Šeimos medicinos klinika

Klinikos vadovas prof. Leonas Valius
Eivenių g. 2
LT-50161, Kaunas
El. paštas seimos.medicinos.klinika@kaunoklinikos.lt 

Maloniai kviečiame prisirašyti Šeimos medicinos klinikoje! 
Pacientai prisirašyti gali nuotoliniu būdu arba atvykę į kliniką. Prisirašymo Šeimos medicinos klinikoje tvarka nurodyta skiltyje „Svarbi informacija“

Registracija pas šeimos gydytoją tel. +37037327032 arba nuotoliniu būdu:
https://ipr.esveikata.lt

Registracija pas pirmines ambulatorines psichikos paslaugas teikiančius specialistus tel. +37037201617 arba nuotoliniu būdu: https://ipr.esveikata.lt

Pacientai gydytojo konsultacijai registruojami tik pateikus asmens kodą.

Skubiais atvejais nuotolinė šeimos gydytojo konsultacija švenčių ir ne darbo dienomis tel. +37061819009 

SVARBI INFORMACIJA:
Savaitgaliais, švenčių dienomis, naktimis ir pasibaigus klinikos darbo valandoms, Kauno klinikų Šeimos medicinos klinikos pacientams, esant poreikiui, pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos Kauno klinikų Skubiosios pagalbos skyriuje visą parą. 

Šeimos medicinos klinikos  pacientai vakcinuojami nuo COVID-19 ligos „Pfizer ir Biontech COMIRNATY“ vakcina. Registracija COVID-19 vakcinacijai tel. +37037327032 

Prisirašyti Šeimos medicinos klinikoje pacientai gali nuotoliniu būdu arba atvykę į kliniką. Prisirašymo Šeimos medicinos klinikoje tvarka nurodyta skiltyje „Svarbi informacija“

Kauno klinikų Šeimos medicinos klinika yra viena pirmųjų įkurtų šeimos medicinos klinikų Lietuvoje. Šeimos medicinos klinika yra pagrindinė ir didžiausia šeimos medicinos rezidentūros bazė Lietuvoje. Darbuotojai turi ilgametę mokslinio ir klinikinio darbo patirtį nacionaliniu ir tarptautiniu mastu vykdant šias veiklas: klinikinę veiklą, mokslinius-klinikinius tyrimus; nacionalinius ir tarptautinius mokslinius projektus; mokslinę edukacinę ir pedagoginę veiklas.

Šeimos medicinos klinika – tai šeimos gydytojo, išplėstinės praktikos, bendruomenės slaugytojo, socialinio darbuotojo, kineziterapeuto, gyvensenos specialisto ir akušerio medicinos normų reikalavimus ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, pacientų namuose ir globos įstaigose, paslaugų kompleksas.

Šeimos medicinos klinikoje teikiamos paslaugos:

 • pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugos;
 • pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas;
 • ambulatorinės slaugos  namuose;
 • nėščiųjų sveikatos priežiūros;
 • naujagimių ir vaikų sveikatos priežiūros;
 • vakcinacijos visoms amžiaus grupėms;
 • profilaktinio sveikatos patikrinimo (dėl darbo, vairuotojo, laivavedžio, ginklo, vykstant į užsienio šalis  ir kt.);
 • skubios pagalbos ūmių sveikatos sutrikimų atvejais (teikiamos tą pačią dieną atvykus į Šeimos medicinos kliniką budinčio šeimos gydytojo);  
 • nemokamos kineziterapeuto, gyvensenos specialisto;
 • nemokamos patikros dėl odos apgamų.

Nuotolinių gydytojų ir šeimos gydytojo komandos nario konsultacijų pacientui teikimo tvarkos aprašas

Pacientų prisirašymo tvarka

Prisirašymo tvarka nuotoliniu būdu:

Pacientai turi užpildyti prisirašymo formą: Prašymas gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.
Pacientai taip pat turi pridėti asmens dokumento kopiją ir atsiųsti el. p. seimos.medicinos.klinika@kaunoklinikos.lt.

Pacientai, prisirašę Šeimos medicinos klinikoje, tačiau norintys pakeisti šeimos gydytoją, turi užpildyti formą: Prisirašymo pas Kauno klinikų šeimos gydytoją forma.

