 110 kab.8 - 15.308 - 15.308 - 15.30 14 - 198 - 15
Gyd. kardiologėProf. dr. Jurgita Plisienė129 kab.8 - 13 8 - 13
Gyd. kardiologasRobertas Pranevičius (nedirbs 06.13-06.14 d.)116 kab.8 - 16.30 8 - 16.3014 - 1914 - 19
Gyd. kardiologasProf. dr. Aras Puodžiukynas (nedirbs 06.19-06.29 d.)242 kab.14 - 17
Gyd. kardiologėDr. Reda Radikė120 kab.14 - 188 - 14 (išskyrus 06.29 d.)
Gyd. kardiologėDr. Nijolė Ragaišytė (nedirbs 06.22-06.23 d.)117 kab.8 - 1514 - 198 - 15.308 - 15.308 - 15.30
Gyd. kardiologėDr. Diana Rinkūnienė ( nedirbs 06.12-06.23d. Ir 06.26-07.09 d.)242 kab.13 - 16 (konsult. 06.06 d. 14-16 val.)
Gyd. kardiologėEglė Rumbinaitė (nedirbs 06.09 d.)115 kab.11 - 15
Gyd. kardiologėGoda Stanienė ( nedirbs 06.01-06.02 d. Ir 06.30 d. )106 kab.14 - 198 - 14 (išskyrus 06.15 d.)
Gyd. kardiologasMantvydas Stuoka ( nedirbs 06.12-06.23 d. )115 kab.14 - 18
Gyd. kardiologasProf. dr. Rimvydas Šlapikas (nedirbs 06.05-06.09 d. )103 kab.14 - 198 - 15.308 - 15.308 - 15.3014 - 19
Gyd. kardiologasVytenis Tamakauskas (nedirbs 06.14-06.15 d.)116 kab.8 - 148 - 1414 - 19
Gyd. kardiologėEglė Tamulėnaitė ( nedirbs 06.12-06.23 d. )129 kab.14 - 18
Gyd. kardiologėEglė Tamulevičiūtė-Prascienė (nedirbs 06.16-06.17 d. ir 06.30 d.)121 kab.8 - 14 (dirbs 06.08 ir 06.22 d.)
Gyd. kardiologėRūta Unikaitė 121 kab.14 - 18
Gyd. kardiologasProf. dr. Ramūnas Unikas 103 kab.8 - 14
Gyd. kardiologasVytautas Zabiela 131 kab.15 - 16.3015 - 16.3015 - 16.30
Gyd. kardiologėProf. dr. Diana Žaliaduonytė (nedirbs 06.05-06.06 d. ir 06.26 d.)120 kab.14-19

>71  000

chirurginių operacijų

>1,3 mln.

pacientų apsilankymų

2025

gydytojų

2399

slaugos specialistas

3050

naujagimių per metus
X