Inovacijų vertinimo ir diegimo tarnyba

Informacija ruošiama

Inovacijų vertinimo ir diegimo tarnyboje atliekamas analitinis darbas siekiant iš daugelio inovatyvių sveikatos technologijų išskirti prioritetines, kurios duotų didžiausią pridėtinę klinikinę ir finansinę naudą Kauno klinikoms. Tarnybos tikslas – užtikrinti argumentuotą ir moksliniais įrodymais pagrįstą inovatyvių sveikatos technologijų vertinimą bei diegimą Kauno klinikose. 
Tarnybos uždaviniai:

  • Bendradarbiaujant su Kauno klinikų administracija, profilinių klinikų atstovais ir kitais specialistais, atlikti sveikatos technologijų vertinimus;
  • Inicijuoti inovatyvių sveikatos technologijų apžvalgas bei sekti pasaulines medicinos srities inovacijų tendencijas.

Tarnyba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  • Teikia išvadas administracijai apie atskirų vertintų technologijų mokslinį įrodymų lygį;
  • Pagal kompetenciją rengia dokumentų projektus pagal Kauno klinikų generalinio direktoriaus ar srities direktorių tarnybinius pavedimus ar rezoliucijas;
  • Atstovauja Tarnybą su vykdoma veikla susijusiais klausimais šalies ir užsienio institucijose ir organizacijose;
  • Vykdo kitus su Tarnybos funkcijomis susijusius direktoriaus visuomenės sveikatai, mokslui ir studijoms pavedimus.

>71  000

chirurginių operacijų

>1,3 mln.

pacientų apsilankymų

2025

gydytojų

2399

slaugos specialistas

3050

naujagimių per metus
X