Formos užsieniečiams: 
Prisirašymo pas Kauno klinikų šeimos gydytoją forma (anglų kalba)
Prisirašymo į Kauno klinikų Šeimos medicinos kliniką forma (ukrainiečių kalba)
Prisirašymo pas Kauno klinikų šeimos gydytoją forma (ukrainiečių kalba)

Prisirašymo tvarka, atvykus į kliniką:

Atvykę į Šeimos medicinos kliniką, registratūroje užpildykite specialios formos prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir pateikite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka – pasą arba asmens tapatybės kortelę. Vaikams galima patekti gimimo liudijimą. Užpildžius pašymą įstaiga jūsų ambulatorinę kortelę gaus iš buvusios gydymo įstaigos. Nuo prisirašymo momento jūs galite naudotis mūsų šeimos klinikos teikiamomis paslaugomis bendra tvarka.

Pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatymas 

Pacientams teikiamos nemokamos paslaugos

Šeimos medicinos klinikos personalas, dirbantis komandiniu principu, pasirengęs pasirūpinti jūsų ir jūsų šeimos sveikata. Šeimos klinikoje registruotiems pacientams teikiamos nemokamos pirminės sveikatos priežiūros paslaugos. Visiems pacientams teikiama būtinoji pagalba pagal  SAM patvirtintą sąrašą.

 • Ligų diagnostika, gydymas bei prevencija;
 • Medicinos pagalba pacientams namuose: gydytojo ir slaugytojo vizitai pas naujagimius ir vaikus; gydytojo ir slaugytojo vizitai pas neįgaliuosius; išplėstinės praktikos slaugytojo, kineziterapeuto, socialinio darbuotojo konsultacijos;
 • Vaikų ir suaugusių profilaktinis patikrinimas;
 • Vaikų imunoprofilaktika;
 • Vaiko paruošimas ikimokyklinio ugdymo įstaigai, priešmokyklinio ugdymo įstaigai arba mokyklai;
 • Medicininių pažymų išdavimas;
 • Nėščiųjų profilatiniai sveikatos tikrinimai;
 • Slaugos paslaugų teikimas klinikoje ir namuose;
 • Injekcijų (į veną, raumenis, poodį) atlikimas;
 • Mėginių paėmimas tyrimams klinikoje ir namuose;
 • Sveikos gyvensenos ugdymas bendruomenėje;
 • Laikinoji nedarbingumo ekspertizė (nedarbingumo pažymėjimų išdavimas ir tęsimas);
 • Siuntimas neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymui;
 • Siuntimas specialiųjų poreikių nustatymui pensinio amžiaus pacientams;
 • Atliekami profilaktiniai patikrinimai pagal valstybines programas.

Pacientams teikiamos mokamos paslaugos
https://www.kaunoklinikos.lt/pacientams-ir-lankytojams/mokamos-paslaugos/

Prevencinės programos
Gydymo įstaigoje atliekamos prevencinės programos:

1. Krūties vežio profilaktinio patikrinimo programa
Programos tikslas – mamografinė patikra krūties vėžiui išaiškinti. Pagal šią programą 50–69 metų amžiaus moterys gali nemokamai pasitikrinti dėl krūties vėžio ar ikivėžinių pakitimų. Dėl mamografinio tyrimo pacientės kviečiamos laiškais registracijos metu nurodytais adresais, telefonu. Negavusias laiškų prašome kreiptis į savo šeimos gydytoją.

2.Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa
Programos tikslas – anksti nustatyti storosios žarnos vėžį bei ikivėžines būkles. Pagal šią programą kas 2 metai nemokamai tikrinami 50–74 metų amžiaus asmenys. Dėl tyrimo atlikimo pacientai informuojami laiškais registracijos metu  nurodytais adresais, telefonu. Negavusius laiškų prašome kreiptis į savo šeimos gydytoją.

3.Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa
Programos tikslas – ankstyva prostatos vėžio diagnostika. Nemokamai  tikrinami mūsų klinikos pacientai vyrai nuo 50 iki 69 metų ir nuo 45 metų, kurių tėvai ar broliai yra sirgę priešinės liaukos vėžiu. Dėl tyrimo atlikimo pacientai informuojami telefonu, taip pat gali kreiptis į savo šeimos gydytoją. 

