Operatyvusis darbo koordinavimo centras

Operatyvusis darbo koordinavimo centras (ODKC) teikia medicininių ir nemedicininių (administracinių įvykių) vidinių konsultacijų registravimo ir duomenų administravimo paslaugas Kauno klinikoms, ligoninėms filialams bei LR SAM ministro specializuotos skubios konsultacinės pagalbos įsakyme nurodytoms apskričių ligoninėms. ODKC  taip pat organizuoja specializuotą medicininę logistiką bei pacientų pervežimus GMP automobiliais tarp apskričių ligoninių ir Kauno klinikų. 

ODKC teikia visą viešai pasiekiamą informaciją apie Kauno klinikų veiklą bei gydytojų darbo laiką dedikuotais informacijos teikimo telefonais. Informacija apie pacientus, laikantis asmens duomenų apsaugos įstatymo, telefonu nėra teikiama jokiais atvejais.

ODKC aptarnauja Kauno klinikas, filialą Romainių tuberkuliozės ligoninę, Kauno onkologijos ligoninę, Kulautuvos reabilitacijos ligoninę, Vaikų reabilitacijos ligoninę „Lopšelis“ bei apskrities ligonines išvardintas LR SAM ministro specializuotos skubios konsultacinės pagalbos įsakyme.

Dispečeris
Arnas Bardinskas

Tel. +37037326700
El. p. arnas.bardinskas@kaunoklinikos.lt 

Informacija pasiteiravimui
Tel. +37037326375
Tel. +37037326376 

>66  000

chirurginių operacijų

>1,2 mln.

pacientų apsilankymų

2187

gydytojų

2379

slaugos specialistas

3229

naujagimiai per metus
X