Energetikos ir inžinerinių tinklų tarnyba

Ramūnas Blaževičius
Tarnybos vadovas
Tel. nr. +37037703242
El. p. ramunas.blazevicius@kaunoklinikos.lt

 

Artūras Čaplinskis
Dujų skyriaus vadovas
Tel. +37037326144
El. p. arturas.caplinskas@kaunoklinikos.lt

Gediminas Menkevičius 
Vyriausiasis mechanikas
Tel. +37037326440

Petras Radzevičius
Vyresnysis inžinierius
Tel. +37037326563

Liftų skyriaus elektromonteris
Tel. +37037326031

Dujų skyriaus budintis deguonistas
Tel. +37037326647

VIZIJA. Modernūs, patikimi, ekonomiški įrenginiai, sklandi jų veikla, skubus gedimų ir incidentų šalinimas. Efektyvi, darni, atsakingai dirbanti tarnyba.
MISIJA. Gerinti Kauno klinikų energetikos ir inžinerinių tinklų tarnybos struktūroje esančių struktūrinių padalinių vykdomą veiklą bei diegti inovacijas.
TIKSLAI. Užtikrinti Kauno klinikų pastatuose ir statiniuose (jų dalyse) sumontuotų energetikos ir inžinerinių tinklų, reikalingų įstaigos įstatuose numatytoms veikloms vykdyti, savybes, atitinkančias norminius srities reikalavimus. Tobulinti Kauno klinikų energetikos ir inžinerinių tinklų sistemą

Tarnybai pavaldžių skyrių atliekamos funkcijos:
Liftų skyrius

  • kėlimo įrenginių (keleivinių, krovininių ir ligoninių liftų bei keltuvų) techninė priežiūra ir remontas;
  • kėlimo įrenginių atnaujinimas/modernizavimas.

Dujų skyrius

  • dujas deginančių įrenginių techninė priežiūra;
  • pagamintos šiluminės energijos tiekimas į tinklus;
  • Kauno klinikų padaliniams tiekiamų medicininių dujų – deguonies, angliarūgštės, azoto suboksido, suspausto oro ir vakuumo tiekimo užtikrinimas;
  • šių visų sistemų remontas ir techninė priežiūra.

>77  000

chirurginių operacijų

>1,4 mln.

pacientų apsilankymų

2128

gydytojų

2391

slaugos specialistas

2998

naujagimių per metus
X