4.Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programa
Programos tikslas – sumažinti sergamumą širdies ir kraujagyslių ligomis. Programos priemonės taikomos mūsų klinikos pacientams vieną kartą per metus 40–55 metų vyrams bei 50–65 metų moterims. Patikrai pacientai kviečiami telefonu, taip pat gali kreiptis į savo šeimos gydytoją. 

5.Gimdos kaklelio piktybinio naviko prevencinių priemonių programa
Programos tikslas – ankstyvas gimdos kaklelio piktybinių navikų nustatymas. Patikra atliekama 25–60 metų amžiaus moterims. Programos priemonės taikomos vieną kartą per trejus metus. Pacientės kviečiamos laiškais registracijos metu nurodytais adresais. Negavusias laiškų pacientes prašome kreiptis į moterų sveikatos priežiūros kabinetą. 

6. Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa
Programos tikslas – vaikų nuolatinių krūminių dantųkramtomųjų paviršių ėduonies prevencija. Prevencinė programa skirta 6 – 14 metų vaikams. Dantų dengimą silantais mūsų klinikos pacientams atlieka burnos higienistai ir gydytojai vaikų odontologai  Burnos priežiūros ir odontologijos klinikoje.

Daugiau apie valstybės finansuojamas nemokamas patikros programas

Skundo pateikimo tvarka

Pacientas, manydamas, kad Kauno klinikose teikiant sveikatos priežiūros paslaugas yra pažeistos jo teisės, turi teisę pateikti skundą. Šeimos medicinos klinikos pacientai, nepatenkinti klinikoje gautomis sveikatos priežiūros paslaugomis arba susidūrę su korupcija, gali kreiptis:

 • Žodžiu, atvykus pas šeimos medicinos klinikos vadovą prof. Leoną Valių, 201 kab., tel. +37037703290; administratorę Idą Liseckienę, vyr. slaugytoją-slaugos administratrę Vitaliją Neverauskę. 
 • Raštu, pateikiant skundą Raštinei el.p. rastine@kaunoklinikos.lt.  Nagrinėjami tik tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Išsamiau su skundo pateikimo tvarka galima susipažinti Kauno klinikų vidaus tvarkos taisyklėse.

Susidūrę su korupcinio pobūdžio veikla pacientai gali kreiptis čia.

Įstaigos privatumo ir konfidencialumo politika  

Pagalba pacientams, nedraustiems privalomuoju socialiniu draudimu ir užsienio piliečiams

A. Lietuvos piliečiams, nedraustiems privalomuoju socialiniu draudimu
Nedrausiems pacientams būtinoji pagalba nemokama, ne būtinoji pagalba mokama. 

B. ES piliečiams
Būtinoji pagalba nemokama, jei pateikia ID ir Europos sveikatos draudimo kortelę. Jei šių dokumentų neturi, pacientas paslaugas turi apmokėti pats registratūroje, vėliau su čekiu atvyksta į Kauno klinikų buhalteriją, kurioje išrašoma sąskaita-faktūra. Ją pateikęs savo šalyje pacientas gali susigrąžinti pinigus.

C. Pacientas ne ES pilietis arba ES pilietis, bet pagalba nepriskiriama būtinajai.
Pacientas visas gautas paslaugas apmoka registratūroje savo lėšomis (šeimos gydytojo konsultacija, rentgenologiniai, kraujo, kiti tyrimai).
Būtinoji pagalba.

Mokamų paslaugų ir tyrimų kainos

Registracija pas šeimos gydytoją tel. +37037327032 arba internetu https://ipr.esveikata.lt
Registracija pas pirmines ambulatorines psichikos paslaugas teikiančius specialistus tel. +37037201617 arba internetu: https://ipr.esveikata.lt
Pacientai, atvykę gydytojo konsultacijai, registruojami tik pateikus asmens kodą.

