Slaugos koordinavimo tarnyba

Doc. dr. Renata Vimantaitė
Vadovė
Tel. +37037326493
El. p. renata.vimantaite@kaunoklinikos.lt


 

Vadovė pavaduotoja dr. Daiva Zagurskienė
El. p. daiva.zagurskiene@kaunoklinikos.lt
Tel. +37037326493

Vyriausioji slaugos specialistė Žydrūnė Olbutaitė
El. p. zydrune.olbutaite@kaunoklinikos.lt
Tel. +37037787339

Vyriausioji slaugos specialistė Violeta Vaidotienė
El. p. violeta.vaidotiene@kaunoklinikos.lt
Tel. +37037326530

Vyriausioji slaugos specialistė Dangyra Ruseckienė
El. p. dangyra.ruseckiene@kaunoklinikos.lt  
Tel. +37037327074

Vyriausioji slaugos specialistė​ Olga Pavlova (ilgalaikėse atostogose)
El. p. olga.pavlova@kaunoklinikos.lt
tel. +37037787339

Vyriausioji slaugos specialistė​ Erika Juškauskienė
El. p. erika.juskauskiene@kaunoklinikos.lt
tel. +37037327074

Dvasinė asistentė Svetlana Adler-Mikulėnienė
El. p. svetlana.adlermikuleniene@kaunoklinikos.lt  
Tel. +37037327180 

Funkcijos:

 • Analizuoja, koordinuoja bei kontroliuoja slaugos specialistų ir pagalbinio personalo veiklą, teikia siūlymus dėl slaugos paslaugų kokybės gerinimo, mokslo įrodymais pagrįstos slaugos praktikos įgyvendinimo.
 • Analizuoja, koordinuoja bei kontroliuoja slaugytojų veiklos rodiklius, žmogiškųjų resursų efektyvų panaudojimą, teikia siūlymus kaip efektyvinti slaugos paslaugų teikimą.
 • Kontroliuoja slaugos ir pagalbinio personalo darbo kokybę ir darbo apimtis.
 • Kontroliuoja darbo drausmę ir darbo grafikų laikymąsi, tvirtina slaugos ir pagalbinio personalo darbo grafikus.
 • Koordinuoja aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų studentų slaugos praktiką.
 • Koordinuoja slaugos paslaugų teikimo kokybę, išorinių ir vidinių auditų bei kontroliuojančių institucijų patikrinimų išvadų slaugos srityje įgyvendinimą.
 • Analizuoja ir kontroliuoja resursų (slaugos ir dezinfekcijos priemonių, medicininės aprangos, skalbinių ir kt.), reikalingų sveikatos priežiūros paslaugoms teikti poreikį bei panaudojimą.
 • Dalyvauja slaugos ir dezinfekcijos priemonių viešųjų pirkimų konkursų komisijų darbe, rengiant specialiuosius reikalavimus ir vertinant pateiktus pasiūlymus.
 • Koordinuoja darbo instrukcijų, skirtų slaugos specialistams, rengimą ir kontroliuoja jų vykdymą padaliniuose.
 • Tiria pacientų, visuomenės atstovų ir organizacijų skundus dėl slaugos paslaugų kokybės, teikia siūlymus generaliniam direktoriui, kaip šalinti nekokybiškų slaugos paslaugų teikimo priežastis ir gerinti slaugos paslaugų prieinamumą.
 • Dalyvauja slaugos paslaugų teikimo ekspertinėje veikloje.
 • Dalyvauja rengiant ir vykdant asmens sveikatos priežiūros programas ir projektus.
 • Organizuoja pacientų poreikių pasitenkinimo ir kitus tyrimus.
 • Koordinuoja įvairių slaugos personalo ir pacientų apklausų nustatyta atlikimąs.
 • Slaugos strategijos veiklos krypčių ligoninėje formavimas ir įgyvendinimas.
 • Slaugos proceso valdymas.
 • Slaugos personalo darbo organizavimo ir slaugos kokybės rodiklių kontrolė.
 • Dalyvavimas slaugos specialistų rengimo procese.
 • Atstovavimas slaugos specialistų interesams ir bendradarbiavimas su ligoninės tarnybų, padalinių ir klinikų vadovais ir specialistais, profesinėmis sąjungomis, slaugos specialistų organizacijomis, Sveikatos apsaugos ministerija ir kt. institucijomis

>77  000

chirurginių operacijų

>1,4 mln.

pacientų apsilankymų

2128

gydytojų

2391

slaugos specialistas

2998

naujagimių per metus
X