Infekcijų kontrolės tarnyba

Doc. dr. Asta Dambrauskienė 
Vadovė
Tel. nr. +37037326772
El. p.: asta.dambrauskiene@kaunoklinikos.lt 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Vyriausioji infekcijų kontrolės specialistė Aušra Stelionienė
Tel. nr. +37037326453
El. p. ausra.stelioniene@kaunoklinikos.lt

Vyriausioji infekcijų kontrolės specialistė Regina Cenenkienė
Tel. nr. +37037326453
El. p.: regina.cenenkiene@kaunoklinikos.lt

Vyriausioji infekcijų kontrolės specialistė Vitalija Švelnienė
Tel. nr. +37037787335
El. p. vitalija.svelniene@kaunoklinikos.lt

Vyriausioji infekcijų kontrolės specialistė Laima Imbrasienė
Tel. nr. +37037326453
El. p. laima.imbrasiene@kaunoklinikos.lt

Infekcijų kontrolės specialistė Aurelija Macijauskienė
Tel. nr. +37037326453
El. p. aurelija.macijauskiene@kaunoklinikos.lt

Infekcijų kontrolės specialisto padėjėja Jadvyga Skučienė
Tel. nr. +37037326453
El. p. jadvyga.skuciene@kaunoklinikos.lt

Infekcijų kontrolės tarnyba koordinuoja hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo tvarką, užtikrina higieninių reikalavimų laikymosi kontrolę, analizuoja sergamumą hospitalinėmis infekcijomis, tiria hospitalinių infekcijų protrūkius, rengia infekcijų valdymo procedūras, vykdo darbuotojų higieninių įgūdžių kontrolę, organizuoja darbuotojų mokymą ir konsultuoja visais infekcijų valdymo klausimais. 

Infekcijų kontrolės tarnybos poskyriai:

•    Infekcijų kontrolės poskyris
•    Instrumentų plovyklos poskyris
•    Centralizuotos sterilizacinės poskyris
•    Deratizacijos, dezinsekcijos poskyris
•    Dezinfekcijos kameros poskyris

Trumpieji numeriai Kauno klinikų darbuotojams:

Centrinė sterilizacinė
Tel. nr. 6714

Akušerijos sterilizacinė
Tel. nr. 4613

Akušerijos instrumentų plovykla
Tel. nr. 4095

Centrinė dezinfekcijos kamera
Tel. nr. 4820

Dezinsekcijos-deratizacijos poskyris
Tel. nr. 4203 

Centrinė sterilizacinė
Tel. nr. 6714

Akušerijos sterilizacinė
Tel. nr. 4613

Akušerijos instrumentų plovykla
Tel. nr. 4095

Centrinė dezinfekcijos kamera
Tel. nr. 4820

Dezinsekcijos-deratizacijos poskyris
Tel. nr. 4203 

>77  000

chirurginių operacijų

>1,4 mln.

pacientų apsilankymų

2128

gydytojų

2391

slaugos specialistas

2998

naujagimių per metus
X