Šeimos gydytojų kabinetų ir telefono numeriai:
Asta Aukštakalnienė, 218 kab., tel. +37037326791
Gediminas Urbonas, 226 kab., tel. +37037327183
Aurimas Rapalavičius, 215 kab., tel. +37037703255
Olga Vasiliauskienė, 224 kab., tel. +37037327014
Laimutis Gedminas, 224 kab., tel. +37037327014
Kristina Lazaravičienė, 223 kab., tel. +37037327114 
Sigutė Liegiūtė, 233 kab., tel. +37037703295 
Aistė Česnulevičienė, 214 kab., tel. +37037703477 
Ida Liseckienė, 213 kab., tel. +37037703294 
Rūta Minelgienė, 228 kab., tel. +37037703489  
Gediminas Raila, 228 kab., tel. +37037703489  
Jolanta Sauserienė, 212 kab., tel. +37037703441 
Greta Aladaitienė, 227 kab., tel. +37037326242 
Šarūnas Mačinskas 213 kab. tel. +37037326664
Aušrinė Kontrimienė 214 kab. tel. +37037703477
Kristina Ziutelienė (ilgalaikės atostogos)
Silvija Valdonė Alšauskė (ilgalaikės atostogos)
Auksė Domeikienė (ilgalaikės atostogos)

Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos paslaugos 
Konsultuoja gydytojai psichiatrai, medicinos psichologai, socialinė darbuotoja. Teikiamos visos pirminės psichikos sveikatos paslaugos komandiniu principu. Neįgalūs pacientai konsultuojami namuose.

Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos kabinetų ir telefonų numeriai:
Danguolė Žaliauskienė, gydytoja psichiatrė, 2 kab., tel. +37037703292 
Marija Audronė Brazaitienė, 2 kab., tel. +37037703292
Aurelija Markevičiūtė, vaikų ir paauglių psichiatrė, 2 kab., tel. +37037703292
Vytautė Beinorė, socialinė darbuotoja, 229 kab., tel. +37061987445
Monika Dukštaitė-Kazakevičė, psichologė, 6 kab., +37037703296
Jelena Lukoševičienė, psichologė, 6 kab., +37037703296

Kitos paslaugos
Vakcinacijos kabinetas, 101, tel. +37037327028  
Išplėstinės praktikos slaugytoja, 225 kab., tel. +37037703225
Socialinė darbuotoja, 229 kab., tel. +37061987445
Odos apgamų patikra, registracija tel. +37037327032
Ambulatorinių slaugos paslaugų tarnyba namuose,  229 kab., tel. +37061494399, +37066548226
Nėščiųjų sveikatos priežiūra ir onkocitologinio tepinėlio atlikimas, 103 kab., +37037787383   
Profilaktinė sveikatos priežiūra, 234 kab., tel. +37037787485 

Skubi pagalba
Skubi budinčio gydytojo konsultacija darbo valandomis 18 kab., tel. +37037703420
Šeimos gydytojo konsultacija švenčių dienomis ir  savaitgaliais tel. +37061819009 
 

ADMINISTRACIJA

ŠEIMOS MEDICINOS KLINIKA
Eivenių g. 2
LT-50161, Kaunas
El. p. seimos.medicinos.klinika@kaunoklinikos.lt
Klinikos vadovas prof. Leonas Valius
201 kab. tel. +37037703290
El. p. leonas.valius@kaunoklinikos.lt
Administratorė Jolanta Sauserienė 
203 kab., tel. +37037703293
El. p. jolanta.sauserienė@kaunoklinikos.lt
Administratorius Aurimas Rapalavičius
215 kab., tel. +37037703255
El. p. aurimas.rapalavicius@kaunoklinikos.lt
Pirmines psichikos sveikatos paslaugas teikiančio padalinio administratorė Kristina Lazaravičienė
223 kab., tel. +37037327114
El. p. kristina.lazaraviciene@kaunoklinikos.lt
Administratorius dr. Gediminas Raila
228 kab., tel. +37037703489
El. p. gediminas.raila@kaunoklinikos.lt
Administratorė dr. Violeta Kapustinskienė
Tel. +37037703438
El. p. violeta.kapustinskiene@kaunoklinikos.lt
Vyresnioji slaugytoja-slaugos administratorė Vitalija Neverauskė
202 kab, tel. +37037326642
El. p. vitalija.neverauske@kaunoklinikos.lt
 

 

Diagnostinės procedūros ir tyrimai

 • Paros AKS matavimas;
 • kulkšnies-žasto indekso matavimas;
 • Holterio monitoravimas;
 • spirometrija;
 • akių tonometrija
 • dermatoskopija;
 • oftalmoskopija.
   

