Klinikiniai tyrimai

Kauno klinikose vykdomi klinikiniai ir biomedicininiai tyrimai

Biomedicininiai tyrimai – neatsiejama medicinos mokslo dalis. Vadovaujantis Biomedicininių tyrimų etikos įstatymu šie tyrimai apibrėžiami kaip biomedicinos mokslų hipotezių patikrinimas mokslo tiriamaisiais metodais, kuriais siekiama plėtoti mokslo žinias apie sveikatą, ligas, jų diagnostiką, gydymą ir profilaktiką. Biomedicininių tyrimų objektai gali būti gyvi žmonės ar jų grupės, vaisius, audiniai, organai, ląstelės bei genetinė medžiaga, žmonių lavonai, medicinos dokumentai. Be biomedicininių tyrimų neįmanoma medicinos pažanga. 

Viena iš biomedicinos tyrimų krypčių yra klinikiniai tyrimai, kurie skirstomi į klinikinius neintervencinius (su sveikata susiję klausimynai, interviu, stebėjimo tyrimai ir kt.); klinikiniai intervenciniai tyrimai (medicinos prietaisai, diagnostikos priemonės, chirurginės intervencijos ir kt.)  bei klininiai vaistinių preparatų tyrimai. Be pastarųjų tyrimų nebūtų galima sukurti naujų veiksmingesnių vaistų, padedančių išgydyti ligonius, pailginti jų gyvenimo trukmę, pagerinti gyvenimo kokybę. Kauno klinikos puoselėja ilgametes klinikinių tyrimų vykdymo tradicijas.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos yra vienas iš klinikinių tyrimų vykdymo centrų Lietuvoje. Nuo 1996 metų ligoninėje yra vykdomi įvairių stadijų ir indikacijų klinikiniai tyrimai. Per šį laikotarpį buvo įvykdyta daug klinikinių tyrimų, kuriuose kaip pagrindiniai tyrėjai dalyvavo Kauno klinikų gydytojai. 
Universitetinės ligoninės ištekliai ir infrastruktūra suteikia galimybę įgyvendinti įvairių fazių ir indikacijų klinikinius tyrimus. Kauno klinikos ir jose esančios profilinės klinikos, atsakingos už klinikinių tyrimų vykdymo profesionalumą, gerina materialiąją tyrimų vykdymo bazę. 38 profilinės klinikos taip pat investuoja į inovatyvias diagnostikos priemones, tokiu būdu didindamos klinikinių tyrimų įgyvendinimo galimybes. 
 

2022 m. vykstantys tyrimai:

Akių ligų klinika:   

Daugiacentris dvigubai maskuotas atsitiktinių imčių dozės nustatymo tyrimas, skirtas konbercepto injekcijų į stiklakūnį veiksmingumui ir saugumui įvertinti asmenims, sergantiems neovaskuline amžine geltonosios dėmės degeneracija. Protokolo nr. KHB-1801. Tyrėjas: Balčiūnienė V. J.

Xplore:III fazės, dvigubai koduotas, lygiagrečių grupių, daugiacentris tyrimas, kuriame lyginamas Xlucane ir Lucentis veiksmingumas bei saugumas pacientams, sergantiems neovaskuline amžine geltonosios dėmės degeneracija. Protokolo nr. XBR1001 (XPLORE). Tyrėjas: Balčiūnienė V. J.

Randomizuotas, dvigubai koduotas, veikliuoju preparatu kontroliuojamas, 3 fazės tyrimas, skirtas nustatyti didelės aflibercepto dozės veiksmingumą ir saugumą pacientams, sergantiems neovaskuline, su amžiumi susijusia geltonosios dėmės degeneracija. Protokolo nr. 20968 Tyrėjas: Balčiūnienė V. J.        

52 savaičių trukmės daugiacentris atsitiktinių imčių dvigubai maskuotas 2-jų lygiagrečių grupių tyrimas, skirtas SOK583A1 injekcijų į stiklakūnį veiksmingumui, saugumui ir imunogeniškumui įvertinti lyginant su „Eylea®“ pacientams, sergantiems neovaskuline amžine geltonosios dėmės degeneracija. Protokolo nr. CSOK583A12301. Tyrėjas: Balčiūnienė V. J.        

Daugiacentris, dvigubai koduotas, atsitiktinių imčių tyrimas, skirtas įvertinti į stiklakūnį leidžiamo OPT-302 veiksmingumą ir saugumą, vartojant kartu su Aflibercept, palyginti su tik Aflibercept vartojimu, dalyviams, sergantiems neovaskuline su amžiumi susijusia geltonosios dėmės degeneracija (nAMD). Protokolo nr. OPT-302-1005. Tyrėjas: Balčiūnienė V. J.        

Endokrinologijos klinika:    

Dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas, II fazės tyrimas, skirtas įvertinti ISIS 766720(IONIS GHR-LRX augimo hormono receptoriaus antisensinio inhibitoriaus), skirimo kartą kas 28 dienas 16 savaičių laikotapiu, saugumą, toleravimą ir veiksmingumą akromegalija sergantiems pacientams, kuriems skiriamas gydymas ilgai veikiančiais Somatostatino receptoriųligandais (SRL). Protokolo nr. ISIS 766720-CS2. Tyrėjas: Žilaitienė B.

Atvitas tęstinis kartą per mėnesį po oda leidžiamo IONIS GHR-LRX (augimo hormono receptoriaus antisensinio inhibitoriaus) tyrimas akromegalija sergantiems pacientams, kuriems skiriamas gydymas ilgai veikiančiais somatostatino receptorių ligandais (SRL). Protokolo nr. ISIS766720-CS3. Tyrėjas: Žilaitienė B.        

4 fazės randomizuotas, dvigubai koduotas, daugiacentris klinikinis tyrimas, skirtas palyginti SB16 (siūlomo į denosumabą biologiškai panašaus preparato) ir Prolia veiksmingumui, saugumui, farmakokinetikai, farmakodinamikai ir imunogeniškumui osteoporoze. Protokolo nr. SB16-3001. Tyrėjas: Veličkienė Dž.        

Gastroenterologijos klinika:   

Atviras tęstinis ir saugumo stebėjimo tyrimas vidutinės ir sunkios formos opiniu kolitu sergantiems pacientams, anksčiau įtrauktiems į III fazės ertolizumabo tyrimus. Protokolo nr. GA28951 Tyrėjas: Kupčinskas L.

III fazės, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojam,as daugiacentris tyrimas, skirtas įvertinti Etrolizumabo veiksmingumą ir saugumą pradiniam ir palaikomajam pacientų, sergančių vidutinio sunkumo ar sunkia aktyvia Krono liga, gydymui. Protokolo nr. GA29144 Tyrėjas: Kupčinskas L.        

Atviras tęstinis ir saugumo stebėjimo  tyrimas, pacientams, sergantiems vidutinio sunkumo ar sunkia aktyvia Krono liga  ir dalyvavusiems  Etrolizumabo III fazės tyrime protokolo nr GA29144. Protokolo nr. GA29145. Tyrėjas: Kupčinskas L.        

3 fazės, dvigubai koduotas, atsitiktinių imčių, placebu kontroliuojamas, daugiacentris tyrimas, vertinantis obeticholio rūgšties poveikį pirmine bilijine kepenų ciroze sergančių tiriamųjų klinikinėms baigtims. Protokolo nr. 747-302. Tyrėjas: Kupčinskas L.        

3b fazės atviras tyrimas, skirtas įvertinti po oda leidžiamo vedolizumabo ilgalaikį saugumą ir veiksmingumą tiriamiesiems, sergantiems opiniu kolitu Krono liga. Protokolo nr. MLN0002SC-3030. Tyrėjas: Jonaitis V. L.        

Atviras, paralelinių grupių, palyginimo su atitinkančia populiacija, vienos dozės tyrimas, skirtas įvertinti kepenų nepakankamumo įtaką "ProvayBlue"  farmokinetikai. Protokolo nr. PVP-2016005. Tyrėjas: Kupčinskas L.

Dvigubai koduotas, atsitiktinių imčių, placebu kontroliuojamas III fazės klinikinis tyrimas, lyginantis norursodeoksicholinės rūgšties kapsules su placebu gydant pirminį sklerozuojantį cholangitą. Protokolo nr. NUC-5/PSC. Tyrėjas: Kupčinskas L.    

III fazės, daugiacentris, atviras tęstinis tyrimas, skirtas įvertinti ilgalaikį ABT-494 saugumą ir veiksmingumą asmenims, sergantiems opiniu  kolitu. Protokolo nr. M14-533. Tyrėjas: Kupčinskas L.        

Daugiacentris atsitiktinių imčių dvigubai koduotas placebu kontroliuojamas tyrimas, skirtas įvertinti ABT-494 saugumą ir veiksmingumą skiriant indukciniam bei palaikomajam gydymui asmenims, sergantiems vidutinio sunkumo ir sunkiu opiniu kolitu. Protokolo nr. M14-234. Tyrėjas: Kupčinskas L.    

Daugiacentris atsitiktinių imčių dvigubai koduotas placebu kontroliuojamas​ 52 savaičių trukmės palaikymo ir atviras pratęsimo risankizumabo veiksmingumo ir saugumo tyrimas su asmenimis, sergančiais Krono liga, kuriems buvo atsakas į indukcinį gydymą tyrime M16-006 ar M15-991. Protokolo nr. M16-000. Tyrėjas: Jonaitis V. L.        

Daugiacentris, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas palaikomojo ir ilgalaikio gydymo tratęsimo tyrimas, nustatyti Upadacitinibo (ABT-494) veiksmingumą ir saugumą Krono liga sergantiems tiriamiesiems, kurie baigė dalyvavimą tyrimuose M-14-431 ar M-14-433. Protokolo nr. M14-430. Tyrėjas: Jonaitis V. L.    

Daugiacentris atsitiktinių imčių dvigubai koduotas placebu kontroliuojamas indukcijos tyrimas siekiant nustatyti upadacitinibo (ABT-494) veiksmingumą ir saugumą vidutinio sunkumo ar sunkia aktyvia Krono liga sergantiems tiriamiesiems, kuriems atsakas į ankščiau taikytą biologinę terapiją buvo nepakankamas ar jie gydymo netoleravo. Protokolo nr. M14-431. Tyrėjas: Jonaitis V. L.    

Daugiacentris atsitiktinių imčių dvigubai koduotas placebu kontroliuojamas indukcijos tyrimas siekiant nustatyti upadacitinibo (ABT-494) veiksmingumą ir saugumą tiriamiesiems, sergantiems aktyvia vidutinio sunkumo bei sunkia Krono ligos forma, kuriems gydymas įprastine terapija nepakankamas arba netoliaruojamas, bet biologinė terapija yra veiksminga. Protokolo nr. M14-433. Tyrėjas: Jonaitis V. L.

3 fazės, daugiacentris, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, lygiagrečių grupių, placebu kontroliuojamas mirikizumabo palaikomojo vartojimo tyrimas, tiriantis vidutinio aktyvumo arba labai aktyviu opiniu kolitu sergančius pacientus. Protokolo nr. I6T-MC-AMBG. Tyrėjas: Kiudelis G.

3 fazės, daugiacentris,atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, lygiagrečių grupių, placebu kontroliuojamas indukcinio gydymo mirikizumabu tyrimas, tiriantis vidutinio aktyvumo arba labai aktyviu opiniu kolitu sergančius pacientus, kuriems nepadėjo įprstas gydymas ir biologinis gydymas. Protokolo nr. I6T-MC-AMAN. Tyrėjas: Kiudelis G.        

3 fazės, daugiacentris, atviras tęstinis tyrimas, skirtas įvertinti ilgalaikį mirikizumabo veiksmingumą ir saugumą pacientams, sergantiems vidutinio aktyvumo arba labai aktyviu opiniu kolitu. Protokolo nr. I6T-MC-AMAP. Tyrėjas: Kiudelis G.

2/3 fazės, randomizuotas, dvigubai koduotas, placebu ir veikliuoju preparatu kontroliuojamas, lygiagrečių grupių, daugiacentris protokolas, skirtas įvertinti guselkumabo veiksmingumą dalyviams, sergantiems  vidutinio arba didelio aktyvumo Krono liga. Protokolo nr. CNTO1959CRD3001. Tyrėjas: Jonaitis V. L.

Daugiacentris atsitiktinių imčių dvigubai koduotas placebu kontroliuojamas indukcijos tyrimas, skirtas įvertinti risankizumabo veiksmingumą ir saugumą pacientams, sergantiems vidutinio sunkumo ir sunkiu aktyviu opiniu kolitu, kuriems ankščiau taikytas gydymas biologiniais vaistais buvo nesėkmingas. Protokolo nr. M16-067. Tyrėjas: Jonaitis V. L.

4fazės, dvigubai koduotas, atsitiktinių imčių, placebu kontroliuojamas tyrimas, įvertinant obeticholio rūgšties farmakokinetiką ir saugumą pacientams, sergantiems pirminiu bilijiniu cholangitu su vidutinio sunkumo arba sunkiu kepenų funkcijos nepakankamumu. Protokolo nr. 747-401. Tyrėjas: Kupčinskas L.       

Daugiacentris, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas placebu kontroliuojamas 52 savaičių trukmės palaikomojo gydymo ir atvirojo pratęsimo tyrimas, skirtas įvertinti risankizumabo veiksmingumą ir saugumą pacientams, sergantiems opiniu kolitu, kuriems buvo atsakas į indukcinį gydymą tyrimon M16-067 arba M16-065 metu. Protokolo nr. M16-066. Tyrėjas: Jonaitis V. L.

Atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, dvigubai maskuotas, veikliu vaistiniu preparatu kontroliuojamas III fazės klinikinis tyrimas, kuriuo vertinamas 8 savaičių trukmės papildomas gydymo budzonido 9 mg kapsulėmis, palyginti su bunezonido 6 mg kapsulėmis ir budezonido MMX 9 mg tabletėmis, veiksmingumas ir saugumas pacientams, sergantiems opiniu kolitu, atspariu įprastam gydymui mesalazinu. Protokolo nr. BUX-4/UCA. Tyrėjas: Jonaitis V. L.        

2 fazės, dvigubai koduotas, atsitiktinių imčių, lygiagrečių grupių tyrimas, skirtas įvertinti obeticholio rūgšties veiksmingumą, saugumą ir toleravimą vartojant vieną arba kartu su bezafibratu tiriamiesiems, sergantiems pirminiu bilijiniu cholangitu, kurių atsakas į gydymą ursodeoksicholio rūgštimi buvo nepakankamas arba kurie ursodeoksicholio rūgšties netoleravo. Protokolo nr. 747-213. Tyrėjas: Kupčinskas J.

Atsitiktinės atrankos, placebu kontroliuojamas, dvigubai koduotas, daugiacentris IIb fazės tyrimas siekiant įvertinti HepaStem veiksmingumą ir saugumą pacientams, sergantiems ūmiu kepenų nepakankamumu lėtinio kepenų nepakankamumo fone (ACLF). Protokolo nr. HEP102. Tyrėjas: Kupčinskas J.

3-ios fazės, daugiacentris, atsitiktinės atrankos, dvigubai koduotas, placebu ir veikliąja medžiaga kontroliuojamas tęstinis tyrimas, skirtas įvertinti mirikizumabo veiksmingumą ir saugumą pacientams, sergantiems vidutinio sunkumo ir sunkia aktyvia Krono liga. Protokolo nr. I6T-MC-AMAM. Tyrėjas: Kiudelis G.

I/IIa fazės, atvirasis CAN04, visiškai sužmoginto monokloninio antikūno priešIL1RAP, dozės didinimo ir, vėliau, dozės plėtojimo, saugumo ir toleravimo tyrimas su tiriamaisiais asmenimis, kuriems nustatyti solidiniai piktybiniai navikai. Protokolo nr. CAN04CLIN001. Tyrėjas: Ivanauskas A.

3 fazės, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, paralelinių grupių, placebu ir veikliąja medžiaga kontroliuojamas, nuoseklus dalyvių, sergančių vidutinio sunkumo ir sunkiu aktyviu opiniu kolitu, gydymo mirikizumabu ir vedolizumabu tyrimas. Protokolo nr. I6T-MC-AMBI. Tyrėjas: Kiudelis G.

IIb fazės, dvigubai koduotas, atsitiktinių imčių, placebu kontroliuojamas tyrimas ZED1227 veiksmingumui ir toleravimui įvertinti, skiriant celiakija sergantiems asmenims, kuriems, nepaisant dietos be glitimo, pasireiškia simptomai. Protokolo nr. CEC-4/CEL. Tyrėjas: Kupčinskas J.

III fazės, daugiacentris, atviras, ilgalaikis tęstinis tyrimas, skirtas įvertinti ilgalaikį mirikizumabo veiksmingumą ir saugumą Krono liga sergantiems pacientams. Protokolo nr. I6T-MC-AMAX. Tyrėjas: Kiudelis G.

Atsitiktinių imčių, daugiacentris, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas, 3 fazės tyrimas, skirtas palyginti bamarituzumabą, vartojamą kartu su chemoterapija, su placebu, vartojamu su chemoterapija anksčiau negydytiems, išplitusiu ar skrandžio ir stemplės jungties vėžiu su didele FGFR2b raiška sergantiems pacientams. Protokolo nr. 20210096. Tyrėjas: Ivanauskas A.

Imunologijos ir alergologijos klinika:    

Atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas tyrimas, skirtas lebrikizumabo veiksmingumui ir saugumui įvertinti, skiriant vidutinio sunkumo ir sunkiu atopiniu dermatitu sergantiems pacientams. Protokolo nr. DRM06-AD04. Tyrėjas: Šitkauskienė B.

Atsitiktinės atrankos, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas tyrimas, skirtas įvertinti nemolizumabo (CD14152) veiksmingumą ir saugumą vidutinio sunkumo ir sunkiu atopiniu dermatitusergantiems tiriamiesiems. Protokolo nr. RD.06SPR.118161. Tyrėjas: Šitkauskienė B.

Prospektyvinis daugiacentris ilgalaikis tyrimas, skirtas įvertinti nemolizumabo (CD14152) saugumą ir veiksmingumą vidutinio sunkumo ir sunkiu atopiniu dermatitu sergantiems tiriamiesiems. Protokolo nr. RD.06SPR.118163. Tyrėjas: Šitkauskienė B. 

