Inovacijų vertinimo ir diegimo tarnyba

Antanas Montvila
Tarnybos vadovas
El. p. antanas.montvila@kaunoklinikos.lt

Inovacijų vertinimo ir diegimo tarnyboje atliekamas analitinis darbas siekiant iš daugelio inovatyvių sveikatos technologijų išskirti prioritetines, kurios duotų didžiausią pridėtinę klinikinę ir finansinę naudą Kauno klinikoms. Tarnybos tikslas – užtikrinti argumentuotą ir moksliniais įrodymais pagrįstą inovatyvių sveikatos technologijų vertinimą bei diegimą Kauno klinikose. 
Tarnybos uždaviniai:

  • Bendradarbiaujant su Kauno klinikų administracija, profilinių klinikų atstovais ir kitais specialistais, atlikti sveikatos technologijų vertinimus;
  • Inicijuoti inovatyvių sveikatos technologijų apžvalgas bei sekti pasaulines medicinos srities inovacijų tendencijas.

Tarnyba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  • Teikia išvadas administracijai apie atskirų vertintų technologijų mokslinį įrodymų lygį;
  • Pagal kompetenciją rengia dokumentų projektus pagal Kauno klinikų generalinio direktoriaus ar srities direktorių tarnybinius pavedimus ar rezoliucijas;
  • Atstovauja Tarnybą su vykdoma veikla susijusiais klausimais šalies ir užsienio institucijose ir organizacijose;
  • Vykdo kitus su Tarnybos funkcijomis susijusius direktoriaus visuomenės sveikatai, mokslui ir studijoms pavedimus.

>77  000

chirurginių operacijų

>1,4 mln.

pacientų apsilankymų

2128

gydytojų

2391

slaugos specialistas

2998

naujagimių per metus
X