Šeimos medicinos klinika teikia pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei pirmines ambulatorines psichikos paslaugas adresu Eivenių g. 2. 

Šeimos medicinos klinika
Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos komandiniu principu: klinikoje dirba gydytojai, bendruomenės slaugytojai, akušerės, socialinis darbuotojas. Ypatingas dėmesys skiriamas profilaktinės sveikatos patikrinimo programoms, poliligotiems pacientams, lėtinių ligų prevencijai ir gydymui.

Klinikos vadovas prof. Leonas Valius
201 kab., tel. +37037703290  
El. p. leonas.valius@kaunoklinikos.lt

Administratorė Jolanta Sauserienė 
203 kab., tel. +37037703293
El. p. jolanta.sauseriene@kaunoklinikos.lt

Administratorius Aurimas Rapalavičius
215 kab., tel. +37037703255
El. p. aurimas.rapalavicius@kaunoklinikos.lt

Administratorius dr. Gediminas Raila
228 kab., tel. +37037703489
El. p. gediminas.raila@kaunoklinikos.lt

Administratorė dr. Violeta Kapustinskienė
Tel. +37037703438
El. p. violeta.kapustinskiene@kaunoklinikos.lt

Vyresnioji slaugytoja-slaugos administratorė Vitalija Neverauskė
202 kab, tel. +37037326642
El. p. vitalija.neverauske@kaunoklinikos.lt

Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos paslaugos 
Konsultuoja gydytojai psichiatrai, medicinos psichologė, socialinė darbuotoja. Teikiamos visos pirminės psichikos sveikatos paslaugos komandiniu principu. Neįgalūs pacientai konsultuojami namuose.

Pirmines psichikos sveikatos paslaugas teikiančio padalinio administratorė Kristina Lazaravičienė
223 kab., tel. +37037327114
El. p. kristina.lazaraviciene@kaunoklinikos.lt

Šeimos medicinos klinikos gydytojai ruošia ir skaito pranešimus Lietuvos ir užsienio šalių konferencijose, nuolat rengiami ir publikuojami straipsniai, organizuojamos mokslinės praktinės konferencijos įvairiomis aktualiomis šeimos gydytojams temomis.

Dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose:

 • TELELISPA dauginėmis ligomis sergančiųjų tyrimas 2020-2023;
 • VINCO COVID-19 sero-epidemiologinis suaugusių gyventojų tyrimas 2021-2023;
 • ESCAPE atvejo vadybos širdies nepakankamumu sergančių pacientų tyrimas 2021-2024;
 • TELECARE – nuotolinės sveikatos rodiklių stebėsenos namuose platformos kūrimas ir išbandymas arterine hipertezija sergantiems pacientams 2022-2024;
 • LABEL2ENABLE – mobiliųjų aplikacijų, skirtų sveikatos sektoriui, ženklinimo ES rinkai sukūrimas 2022-2023.

Mokslinės kryptys:

 • kompleksinis dauginio ligotumo valdymas pirminėje sveikatos priežiūroje;
 • socialinio ir sveikatos priežiūros sektorių integracijos galimybių potencialo vertinimas vystant ilgalaikės priežiūros tinklą Lietuvoje;
 • COVID-19 pandemijos sąlygotų pirminės sveikatos priežiūros pokyčių vertinimas.

Šeimos medicinos klinikos personalas dalyvauja rengiant šeimos medicinos specialistus – Šeimos medicinos rezidentūros programa (3 metai). Specialus Šeimos medicinos modulis dėstomas Sporto medicinos rezidentūros studentams (12 kreditų) bei Klinikinės farmakologijos rezidentams (6 kreditai). Šeimos medicinos pagrindai dėstomi Medicinos fakulteto (2 kreditai) ir Slaugos fakulteto (3 kreditai) studentams. Pirminės sveikatos priežiūros pagrindai - Visuomenės sveikatos fakulteto studentams (3 kreditai) bei sveikatos fakulteto studentams (3 kreditai).