SQ medžio poliežuvinės imunoterapijos tabletės veiksmingumas ir saugumas vaikams ir paaugliams (5-17 metų amžiaus), sergantiems vidutinio sunkumo arba sunkiu alerginiu rinitu ir (arba) konjukktyvitu, kuriuos sukelia beržo žiedadulkės ir medžiai, priklausantys beržo homologinei grupei. Protokolo nr. TT-06 Tyrėjas: Šitkauskienė B.

Atsitiktinių imčių, paralelinių grupių, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas III fazės tyrimas 5 žolių mišinio poliežuvinės inmunoterapijos lašų veiksmingumui ir saugumui įvertinti suaugusiems, sergantiems žolių žiedadulkių sukeltu rinokonjuktyvitu. Protokolo nr. SU-G-01 Tyrėjas: Šitkauskienė B.

Anti-IL-5-Rα gydymo poveikis imuniniam atsakui lėtinio kvėpavimo takų uždegimo atveju. Protokolo nr.  IMA-001,IMAR-001, KGR-001. Tyrėjas: Šitkauskienė B.       

Ilgalaikis tyrimas,skirtas įvertinti lebrikizumabo saugumą ir viksmingumą pacientams, sergantiems vidutinio sunkumo ir sunkiu atopiniu dermatitu. Protokolo nr. DRM06-AD07/J2T-DM-KGAA. Tyrėjas: Šitkauskienė B.       

Daugiašalis, momentinis, retrospektyvinis medicininių įrašų peržiūros tyrimas, skiras įverti simptomų sunkumą ir gyvenimo kokybę įprastai sistemine ir nesistemine terapija gydomų atopiniu dermatiyu sergančių pacientų populiacijoe ESSENTIAL AD. Protokolo nr. H21-837. Tyrėjas: Šitkauskienė B.

Kardiologijos klinika:    

Daugiacentris, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, veikliu vaistiniu preparatu kontroliuojamas tyrimas LCZ696 poveikiui pažinimo funkcijai įvertinti,lyginant su valsartanu, skiriant sergantiesiems lėtiniu išlikusios išstūmio frakcijos širdies nepakankamumu. Protokolo nr. CLCZ696B2320. Tyrėjas: Kavoliūnienė A.        

Atsitiktinių imčių dvigubai koduotas placebu kontroliuojamas tyrimas, skirtas įvertinti bempedono rūgšties (ETC-1002) poveikį sunkių širdies ir kraujagyslių reiškinių atsiradimui statinų netoleruojantiems pacientams, sergantiems širdies ir kraujagislių ligomis arba kuriems nustatyta didelė širdies ir kraujagyslių ligų. Protokolo nr. 1002-043. Tyrėjas: Šlapikas R.

3 fazės, daugiacentris, dvigubai koduotas, atsitiktinių imčių, placebu kontroliuojamas, lygiagrečių grupių tyrimas, skirtas ištirti CSL112 veiksmingumą ir saugumą tiriamiesiems, sergantiems ūminiu koronariniu sindromu. Protokolo nr. CSL112_3001. Tyrėjas: Šakalytė G.        

FAVOR  III tyrimas - funkcinis įvertimas pagal virtualų atkūrimą internetu". Protokolo nr. NCT03729739. Tyrėjas: Jaruševičius G.        

HELIOS-B: 3 fazės, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas daugiacentris tyrimas, skirtas įvertinti vutrisirano veiksmingumą ir saugumą pacientams, sergantiems transtiretino amiloidoze su kardiomiopatija (TTR amiloidozė su kardiomiopatija). Protokolo nr. ALN-TTRSC02-003. Tyrėjas: Ereminienė E.    

Dvigubai koduotas, atsitiktinių imčių, placebu kontroliuojamas, daugiacentris tyrimas, skirtas įvertinti evolokumabo poveikį sunkių kardiovaskulinių reiškinių atveju pacientams, kuriems nustatyta didelė kardiovaskulinio reiškinio rizika ir kurie anksčiau nesirgo miokardo infarktu arba insultu. Protokolo nr. 20170625. Tyrėjas: Šakalytė G.    

Atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas tyrimas, skirtas įvertinti Injectafer (geležies karboksimaltozės) poveikį gydant širdies nepakankamumu sergančius pacientus, kuriems nustatyta geležies stoka. Protokolo nr. 1VIT15043. Tyrėjas: Šakalytė G.

ZEUS - ziltivekimabo ir placebo poveikio širdies ir kraujagyslių baigtims palyginimas dalyviams, kuriems diagnozuota aterosklerozinė širdies ir kraujagyslių liga, lėtinė inkstų liga bei sisteminis uždegimas. Protokolo nr.  EX6018-4758. Tyrėjas: Plisienė J.  

LSMUL KK filialas Romainių tuberkuliozės ligoninė:

Daugiacentris, ES lygmens, neintervencinis poregistrinis tyrimas, vykdomas siekiant įvertinti delamanido saugumą ir vartojimą dauginio atsparumo vaistams tuberkulioze sergantiems pacientams taikant įprastą medicininę praktiką. Protokolo nr. 242-12-402. Tyrėjas: Miliauskas S.

Nefrologijos klinika:

Atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas III fazės tyrimas, skirtas įvertinti OMS721 saugumą ir veiksmingumą imunoglobulino A(IgA) nefropatija sergantiems pacientams (ARTEMIS-IGAN). Protokolo nr. OMS721-IGA-001. Tyrėjas: Bumblytė I. A.

Atsitiktinių imčių, daugiacentris, dvigubai koduotas, paralelinių grupių, preparatu su veikliąja medžiaga kontroliuojamas tyrimas, skirtas sparsentano veiksmingumui ir saugumui įvertinti gydant imunoglobulino A nefropatiją. Protokolo nr. 021IGAN17001. Tyrėjas: Bumblytė I. A.

Neonatologijos klinika:   

Tyrimo RAINBOW tęsinys: tęstinis tyrimas ilgalaikiam ranibizumabo veiksmingumui ir saugumui įvertinti, lyginant su lazerio terapija, skiriant anksčiau gimusiems kūdikiams, kuriems yra neišnešiotų naujagimių retinopatija. Protokolo nr. CRFB002H2301E1. Tyrėjas: Tamelienė R.

2/3fazės, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, palivizumabu kontroliuojamas tyrimas, skirtas įvertinti monokloninio antikūno su pailgėjusia pusėjimo trukme MEDI 8897, nukreipto prieš kvėpavimo takų sincitinį virusą, saugumą didelės rizikos grupei priklausantiems vaikams (MEDLEY). Protokolo nr. D5290C00005 Tyrėjas: Tamelienė R.

3 fazės, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas,placebu kontroliuojamas tyrimas,  skirtas įvertinti monokloninio antikūno su pailgėjusia pusėjimo trukme MEDI 8897, nukreipto prieš kvėpavimo takų sincitinį virusą, saugumą ir veiksmingumą sveikiems vėlyviesiems neišnešiotiems ir išnešiotiems kūdikiams (MELODY). Protokolo nr. D5290C00004. Tyrėjas: Tamelienė R.

Neurologijos klinika:    

Daugiacentris, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, lygiagrečių grupių, placebu kontroliuojamas įvairios gydymo trukmės tyrimas, siekiant įvertinti siponimodo (BAF312) veiksmingumą ir saugumą antrine progresuojančiąja išsėtine skleroze sergantiems pacientams. Protokolo nr. CBAF312A2304. Tyrėjas: Rastenytė D.

Dvejų metų trukmės, dvigubai koduotas, atsitiktinių imčių, daugiacentris, veikliu vaistiniu preparatu kontroliuojamas tyrimas išsėtine skleroze sergantiems vaikams vieną kartą per dieną skiriamo geriamojo fingolimodo saugumui ir veiksmingumui įvertinti, lyginant su vieną kartą per savaitę į raumenis skiriamu interferonu β-1a. Protokolo nr. CFTY720D2311. Tyrėjas: Laurynaitienė J. buvo Vaičienė-Magistris N.

Atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas ir dvigubai maskuotas lygiagrečių grupių tyrimas okrelizumabo veiksmingumui ir saugumui įvertinti, lyginant su interferonu beta-1a (Rebif®), skiriant pacientams, sergantiems recidyvuojančia išsėtine skleroze. Protokolo nr. WA21092 Tyrėjas: Vaitkus A.

Daugiacentris, atviras geriamojo RPC1063, skiriamo pacientams, sergantiems recidyvuojančia išsėtine skleroze, tęstinis tyrimas. Protokolo nr. RPC01-3001. Tyrėjas: Mickevičienė D.        

Dvejų metų, daugiacentris, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas, lygiagrečių grupių tyrimas vieną kartą per dieną vartojamo geriamojo teriflunomido veiksmingumui, saugumui, toleravimui ir farmakokinetkai įvertinti, skiriant recidyvuojančių formų išsėtine skleroze sergantiems vaikams, vėliau atliekant atvirą tęstinį tyrimą. Protokolo nr. EFC11759 Tyrėjas: Laurynaitienė J.buvo Vaičienė-Magistris N.

Perspektyvinis stebėjimo tyrimas alemtuzumabu (LEMTRADA) gydomų pacientų, sergančių recidyvuojančia remituojančia išsėtine skleroze, gyvenimo kokybei, pacientų nurodomoms baigtims ir saugumui vertinti įprastos klinikinės praktikos sąlygoms. Protokolo nr. OBS14449 Tyrėjas: Mickevičienė D.

Perspektyvinis, daugiacentris, stebėjimo, poregistracinis saugumo tyrimas (PST) pacientų, sergančių recidyvuojančių formų išsėtine skleroze (RIS), gydymo LEMTRADA (alemtuzumabu) ilgaaikio saugumo charakteristikoms vertinti. Protokolo nr. OBS13434 Tyrėjas: Mickevičienė D.

Daugiacentris, nelyginamasis tęstinis tyrimas AC-058B301, skirtas ištirti 20 mg ponezimodo ilgalaikį saugumą, toleravimą ir ligos kontrolę pacientams sergantiems recidyvuojančia išsėtine skleroze. Protokolo nr. AC-058B303 Tyrėjas: Mickevičienė D.

Randomizuotas dvigubai koduotas placebu kontroliuojamas tyrimas, skirtas nustatyti padsevonilo dozei ir įvertinti veiksmingumui ir saugumui, jį skiriant palaikomajam židininių priepuolių gydymui suaugusiems tiriamiesiems asmenims, sergantiems tiriamiesiems asmenims, segantiems gydymui atsparia epilepsija. Protokolo nr. EP0091 Tyrėjas: Gelžinienė G.

Atvirasis, vienos šakos, daugiacentris tęstinis tyrimas ilgalaikiam ofatumumabo saugumui, toleravimui ir veiksmingumui įvertinti, skiriant sergantiesiems recidyvuojančia išsėtine skeroze (RIS). Protokolo nr. COMB157G2399. Tyrėjas: Mickevičienė D.

CONVINCE(CO lvhicinas kraujagyslių uždegimo ir nekardioembolinio insulto profilaktikai) atsitiktinių imčių klinikinis tyrimas, skirtą mažai kolchicino dozei, vartojamai papildomai profilaktikai po insulto. Protokolo nr. CONVINCE Tyrėjas: Matijošaitis V.

Tenekteplazės klinikinis tyrimas gydant ryte pastebėtą išeminį insultą (TWIST) Protokolo nr.  TWIST prot. nr. 01 Tyrėjas: Rastenytė D.

Atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas, lygiagrečių grupių, daugiacentris 3 fazės tyrimas, skirtas įvertinti intraveninio BIIB093(glibenklamido) veiksmingumą ir saugumą gydant sunkią galvos smegenų edemą po masyvaus galvos smegenų pusrutulio išeminio insulto. Protokolo nr. 252LH301 Tyrėjas: Matijošaitis V.        

II fazės, daugiacentris, atsitiktinių imčių, lygiagrečių grupių, dvigubai koduotas, dvigubai maskuotas, aktyviu preparatu kontroliuojamas evobrutinibo, lyginamo su teriflunamidu, veiksmingumo ir saugumo tyrimas recidyvuojančia išsėtine skleroze sergantiems asmenims. Protokolo nr. MS200527_0082 Tyrėjas: Mickevičienė D.          

3 fazės, atsitiktinių imčių,dvigubai koduotas tyrimas SAR442168 ir teriflunomibo (aubagio) veiksmingumui ir saugumui palyginti, skiriant sergantiems recidyvuojančių formų išsėtine skleroze (GEMINI 1). Protokolo nr. EFC16033 Tyrėjas: Mickevičienė D.

3 fazės, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotą tyrimą SAR442168 ir placeboveiksmingumui ir saugumui palyginti, skiriant sergantiems nerecidyvuojančia antrine progresuojančia išsėtine skleroze (HERCULES). Protokolo nr. EFC16645 Tyrėjas: Mickevičienė D.

Tenekteplazės klinikinis tyrimas gydant tinklainės centrinės arterijos okliuziją (TenCRAOS): perspektyvnis, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, dvigubai maskuotas, 3 fazės daugiacentris tenekteplazės 0,25 mg/kg + placebo lyginant su ASA + placebo (2 grupių su 1:1 pogrupių imtimis) tyrimas. Protokolo nr. TenCRAOS Tyrėjas: Matijošaitis V.        

Multimodalinės sistemos, skirtos personalizuotai pinsultinei reabilitacijai, bioimpedansinės posistemės biomedicininiai tyrimai. Tyrėjas: Rastenytė D.

Odos ir venerinių ligų klinika:

Atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, daugiacentris tyrimas 2-jų sekukinumabo dozės vartojimo po oda režimų veiksmingumui trumpalaikiu (16 savaičių) ir ilgalaikiu (iki 1 metų) laikotarpiu, saugumui ir toleravimui įvertinti, skiriant suaugusiems pacientams, kuriems nustatytas vidutinio sunkumo arba sunkus supūliavęs hidradenitas. Protokolo nr. CAIN457M2302 Tyrėjas: Valiukevičienė S.

Daugiacentris, dvigubai koduotas, atsitiktinių imčių, nutraukimo struktūros pratęsimo tyrimas, siekiant įrodyti ilgalaikį po oda leidžiamo sekukinumabo veiksmingumą, saugumą ir toleravimą tiriamiesiems, kurie serga vidutinio sunkumo arba sunkiu supūliavusiu hidradenitu. Protokolo nr. CAIN457M2301E1 Tyrėjas: Valiukevičienė S.

3 fazės, daugiacentris, randomizuotas, dvigubai aklas tyrimas, skirtas įvertinti ABP 654 efektyvumui ir saugumui lyginant su ustekinumabu tiriamiesiems asmenims, sergant vidutinio sunkumo ar sunkia plokšteline žvyneline. Protokolo nr. 20190232 Tyrėjas: Valiukevičienė S.

III fazės, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, daugiacentris klinikinis tyrimas skirtas įvertinti SB17 (siūlomo kaip biologiškai panašaus vaisto į ustekinumabą) veiksmingumą, saugumą, toleravimą, farmakokinetiką ir imunogeniškumą palyginti su Stelara® tiriamiesiems, sergantiems vidutinio sunkumo ir sunkia plokšteline psoriaze. Protokolo nr. SB17-3001. Tyrėjas: Valiukevičienė S.

Onkologijos ir hematologijos klinika:

Esencine trombocitemija ir kitomis mieloproliferacinėmis neoplazmomis sergančiųjų pacientų registras. Protokolo nr. AOP-LT-2013 v1.1 Tyrėjas: Gerbutavičius R.

Atsitiktinės atrankos, daugiacentris, atviras, trijų grupių, trečios fazės tyrimas, skirtas obinutuzumabo ir chlorambucilio deriniui, ACP-196 ir obinutuzumabo deriniui bei ACP-196 monoterapijai ištirti, skiriant tiriamiesiems, sergantiems ankščiau negydyta lėtine limfocitine leukemija. Protokolo nr. ACE - CL - 007 Tyrėjas: Gerbutavičius R.

Atviras, vienos šakos, daugiacentris atezolizumabo saugumo tyrimas, vaistinio preparato skiriant vietiškai išplitusia arba metastazavusia šlapimo takų urotelio ar ne urotelio karcinoma sergantiems pacientams. Protokolo nr. MO29983. Tyrėjas: Liutkauskienė S.

Atviras, III b fazės,adjuvantiniam III fazės stadijos melanomos su BRAF V600 mutacija gydymui po visiško pašalimo skiriamo dabrafenibo derinio su trametinibu tyrimas adaptuoto karščiavimo nepageidaujamų reiškinių (NR) malšinimo algoritmo įtakai su karščiavimu susijusioms baigtims įvertinti (Plius). Protokolo nr. CDRB436F2410. Tyrėjas: Gudaitienė J.

Atsitiktinių imčių, kontroliuojamas, atviras, III fazės, melflufeno/deksametazono palyginimo su polidomidu/deksametazonu tyrimas pacientams, kuriems pasireiškė gydymui atsparios dauginės mielomos atkrytis, kai gydymas lenalidomidu buvo veiksmingas. Protokolo nr. OP-103 Tyrėjas: Rudžianskienė M.

3 fazės, atviras, atsitiktinių imčių tyrimas luspatercepto (ACE-536) ir vepoetino alfa veiksmingumui ir saugumui palyginti, skiriant juos dėl labai mažos, mažos arba vidutinės rizikos mielodisplazinių sindromų (pagal peržiūrėtą tarptautinę balų sistemą)pasireiškusiai anemijai gydyti eritropoezę stimuliuojančiais preparatais (ESP) negydytiems tiriamiesiems asmenims, kuriems reikalingos raudonųjų kraujo kūnelių transfuzijos.Protokolo nr. ACE-536-MDS-002 Tyrėjas: Gerbutavičius R.

II fazės, daugiacentris, atsitiktinių imčių, atviras tyrimas robociklibo 400 mg dozės derinio su nesteroidiniais aromatazės inhibitoriais saugumui ir veiksmingumui įvertinti, skiriant progresavusiu hormonų receptoriams teigiamu ir HER 2 neigiamu krūties vėžiu sergančioms moterims iki ir po menopauzės, ankščiau negydytoms nuo progresavusios ligos. Protokolo nr. CLEE011A2207 Tyrėjas: Juozaitytė E.

