Ekonomikos ir planavimo tarnyba

L.e.v.p. Virginija Daiva Ruginienė
 Tel. nr. +37037327099
 El. p. virginija.ruginiene@kauno.klinikos.lt       

Vyresnioji ekonomistė Dalia Kaminskienė
Tel. nr. +37037326331
El. p. dalia.kaminskiene@kaunoklinikos.lt    

Vyresnioji ekonomistė Virginija Kerienė
Tel. nr. +37037326300
El. p. virginija.keriene@kaunoklinikos.lt  

Vyresnioji ekonomistė Virginija Majauskienė
Tel. nr. +37037326367
El. p. virginija.majauskiene@kaunoklinikos.lt    

Ekonomistė Ema Nareckienė
Tel. nr. +37037326678
El. p. ema.nareckiene@kaunoklinikos.lt  

Vyresnioji ekonomistė Asta Simonaitienė  
Tel. nr. +37037326331
El. p. asta.simonaitiene@kaunoklinikos.lt    

Vyresnioji ekonomistė Giedrė Stigienė
Tel. nr. +37037326678
El. p. giedre.stigiene@kaunoklinikos.lt  

Uždaviniai ir funkcijos:

  • Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant Kauno klinikų ekonomikos politiką.
  • Didinti Kauno klinikų veiklos efektyvumą.
  • Dalyvauti bendrosios finansų ir darbo užmokesčio politikos formavime.
  • Rengti lėšų paskirstymą pagal išlaidų grupes į atskirus klinikų (padalinių) subbiudžetus, skaičiuoti medicininių ir nemedicininių paslaugų įkainius, skaičiuoti darbo krūvius bei atskirų Kauno klinikų skyrių ir padalinių etatines struktūras ir t.t.

>66  000

chirurginių operacijų

>1,3 mln.

pacientų apsilankymų

2212

gydytojų

2334

slaugos specialistas

3112

naujagimiai per metus
X