Patologinės anatomijos klinika

Klinikos vadovė doc. dr. Lina Poškienė
Eivenių g. 2
Kaunas LT-50161
Tel. +37037326405
El. p. patologines.anatomijos.klinika@kaunoklinikos.lt

 

 

Kauno klinikų Patologinės anatomijos klinika yra viena didžiausių ligų morfologinės diagnostikos įstaigų Lietuvoje, turinti gilias istorines tradicijas. Šioje klinikoje sėkmingai derinama didelę klinikinę patirtį turinčių ir jaunų perspektyvių gydytojų žinios ir naujausi diagnostikos metodai  bei ruošiami aukštos kvalifikacijos gydytojai patologai ir mokslininkai. 

Patologinės anatomijos klinikos darbuotojai aktyviai dalyvauja praktinėje, mokslinėje ir pedagoginėje veikloje, teisinės bazės, reglamentuojančios Lietuvos patologijos tarnybos veiklą ir patologijos tyrimų kokybę, rengime.

Patologinės anatomijos klinikoje atliekami operacinės ir biopsinės medžiagos, citologijos bei autopsijos tyrimai, tam naudojant pažangias šiuolaikines diagnostikos priemones:

  • imunohistochemiją,
  • imunofluorescenciją,
  • skystųjų terpių citologijos tyrimą,
  • genetinius ir molekulinius tyrimus,
  • hibridizaciją in situ ir kitus tyrimų metodus.

PATOLOGINĖS ANATOMIJOS KLINIKA
Eivenių g. 2
Kaunas LT-50161

Klinikos vadovė doc. dr. Lina Poškienė
Tel. +37037787384
El. p. patologines.anatomijos.klinika@kaunoklinikos.lt
 
Skyriaus vadovas doc. Dainius Jančiauskas
Tel. +37037326405
El. p. dainius.janciauskas@kaunoklinikos.lt

Klinikos administratorė Jurgita Jesiulionienė
Tel. +37037787479
El. p. jurgita.jesiulioniene@kaunoklinikos.lt

Studijų administratorė
Tel. +37037326525

Medžiagų priėmimas
Darbo laikas  I-V 8:00 – 17:00, VI 8:00 – 14:00
Tel. +37037324404

Citologijos laboratorija
Tel. +37037326192

Histologijos laboratorija
Tel. +370373266403

Autopsijų salė
Tel. +37037326402

Tel. +37037326854 (dėl tyrimų)
Medžiagų priėmimas:darbo dienomis 8:00-17:00
šeštadieniais 8:00-14:00

Pataloginės anatomijos kliniką sudaro pedagoginis padalinys ir klinikinis padalinys.

Pedagoginis padalinys

Studijų administratorė
Tel. +37037326525

Dėstytojai
Tel. +37037326732

Rezidentai
Tel. +37037324879

Klinikinis padalinys

Skyriaus vadovas doc. Dainius Jančiauskas
Tel. +37037326405
El. p. dainius.janciauskas@kaunoklinikos.lt

Vyr. patologijos technologė Vaida Kutkienė
Tel. +37037326404
El. p. vaida.kutkiene@kaunoklinikos.lt

Klinikos administratorė Jurgita Jesiulionienė
Tel. +37037787479
El. p. jurgita.jesiulioniene@kaunoklinikos.lt

Biopsinių tyrimų sektorius

Vadovas Darius Pranys
Tel. +37037326432

Autopsinių tyrimų sektorius

Vadovas Valdas Šarauskas
Tel. +37037787398 
El. p. valdas.sarauskas@kaunoklinikos.lt

Citologinių tyrimų sektorius

Vadovė Vestina Martinkutė
Tel. +37037326718
El. p. vestina.martinkute@kaunoklinikos.lt

Biopsinių tyrimų sektorius

Vadovas Darius Pranys
Tel. +37037326432
El. p. darius.pranys@kaunoklinikos.lt

Mokslinė veikla yra sudėtinė, integruota Patologinės anatomijos klinikoje dirbančių gydytojų patologų profesinės veiklos sritis. Patologijos moksliniai tyrimai įgalina giliau pažvelgti į audiniuose, ląstelėse bei viduląstelinėse struktūrose vykstančius patologinius procesus, taip nuolat atnaujinant, tikslinant fundamentaliąsias žinias apie ligų patogenezinius mechanizmus, vykstančių struktūrinių ir funkcinių poslinkių sąsajas, morfogenezę. Atliekamų kompleksinių morfologinių, molekulinių bei klinikinių mokslinių tyrimų rezultatų dėka sudaromos sąlygos ne tik individualizuotų diagnostikos žymenų atradimo plėtotei, bet ir inovatyvių, tikslinių, struktūriniais molekuliniais tyrimais pagrįstų gydymo metodų diegimui klinikinėje praktikoje. 

Patologinės anatomijos klinikos gydytojai dalyvauja vykdant integruotas ligų diagnostikos, gydymo ir prognozės studijas (šiuolaikinė ligų patologijos diagnostika yra šių tyrimų dalis) pagal savo atliekamų diagnostinių tyrimų profilį: galvos smegenų navikų, plaučių, krūties, gimdos kaklelio, virškinamojo trakto, kepenų, skydliaukės, odos ir kitos lokalizacijos navikų ir nenavikinių pakitimų, taikant šiuolaikinius patologijos diagnostikos metodus (molekulinius ir genų raiškos baltymo lygmeniu). Klinikoje vis plačiau taikomi skaitmeninės vaizdo analizės metodai. Patologinės anatomijos klinikos mokslininkai savo darbo rezultatus yra paskelbę respublikinėje ir užsienio spaudoje, tarptautinėse ir šalies konferencijose bei suvažiavimuose. 