Atviras, atsitiktinių imčių, 3-iosfazės tyrimas, skirtas palyginti metastaziniu kolorektaliniu vėžiu sergančių pacientų, kuriems nunumatyta intensyvi terapija, pirmaeilį gydymą trifluridinu/tipiraciliu (S95005), skiriamu kartu su bevacizumabu, su pirmaeiliu gydymu pakecitabinu, skiriamu kartu su bevacizumabu (SOLSTICE tyrimas). Protokolo nr. CL3-95005-006 Tyrėjas: Jančiauskienė R.

1 fazės INCMGA00012 saugumo, toleravimo ir farmakokinetikos tyrimas, skirtas pacientams, turintiems pažengusių solidinių navikų (POD1UM-101). Protokolo nr. INCMGA0012-101 Tyrėjas: Jančiauskienė R.

Atsitiktinių imčių, atviras, 3 fazės tyrimas vieną kartą per savaitę ir du kartus per savaitę vartojimo kartizomibo deriniui kartu su lenalidomidu ir deksametazonu palyginti, skiriant recidyvine arba refraktorine daugibine mieloma sergantiems tiriamiesiems (A.R.R.O.W.2). Protokolo nr. 20180015 Tyrėjas: Gerbutavičius R.

Tarptautinį, perspektyvusį, atvirasą, nekontroliuojamą, neintervencinį poregistracinį turoktokogo alfa pegolo (N8-GP) tyrimą, jo skiriant ilgalaikei įprastinei kraujavimo epizodų profilaktikai ir stabdymui pacientams, sergantiems hemofilija A. Protokolo nr. NN7088-4029 Tyrėjas: Gerbutavičius R.

24 savaičių perspktyvus, daugiacentris, atsitiktinių imčių,dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas, 2 lygiaverčių grupių, III fazės tyrimas su galimu tęsiniu geriamojo mazitinibo ir placebo veiksmingumui ir saugumui paluginti, mazitinibą ir placebą atsitiktiniu būdu santykiu 1:1 skiriant negalią turintimes sergantiems rusenančia arba indolentine sunkia sistemine mastocitoze, kuriems nepasireiškia atsakas į optimalų sisteminį gydymą. Protokolo nr. AB15003 Tyrėjas: Rudžianskienė M.

1/2 fazės atviras, daugiacentris tyrimas, skirtas įvertinti vieno ir kartu su palbociklibu vartojamo ZN-c5 saugumą, toleravimą, farmakokinetiką ir poveikį prieš navikus tiriamiesiems, sergantiems išplitusiuišplitusiu krūties vėžiu, kai estrogenų receptorių rodmuo yra teigiamas, o žmogaus epidermio augimo faktoriaus 2-ojo tipo receptorių rodmuo yra neigiamas. Protokolo nr. ZN-C5-001 Tyrėjas: Juozaitytė E.

Epidemiologinis, stebėjimo, retrospektyvinis - prospektyvinis kohortinis, daugiacentris trimas, skirtas įvertinti nuoseklų išplitusia inkstų ląstelių karcinoma sergančių pacientų gydymą po ankstesnių prieš kraujagyslių endotelio augimo faktorių nukreipto gydymo įprastoje praktikoje. Protokolo nr. mRCC epidemiologinis tyrimas Tyrėjas: Jančiauskienė R.

3 fazės, atsitiktinių imčių, atviras tyrimas olaparibo, vartojamo vieno arba kartu su bevacizumabu, veiksmingumui ir saugumui, lyginant su bevacizumabu kartu su 5-FU, įvertinti tiriamiesiems, sergantiems nerezektabiliu arba metastazavusiu kolorektaliniu vėžiu, kurių liga neprogresavo po pirmos eilės indukcinio gydymo FOLFOX kartu su bevacizumabu (LYNK-003). Protokolo nr. MK-7339-003 Tyrėjas: Jančiauskienė R.

Randomizuotas, daugiacentris, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas III fazės pirmos eilės karboplatinos ir paklitakselio tryimas kartu su durvalumabu, po kurio taikomas palaikomasis durvalumabo vartojimas kartu su olaparibu arbe be jo pacientėms, kurioms naujai diagnozuotas progresavęs ar pasikartojantis gimdos kūno vėžys (DUO-E). Protokolas nr. D9311C00001. Tyrėjas: Inčiūra A.

Atezolizumabo derinys su bevacizumabu ir chemoterapija, lyginant su bevacizumabu ir chemoterapija, atsinaujinus kiaušidžių vėžiui - atsitiktinių imčių, III fazės tyrimas. Protokolo nr. AGO-OVAR 2.29 Tyrėjas: Inčiūra A.

2/3 fazės randomizuotas, kontroliuojamas, atviras KRT-232 tyrimas su tiriamaisiais, sergančiais pirmine mielofibroze (PMF), mielofibroze po tikrosios policitemijos (MF-p-TP) arba mielofibroze po esencinės trombocitemijos (MF-p-ET), patyrusiais atkirtį arba atspariais gydymui Janus kinazės (JAK) inhibitoriais. Protokolo nr. KRT-232-101 Tyrėjas: Gerbutavičius R.

Onkologijos ligoninė:    

3 fazės, atviras, daugiacentris, atsitiktinių imčių tyrimas, skirtas BGB-A317 (prieš PD1 veikiančio antikūnio) veiksmingumui ir saugumui ištirti, lyginant su docetakseliu, pacientams, sergantiems nesmulkialąsteliniu plaučių vėžiu, kurios progresavo ankščiau taikant platinos preparatų režimo. Protokolo nr. BGB-A317-303. Tyrėjas: Liutkauskienė S.

Atviras, atsitiktinių imčių, 3-iosfazės tyrimas, skirtas palyginti metastaziniu kolorektaliniu vėžiu sergančių pacientų, kuriems nunumatyta intensyvi terapija, pirmaeilį gydymą trifluridinu/tipiraciliu (S95005), skiriamu kartu su bevacizumabu, su pirmaeiliu gydymu pakecitabinu, skiriamu kartu su bevacizumabu (SOLSTICE tyrimas). Protokolo nr. CL3-95005-006. Tyrėjas: Liutkauskienė S.

Ortopedijos ir traumatologijos klinika:

Klinikinis tyrimas, skirtas NOVOCARD 3D plius saugumui ir veiksmingumui įvertinti, lyginant su mikrolūžių procedūra, pacientams, kuriems yra kelio sąnario kremzlės defektų. Protokolo nr. AAG-G-H-1202 Tyrėjas: Smailys A.

Prospektyvinis, daugiacentris, vienos šakos III fazės klinikinis tyrimas, skirtas NOVOCARD Inject plius veiksmingumui ir saugumui įvertinti pacientams, kuriems yra kelio kremzlės defektų. Protokolo nr. AAG-G-H-1624 Tyrėjas: Gudas R.

Psichiatrijos klinika:

Dvigubai koduotas, atsitiktinių imčių, lygiagrečių grupių tyrimas, skirtas įvertinti seltoreksanto 20 mg, kaip papildomo gydymo antidepresantais, veiksmingumą ir saugumą, palyginimui vartojant pailginto atpalaidavimo kvetiapiną suaugusiems ir senyvo amžiaus pacientams, sergantiems depresiniu sutrikimu su nemigos simptomais, kurių reakcija į gydymą antidepresantais nepakankama. Protokolo nr. 42847922MDD3005 Tyrėjas: Adomaitienė V.

Pulmonologijos klinika:    

III fazės, atviras, daugiacentris avelumabo (MSB0010718C) tyrimas lyginant su platinos dupletais atsinaujinusio ar IV stadijos PD-L1+ nesmulkialąstelinio plaučių vėžio pirmosios eilės gydymui. Protokolo nr. EMR 100070-005 Tyrėjas: Žemaitis M.

3 fazės, atviras, daugiacentris, atsitiktinių imčių tyrimas, skirtas BGB-A317 (prieš PD1 veikiančio antikūnio) veiksmingumui ir saugumui ištirti, lyginant su docetakseliu, pacientams, sergantiems nesmulkialąsteliniu plaučių vėžiu, kurios progresavo ankščiau taikant platinos preparatų režimo. Protokolo nr. BGB-A317-303 Tyrėjas: Žemaitis M.

COMPERA: Prospektyvus naujai  pradėto  plautinės hipertenzijos gydymo registras. Protokolo nr. COMPERA Tyrėjas: Miliauskas S.

Biomedicininis, neintervencinis kelių kohortų tyrimas, siekiant įvertinti atezolizumabo vartojimo išeitis ir saugumą realioje aplinkoje pacientam, kuriems gydymas skiriamas įprastinėmis klinikinės praktikos sąlygomis. Protokolo nr. MO40653 Tyrėjas: Miliauskas S.

Atvirasis CAN04, visiškai sužmoginto monokloninio antikūno prieš IL1RAP, dozės didinimo ir, vėliau, dozės plėtojimo, saugumo ir toleravimo tyrimas su tiriamaisiais asmenimis, kuriems nustatyti solidiniai piktybiniai navikai“. Protokolo nr. CAN04CLIN001 Tyrėjas: Žemaitis M.

Tarptautinis atsitiktinių imčių klinikinis tyrimas siekiant įvertinti papildomą gydymą hospitalizuojamiems pacientams sergantiems COVID-19 ir gaunamtiems vietinį standrtinį gydymą. Protokolo nr. SOLIDARITY Tyrėjas: Miliauskas S.

III fazės, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, platinos dupletų chemoterapijos kartu su arba be pembrolizumabo (MK-3475) tyrimas, skiriant neoadjuvantiniam gydymui tiriamiesiems, sergantiems rezektabiliu II, IIIA ir IIIB (T3-4N2) stadijų nesmulkialąsteliniu plaučių vėžiu (NSPV) (KEYNOTE-671). Protokolo nr. MK-3475-671 Tyrėjas: Žemaitis M.

Atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas, lygiagrečių grupių, 52 savaičių patvirtinamasis tyrimas dupilumabo veiksmingumui, saugumui ir toleravimui įvertinti, skiriant sergantiems vidutinio sunkumo arba sunkia lėtine obstrukcine plaučių liga (LOPL) su 2 tipo uždegimu. Protokolo nr.  EFC15805 Tyrėjas: Malakauskas K.

Atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas, 3 fazės pembrolizumabo (MK-3475) tyrimas, skiriant jį derinyje su lygiagrečiai taikomu chemospinduliniu gydymu, po kurio skiriamas pembrolizumabas kartu su arba be olaparibo (MK-7339), lyginant su vien tik lygiagrečiai taikomu chemospinduliniu gydymu, tiriamiesiems, sergantiems naujai diagnozuotu, anksčiau negydytu, neišplitusiu smulkialąsteliniu plaučių vėžiu (SLPV). Protokolo nr. MK-7339-013 Tyrėjas: Žemaitis M.

Macitentanas easnt neaktyviai ar nuolatinei / pasikartojančiai chroniškai tromboembolinei plautinei hipertenzijai (CTEPH) - perspektyvus. Atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, daugiacentris, placebu kontroliuojamas, lygiagrečių grupių, 3-ios fazės adaptacinis tyrimas, kuriuo siekiama įvertinti 75 mg macitentano efektyvumą ir saugumą gydant CTEPH. Protokolo nr. 67896062CTP3001 Tyrėjas: Miliauskas S.

Daugiacentris neintervencinis kohortų tyrimas, skitras realiomis klinikinėmis sąlygomis įvertinti ALK-teigiamu išplitusiu NSLPV sergančių pacientų gydymą Alektinibu ir gydymo išeitis (REALEC). Protokolo nr. MO42122 Tyrėjas: Žemaitis M.

PostPoregistrinis saugumo tyrimas (PST): PAH sergančių pacientų, kuriems klinikinėje praktikoje skirtas naujas gydymas Uptravi (seleksipagu) arba kita PAH specifinė terapija, kohortinis stebėjimo tyrimas. Protokolo nr. AC-065A401 Tyrėjas: Miliauskas S.

Radiologijos klinika:   

III fazės daugiacentris, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas tyrimas, kuriuo vertinamas kasdien geriamo OBE2109 veiksmingumas ir saugumas, vartojant jį vieną ir derinyje su papildoma terapija, siekiant suvaldyti gausų menstruacinį su gimdos miomomis siejamą krajavimą priešmenopauzinio amžiaus moterims. Protokolo nr. 16-OBE2109-009 Tyrėjas: Vaidotienė L.

Daugiacentris, atsitiktinių imčių, atviras, užkoduotas galutinės baigties įvertinimo, aktyvus kontroliuojamas, įvairių dozių tyrimas, kuriuo siekiama palyginti į veną švirkščiamo MAA686 ir poodinio enoksaparino efektyvumą ir saugumą suaugusiems pacientams, kuriems atliekama pasirenkama vienpusė viso kelio sąnario artoplastika. Protokolo nr. ANT-005 Tyrėjas: Belickas J./Kaupas R. S.

Pacientų, sergančių triburio vožtuvo nesandarumu, anatominis tyrimas. Protokolo nr. 1 Tyrėjas: Jankauskas A. 

3 fazės randomizuotas, dvigubai koduotas, daugiacentris klinikinis tyrimas, skirtas palyginti SB16 (siūlomo į denosumabą biologiškai panašaus preparato) ir Prolia veiksmingumui, saugumui, farmakokinetikai, farmakodinamikai ir imunogeniškumui osteoporoze sergančioms moterims po menopauzės. Protokolo nr. SB16-3001. Tyrėjas: Radzevičienė Lina

Pagrindinis II fazės atsitiktinių imčių, daugiacentris, atviras tyrimas, skirtas įvertinti MB-CART2019.1 veiksmingumą ir saugumą lyginant su standartinio gydymo terapija dalyviams, sergantiems recedyvavusia/ asparia difuzine didelių b ląstelių limfoma (RA DDBLL), kuriems negalima skirti didelių chemoterapijos dozių ir taikyti autologinių kamieninių ląstelių transplantacijos. Protokolo nr. M-2020-371. Tyrėjas: Vajauskas D.

Reumatologijos klinika:   

III fazės, atsitiktinės atrankos, dvigubai koduotas tyrimas, kuriame lyginamas gydymas ABT-494 ir placebu bei gydymas adalimumabu pacientams, sergantiems vidutinio sunkumo ar sunkiu aktyviu reumatoidiniu artritu, kurių būklė stabili vartojant metotreksatą (MTX)ir kurių atsakas į gydymą MTX nepakankamas (MTX-NA). Protokolo nr. M14-465 Tyrėjas: Baranauskaitė A.

III fazės, atsitiktinės atrankos, dvigubai koduotas tyrimas, kuriame lyginama monoterapija ABT-494, skiriamu kartą per parą, su monoterapija metotreksatu (MTX), skiriant šių preparatų MTX  negydytiems pacientams, sergantiems vidutinio sunkumo ar sunkiu aktyviu reumatoidiniu artritu. Protokolo nr. M13-545 Tyrėjas: Baranauskaitė A.

Daugiacentris, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas III fazės tęstinis tyrimas ilgalaikiam anifrolumabo saugumui ir toleravimui nusttyti, preparatą skiriant aktyvia sistemine raudonąja vilklige sergantiems suaugusiems tiriamiesiems. Protokolo nr. D3461C00009 Tyrėjas: Baranauskaitė A.

III fazės, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, kelių dozių, placebu ir naproksenu kontroliuojamas tyrimas fasinumabo veiksmingumui ir saugumui įvertinti pacientams, jaučiantiems skausmą dėl kelio arba klubo sąnario osteoartrito. Protokolo nr. R475-OA-1611 Tyrėjas: Baranauskaitė A.

2b fazės atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas-06700841 tyrimas, skirtas įvertinti preparato veiksmingumui 16-ają vartojimo savaitę ir 1 metus vartojamo preparato saugumui ir veiksmingumui sergantiesiems aktyviuoju psoriaziniu artritu. Protokolo nr. B7931030 Tyrėjas: Pileckytė M.

III fazės, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, tyrimas, lyginantis gydymą risankizumabu ir placebu tiriamiesiems, serantiems aktyviu psoriaziniu artritu (pas), kuriems ankščiu pasireiškė nepakankamas atsakas į gydymą bent vienu ligą modifikuojančiu vaistu nuo reumato (LMVNR) arba pasireiškė netoleravimas. Protokolo nr. M16-011 Tyrėjas: Pileckytė M.

Randomizuotas lyginamasis tyrimas, skirtas įvertinti PF-06410293 ir HUMIRA tarpusavio pakeičiamumą, juos skiriant kartu su metotreksatu tiriamiesiems, sergantiems vidutinio sukumo ir sunkiu aktyviu reumatoidiniu artritu. Protokolo nr. B5381012 Tyrėjas: Pileckytė M.

Atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, lygiagrečių grupių daugiacentris tyrimas imunogeniškumui ir saugumui įvertinti, reumatoidiniu artritu sergantiesiems tiriamiesiems pereinant prie biologiškai panašaus rituksimabo (DRL_RI) vartojimo arba tęsiant gydymą rituksanu® arba MabThera®. Protokolo nr. RI-01-007 Tyrėjas: Baranauskaitė A.

5 fazės randomizuotas, dvigubai koduotas, daugiacentris klinikinis tyrimas, skirtas palyginti SB16 (siūlomo į denosumabą biologiškai panašaus preparato) ir Prolia veiksmingumui, saugumui, farmakokinetikai, farmakodinamikai ir imunogeniškumui osteoporoze s. Protokolo nr. SB16-3001 Tyrėjas: Baranauskaitė A.

3b fazės, daugiacentris, randomizuotas, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas tyrimas, skirtas įvertinti po oda vartojamo guselkumabo veiksmingumą ir saugumą, siekiant pagerinti aktyviu psoriaziniu artritu sergančių tiriamųjų požymius ir simtomus bei susitabdyti radiologinį progresą. Protokolo nr. CNTO1959PSA3004 Tyrėjas: Pileckytė M.

Sporto medicinos klinika:    

5 metų, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebu ontroliuojamas, daugiacentris tyrimas į sanarį leidžiamo LNA043 vartojimo schemų veiksmingumui, saugumui ir toleravimui įvertinti, lyginant su placebu, skiriant pacientams, kuriems nustatytas simptominis kelio sąnario asteoartritas (ONWARDS). Protokolo nr. CLNA043A12202 Tyrėjas: Piktuižytė A.