Studijų administratorė Gienė Stasiulienė
Tel. +37037326670
El. p. giene.stasiuliene@lsmuni.lt

Studijų administratorė Gitana Baltrimienė
Tel. +37037703438
El. p. gitana.baltrimiene@lsmuni.lt

Studijų administratorė Indrė LIudvinavičiūtė
Tel. +37037326670
El. p. indre.liudvinaviciute@lsmu.lt

Pedagoginis personalas
Klinikos vadovas prof. Leonas Valius
Prof. Ida Liseckienė

Domėjimosi sritys: poliligotumas, lėtinėmis ligomis sergančiųjų ilgalaikė sveikatos priežiūra, pirminės sveikatos priežiūros organizavimas ir kokybė.
Prof. Lina Jaruševičienė 
Prof. Daina Krančiukaitė-Butyklinienė
Doc. Gediminas Urbonas

Domėjimosi sritys: kvėpavimo takų infekcijos šeimos gydytojo darbe, lėtinių ligų ilgalaikė priežiūra pirminės sveikatos priežiūros grandyje.
Doc. Rytis Leonavičius 
Lekt. Šarūnas Mačinskas

Domėjimosi sritys: sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir kokybė.
Lekt. Asta Aukštakalnienė
Domėjimosi sritys: lėtinėmis ligomis sergančiųjų ilgalaikė sveikatos priežiūra
Doc. Gediminas Raila
Domėjimosi sritys: ligų prevencija pirminėje sveikatos priežiūros grandyje, šeimos gydytojo veiklą įtakojantys veiksniai, rizikos faktorių korekcija.
Asist. Kristina Lazaravičienė
Domėjimosi sritys: nėščiųjų moterų ir vaikų sveikatos priežiūra, profilaktiniai sveikatos tikrinimai ir lėtinių ligų prevencija, pirminės psichikos sveikatos paslaugų organizavimas ir kokybės gerinimas
Asist. Aistė Česnulevičienė
Domėjimosi sritys: pirminės sveikatos priežiūros organizavimas ir kokybė, lėtinių ligų naujausios gydymo galimybės.
Asist. Laimutis Gedminas
Domėjimosi sritys: informacinės sistemos, elektroninės paslaugos pirminėje asmens sveikatos priežiūroje bei šeimos gydytojo darbe.
Asist. Sigutė Liegiūtė
Domėjimosi sritys: poliligotumas, lėtinėmis ligomis sergančiųjų ilgalaikė sveikatos priežiūra, užkrečiamos infekcinės ligos ir atsparumo antibiotikams kitimo ypatumai.
Asist. Rūta Minelgienė
Domėjimosi sritys: šeimos sveikatos priežiūra, sergančiųjų lėtinėmis ligomis priežiūra, neurologija ir psichiatrija, gydytojo ir paciento santykiai.
Lekt. Jolanta Sauserienė
Domėjimosi sritys: imunopofilaktika, poliligotumas, lėtinėmis ligomis sergančiųjų ilgalaikė sveikatos priežiūra.
Asist. Olga Vasiliauskienė
Domėjimosi sritys: bendravimas su pacientais ir konsultacijos ypatumai, vaikų sveikatos priežiūra šeimos gydytojo darbe.
Asist. Danguolė Žaliauskienė
Domėjimosi sritys: psichikos sveikatos politika, suaugusių ir vaikų santykiai, psichoonkologija.
Doc. Aušrinė Kontrimienė
Asist. Greta Aladaitienė
Asist. Silvija Valdonė Alšauskė
Asist. Solveiga Astrauskienė
Asist. Aurimas Rapalavičius
Lekt. Kristina Ziutelienė