Patologinės anatomijos klinikoje atliekama virš 30 tūkst. biopsinės, operacinės ir citologinės  medžiagos tyrimų bei 80 autopsijų. 
Reaguodama į didėjančius paciento diagnostikos gydymo kokybės reikalavimus, klinika nuolat diegia perspektyvias patologijos tyrimų technologijas, visa turima įranga atitinka šiandienos pasaulinius standartus. Klinikoje šalia rutininių ir specialiųjų dažymo metodų, ženkliai išplėstas imunohistocheminių tyrimo metodų taikymas. Pastaraisiais metais vis plačiau taikomi molekulinės patologijos metodai, reikalingi ne tik šiuolaikinei diagnozei nustatyti, bet ir individualizuotam gydymui parinkti.

Gydytojai patologai nuolat dalyvauja multidisciplininių komandų (MDK) klinikinėje veikloje, aptariant sudėtingus onkologinius pacientus su kitų sričių specialistais, sprendžiant diagnostikos ir gydymo klausimus. Ypatingas dėmesys skiriamas gydytojų patologų podiplominiam tobulinimuisi: vyksta kasdieninis pacientų patologijos diagnostikos tyrimų aptarimas, nuolatinis dalyvavimas profesinių draugijų organizuojamuose renginiuose Lietuvoje ir Europoje bei pranešimų skaitymas juose.

Daug dėmesio skiriama storosios žarnos, krūties, gimdos kaklelio, prostatos vėžio profilaktikos programų patologijos tyrimams.
Visi biologiniai bandiniai saugojami remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu 10 metų ir visuomet yra prieinami pakartotiniam įvertinimui ar papildomam tyrimui atlikti.
 

Visiškai renovuotoje Klinikos studijų bazėje yra šiuolaikiška įrengta Janinos Lašienės auditorija srautinėms paskaitoms, seminarams ir tutoriniams užsiėmimams. Praktikos darbų salėse įrengta demonstracinės-konsultacinės mikroskopavimo sistemos su optiniais tiltais, didelės skiriamosios galios skaitmeninėmis kameromis ir 60’ įstrižainės monitoriais bei binokuliniai mokomieji mikroskopai grupiniam bei individualiam studentų darbui. Įrengta serverinė sistema virtualioms histologinių preparatų studijoms. Studentai audinių vaizdinimo analizės pagrindų įgūdžius formuoja naudodamiesi Media Cybernetics ImagePro programine įranga.

Patologinės anatomijos klinikoje yra daugiau kaip 2000 makroskopinių preparatų muziejus, parengti audinių histologinių preparatų, naudojant rutininius ir specialiuosius histocheminius dažymo metodus, imunohistochemines bei hibridizacijos in situ reakcijas, rinkiniai. Visa tai įgalina ne tik patologinių procesų ir ligų struktūrinių pokyčių gilesnį supratimą, bet ir šiuolaikinės patologijos diagnostikos galimybių suvokimą.

Patologinės anatomijos klinikoje derinama tradicinės paskaitos, praktikos darbų mikroskopinių ir histologinių preparatų bei elektronogramų studijos, autopsijų ir diagnostinių biopsijų stebėjimo bei šiuolaikinės technologijos – virtualioji histopatologija (telepatologija). Tai viso histologinio pjūvio (stiklelio), kuris studijuojamas praktikos darbų metu, vaizdai. Jų maksimali skiriamoji geba yra ta pati, kaip ir standartinio optinio mikroskopo didžiojo padidinimo, ir yra skirti ne tik savarankiškoms patologijos studijoms, bet ir kaip laisvai prieinama ir pasirenkama alternatyva praktikos darbų metu tradiciniams histologiniams preparatams ant stiklelių.  

Patologinės anatomijos klinikoje nuolat vyksta patologijos rezidentūros (4 metų) bei kitų rezidentūros programų, kur studijuojama įvairių ligų patologijos diagnostikos pagrindai, studijos.

Klinikos dėstytojai dėsto pasirenkamuosius dalykus, vadovauja studentų moksliniam darbui bei dalyvauja doktorantūros studijose. 

Klinikos vadovė
doc. dr. Lina Poškienė

Tel. +37037787384 
El. p. lina.poskiene@kaunoklinikos.lt

doc. Arvydas Čižauskas
Ginekologinė patologija
Tel. +37037326865
El. p. arvydas.cizauskas@kaunoklinikos.lt

Laima Dirgėlaitė
Tel. +37037787332
El. p. laima.dirgelaite@kaunoklinikos.lt

doc. Dainius Jančiauskas
Virškinamojo trakto biopsijų tyrimai
Tel. +37037326405
El. p. dainius.janciauskas@kaunoklinikos.lt

Milda Kuprytė
Kardialinė patologija
Tel. +37037326732
El. p. milda.kupryte@lsmuni.lt

Vyr. patologijos technologė Vaida Kutkienė
Vyr. patologijos technologė
Tel. +37037326404
El. p. vaida.kutkiene@kaunoklinikos.lt

doc. Jurgita Makštienė
Odos patologija
Tel. +37037326879

Vestina Martinkutė
Citologinė patologija, imuninės sistemos ir kraujodaros patologija
Tel. +37037326718
El. p. vestina.martinkute@lsmuni.lt

Tomas Navickis
Tel. +37037326676
El. p. tomas.navickis@kaunoklinikos.lt

Darius Pranys
Chirurginė patologija
Tel. +37037326432

Ieva Rubavičiūtė
Tel. +37037326718
El. p. ieva.rubaviciute@kaunoklinikos.lt

Valdas Šarauskas
Plaučių, perinatalinė patologija
Tel. +37037787398

>77  000

chirurginių operacijų

>1,4 mln.

pacientų apsilankymų

2128

gydytojų

2391

slaugos specialistas

2998

naujagimių per metus
X