Šeimos medicinos klinika:    

Lengvos ir vidutinio sunkumo koronaviruso ligos (COVID-19) ilgalaikių pasėkmių tyrimas Lietuvoje, naudojant telemedicinos technologijas. Protokolo nr. TELE-COVID-19-LT Tyrėjas: Valius L.

Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinika:

"Cardiovalve"peršlauninės mitralinio vožtuvo implantacijos sistemos tinkamumo pacientams, kuriems nustatytas didelis mitralinio vožtuvo nesandarumas ir yra didelė operacijos rizika. Protokolo nr. CP-17-01 Tyrėjas: Benetis R.

Perkateterinės triburio ir mitralinio vožtuvo korekcijos tyrimas (STARR). Protokolo nr. CIP MID-002 Tyrėjas: Benetis R.

TRICUS: Tyrimas perkateterinės tuščiųjų venų dviejų vožtuvų sistemos TricValve implantavimo viršutinėje ir apatinėje tuščiosiose venose saugumui ir veiksmingumui pacientams, kuriems yra didelis triburio vožtuvo nesandarumas, įvertinti. Protokolo nr. CTS-TRIC-001 Tyrėjas: Benetis R.

SATURN: transkateterinio dviburio vožtuvo pakeitimas funkcinės mitralinės regurgitacijos atvejais. Protokolo nr. TP0050 Tyrėjas: Benetis R.

"REX-001“ naudojimo intraarteriniu būdu efektyvumas ir saugumas gydant kritine galūnių išemija (5 Rutherford kategorija) ir cukriniu diabetu sergančių pacientų išemines opas: pagrindinis, placebo kontroliuojamas, dvigubai užkoduotas, paralelinėms grupėms atliekamas adaptyvusis tyrimas. Protokolo nr. REX-001-005 Tyrėjas: Velička L.

"Cardiovalve" sistemos tinkamumo pacientams, kuriems nustatytas triburio vožtuvo nesandarumas, tyrimas. Protokolo nr. CP-20-01 Tyrėjas: Benetis R.

VIVA - dviejų etapų savaime išsiplečiančio (SI) aortos vožtuvo sistemos Vienna pirmasis žmonėms (ang. FIH) galimybių/ pagrindimo tyrimas. Protokolo nr. CTP-VIE-001 Tyrėjas: Benetis R.

Urologijos klinika:

Pacientų, sergančių didelės rizikos lokaliai išplitusiu (CT3 ne metastaziniu)  prostatos vėžiu, 3  metų trukmės androgenų deprivacijos terapijos (ADL) sukelto kaulų masės mažėjimo tyrimas. Protokolo nr. LUD-1 (BIOMEDICININIS) Tyrėjas: Jievaltas M.

3 fazės dvigubai koduotas randomizuotas placebu kontroliuojamas daugiacentris tyrimas, skirtas įvertinti vibegrono veiksmingumą, saugumą ir toleravimą  vyrams, kuriems pasireiškia padidėjusio šlapimo pūslės aktyvumo (PŠPA) simptomai, gydomiems nuo gerybinės prostatos hiperplazijos (GPH). Protokolo nr. URO-901-3005 Tyrėjas: Auškalnis S.

Atviras, vienos grupės pereinamasis tyrimas skiriant darolutamidą asmenims, dalyvavusiems ankstesniuose Bayer užsakytuose klinikiniuose tyrimuose. Protokolo nr. BAY1841788/20321 Tyrėjas: Jievaltas M.

Adaptyvus II fazės, atviras, daugiacentris tyrimas, tiriantis Teverelix trifluoroacetato, GnRH antagonisto, farmakokinetiką, farmakodinamiką, efektyvumą ir saugumą, sergantiems išplitusiu prostatos vėžiu. Protokolo nr.  ANT-1111-02 Tyrėjas: Jievaltas M.

4 fazės atsitiktinių imčių atviras daugiacentris standartinės radžio-223 dichlorido dozės veiksmingumo ir saugumo tyrimas, palyginti su standartinėmis naujojo antihormoninio (NAH)gydymo dozėmis, pacientams, sergantiems į kaulus išplitusiu metastaziniu kastracijai atspariu prostatos vėžiu (mKAPV), progresuojančiu po vieno NAH kurso. Protokolo nr. BAY 88-8223/20510 Tyrėjas: Vaičiūnas K.

Randomizuotas, dvigubai koduotas, placebo kontroliuojamas, 3 fazės darolutamido tyrimas, skirtas kartu su androgenų deprivacijos terapija (ADT), lyginant su placebo ir ADT vyrams, sergantiems metastazavusiu, hormonams jautriu prostates vėžiu (mHSPC). Protokolo nr. 21140 (BAY 1841788) Tyrėjas: Jievaltas M. 

Vaikų chirurgijos klinika:

Atvirasis tyrimas su nerandomizuota vienkartinės dozės faze, skirtas tiriamiesiems, kuriems įtariamos arba patvirtintos aerobinės gramneigiamos bakterinės infekcijos po randomizuotos, veikliuoju preparatu kontroliuojamos, kelių dozių fazės, skirtos tiriamiesiems, kuriems buvo įtarta arba patvirtinta komplikuota šlapimo takų infekcija (kŠTI), kuriuo vertinamas cefiderokolo saugumas, toleravimas ir farmakokinetika hospitalizuotiems nuo 3 mėnesių iki < 18 metų amžiaus tiriamiesiems vaikams. Protokolo nr. 1704R2133 Tyrėjas: Barauskas V.

III fazės, atsitiktinių imčių, aktyviu palyginamuoju preparatu kontroliuojamas klinikinis tyrimas, skirtas įvertinti MK-1986 (Tedizolido fosfato) ir palyginamojo preparato saugumą ir efektyvumą tiriamiesiems vaikams nuo gimimo iki < 12 metų amžiaus, kuriems nustatyta ūminė bakterinė odos ir odos darinių infekcija (ŪBOODI). Protokolo nr. MK1986-018 Tyrėjas: Barauskas V.

Vaikų ligų klinika:   

Atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas 3 fazės tyrimas palaikomosios terapijos į veną skiriamu vedolizumabu veiksmingumui ir saugumui įvertinti, skiriant vidutinio sunkumo ir sunkia, aktyvia opinio kolito forma sergantiems tiriamiesiems vaikams, kurie po atvirosios į veną skiriamo vedolizumabo terapijos pasiekė klinikinį atsaką. Protokolo nr. MLN0002-3024 Tyrėjas: Kučinskienė R.

Ilgalaikis neintervencinis poregistracinis saugumo tyrimas, padėsiantis įvertinti vaisto "Humira" (adalimumabo) saugumą ir veiksmingumą vaikams, sergantiems aktyvia vidutinio sunkumo ar sunkia Krono liga (KL) - CAPE. Protokolo nr. P11-292. Tyrėjas: Kučinskienė R.

Vienerių metų tyrimas ilgalaikiam dupilumabo vartojimo saugumui ir toleravimui įvertinti su astma sergančiais vaikais, dalyvavusiais ankstesniame dupilumabo klinikiniame tyrimec su sergančiais astma. Protokolo nr. LTS14424 Tyrėjas: Kudzytė J.

24 savaičių randomizuotas atviras tyrimas, skirtas įvertinti fesoterodino saugumą ir veiksmingumą 6-17 metų tiriamiesiems asmenims, kuriems pasireiškė padidėjusio šlapimo pūslės raumenų aktyvumo, susijusio su neurologiniu sutrikimu (neurogeninės kilmės padidėjusio šlapimo raumenų aktyvumo), simptomai. Protokolo nr. A0221047 Tyrėjas: Masalskienė J.

III fazės, atsitiktinių imčių, atviras, kuriame vertinamas ferumoksitolio saugumas(lyginant su geležies sacharozė), veiksmingumas ir farmakokinetika skiriant jį nuo geležies stokos anemijos (GSA) vaikams, sergantiems lėtine inkstų liga). Protokolo nr. AMAG-FER-CKD-345 Tyrėjas: Masalskienė J.

Randomizuotas, dvigubai koduotas paralelinių grupių daugiacentris stratifikuotas tyrimas, skirtas įvertinti flutikazono furoato ir vilanterolio inhaliacinių miltelių, vartojamų kartą per parą, veiksmingumą ir saugumą, palyginti su kartą per parą vartojamais flutikazono furoato inhaliaciniais milteliais, gydant astmą dalyviams nuo 5 iki 17 metų amžiaus imtinai, šiuo metu nekontroliuojamą įkvepiamais kortikosteroidais. Protokolo nr. HZA107116 Tyrėjas: Kudzytė J.

2 fazės tyrimas, skirtas DBV1605, paruošto naudoti odos lopo mėginio testo ne imunoglobulino E sukeltai alergijai karvės pienui diagnozuoti vaikams, jautrumui, specifiškumui ir saugumui įvertinti. Protokolo nr. V1605-201/APTITUDE Tyrėjas: Kudzytė J.

Lakių medžiagų ir deguonies suvartojimo potencialas ventiliacinių apatinių kvėpavimo takų infekcijų diagnostikoje. Protokolo nr. Meta01 Tyrėjas: Jankauskaitė L.

III fazės tyrimas, skirtas įvertinti NEXIUM, skiriamo palaikomajam gyjančio erozinio ezofagito gydymui, veiksmingumą ir saugumą 1-11 metų amžiaus pacientams vaikams. Protokolo nr. D9612C09998 Tyrėjas: Kučinskienė R.

2018 m. vykstantys tyrimai:

Akių ligų klinika

Dvejų metų, atsitiktinių imčių, dvigubai maskuotas, daugiacentris, dvejų atšakų tyrimas RTH285 6 mg doze ir aflibercepto veiksmingumui ir saugumui palyginti, skiriant sergantiesiems neovaskuline amžine geltonosios dėmės degeneracija. Protokolo nr:  RTH258-C002. Tyrėjas: BALČIŪNIENĖ V.J.

Atviras, atsitiktinių imčių, veikliąja medžiaga kontroliuojamas, lygiagrečių grupių 3b fazės tyrimas, skirtas įvertinti dviejų skirtingų gydymo režimų 2 mg aflibercepto injekcijomis į stiklakūnį veiksmingumą, saugumą ir toleravimą tiriamiesiems, sergantiems neovaskulinia amžine geltonosios dėmės degeneracija (AGDD). Protokolo nr: BAY86-5321/16598. Tyrėjas: BALČIŪNIENĖ V.J

Atviras, atsitiktinių imčių, veikliąja medžiaga kontroliuojamas, lygiagrečių grupių 3b fazės tyrimas, skirtas įvertinti trijų skirtingų gydymo režimų 2 mg afibercepto injekcijoms į stiklakūnį veiksmingumą, saugumą ir toleravimą tiriamiesiems, sergantiems diabetine geltonosios dėmės edema (DGDE). Protokolo nr.: BAY86-5321/17613. Tyrėjas: BALČIŪNIENĖ V.J

T1580 veiksmingumo ir saugumo vertinimas,  lyginant su nešikliu, skiriant sergantiesiems sausų akių liga. Protokolo nr.: LT1580-301. Tyrėjas: JANULEVIČIENĖ I.

Akušerijos ir ginekologijos klinika

Daugiacentris, atviras, atsitiktinės atrankos II fazės klinikinis tyrimas, siekiant įvertinti trijų pailginto atpalaidavimo dienogesto ir etinilestradiolio derinio farmacinių formų vartojimo toleravimą, saugumą bei įtaką kraujavimo pobūdžiui lyginant su lankstaus vartojimo režimo kontraceptikais, kurių sudėtyje yra 3 mg drospirenono ir 20ɥg etinilestradiolio. Protokolo nr.: LPRI421-202. Tyrėjas: NADIŠAUSKIENĖ R. J.

Chirurgijos klinika

Prospektyvinis, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, lygiagrečių grupių, kontroliuojamasis, dviejų šakų, viename centre atliekamas tyrimas, siekiant įvertinti FuseX Antiadhezijos sistemos pagrįstumą, saugumą, pirminį veiksmingumą ir klinikinį pritaikymą. Protokolo nr. : AOS-CL1000-02. Tyrėjas: TAMELIS A.

Endokrinologijos klinika

Atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas, lygiagrečių grupių, daugiacentris tyrimas sotagliflozino poveikiui su širdies ir kraujagyslių sistemos bei inkstų funkcija susijusiems reiškiniams parodyti, skiriant sergantiems 2 tipo diabetu, kuriems nustatyta širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnių ir vidutiniškai sutrikusi inkstų funkcija. Protokolo nr: EFC14875. Tyrėjas: DANYTĖ E.

Dulaglutide poveikis pacientams, sergantiems 2 tipo cukriniu diabetu ir turintiems sunkių kardiovaskulinių reiškinių: kardiovaskulinių reiškinių vertinimas kai cukriniu diabetu sergantys pacientai vartoja kassavaitinę inkretino dozę (REWIND). Protokolo nr: H9X-MC-GBDJ(a). Tyrėjas: KOZLOVIENĖ D.

Atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, reiškiniais paremtas, placebu kontroliuojamas daugiacentris tyrimas, skirtas įvertinti kanagliflozino poveikį inkstų bei širdies ir kraujagyslių sistemoms, skiriant jį sergantiems 2 tipo cukriniu diabetu ir diabetine nefropatija. Protokolo nr: 28431754DNE3001.Tyrėjas: KOZLOVIENĖ D.

5 metų trukmės tyrimas glikemijos kontrolės trukmei palyginti, skiriant vildagliptiną derinyje su metforminu arba įprastinę monoterapiją metforminu, pacientams, sergantiems 2 tipo cukriniu diabetu ir anksčiau negydytiems vaistiniais preparatais nuo diabeto. Protokolo nr: CLAF237A23156. Tyrėjas: LAŠIENĖ J.

III fazės daugiacentrio, dvigubai aklo, atsitiktinių imčių, placebu ir metforminu kontroliuojamo klinikinio tyrimo, skirto sitagiptino veiksmingumui ir saugumui nustatyti II tipo cukriniu diabetu  segantiems vaikams su nepakankama glikemijos kontrole 5 metų tolesnio neintervencinio stebėjimo tyrimas. Protokolo nr: MK-0431-351-066. Tyrėjas: VERKAUSKIENĖ R.

III fazės daugiacentris, dvigubai aklas, atsitiktinių imčių, placebu ir metforminu kontroliuojamas klinikinis tyrimas, skirtas sitagliptino veiksmingumui ir saugumui nustatyti II tipo cukriniu diabetu sergantiems vaikams su nepakankama glikemijos kontrole. Protokolo nr.: MK-0431-083-066. Tyrėjas: VERKAUSKIENĖ R.

Greitesnio veikimo insulino asparto veiksmingumas ir saugumas, lyginant su NovoRapid, abu skiriant derinyje su insulinu degludeku 1 tipo diabetu sergantiems vaikams ir paaugliams. Protokolo nr.: NN1218-4101. Tyrėjas: VERKAUSKIENĖ R.

3 fazės atsitiktinių imčių, atviras, aktyviai kontroliuojamas, daugiacentris akromegalija sergančių pacientų tyrimas atsako išlaikymui, saugumui ir baigtims, remiantis pacientų pranešimais, vertinti oktreotipo kapsulių arba standartinio gydymo parenteriniais somatostatino receptorių ligandais skyrimo laikotarpiu, prieš tai nustačius abiejų būdų toleravimą ir ligos kontroliavimą jų taikymo laikotarpiu, remiantis biocheminių tyrimų duomenimis. Protokolo nr.: OOC-ACM-302. Tyrėjas: KNISPELIS R.

Gastroenterologijos klinika

Atsitiktinių imčių, aktyviai kontroliuojamas, dalinai aklas, biologinių žymenų atrankos, III fazės klinikinis tyrimas, skiriant pembrolizumabą kaip monoterapiją ir derinyje kartu su cisplatina+5-fluorouracilu, kaip pirmo pasirinkimo terapija pacientams su pažengusia skrandžio arba gastroezofaginės jungties adenokarcinoma, lyginant su placebo+cisplatinos+5-fluorouracilo deriniu. Protokolo nr: MK -3475-062. Tyrėjas: IVANAUSKAS A.

Atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, dvigubai maskuotas, daugiacentris, aktyviai kontroliuojamas tyrimas, siekiant įvertinti intraveninio vedolizumabo veiksmingumą ir saugumą, lyginant su po oda leidžiamu adalimumabu, skiriant jo pacientams, sergantiems opiniu kolitu. Protokolo nr: MLN0002-3026. Tyrėjas: JONAITIS L.

3 fazės, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas tyrimas, kartu su intraveninio vedolizumabo lyginamąja grupe, skirtas įvertinti palaikomojo gydymo po oda leidžiamu vedolizumabu veiksmingumą ir saugumą tiriamiesiems, kuriems  diagnozuotas vidutinio aktyvumo arba labai aktyvus opinis kolitas ir kuriems po atviros intraveninio vedolizumabo terapijos pasireiškė klinikinis atsakas. Protokolo nr.: MLN0002SC-3027. Tyrėjas: JONAITIS L.

3b fazės atviras tyrimas, skirtas įvertinti po oda leidžiamo vedolizumabo ilgalaikį saugumą ir veiksmingumą tiriamiesiems, sergantiems opiniu kolitu Krono liga. Protokolo nr.: MLN0002SC-3030. Tyrėjas: JONAITIS L.

3 fazės, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas tyrimas, skirtas įvertinti palaikomojo gydymo po oda leidžiamu vedolizumabu veiksmingumą ir saugumą tiriamiesiems, kuriems  diagnozuota vidutinio aktyvumo arba labai aktyvi Krono liga ir kuriems po atviros intraveninio vedolizumabo terapijos pasireiškė klinikinis atsakas. Protokolo nr.: MLN0002SC-3031. Tyrėjas: JONAITIS L.

3 fazės, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas, lygiagrečių grupių tyrimas palaikomosios terapijos SHP647 veiksmingumui ir saugumui įvertinti, skiriant sergantiesiems vidutinio sunkumo arba sunkiu opiniu kolitu (FIGARO UC 303). Protokolo nr.:  SHP647-303. Tyrėjas: JONAITIS L.
3 fazės, ilgalaikis, tęstinis tyrimas SHP647 saugumui įvertinti, skiriant sergantiesiems vidutinio sunkumo arba sunkiu opiniu kolitu (AIDA). Protokolo nr.:  SHP647-304. Tyrėjas: JONAITIS L.