Šeimos medicinos klinika
Registratūros darbo laikas 7:30 - 19:00, tel. +370 37 327032 arba per https://ipr.esveikata.lt
Pareigos Medikas Kab. I II III IV V
Šeimos gydytojadr. Asta Aukštakalnienė218 kab.14-198-138-1314-198-13
Šeimos gydytojasdoc. Gediminas Urbonas226 kab.14-198-139-1414-198:00-13:30
Šeimos gydytojasgyd. Aurimas Rapalavičius215 kab.8-1314-198-1314:00-17:45
Šeimos gydytojagyd. Kristina Lazaravičienė223 kab.8-1314-1914-198:00-13:3014-19
Šeimos gydytojaprof. Ida Liseckienė213 kab.9:30-12:00
Šeimos gydytojagyd. Olga Vasiliauskienė224 kab.14-198-138-1314-198-13
Šeimos gydytojasgyd. Laimutis Gedminas224 kab.8-1314-1914-198-1314-19
Šeimos gydytojasgyd. Gediminas Raila228 kab.8-1114-1914-1914:00-17:15
Šeimos gydytojagyd. Rūta Minelgienė228 kab.14-198-138-13:3014-198-13
Šeimos gydytojagyd. Jolanta Sauserienė212 kab.14:00-17:308:00-13:3014:00-17:30
Šeimos gydytojagyd. Sigutė Liegiūtė233 kab.8-1314-1914-198-1314-19
Šeimos gydytojagyd. Aistė Česnulevičienė214 kab.8:00-13:3014-198-1314:00-17:45
Šeimos gydytojagyd. Greta Aladaitienė227 kab.14-178-1314-16
Šeimos gydytojasgyd. Šarūnas Mačinskas213 kab.8:30-10:00
Šeimos gydytojasdoc. Aušrinė Kontrimienė214 kab.14-168:15-10:3014-16
Vakcinacijos kabinetas
101 kab., tel. +370 37 327028
Pareigos Medikas Kab. I II III IV V
SlaugytojaVilija Junčienė101 kab.13-188-139-1313-188-13
SlaugytojaGiedrė Vėgėlienė101 kab.8-1313-1813-188-13
Moters sveikatos priežiūros kabinetas
103 kab., tel. +370 37 787383
Pareigos Medikas Kab. I II III IV V
Nėščiųjų sveikatos priežiūra103 kab.14:00-16:3010-138-10:3010:00-15:3014:00-16:30
Onkocitologiniai tyrimai103 kab.16:30-18:308-108-1016:30-18:30
Kiti konsultacijų kabinetai
Pareigos Medikas Kab. I II III IV V
Skubios pagalbos18 kab.8-188-188-188-188-18
Profilaktinės sveikatos priežiūros234 kab.8-18:308-18:308-18:308-18:308-18:30
Kineziterapijos231 kab.8:00-12:458:00-12:458:00-12:458:00-12:458:00-12:45
Psichikos sveikatos centras
Registratūros tel.+370 37 201617
Pareigos Medikas Kab. I II III IV V
PsichologėGyd.  Dovilė Bubnienė16 kab.9:00 - 12:00
Gydytoja psichiatrėGyd.  Danguolė Žaliauskienė2 kab.8:00 - 18:008:00 - 18:008:00 - 11:008:00 - 10:00
Gydytoja psichiatrėGyd.  Marija Audronė Brazaitienė2 kab.8:00 - 14:3010:00 - 14:30
Gydytoja psichiatrėGyd.  Marija Audronė Brazaitienė16 kab.8:00 - 10:00
Gydytoja psichiatrėGyd.  Gintarė Bukauskaitė16 kab.8:00 - 14:30
Gydytoja vaikų ir paauglių psichiatrėGyd.  Aurelija Markevičiūtė16 kab.9:00 - 12:00
PsichologėGyd.  Monika Dukštaitė - Kazakevičė6 kab.13:00 - 18:008:00 - 13:008:00 - 12:0013:00 - 17:00
PsichologėGyd.  Elzė Ališauskaitė6 kab.13:00 - 18:008:00 - 14:00
PsichologėGyd.  Jelena Lukoševičienė6 kab.13:00 - 18:00
Psichikos sveikatos centro registratūros darbo laikas
Registratūros tel.+370 37 201617
Pareigos Medikas Kab. I II III IV V
Psichikos sveikatos centro registratūros darbo laikas Ia. 1 kab. kab.8:00 - 18:008:00 - 14:008:00 - 18:008:00 - 14:008:00 - 14:00

>77  000

chirurginių operacijų

>1,4 mln.

pacientų apsilankymų

2128

gydytojų

2391

slaugos specialistas

2998

naujagimių per metus
X