3 fazės, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas, lygiagrečių grupių tyrimas indukcinės terapijos SHP647 veiksmingumui ir saugumui įvertinti, skiriant sergantiesiems vidutinio sunkumo arba sunkiu opiniu kolitu (FIGARO UC 301). Protokolo nr.:  SHP647-301.Tyrėjas: JONAITIS L.

III fazė, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas, daugiacentris tyrimas Ertolizumabo veiksmingumui ir saugumui nustatyti indukcinio ir palaikomojo gydymo metu pacientams sergantiems vidutinio sunkumo ar sunkiu opiniu kolitu ir turintiems atsparumą TNF inhibitoriams arba jų netoleruojantiems. Protokolo nr: GA28950. Tyrėjas: KUPČINSKAS L.

Ilgalaikis tolesnio stebėjimo tyrimas, įvertinti virusologinio atsako tęstinumą ir (arba) viruso atsparumo požymius tiriamiesiems, sergantiems lėtiniu hepatitu C, kurie ankstesnio klinikinio tyrimo metu vartojo MK-5172. Protokolo nr: MK-5172-017. Tyrėjas: KUPČINSKAS L.

III fazės, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, dvigubai maskuotas, placebu kontroliuojamas daugiacentris tyrimas, skirtas įvertinti etrolizumabo veiksmingumą (remisijos sukėlimą)ir saugumą, lyginant su adalimumabu ir placebu, pacientams, sergantiems vidutinio sunkumo ir sunkiu opiniu kolitu, kurie niekada nevartojo naviko nekrozės faktoriaus inhibitorių. Protokolo nr: GA28949.  Tyrėjas: KUPČINSKAS L.

Atviras tęstinis ir saugumo stebėjimo tyrimas vidutinės ir sunkios formos opiniu kolitu sergantiems pacientams, anksčiau įtrauktiems į III fazės ertolizumabo tyrimus. Protokolo nr: GA28951.Tyrėjas: KUPČINSKAS L.

III fazės, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas daugiacentris tyrimas, skirtas įvertinti Etrolizumabo veiksmingumą ir saugumą pradiniam ir palaikomajam pacientų, sergančių vidutinio sunkumo ar sunkia aktyvia Krono liga, gydymui. Protokolo nr: GA29144. Tyrėjas: KUPČINSKAS L.

Atviras tęstinis ir saugumo stebėjimo  tyrimas, pacientams, sergantiems vidutinio sunkumo ar sunkia aktyvia Krono liga  ir dalyvavusiems  Etrolizumabo III fazės tyrime protokolo nr GA29144. Protokolo nr: GA29145. Tyrėjas: KUPČINSKAS L.

Atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas, daugiacentris  Budezonido veiksmingumo ir saugumo sukeliant nevisiško mikroskopinio kolito remisiją tyrimas. Protokolo nr: BUG-3/MIC. Tyrėjas: KUPČINSKAS L.

3 fazės, dvigubai koduotas, atsitiktinių imčių, placebu kontroliuojamas, daugiacentris tyrimas, vertinantis obeticholio rūgšties poveikį pirmine bilijine kepenų ciroze sergančių tiriamųjų klinikinėms baigtims. Protokolo nr: 747-302. Tyrėjas: KUPČINSKAS L.

2 fazės, daugiacentris, randomizuotas, dvigubai koduotas, lygiagrečių grupių, placebu kontroliuojamas LY3074828 tyrimas su vidutiniu arba sunkiu opiniu kolitu sergančiais tiriamaisiais. Protokolo nr: I6T-MC-AMAC. Tyrėjas: KUPČINSKAS L.

II b fazės  dvigubai aklas atsitiktinių imčių klinikinis tyrimas, skirtas įvertinti dviejų aramcholio dozių, lyginant su placebu, vartojimo veiksmingumą ir saugumą nealkoholiniu steathepatitu (NASH) sergantiems pacientams. Protokolo nr.: 005. Tyrėjas: KUPČINSKAS L.

Atviras, paralelinių grupių, palyginimo su atitinkančia populiacija, vienos dozės tyrimas, skirtas įvertinti kepenų nepakankamumo įtaką "ProvayBlue" farmokinetikai. Protokolo nr.:  PVP-2016005. Tyrėjas: KUPČINSKAS L.

Dvigubai koduotas, atsitiktinių imčių, placebu kontroliuojamas III fazės klinikinis tyrimas, lyginantis norursodeoksicholinės rūgšties kapsules su placebu gydant pirminį sklerozuojantį cholangitą. Protokolo nr.:  NUC-5/PSC. Tyrėjas: KUPČINSKAS L.

II a fazės dvigubai koduotas atsitiktinių imčių placebu kontroliuojamas dozės nustatymo 6 savaičių trukmės tyrimas, lyginant ZED1227  kapsulėmis su placebu veiksmingumą ir toleravimą pacientams, sergantiems gerai kontroliuojama celiakijos liga, kuriems taikoma provokacija glitimu. Protokolo nr.:  CEC-3/CEL. Tyrėjas:  KUPČINSKAS J.

Imunologijos ir alergologijos klinika

Daugiacentris atsitiktinių imčių dvigubai aklas placebu kontroliuojamas klinikinis tyrimas įvertinti specifinės imunoterapijos aliuminio hidroksidu adsorbuotu alergoidiniu preparatu namų dulkių erkei (Dermatophagoides pteronyssinus) veiksmingumą ir saugumą pacientams, sergantiems alergine bronchine astma ir alerginiu rinitu arba rinokonjunktyvitu. Protokolo nr.:  AL1402ac.Tyrėjas: ŠITKAUSKIENĖ B.

Intensyvios terapijos klinika

Su kvėpavimų suderintas pilvo sienos raumenų elektrostimuliavimas kvėpavimo raumenų atrofijai išvengti, taikant gydomąją dirbtinę plaučių ventiliaciją. Protokolo nr.:  LM-RB-01. Tyrėjas:  PILVINIS V.

Kardiologijos klinika

Randomizuotas, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas, lygiagrečių grupių tyrimas, skirtas įvertinti Alirokumabo (SAR236553/REGN727) poveikį širdies ir kraujagyslių sistemos reiškinių atsiradimui pacientams, neseniai patyrusiems ūminį koronarinį sindromą. Protokolo nr: EFC11570. Tyrėjas: JURGAITIENĖ R.

Daugiacentris, perspektyvinis, atsitiktinių imčių, atvirasis tyrimas serelaksino poveikiui, lyginant su įprastiniu gydymu, įvertinti, skiriant pacientams, kuriems yra ūminis širdies nepakankamumas  (ŪŠN). Protokolo nr: CRLX030A3301. Tyrėjas: KAVOLIŪNIENĖ A.

Atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas,  įvykiais pagrįstas daugiacentris tyrimas rivaroksabano veiksmingumui ir saugumui palyginti su placebu, siekiant sumažinti mirties, miokardo infarkto ar insulto riziką gydant tiriamuosius, sergančius širdies funkcijos nepakankamumu ir sunkia vainikinių arterijų liga po dekompensuoto širdies funkcijos nepakankamumo epizodo. Protokolo nr: RIVAROXHFA3001. Tyrėjas: KAVOLIŪNIENĖ A.

Daugiacentris, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, veikliu vaistiniu preparatu kontroliuojamas tyrimas LCZ696 poveikiui pažinimo funkcijai įvertinti, lyginant su valsartanu, skiriant sergantiesiems lėtiniu išlikusios išstūmio frakcijos širdies nepakankamumu. Protokolo nr.:  CLCZ696B2320. Tyrėjas: KAVOLIŪNIENĖ A.

Atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebu  kontroliuojamas, reiškinių nustatymu paremtas kanakinumabo tyrimas, skiriant kas tris mėnesius po oda širdies ir kraujagyslių sistemos reiškinių pasikartojimo prevencijai miokardo infarktą patyrusiems  pacientams, kurių būklė yra stabili ir kuriems yra padidėjęs djCRB kiekis. Protokolo nr: CACZ885M2301. Tyrėjas: MARCINKEVIČIENĖ J.

24 savaičių, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, daugiacentris, lygiagrečių grupių, aktyviai kontroliuojamas tyrimas LCZ696 poveikiui NT-pro BNP, simptomams, fizinio krūvio tolerancijai ir saugumui įvertinti, lyginant su indidualizuotu gretutinių ligų gydymu vaistais, skiriant pacientams, kuriems nustatytas išlikusios išstūmio frakcijos širdies nepakankamumas. Protokolo nr.:  CLCZ696D2302. Tyrėjas:  PLISIENĖ J.

Medronic, Inc. Implantuojamų širdies prietaisų ilgalaikis stebėjimo registras. PANORAMA 2 stebėjimo tyrimas. Protokolo nr: PANORAMA II. Tyrėjas: PUODŽIUKYNAS A.
Išplitusių bradikardijos gydymo prietaiso funkcijų panaudojimas ir klinikiniai rezultatai II (BardyCare II). Protokolo nr.: SJM-CIP-10073. Tyrėjas: PUODŽIUKYNAS A.

Randomizuotas, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas, lygiagrečių grupių tyrimas, skirtas įvertinti Alirokumabo (SAR236553/REGN727) poveikį širdies ir kraujagyslių sistemos reiškinių atsiradimui pacientams, neseniai patyrusiems ūminį koronarinį sindromą. Protokolo nr: EFC11570. Tyrėjas:  ŠLAPIKAS R.

Baigčių tyrimas vartojant statinus išliekančios rizikos sumažėjimui įvrtinti po ilgalaikio Epanova skyrimo pacientams, kuriems yra didelė širdies ir kraujagislių sistemos reiškinių rizika ir hipertrigliceridemija (STRENGTH). Protokolo nr.: D5881C00004. Tyrėjas: ŠLAPIKAS R. 

Atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas, reiškinių nustatymu paremtas kanakinumabo tyrimas, skiriant kas tris mėnesius po oda širdies ir kraujagyslių sistemos reiškinių pasikartojimo prevencijai miokardo infarktą patyrusiems pacientams, kurių būklė yra stabili ir kuriems yra padidėjęs djCRB kiekis. Protokolo nr: CACZ885M2301. Tyrėjas: ŠLAPIKAS R.

Edoksabano įvertinimas antikoaguliantų niekada nevartojusiems pacientams, kuriems nustatytas ne vožtuvinės kilmės prieširdžių virpėjimas (nvkpv) ir aukštas kreatinino klirensas. Protokolo nr.: DU176b-C-E314. Tyrėjas: ŠLAPIKAS R.

Atsitiktinių imčių dvigubai koduotas placebu kontroliuojamas tyrimas, skirtas įvertinti bempedono rūgšties (ETC-1002) poveikį sunkių širdies ir kraujagyslių reiškinių atsiradimui statinų netoleruojantiems pacientams, sergantiems širdies ir kraujagislių ligomis arba kuriems nustatyta didelė širdies ir kraujagyslių ligų. Protokolo nr.:  1002-043. Tyrėjas: ŠLAPIKAS R.

Dvigubai koduotas, atsitiktinių imčių, placebu kontroliuojamas, daugiacentris tyrimas, skirtas įvertinti omekamtivo mekarbilio veiksmingumą ir saugumą mirtingumui ir sergamumui tiriamųjų, kuriems yra lėtinis širdies nepakankamumas su sumažejusia išstūmimo  frakcija. Protokolo nr.:  20110203. Tyrėjas:  ŠLAPIKAS R.

Antitrombozinių preparatų derinio su edoksabanu arba su vitamino K antagonistu saugumo ir veiksmingumo palyginimas, skiriant tiriamiesiems po sėkmingai atliktos perkutatinės koronarinės intervencijos (PKI) , kurios metu buvo įstatytas stentas (edoksabano palyginimas su vit. K antagonistu, skiriant pacientams segantiems prieširdžių virpėjimu (PV) po PKI-endrust). Protokolo nr.:  DSE-EDO-01-15-EU. Tyrėjas: Unikas R.

Prospektyvinis, vienos grupės, daugiacentris "Ultimaster DES stento stebėjimo tyrimas". Protokolo nr.:  T123E2. Tyrėjas: UNIKAS R.

Nefrologijos klinika

II fazės, atviras, daugiacentris po oda leidžiamas ALN-CC5 tyrimas, preparatų skiriant suaugusiems pacientams, sergantiem atipiniu hemoliziniu ureminiu sindromu. Protokolo nr:  ALN-CC5-004. Tyrėjas: BUMBLYTĖ I. A.

Neonatologijos klinika

Tyrimas RAINBOW: atsitiktinių imčių, kontroliuojamas tyrimas ranibizumabo veiksmingumui ir saugumui įvertinti, lyginant su lazerio terapija, skiriant anksčiau laiko gimusiems kūdikiams, kuriems yra neišnešiotų naujagimių retinopatija. Protokolo nr.: CRFB002H2301. Tyrėjas: TAMELIENĖ R.

Tyrimo RAINBOW tęsinys: tęstinis tyrimas ilgalaikiam ranibizumabo veiksmingumui ir saugumui įvertinti, lyginant su lazerio terapija, skiriant anksčiau gimusiems kūdikiams, kuriems yra neišnešiotų naujagimių retinopatija. Protokolo nr.: CRFB002H2301E1. Tyrėjas: TAMELIENĖ R.

2 b fazės, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas tyrimas, skirtas įvertinti monoklooninio antikūnio su pailgėjusia pusėjimo trukme MEDI8897 prieš kvėpavimo takų sincitinį virusą saugumą ir veiksmingumą sveikiems prieš laiką gimusiems kūdikiams. Protokolo nr.: D5290C00003. Tyrėjas: TAMELIENĖ R.

Neurologijos klinika 

Daugiacentris, atviras, ilgalaikis tyrimo tęsinys lakozamido, kaip pagalbinio gydymo, veiksmingumui ir saugumui nustatyti, skiriant jį vaikams, patiriantiems dalinius (židininius) epilepsijos priepuolius. Protokolo nr: EP0034. Tyrėjas: ENDZINIENĖ M.

3 fazės, daugiacentris, dvigubai koduotas, atsitiktinių imčių, placebu kontroliuojamas, lygiagrečių grupių tyrimas, skirtas ištirti lakozamido („TIRIAMASIS VAISTAS“), kaip papildomo gydymo, veiksmingumą ir saugumą, skiriant jį epilepsija su daliniais (židininiais) priepuoliais sergantiems vaikams, ne jaunesniems kaip vieno mėnesio ir ne vyresniems kaip ketverių metų. Protokolo nr: SP0967. Tyrėjas: ENDZINIENĖ M.

III fazės, daugiacentris, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, dvigubai maskuotas, veikliu preparatu kontroliuojamas, lygiagrečių grupių tyrimas RPC1063 veiksmingumui ir saugumui įvertinti, skiriant jį vartoti per burną sergantiesiems recidyvavusia išsėtine skleroze. Protokolo nr: NR. RPC01-3001. Tyrėjas: MICKEVIČIENĖ D.

Daugiacentris, randomizuotas, dvigubai koduotas, lygiagrečių grupių, veikliu vaistiniu preparatu kontroliuojamas pranašumo tyrimas ponesimodo veksmingumui ir saugumui su teriflunomidu palyginti skiriant tiriamiesiems, sergantiems recydivuojančia išsėtine skleroze. Protokolo nr: AC-058B301. Tyrėjas: MICKEVIČIENĖ D.

Atviras tyrimas, skirtas BG00012 poveikiui recidyvuojančia remituojančia išsėtine skleroze sergančių tiriamųjų limfocitų populiacijoms įvertinti. Protokolo nr: 109MS310. Tyrėjas: MICKEVIČIENĖ  D.

Perspektyvinis stebėjimo tyrimas alemtuzumabu (LEMTRADA) gydomų pacientų, sergančių recidyvuojančia remituojančia išsėtine skleroze, gyvenimo kokybei, pacientų nurodomoms baigtims ir saugumui vertinti įprastos klinikinės praktikos sąlygoms. Protokolo nr.: OBS14449. Tyrėjas: MICKEVIČIENĖ  D.

Perspektyvinis, daugiacentris, stebėjimo, poregistracinis saugumo tyrimas (PST) pacientų, sergančių recidyvuojančių formų išsėtine skleroze (RIS), gydymo LEMTRADA (alemtuzumabu) ilgalaikio saugumo charakteristikoms vertinti. Protokolo nr.: OBS13434. Tyrėjas: MICKEVIČIENĖ  D.
Atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, dvigubu placebu kontroliuojamas, lygiagrečių grupių tyrimas ofatumumabo ir teriflunomido veiksmingumui ir saugumui palyginti, skiriant sergantiesiems recidyvuojančia išsėtine skleroze. Protokolo nr.: COMB157G2302. Tyrėjas: MICKEVIČIENĖ  D.

Daugiacentris, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, lygiagrečių grupių, placebu kontroliuojamas įvairios gydymo trukmės tyrimas, siekiant įvertinti siponimodo (BAF312) veiksmingumą ir saugumą antrine progresuojančiąja išsėtine skleroze sergantiems pacientams. Protokolo nr: CBAF312A2304. Tyrėjas: RASTENYTĖ D.

Dvejų metų trukmės, dvigubai koduotas, atsitiktinių imčių, daugiacentris, veikliu vaistiniu preparatu kontroliuojamas tyrimas išsėtine skleroze sergantiems vaikams vieną kartą per dieną skiriamo geriamojo fingolimodo saugumui ir veiksmingumui įvertinti, lyginant su vieną kartą per savaitę į raumenis skiriamu interferonu β-1a. Protokolo nr: CFTY720D2311. Tyrėjas:  LAURYNAITIENĖ J.

Dvejų metų, daugiacentris, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas, lygiagrečių grupių tyrimas vieną kartą per dieną vartojamo geriamojo teriflunomido veiksmingumui, saugumui, toleravimui ir farmakokinetkai įvertinti, skiriant recidyvuojančių formų išsėtine skleroze sergantiems vaikams, vėliau atliekant atvirą tęstinį tyrimą. Protokolo nr: EFC11759.Tyrėjas:  LAURYNAITIENĖ J.

Atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas ir dvigubai maskuotas lygiagrečių grupių tyrimas okrelizumabo veiksmingumui ir saugumui įvertinti, lyginant su interferonu beta-1a (Rebif®), skiriant pacientams, sergantiems recidyvuojančia išsėtine skleroze. Protokolo nr: WA21092. Tyrėjas: VAITKUS A.

Dvigubai koduotas, atsitiktinių imčių, placebu kontroliuojamas, daugiacentris tyrimas, skirtas įvertinti žmogaus imunoglobulino (IGIV-C), išgryninto 10 proc. kaprilatu/chromatografija, veiksmingumą ir saugumą, skiriant kaip priemonę kortikosteroidų dazei mažinti nuo kortikosteroidų priklausomiems pacientams, sergantiems generalizuota miastenija. Protokolo nr: GTI1306. Tyrėjas: VAITKUS A.

Dvigubai koduotas, atsitiktinių imčių, placebu kontroliuojamas, daugiacentris tyrimas, skirtas įvertinti žmogaus imunoglobulino (IGIV-C), išgryninto 10 proc. kaprilatu/chromatografija, veiksmingumą ir saugumą pacientams, patiriantiems ligos simptomus ir sergantiems generalizuota miastenija. Protokolo nr: GTI1408. Tyrėjas: VAITKUS A.

2 metų trukmės perspektyvinis tyrimas, skirtas įvertinti su sveikata susijusią gyvenimo kokybę tiriamiesiems, sergantiems labai aktyvia recydivuojančia išsėtine skleroze, ir juos gydant "Mavenclad". Protokolo nr.:  MS700568_0021. Tyrėjas: VAITKUS A.

Odos ir venerinių ligų klinika 

Atviras dupilumabo tyrimas, preparatą skiriant atopiniu dermatitu sergantiems tiriamiesiems asmenims, dalyvavusiems ankstesniuose dupilumabo klinikiniuose tyrimuose. Protokolo nr: R668-AD-1225.03. Tyrėjas: KUČINSKIENĖ V.

Daugiacentris, dvigubai koduotas, tęstinis tyrimas su atsitiktinio tiriamojo vaistinio preparato vartojimo nutraukimo etapu po oda skiriamo sekukinumabo ilgalaikio vartojimo veiksmingumui, saugumui ir toleravimui parodyti, skiriant užpildytuose švirkštuose iki 2 metų laikotarpiu vidutinio sunkumo arba sunkia lėtine plokšteline žvyneline sergantiems asmenims, baigusiems dalyvavimą ankstesniuose III fazės sekukinumabo tyrimuose su sergančiaisiais žvyneline. Protokolo nr: CAIN457A2302E1. Tyrėjas: VALIUKEVIČIENĖ, S.

Daugiacentris, randomizuotas, dvigubai aklas, paralelinių grupių, pagalbine medžiaga kontroliuojamas tyrimas, kuriuo siekiama įvertinti P-3058 10 % tirpalo  nagams veiksmingumą ir saugumą gydant onichomikozę. Protokolo nr: PM1331. Tyrėjas: VALIUKEVIČIENĖ S.

Atviras, perspektyvinis, ne atsitiktinių imčių, daugiacentris tyrimas švarios odos poveikiui su sveikata siejamos gyvenimo kokybės baigtims vertinti 16-ąją ir 52-ąją savaitę po sekukinumabo skyrimo 300 mg doze po oda pacientams, kuriems yra vidutinio sunkumo arba sunki plokštelinė žvynelinė ir kuriems anksčiau buvo  arba nebuvo taikomas sisteminis gydymas. Protokolo nr.: CAIN457A3401. Tyrėjas: VALIUKEVIČIENĖ S.

Atviras, daugiacentris tęstinis tyrimas, skirtas įvertinti Zorblisa (SD-101-6.0) ilgalaikį saugumą, skiriant jį pacientams sergantiems pūsline epidermolize. Protokolo nr.:  SD-0006. Tyrėjas: VALIUKEVIČIENĖ S.

Onkologijos ir hematologijos klinika

Daugiacentris, atviras, vienos šakos, III B fazės, tarptautinis tyrimas, skirtas obinutuzumabo, vartojamo vieno arba kartu su chemoterapija, saugumui įvertinti tiriamiesiems asmenims, sergantiems anksčiau negydyta arba recidyvavusia ar atsparia lėtine limfocitine leukemija. Protokolo nr: MO28543. Tyrėjas: GERBUTAVIČIUS R.

Atsitiktinių imčių, dvigubai įslaptintas, daugiacentris tyrimas, skirtas denosumabui palyginti su zoledronine rūgštimi (Zometa), gydant naujai diagnozuota daugybine mieloma sergančių tiriamųjų kaulų ligas. Protokolo nr: 20090482. Tyrėjas: GERBUTAVIČIUS R.

Esencine trombocitemija ir kitomis mieloproliferacinėmis neoplazmomis sergančiųjų pacientų registras. Protokolo nr:  AOP-LT-2013 v1.1. Tyrėjas: GERBUTAVIČIUS R.
III fazės. Atsitiktinio parinkimo, dvigubai maskuotas, placebu kontroliuojamas tyrimas vertinant kopanlisibo veiksmingumą ir saugumą derinyje su rituksimabu asmenims su recydivuojančia vangios eigos neHodžkino limfoma (vNHL). Protokolo nr: BAY80-6946/17067. Tyrėjas: GERBUTAVIČIUS R.

Atsitiktinės atrankos, daugiacentris, atviras, trijų grupių, trečios fazės tyrimas, skirtas obinutuzumabo ir chlorambucilio deriniui, ACP-196 ir obinutuzumabo deriniui bei ACP-196 monoterapijai ištirti, skiriant tiriamiesiems, sergantiems ankščiau negydyta lėtine limfocitine leukemija. Protokolo nr: ACE - CL – 007. Tyrėjas: GERBUTAVIČIUS R.

Daugiacentris, atviras, kelių dozių tyrimas, skirtas įvertinti tiriamojo preparato UCB7665 saugumą, toleravimą ir veiksmingumą pirmine imunine trombocitopenija sergantiems tiriamiesiems asmenims. Protokolo nr.:  TP0001. Tyrėjas: GERBUTAVIČIUS R.

Naujo eritropoetino testo įvertinimas, naudojant iš Kauno Hematologijos Klinikos gautus policitemija sergančių pacientų kraujo mėginius. Protokolo nr.:  A-S_Polycyth-50-LIT. Tyrėjas: GERBUTAVIČIUS R.

III fazės atsitiktinių imčių tyrimas, lyginantis MK-3475 su standartiniu gydymu pacientams, sergantiems pasikartojančiu ar metastatiniu galvos ir kaklo vėžiu. Protokolo nr: MK-3475-040. Tyrėjas: INČIŪRA A.

II fazės atviras, vienos šakos, daugiacentris klinikinis tyrimas, pembrolizumabo monoterapijos efektyvumui ir saugumui, skiriant pacoentėms, sergančioms pažengusiu, pasikartojančiu kiaušidžių vėžiu (KEYNOTE-100). Protokolo nr: MK-3475-100. Tyrėjas: INČIŪRA A.

Randomizuotas, dvigubai aklas, daugiacentris, paralelinių grupių, III fazės tyrimas, skirtas įvertinti DCVAC/Pca veiksmingumą ir saugumą lyginant su placebu vyrams, sergantiems metastazavusiu kastracijai atspariu prostatos vėžiu, kuriems galima skirti gydymą pirmos eilės chemoterapija. Protokolo nr.: SP005. Tyrėjas: JANČIAUSKIENĖ R.

Bandomasis, neintervencinis tyrimas, siekiant įvertinti diagnostinį, prognostinį ir atsakomosios reakcijos dydį, naudojant daugelio biožymenų metodą, tiriant metastazavusius gastroenteropankreatinius neuroendokrininius navikus (GEP NEN). Protokolo nr.:  A-99-52030-286. Tyrėjas: JANČIAUSKIENĖ R.

Dviejų dalių, 2/3 fazės, daugiacentris, dvigubai koduotas, atsitiktinių imčių, placebu kontroliuojamas tyrimas, skirtas palyginti varlitinibą ir placebą, skiriant juos kartu su mFOLFOX6 tiriamiesiems asmenims, sergantiems pažengusiu arba metastazavusiu skrandžio vėžiu su išreikštais HER1 ir HER2 receptoriais, kuriems nebuvo taikytas sisteminis gydymas. Protokolo nr.:  ASLAN001-012. Tyrėjas: JANČIAUSKIENĖ R.

Daugiacentris, atviras, vienos šakos klinikinis tyrimas, pirmaeiliam gydymui skiriant pertuzumabo kartu su trantuzumabu ir taksanu išplitusiu (metastazavusiu arba vietiškai recidyvavusiu) krūties vėžiu sergantiems pacientams, kai HER2 rodmuo yra teigiamas. Protokolo nr.: MO28047. Tyrėjas: JUOZAITYTĖ E.

III fazės, prospektyvinis, dviejų kohortų, nerandomizuotas, daugiacentris, tarptautinis, atviras tyrimas, atliekamas siekiant įvertinti po oda leidžiamo tranzumabo (kai jo švirkščia pats tiriamasis asmuo ar slaugytojas)saugumą, preparato skiriant pagalbiniam pacientų, kurie srga operabiliu ankstyvuoju krūties vėžiu ir kurių HER2 rodmuo yra teigiamas, gydymui (SafeHer tyrimas). Protokolo nr: MO28048. Tyrėjas: JUOZAITYTĖ E.

3 fazės atsitiktinės atrankos  placebu kontroliuojamas karboplatinos ir paklitakselio tyrimas su PARP inhibitoriumi veliparibu (ABT-888) arba be jo, gydant HER2 neigiamą metastazavusį arba vietiškai išplitusį neoperuojamą su BRCA susijusį krūties vėžį. Protokolo nr: M12-914. Tyrėjas: JUOZAITYTĖ E.

Atsitiktinių imčių dvigubai koduotas placebu kontroliuojamas tyrimas, kuriuo vertinamas neratinibo (HKI-272) poveikis trantuzumabo vartojusioms moterims, kurioms yra ankstyvos stadijos krūties vėžys su padidėjusia HER-2/neu raiška ar ekspresija. Protokolo nr: 3144A2-3004-WW. Tyrėjas: JUOZAITYTĖ E.

II fazės klinikinis tyrimas, skiriant pembrolizumabą kaip monoterapiją bei derinyje su ciplatina+5-fluorouracilu, pacientams sergantiems atsinaujinusia ar metastazavusia skrandžio arba skrandžio ir stemplės jungties adenokarcinoma (KEYNOTE -59). Protokolo nr: MK-3475-059. Tyrėjas:  RUDŽIANSKAS V.

Atviras, vienos šakos, daugiacentris atezolizumabo saugumo tyrimas, vaistinio preparato skiriant vietiškai išplitusia arba metastazavusia šlapimo takų urotelio ar ne urotelio karcinoma sergantiems pacientams. Protokolo nr:  MO29983. Tyrėjas: LIUTKAUSKIENĖ S.

Describe III: : pacientų su metastazine melanoma dabrafenibo monoterapijos ir (arba) dabrafenibo-trametinibo kombinacinės terapijos retrospektyvinė diagramų priežiūra, siekiant apibūdinti ilgalaikę naudą gavusius pacientus individualių pacientų programoje (IPP). Protokolo nr.:  CDRB436B2404. Tyrėjas: LIUTKAUSKIENĖ S.

Dviejų dalių, 2/3 fazės, daugiacentris, dvigubai koduotas, atsitiktinių imčių, placebu kontroliuojamas tyrimas, skirtas palyginti varlitinibą ir placebą, skiriant juos kartu su mFOLFOX6 tiriamiesiems asmenims, sergantiems pažengusiu arba metastazavusiu skrandžio vėžiu su išreikštais HER1 ir HER2 receptoriais, kuriems nebuvo taikytas sisteminis gydymas.Protokolo nr.:  ASLAN001-012. Tyrėjas: LIUTKAUSKIENĖ S.

Kauno klinikų filialas Onkologijos ligoninė

Tarptautinis, atsitiktini imčių, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas, III fazės ODM-201 veiksmingumo ir saugumo tyrimas vyrams, sergantiems didelės rizikos nemetastaziniukastracijai atspariu prostatos vėžiu. Protokolo nr: 17712. Tyrėjas: AUŠKALNIS S.

Ortopedijos traumatologijos klinika

Klinikinis tyrimas, skirtas NOVOCARD 3D plius saugumui ir veiksmingumui įvertinti, lyginant su mikrolūžių procedūra, pacientams, kuriems yra kelio sąnario kremzlės defektų. Protokolo nr.: AAG-G-H-1202. Tyrėjas: SMAILYS A.

Atsitiktinių imčių, daugiacentris, dvigubai koduotas, trijų atšakų tyrimo diklofenako 2 % gelio (tiriamojo vaistinio preparato) neprastesnio poveikio lyginant su originaliu diklofenako 2 % geliu (pasirinktuoju referenciniu vaistiniu preparatu), įvertinti ir tiriamojo bei referencinio  vaistinių preparatų pranašumui, lyginant su placebu, įvertinti, remiantis sąnarių, raumenų, sausgyslių ir raiščių ūminiu trauminių reiškinių (sužalojimo/sumušimo) sukeltų skausminių simptomų palengvėjimu. Protokolo nr.: EP-DICLO/2G-01-2015. Tyrėjas: SMAILYS A.

Atsitiktinės atrankos, daugiacentris tyrimas su aktyviu palyginamuoju preparatu skirtas įvertinti skirtingų BAY 1213790 dozių efektyvumą ir saugumą veninių tromboembolijų profilaktikai pacientams po pilno planinio kelio sąnario protezavimo, nekoduojant vaistinio preparato ir koduojant BAY 1213790 dozę stebėjimo atžvilgiu. Protokolo nr.: BAY1213790/17664. Tyrėjas:  TARASEVIČIUS Š.

Atsitiktinių imčių dvigubai koduotas, dvigubai maskuotas, daugiacentris pritaikymo plano dozės didinimo (1dalis) ir atsako į dozę (2 dalis) tyrimas, skirtas įvertinti intraveninio JNJ-64179375 saugumą ir veiksmingumą, lyginant su geriamuoju apiksabanu, tiriamiesiems, kuriems atlikta visa kelio pakeitimo operacija. Protokolo nr.:  64179375THR2001. Tyrėjas:  TARASEVIČIUS Š.

Psichiatrijos klinika

III fazės, daugiacentris, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas, lygiagrečių grupių tyrimas krenezumabo veiksmingumui ir saugumui įvertinti, skiriant pacientams, kuriems yra prodrominės stadijos arba lengva Alzheimerio liga. Protokolo nr.: BN29552. Tyrėjas: ADOMAITIENĖ V.

Dvigubai koduotas atsitiktinių imčių placebu kontroliuojamas tyrimas, skirtas į nosį vartojamo esketamino veiksmingumui ir saugumui įvertinti derinant su įvairiapuse standartine priežiūra, siekiant greitai sumažinti didžiosios depresijos simptomus, įskaitant mintis apie savižudybę, suaugusiems tiriamiesiems, įvertintiems kaip patiriantiems gresiančią savižudybės riziką. Protokolo nr.:  54135419SUI3002. Tyrėjas: ADOMAITIENĖ V.

Pulmonologijos klinika

Daugiacentris, atsitiktinių imčių, 12 savaičių tiriamojo vaistinio preparato vartojimo, dvigubai koduotas tyrimas QMF149 (150/80mikrogramų) veiksmingumui ir saugumui įvertinti, lyginant su MF Twisthaler (200 mikrogramų), skiriant astma sergantiems suaugusiems ir paaugliams. Protokolo nr.:  CQVM149B2303. Tyrėjas:  BIEKŠIENĖ K.

Atsitiktinių imčių dvigubai koduotas placebu kontroliuojamas rovalpituzumabo tesirino III fazės tyrimas, skiriant rovalpituzumabo tesirino palaikomajam gydymui po pirmojo pasirinkimo chemoterapijos platinos preparatais pacientams, sergantiems išplitusiu  smulkialąsteliniu plaučių vėžiu. (MERU). Protokolo nr.:  M16-298. Tyrėjas:  BIEKŠIENĖ K.

52 savaičių, daugiacentris, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas tyrimas QAW039 veiksmingumui ir saugumui įvertinti, skiriant greta esamo astmos gydymo pacientams, kuriems yra nekontroliuojama sunki astma. Protokolo nr: CQAW039A2307. Tyrėjas: MALAKAUSKAS K.

2 tiriamojo vaistinio preparato vartojimo etapų, atsitiktinių imčių, placebu kontroliuojamas, daugiacentris lygiagrečių grupių tyrimas QAW039 saugumui įvertinti, skiriant greta esamo astmos gydymo (3,4 ir 5 pakopos pagal GINA rekomendacijas) pacientams, kuriems yra nekontroliuojama astma. Protokolo nr.:  CQAW039A2315. Tyrėjas: MALAKAUSKAS K.

Ilgalaikis, daugiacentris, vienos grupės, atviras MERIT-1 tyrimo tęsinys macinentano saugumui, toleravimui ir veiksmingumui įvertinti, skiriant tiriamiesiems, sergantiems neoperuojama lėtine tromboemboline plautine hipertenzija (LTEPH). Protokolo nr:  AC-055E202. Tyrėjas: MILIAUSKAS S.

Neintervencinis biožymenų tyrimas skirtas pacientams, sergantiems histologiškai patvirtintu adenokarcinomos navimo nesmulkialąsteliniu plaučių vėžiu (NSLPV), TINKAMŲ GYDYMUI Vargatef pagal patvirtintą pakuotės lapelį. Protokolo nr.:  1199223. Tyrėjas: MILIAUSKAS S.

Naujo Interleukino -6 (IL-6)testo įvertinimas, naudojant įtariama arba patvirtinta bakterine infekcija sergančių pacientų kraujo mėginius. Protokolo nr. :  A_S_Sepsis-60-LIT. Tyrėjas:  VAITUKIENĖ G.

Atsitiktinių imčių, dvigubai aklas, daugiacentris, III fazės tyrimas, skirtas palyginti veliparibą, vartojimą kartu su karboplatina ir paklitakseliu su placebu, vartojamu kartu su karboplatina ir paklitakseliu, anksčiau negydytu išplitusiu ar metastazuojančiu plokščialąsteliniu plaučių vėžiu (NSCLC) sergantiems pacientams. Protokolo nr: M11-089. Tyrėjas: ŽEMAITIS M.

Atsitiktinių imčių, atviras III fazės bendro išgyvenamumo tyrimas, lyginantis pembrolizumabą (MK-3475) su platinos chemoterapiniais preparatais negydytiems pacientams, sergantiems PD-L1 neigiamu metastaziniu nesmulkialąsteliniu plaučių vėžiu (Keynote 042). Protokolo nr: MK3475-042. Tyrėjas: ŽEMAITIS M.

II/III fazės, atsitiktinių imčių tyrimas, lyginantis dvi MK-3475 (SCH900475) dozes su docetakseliu prieš tai gydytiems pacientams, sergantiems plokščialąsteliniu, nesmulkialąsteliniu plaučių vėžiu. Protokolo nr.: MK-3475-010. Tyrėjas: ŽEMAITIS M.

III fazės, atviras, daugiacentris avelumabo (MSB0010718C) tyrimas lyginant su platinos dupletais atsinaujinusio ar IV stadijos PD-L1+ nesmulkialąstelinio plaučių vėžio pirmosios eilės gydymui. Protokolo nr.: EMR 100070-005. Tyrėjas: ŽEMAITIS M.

Kauno klinikų filialas Romainių tuberkuliozės ligoninė

Atsparumo bedakvilinui atsiradimo  įvertinimas DAV-TB projekte (bedakvilino DREAM programa). Protokolo nr: TMC207-TBCPMR005. Tyrėjas: MILIAUSKAS S.
Daugiacentris, ES lygmens, neintervencinis poregistrinis tyrimas vykdomas siekiant įvertinti delamanido saugumą ir vartojimą dauginio atsparumo vaistams tuberkulioze sergantiems pacientams taikant medicininę praktiką. Protokolo nr.: 242-12-402. Tyrėjas: MILIAUSKAS S.

Reumatologijos klinika

Daugiacentris, paralelinių grupių CNTO 136 (sirukumabo), skiriamo asmenims, sergantiems reumatoidiniu artritu ir baigusiems CNTO136ARA3002 (SIRROUND -D)ir CNTO136ARA3003 (SIRROUND-T) tyrimus, ilgalaikio saugumo ir veiksmingumo tyrimas. Protokolo nr: CNTO136ARA3004. Tyrėjas: BARANAUSKAITĖ A.

Daugiacentris, atsitiktinės atrankos, dvigubai aklas, placebu kontroliuojamas, paralelinių grupių žmogaus anti-IL-6 monokloninio antikūno CNTO 136 (sirukumabo), leidžiamo po oda asmenims, sergantiems aktyviu reumatoidiniu artritu, nepaisant gydymo ligą modifikuojančiais antireumatiniais vaistais, tyrimas. Protokolo nr: CNTO136ARA3002. Tyrėjas: BARANAUSKAITĖ A.

Daugiacentris, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas III fazės, kuriame tiriamas anifrolumabo veiksmingumas ir saugumas suaugusiems tiriamiesiems, sergantiems aktyvia sistemine raudonąja vilklige. Protokolo nr: D3461C00004. Tyrėjas: BARANAUSKAITĖ A.

II fazės, atsitiktinės atrankos, dvigubai koduotas tyrimas, kuriame lyginamas gydymas ABT-494 ir placebu bei gydymas adalimumabu pacientams, sergantiems vidutinio sunkumo ar sunkiu aktyviu reumatoidiniu artritu, kurių būklė stabili vartojant metotreksatą (MTX)ir kurių atsakas į gydymą MTX nepakankamas (MTX-NA). Protokolo nr.: M14-465. Tyrėjas: BARANAUSKAITĖ A.

III fazės, atsitiktinės atrankos, dvigubai koduotas tyrimas, kuriame lyginama monoterapija ABT-494, skiriamu kartą per parą, su monoterapija metotreksatu (MTX), skiriant šių preparatų MTX  negydytiems pacientams, sergantiems vidutinio sunkumo ar sunkiu aktyviu reumatoidiniu artritu. Protokolo nr.: M13-545. Tyrėjas: BARANAUSKAITĖ A.

Daugiacentris, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas III fazės tęstinis tyrimas ilgalaikiam anifrolumabo saugumui ir toleravimui nusttyti, preparatą skiriant aktyvia sistemine raudonąja vilklige sergantiems suaugusiems tiriamiesiems. Protokolo nr.: D3461C00009. Tyrėjas: BARANAUSKAITĖ A.

24 savaičių, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas, daugiacentris tyrimas sekukinumabo veiksmingumui ir saugumui įvertinti, kontroliuojant stuburo skausmą, pacientams sergantiems ašiniu spondiloartritu (SKIPPAIN). Protokolo nr.:  CAIN457H3301. Tyrėjas: BARANAUSKAITĖ A.

Atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, aktyviai kontroliuojamas, daugiacentris tyrimas sergančiųjų aktyviu psoriaziniu  artritu monoterapijos po oda skiriamu sekukinumabu veiksmingumui palyginti su monoterapija po oda skiriamu adalizumabu, vertinant 52-ąją vartojimo savaitę. Protokolo nr.:  CAIN457F2366. Tyrėjas: BARANAUSKAITĖ A.

III fazės, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, kelių dozių, placebu ir naproksenu kontroliuojamas tyrimas fasinumabo veiksmingumui ir saugumui įvertinti pacientams, jaučiantiems skausmą dėl kelio arba klubo sąnario osteoartrito. Protokolo nr.:  R475-OA-1611. Tyrėjas: BARANAUSKAITĖ A.

Šeimos medicinos klinika

Perspektyvinis pirminės sveikatos priežiūros grandyje gydomų sergančiųjų LŠN siuntimo konsultacijai, remiantis natriuretinių peptidų kiekiu, vertinimas. Protokolo nr.: CLCZ696B3402. Tyrėjas: VALIUS L.

III fazės, atsitiktinių imčių, stebėtojui koduotas, kontroliuojamas, daugiacentris klinikinis tyrimas, skirtas įvertinti keturvalentės gripo vakcinos su MF-59 adjuvantu veiksmingumą, saugumą ir imunogeniškumą 65 metų ir vyresnio amžiaus suaugusiems asmenims, lyginant su ne gripo palyginamąja vakcina. Protokolo nr.: V118_18. Tyrėjas: VALIUS L.

Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinika

Pasaulinis klinikinis paviršinių šlauninių ir (arba) pakinklinių arterijų pažeidimų gydymo tyrimas "IN.PACT", naudojant "IN.PACT Admiral" cheminio išplovimo balioną. Protokolo nr: 2.0 IN.PACT Globe. Tyrėjas: VELIČKA L.

Tarptautinis, daugiacentris, randomizuotas, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas 3 fazės tyrimas, kuriuo tiriamas rivaroksabano veiksmingumas ir saugumas mažinant reikšmingų kraujagyslių trombozės reiškinių riziką simptomine periferinių arterijų liga sergantiems pacientams, kuriems atliakamos apatinių galūnių revaskuliarizacijos procedūros. Protokolo nr.: BAY 59-7939/17454. Tyrėjas: VELIČKA L.

"Cardiovalve"peršlauninės mitralinio vožtuvo implantacijos sistemos tinkamumo pacientams, kuriems nustatytas didelis mitralinio vožtuvo nesandarumas ir yra didelė operacijos rizika. Protokolo nr.:  CP-2017-01. Tyrėjas:  BENETIS R.

"HighLife 28 mm perkateterinio mitralinio vožtuvo tinkamumo pacientams, kuriems nustatytas didelis mitralinio vožtuvo nesandarumas ir yra didelė operacijos rizika, tyrimas. Protokolo nr.:  HL-2017-02. Tyrėjas:  BENETIS R.

Pasaulinis klinikinis paviršinių šlauninių ir (arba) pakinklinių arterijų pažeidimų gydymo tyrimas "IN.PACT", naudojant "IN.PACT Admiral" cheminio išplovimo balioną. Protokolo nr.:  2.0 IN.PACT Globe. Tyrėjas:  VELIČKA L.

Tarptautinis, daugiacentris, randomizuotas, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas 3 fazės tyrimas, kuriuo tiriamas rivaroksabano veiksmingumas ir saugumas mažinant reikšmingų kraujagyslių trombozės reiškinių riziką simptomine periferinių arterijų liga sergantiems pacientams, kuriems atliekamos apatinių galūnių revaskuliarizacijos procedūros. Protokolo nr.:  BAY 59-7939/17454. Tyrėjas:  VELIČKA L.

II fazės, dvigubai koduotas, atsitiktinių imčių, lygiagrečių 2:1 santykiu formuojamų grupių tyrimas, kuriame lyginamas FP-1201-lyo (rekombinantinio žmogaus interferono beta-1a) ir placebo veiksmingumas ir saugumas, skiriant juos daugybinio organų nepakankamumo prevencijai pacientams po atviros plyšusios pilvo aortos aneurizmos operacijos. Protokolo nr.:  FP1CLI006. Tyrėjas:  VELIČKA L.

Urologijos klinika

Pacientų, sergančių didelės rizikos lokaliai išplitusiu (CT3 ne metastaziniu)  prostatos vėžiu, 3  metų trukmės androgenų deprivacijos terapijos (ADL) sukelto kaulų masės mažėjimo tyrimas. Protokolo nr.: LUD-1. Tyrėjas: JIEVALTAS M.

Tarptautinis, atsitiktini imčių, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas, III fazės ODM-201 veiksmingumo ir saugumo tyrimas vyrams, sergantiems didelės rizikos nemetastaziniu kastracijai atspariu prostatos vėžiu. Protokolo nr.: 17712. Tyrėjas: JIEVALTAS M.

Atviras vienos grupės leuprolido mesilato injekcinės suspencijos (LMIS 25 mg) veiksmingumo, saugumo ir farmakokinetikos tyrimas prostatos vėžiu sergantiems asmenims. Protokolo nr.:  FP01C-17-001. Tyrėjas: JIEVALTAS M.

Vaikų chirurgijos klinika

III fazės tyrimas, skirtas palyginti 6 dienas vartojamą į veną ir per burną Tedizollido Fosfatą su 10 dienų vartojamu lyginamuoju vaistiniu preparatu, kai juos vartoja 12-17 metų amžiaus tiriamieji, sergantys komplikuota odos ir minkštųjų audinių infekcija. Protokolo nr.: TR701-122. Tyrėjas: BARAUSKAS V.

3 fazės, daugiacentris, atviras, atsitiktinių imčių, palyginamuoju preparatu kontroliuojamas tyrimas, skirtas įvertinti Dalbavancino saugumą ir veiksmingumą, atsižvelgiant į aktyvųjį palyginamąjį preparatą, kai gydymas taikomas vaikams su ūmiomis bakterinėmis odos ir odos struktūros infekcijomis. Protokolo nr.:DUR001-306. Tyrėjas: BARAUSKAS V.

II fazės daugiacentris, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, aktyviai kontroliuojamas klinikinis tyrimas, skirtas įvertinti gydymo ceftolozanu/tazobaktamu (MK-7625A) kartu su metronidazoliu saugumą ir efektyvumą lyginant su  meropenemu komplikuota intraabdominaline infekcija sergantiems pediatriniams pacientams. Protokolo nr.: MK-7625A-035. Tyrėjas: BARAUSKAS V.

Vaikų ligų klinika

Atsitiktinės atrankos, dvigubai aklas, placebu kontroliuojamas, daugiacentris kintančios dozės ALX-0171 tyrimas kūdikiams ir mažiems vaikams, hospitalizuotiems dėl respiracinio sincitinio viruso sukeltos apatinių kvėpavimo takų infekcijos. Protokolo nr.: ALX0171. Tyrėjas: KĖVALAS R.

Atviras, atsitiktinių imčių, aktyvios kontrolės, daugiacentris tyrimas, skirtas lipegfilgrastimo 100ϥg/kg   kūno  masės veiksmingumo, farmakokinetikos, farmakodinamikos, saugumo, toleravimo ir imunogeniškumo įvertinimui, lyginant su filgrastimu 5 ϥg/kg kūno masės, atliekamas su pacientais vaikais, kuriems diagnozuotas Ewing šeimos navikas arba rabdomiosarkoma ir kuriems skiriama chemoterapija, II fazė. Protokolo nr.: XM22-08. Tyrėjas: KIUDELIENĖ R.

Ilgalaikis neintervencinis poregistracinis saugumo tyrimas, padėsiantis įvertinti vaisto "Humira" (adalimumabo) saugumą ir veiksmingumą vaikams, sergantiems aktyvia vidutinio sunkumo ar sunkia Krono liga (KL) – CAPE. Protokolo nr.: P11-292. Tyrėjas: KUČINSKIENĖ R.

Atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas, lygiagrečių grupių tyrimas dupilumabo veiksmingumui ir saugumui įvertinti, skiriant vaikams, kurių amžius nuo 6 iki <12 metų, sergantiems nekontroliuojama nuolatine astma. Protokolo nr.: EFC14153. Tyrėjas:  KUDZYTĖ J.

Atviras, atsitiktinių imčių, aktyviai kontroliuojamas, lygiagrečių grupių, daugiacentris III fazės tyrimas, skirtas ištirti PA21 ("Velhoro) ir kalcio acetato ("Phoslyra) saugumą ir veiksmingumą vaikams ir paaugliams sergantiems LIL, kuriems yra hiperfosfatemija. Protokolo nr.: PA-CL-PED-01. Tyrėjas: MASALSKIENĖ J.

Atviras, pagal pagrindinio vizito rodiklius kontroliuojamas, daugiacentris, 3 fazės dozės parinkimo tyrimas su paskui einančiu stebėjimo laikotarpiu vartojant pastovią dozę, skirtas įvertinti mirabegrono veiksmingumui, saugumui ir farmakokinetikai no 3 iki 18 metų amžiaus vaikams bei paaugliams, kuriems diagnozuotas neurogeninis detruzoriaus hiperaktyvumas (NDH) ir atliekama švari intermituojanti kateterizacija (ŠIK). Protokolo nr.:  178-CL-20A. Tyrėjas:  RUDAITIS Š.

2021 m. pasirašytos nekomercinių biomedicininių tyrimų paraiškos:

Kauno klinikos:

Pacientų, persirgusių Koronaviruso liga (COVID-19) liekamieji simptomai ir jų įtaka biopsichosocialinėms funkcijoms ("Pokovidinis sindromas"). Tyrėjas Kubilius R.

Akių ligų klinika:

Tinklainės peripalinės srities ir geltonosios dėmės charakteristikos sergantiems pirmine atviro kampo glaukoma ir pseudoeksfoliacine glaukoma. Tyrėjas: Kuzmienė L.

2 tipo cukrininiu diabetu sergančių pacientų diabetinės retinopatijos ir kitų lėtinių diabeto komplikacijų eiga po chirurginio nutukimo gydymo. Tyrėjas:Balčiūnienė V. J. 

Trumparegystės progresavimo sąsajos su genetiniais žymenimis ir funkciniais - morfologiniais akies parametrų pokyčiais, gydant mažos koncentracijos atropino akių lašais. Tyrėjas: Žemaitienė R.

Naujų intraokulinių lešių efektyvumo vertinimas po kataraktos operacijos. Tyrėjas: Žemaitienė R.

Tinklainės peripapilinės srities ir geltonosios dėmės charakteristios pirmine atviro kampo glaukoma ir pseudoeksfoliacine glaukoma. Tyrėjas:: Kuzminienė L.

Diabetinės geltonosios dėmės edemos gydymo kraujagyslių endotelio augimo faktoriaus inhibitoriumi afliberceptu rezultatai. Tyrėjas: Balčiūnienė V. J.  

Ilgalaikio neovaskulinės amžinės geltonosios dėmės degeneracijos gydymo kraujagyslių endotelio augimo faktoriaus inhibitoriais rezultatai. Tyrėjas: Balčiūnienė V. J.  

Funkcinių gerimų su augalinės kilmės aktyviaisias ingridientais tyrimas. Tyrėjas: Žemaitienė R.

Gyslainės ir tinklainės storio, akies pulsinės amplitudės bei imunologinių žymenų pokyčiai dėl širdies operacijos su dirbtine kraujo apytaka. Tyrėjas: Žaliūnienė D.

Akies kraujagyslinio dangalo melanomų gydymo rezultatai taikant radiochirurgiją gama peiliu. Tyrėjas: Miniauskienė G.

Akių ligų klinika/ Radiologijos klinika:

Akies ir galvos smegenų hemodinaminių, mechaninių ir autoreguliacinių pakitimų sąsajos bei reikšmė glaukominės neuropatijos eigai. Tyrėjas: Janulevičienė I.

Akių ligų klinika/Odos ir venerinių ligų klinika:

Junginės, uvealinio trakto ir pigmentinių apgamų paplitimo, biožymenų ir aplinkos veiksnių sąsajos pacientams sergantiems odos melanoma. Tyrėjas: Valiukevičienė S.

Akušerijos ir ginekologijos klinika:

Negimdinio kiaušintakinio nėstumo diagnostikos ir gydymo LSMUL KK Akušerijos ir ginekologijos klinikoje analizė. Tyrėjas: Bartusevičienė E.

Išsamus gimdos kaklelio nepakankamumo etiologinis nustatymas, siekiant pagerinti savalaikę priešlaikinio gimdymo diagnostiką ir nepalankių perinatalinių baigčių profilaktiką. Tyrėjas: Minkauskienė M.  

Pagimdžiusių moterų psichikos sveikata ir su gimdymu susijusi trauma: rizikos ir apsauginių veiksnių analizė. Tyrėjas: Riklikienė O.

Komiuterizuotos kardiotokografijos kūrimas ir naudojimas vaisiaus būklės vertinimui gimdymo metu panaudojant dirbtinį intelektą. Tyrėjas: Kačerauskienė J.  

Nėštumo ir gimdymo rezulatatų moterų sveikatai atandartizuotų rodiklių vertinimas ir jų pritaikymas akušerio praktikoje. Tyrėjas: Blaževičienė A.  

Anesteziologijos klinika:

Sedacijos gylio įtaka pacientų pažinimo funkcijoms ir ankstyvajai reabilitacijai po planinių didžiųjų sąnarių protezavimo operacijų. Tyrėjas: Jeremko I. 

ENVISION - dirbtinio intelekto taikymo galimybės COVID-19 pacientų stebėsenai ir gydymo taktikos parinkimui intensyvios terapijos skyriuje. Tyrėjas: Macas A. 

Pooperacinės analgezijos taktikos pasirinkimo įtaka ankstyvosioms ir vėlyvosioms pacientų išeitims bei pasitenkinimui po didžiųjų hepato-pankreato-biliarinių operacijų. Tyrėjas: Macas A. 

Burnos priežiūros ir vaikų odontologijos klinika:

Pacientų, gydytų taikant narkozę, odontologinio gydymo priežastys ir apimtys: retrosperktyvinis tyrimas. Tyrėjas: Narbutaitė J.  

Chirurgijos klinika:

Klasikinės ir endoskopinės-transaksilinės hemitiroidektomijos metodų retrospektyvinis palyginimas. Tyrėjas: Jasaitis K.

Tarptautinis stebėsenos tyrimas skubos tvarka atliekamų kairės storosios žarnos pusės operacijų metu atliekamų kolostomijų rezultatams vertinti "Goodbey Hartmann". Tyrėjas: Švagždys S.

Tarptautinė prospektyvinė Europos lėtinio pankreatito chirurginio gydymo rezultatų stebėjimo studija - ESCOPA Tyrėjas: T. Vanagas    

Tarptautinis prospektyvinis minimaliai invazyvios kasos chirurgijos rezultatų registras - E-MIPS Tyrėjas: T. Vanagas 

Tarptautinis kasos operacijų rezultatų momentinis tyrimas - "PancreasGroup.org". Tyrėjas: T. Vanagas  

Ankstyvos tulžies pūslės karcinomos operacinis gydymas (OMEGA) - tulžies pūslies vėžio gydymo ir rezultatų analizė. Tyrėjas: Vanagas T.

Chirurgijos klinika/ Gastroenterologijos klinika:

Svorio prieaugio grįžimas po skrandžio mažinimo operacijos: priežastys ir gydymo galimybės. Tyrėjas: Maleckas A.  

Kasos egzokrininės funkcijos įvertinimas pacientams po bariatrinės Roux-en-Y operacijos LSMUL KK Chirurgijos klinikoje. Tyrėjas: Žvirblienė A.    

Dantų ir burnos ligų klinika:

Pulpos gyvybingumo ir uždegimo mediatorių sąsaja su danties pulpos uždegimo metu. Tyrėjas: Grabliauskienė Ž.  

Netaisyklingas sąkandis i periodonto liga. Tyrėjas: Žasčiurinskienė E.

Sąsajos tarp rūkymo ir apatinio žandikaulio lankiosios kaulinės medžiagos indekso reikšmių nustatymas. Tyrėjas: Jagelavičienė E.    

Endokrinologijos  klinika:

Sunkios rezistencijos insulinui etiopatogenetinių veiksnių ir pasėkmių tyrimas. Tyrėjas: Šimonienė D.

Endokrinologijos  klinika/Akių ligų klinika:  

Integruotas personalizuotos diabetinės retinopatijos patikros ir stebėsenos modelio kūrimas, taikant automatizuotą akių analizę bei dirbtinio intelekto rizikos prognozės algoritmą (PerDiRe). Tyrėjas: Verkauskienė R.  

Gastroenterologijos klinika:    

Vaikų ir suaugusiųjų uždegiminių žarnyno ligų genetinių, epigenetinių ir mikrobiomo žymenų tyrimas. Tyrėjas: Kupčinskas J.

Imunologijos ir alergologijos klinika:

Anti-IL-5Ralfa terapijos poveikis imuniniam atsakui sergant lėtiniu kvėpavimo takų uždegimu. Tyrėjas: Šitkauskienė B.  

Daugiašalis, momentinis, retrospektyvinis medicininių įrašų peržiūros tyrimas, skiras įverti simptomų sunkumą ir gyvenimo kokybę įprastai sistemine ir nesistemine terapija gydomų atopiniu dermatiyu sergančių pacientų populiacijoe ESSENTIAL AD. Tyrėjas: Šitkauskienė B.  

Naujų daugiakomponenčių diagnostinių sistemų, skirtų alergijos diagnostikai in vitro ir šiuo metu naudojamų standartizuotų (imunobloto) tyrimų rezultatų palyginimas. Tyrėjas: Gasiūnienė E.  

Intensyviosios terapijos klinika:

Pacientų, sergančių COVID19 infekcija, dirbtinės plaučių ventiliacijos mechanikos ir rentgenologinių požimių ypatumai. Tyrėjas: Pranskūnas A. 

Registruotų vaistų derinio farmakologinio poveikio T limfocitams, siekiant jo taikymo COVID-19 gydymui, tyrimas. Tyrėjas: T. Tamošuitis  

Kardiologijos klinika:

Vaizdinių tyrimų vertė nustatant širdies pažaidą pacientams po kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos. Tyrėjas: Šakalytė G.

Giliųjų neuroninių tinklų pritaikymas automatizuotai echografinei širdies nepakankamumo diagnostikai. Tyrėjas: Šakalytė G.

Vaistų vartojimo istorijos analizė ir jos funkcionalizavimas farmakoterapijos optimizavimui. Tyrėjas: Briedis V.    

Kairiosios ir dešiniosios širdies dalių sąveikos diagnostinė ir prognostinė reikšmė esant neišeminei dilatacinei kardiomiopatijai. Tyrėjas: Mėlinytė-Ankudavičė K.    

Naujų metodų, padedančių sumažinti perkutaninių koronarinių intervencijų metu naudojamos kontrastinės medžiagos kiekį ir kontrasto sukeltos ūmios inkstų pažaidos dažnį paieška, saugumo ir efektyvumo analizė. Tyrėjas: Jaruševičius G.    

Trombospondinų, antioksidacinės sistemos ir uždegimo žymenų koncentracijų kraujyje koreliacijos sergantiems ateroskleroze (Ankstyvos aterosklerozės žymenų paieška). Tyrėjas: Mongirdienė A.    

Kulautuvos reabilitacijos ligoninė:

EKG R-R intervalo matavimas ir stebėjimas nuotoliniu būdu panaudojant išmaniuosius marškinėlius. Tyrėjas: Kubilius R.  

Laboratorinės medicinos klinika:   

Hospitalinių infekcijų sukėlėjo Acinetobacter baumannii (A. baumannii) mikrobiologinė charakteristika bei svarba klinikinėje praktikoje. Tyrėjas: Vitkauskienė A.     

Virusinių kvėpavimo takų infekcijų, tarp jų ir sukeltų SARS-CoV-2, bei vakcinacijos nuo COVID-19 įtaka imuninio atsako mechanizmams. Tyrėjas: Vitkauskienė A.  

Nefrologijos klinika:    

Funkcinio magnetinio rezonanso tomografijos pritaikymas pacientų po inksto transplantacijos gydymo optimizavimui ir išeičių prognozavimui. Tyrėjas: Bura A.    

Neonatologijos klinika:   

Staigios kūdikių mirties sindromas: tėvų, turinčių vaikus iki 1 metų amžiaus, anketinė apklausa. Tėvų žinių apie staigios kūdikių mirties sindromą (SKMS) apžvalga. Tyrėjas: Tamelienė R.    

Labai mažo gimimo svorio naujagimių įgimtos bei įgytos citomegalo viruso infekcijos epidemiologija. Tyrėjas: Aldakauskienė I.    

Veiksniai turintys įtakos išnešiotų ir vėlyvų neišnešiotų naujagymių žindymui pirmais gyvenimo metais. Tyrėjas: Stonienė D.    

Neurochirurgijos klinika:    

Endokrininių ir radiologinių veiksnių, prognozuojančių gyvenimo kokybę sergant galvos smegenų vandene, paieška. Tyrėjas: Deltuva V. P.    

Išplėstinio multimodalinio neuromonitoringo ir farmakologinių preparatų reikšmė, gydant pacientus, patyrusius subarach noidinę hemoragiją po plyšusios galvos smegenų aneurizmos. Tyrėjas: Tamošuitis T.    

Neurologijos klinika:

Mechaninės tromboektomijos metu taikomos anestezijos tipo ryšys su išeminio galvos smegenų insulto gydymo baigtimis. Tyrėjas: Matijošaitis V.    

Rizikos veiksniai, lemiantys recidyvuojančios remituojančios išsėtinės sklerozės koversiją į natrinę progresuojančią ligos formą. Tyrėjas: Mickevičienė D.    

LSMUL Kauno klinikos Neuro-Covid duomenų bazės steigimas, Europos neurologijos akademijos inicijuotam Neuro-Covid Registro konsorciumui (angl. The EAN Neuro-covid Registry Consortium, ENERGY). Tyrėjas: Pšemeneckienė G.  

Galvos smegenų infarktą patyrusių ir COVID-19 infekcija sergančių pacientų reperfuzinio gydymo analizė. Tyrėjas: Matijošaitis V.    

Šonine amiotrofine skleroze sergančiųjų funkcinės būklės vertinimo skalės peržiūrėtos versijos (ŠAS-FVS-P) kalbinė adaptacija ir tarpkultūrinis perkėlimas. Tyrėjas: Samušytė G. 

Intrakranijinių ultragarsinių hemodinaminių rodiklių ryšys su pacientų, patyrusių ūminį išeminį galvos smegenų insultą, gydymo baigtimis po atliktos mechaninės trombektomijos. Tyrėjas: Matijošaitis V.

Odos ir venerinių ligų klinika:    

Audinių regeneracinį potencialą turinčių ląstelų išskyrimas ir charakterizavimas. Tyrėjas: Mačiulaitis R.  

Perspektyvusis serumo antikūnų prieš autoimuninių pūslinių odos ligų antigenus tyrimas, naujo BIOCHIP metodo validizavimas ir autoimuninėmis pūslinėms ligomis sergančiųjų gyvenimo kokybės įvertinimas. Tyrėjas: Valiukevičienė S.    

Onkologijos hematologijos klinika:    

Lokaliu galvos ir kaklo vėžiu sergančių pacientų, kuriems taikoma spindulinė terapija su chemoterapija arba biologine terapija gydymo veiksmingumo ir patiriamo neurotoksinio poveikio įvertinimas. Tyrėjas: Jančiauskienė R.    

DNR pažaidų taisymo sistemos genų įtaka didelės rizikos kiaušidžių vėžiu sergančių pacienčių prognozei ir gydymo individualizavimui. Tyrėjas: Liutkauskienė S.    

Tarptautinis stebėjimo retrospektyvinis tyrimas, skirtas įvertinti PD-L1 paplitimą ir jo reikšmę trigubai neigiamu krūties vėžiu (TNKV) sergantiems pacientams, kuriems skiriamas sisteminio poveikio gydymas (VANESSA). Tyrėjas: Juozaitytė E.    

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos klinika:   

Stenozuojančio tenosinovito perkutaninės ir atviros anulotomijos operacinių gydymų palyginimas. Tyrėjas: Zacharevskij E.    

Psichiatrijos klinika:    

Sergančiųjų šizofreniniais sutrikimais Mueller-Lyer ir Oppel-Kundut geometrines iliuzijas sukeliančių figūrų regimojo suvokimo ypatumai. Tyrėjas: Leskauskas D.    

Vaikų ir paauglių apsilankymai skubios pagalbos skyriuje dėl save žalojančio elgesio COVID-19 pandemijos laikotarpiu. Tyrėjas: Leskauskas D.    

Depresinio sutrikimo klinikinių simptomų sąsajos su bakteriniais endotoksinais, uždegiminiais veiksniais ir galvos smegenų struktūriniais pokyčiais. Tyrėjas: Steiblienė V.    

Pulmonologijos klinika:    

Daugiacentris neintervencinis kohortų tyrimas, skitras realiomis klinikinėmis sąlygomis įvertinti ALK-teigiamu išplitusiu NSLPV sergančių pacientų gydymą Alektinibu ir gydymo išeitis (REALEC). Tyrėjas: Žemaitis M.    

Kvėpavimo ir kraujotakos sistemos pokyčiai, paskyrus gydymą tiotropio ir olodaterolio deriniu, sergant visutinio sunkumo ir sunkia lėtine plaučių liga (LOPL). Tyrėjas: Miliauskas S.    

Įvertinti sunkios astmos naštos su veikata susijusiai gyvenimo kokybei kintamumą Europos populiacijoje per 12 mėnesių. Tyrėjas: Biekšienė K.

Eozinofilų potipių nekoduojančių RNR analizė ir jų pokyčių reikšmė kvėpavimo takų remodeliacijai sergant astma. Tyrėjas: Malakauskas k.    

Neintervencinis, daugiacentris, kelių kohortų tyrimas, skirtas įvertinti Atezolizumabo vartojimo išeitis ir saugumą realioje aplinkoje pacientams, kuriems gydymas skiriamas įprastinės klinikinės praktikos sąlygomis. Tyrėjas: Miliauskas S.    

Radiologijos klinika:   

Lukoševičius S.    Galvos smegenų išemijos po spontaninės subarachnoidinės hemoragijos numatymo ir ankstyvojo perspėjimo inovacinės technologijos MTEP (trumpinys: EWoDCI)

Radiologijos klinika/ Ausų, nosies, gerklės ligų klinika:    

Pacientų, sergančių gerklų ir gerklaryklės vėžiu ultragarsinio tyrimo be ir su intraveniniu kontrastavimu diagnostinė reikšmė, vertinant logkalų naviko išplitimą. Tyrėjas: Vaitkus S.

Reabilitacijos klinika:    

Pacientų, sergančių išeminiu galvos smegenų insultu, kartotinės transkranijinės magnetinės stimuliacijos veiksmingumo vertinimas pažeistos rankos motorinės funkcijos atsistatymui ankstyvuoju ligos periodu. Tyrėjas: Kubilius R.

Reabilitacijos klinika/ Kulautuvos reabilitacijos ligoninė:    

Neuroraumeninės pratimų programos ir vizualinio grįžtamojo ryšio efektyvumas pacientų, patyrusių galvos smegenų insultą, kūno padėties valdymo stovint ir einant parametrų kaitai antruoju reabilitacijos etapu. Tyrėjas: Lendraitienė E.    

Skubios medicinos klinika:    

Ikihospitalinės ir hospitalinės skubios pagalbos procesų bei ankstyvųjų klinikinių požymių sąsajos su pacientų išeitimis tyrimas. Tyrėjas: Vaitkaitis D.    

Sporto medicinos klinika/ Kardiologijos klinika:    

Širdies kraujagyslių sistemos būklės ir adaptacijos fiziniam krūviui įvertinimas aukšto meistriškumo sportininkams grižtant į sportą po Covid-19 infekcijos. Tyrėjas: Plisienė J.    

Aukštomeistriškumo ir fiziškai aktyvių žmonių sužalojimų ir ligų sporte LSMUL KK Sporto medicinos klinikos registras. Tyrėjas: Stonys K.    

Šeimos medicinos klinika    

Vakcinacija nuo COVID-19 ligos: imuninio atsako ir nepageidaujamų reakcijų į skiepus tyrimas. Tyrėjas: Liseckienė I.    

Daugybinėmis lėtinėmis ligomis sergančiųjų sveikatos priežiūros gerinimas irankstyvas lėtinių ligų bei jų komplikacijų išaiškinimas taikant TELELISPA modelį. Tyrėjas: Urbonas G.    

COVID-19 pandemijos iššūkiai šeimos medicinai. Tyrėjas: Budrevičiūtė A.    

Lengvos ir vidutinio sunkumo koronaviruso ligos (COVID-19) ilgalaikių pasekmių tyrimas Lietuvoje, naudojant telemedicinos technologijas. Tyrėjas: Valius L.    

Širdies, kraujagyslių ir krūtinės chirurgijos klinika:    

Širdies ritmo variabilumo parametrų ir klinikinių rodmenų dinamika, taikant skirtingas operacines metodikas širdies chirurgijos pacientams, perioperaciniu periodu ir reabilitacijos eigoje. Tyrėjas: Benetis R.    

Senatvinio silpnumo sindromą turinčių pacientų priešoperacinis mitybos būklės optimizavimo įtaka perioperaciniam laikotrpiui širdies chirurgijoje. Tyrėjas: Benetis R.    

Komplikacijų prognozavimas po aortos aneurizmos endovaskulinio gydymo. Tyrėjas: Velička L.    

Inovatyvios neinvazinės neuroprotekcinės technologijos taikymas kardiochirurgijoje ir oftalmologijoje. Tyrėjas: Janulevičienė I.    

Vaikų chirurgijos klinika:    

Vaikų ūminio apendicito klinikinių ir laboratorinių tyrimų pokyčių analizė. Tyrėjas: Malcius D.    

Priekinio kryžminio raiščio rekonstrukcijos metodų palyginimas naudojant šlaunies lenkiamųjų raumenų sausgyslių arba šlaunies keturgalvio raumens sausgysliės tranplantantą vaikų amžiuje. Tyrėjas: Čekanauskas E. 

Vaikų ligų klinika:    

Lakių medžiagų ir deguonies suvartojimo potencialas ventiliacinių apatinių kvėpavimo takų infekcijų diagnostikoje. Tyrėjas: Jankauskaitė L.    

Fosfolipidų dvisluoksnių biojutiklių analiatoriaus ūmios S.pneumoniae sukeltos kvėpavimo takų bakterinės infekcijos tyrimas. Tyrėjas: Jankauskaitė L.    

Standartizuoto ultragarsinio tyrimo pritaikomumas ligos aktyvumo vertinimui kartu su JADAS ir uždegimo žymenimis juveniliniu idiopatiniu artritu (JIA) sergantiems pacientams - DAISY. Tyrėjas: Šnipaitienė A.    

Antikūnų prieš SARS-Co-V-2 paplitimas vaikų amžiuje; prospektyvinis kohortinis tyrimas LSMU KK Vaikų ligų klinikoje. Tyrėjas: Jankauskaitė L.  

Namų dirbtinės plaučių ventiliacijos pauslaugų tiekimo vaikams patirtis Lietuvoje 2005 - 2020 m. Tyrėjas: Misevičienė V. 

>77  000

chirurginių operacijų

>1,4 mln.

pacientų apsilankymų

2128

gydytojų

2391

slaugos specialistas

2998

naujagimių per metus
X